Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

http://www.whed.net/detail_institution.php?id=19424

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca este o universitate cu tradiţii în domeniul agricol românesc, având o vechime de peste 145 ani, timp în care şi-a adus contribuţia în mod esenţial la dezvoltarea acestuia şi în special a agriculturii transilvane. În cadrul universităţii îşi desăvârşesc pregătirea profesională peste 6700 de studenţi în cadrul a 24 specializări care asigură formarea academică a specialiştilor de înaltă calificare în domeniile fundamentale de ştiinţe agricole şi silvice, de ştiinţe inginereşti, de medicină veterinară şi de ştiinţe ale naturii, prin promovarea studiilor de licenţă, masterat, doctorat şi postuniversitare bazate pe dezvoltarea cunoaşterii, a cercetării şi inovării. Prin intermediul membrilor comunităţii sale academice, universitatea este un element activ în elaborarea şi implementarea politicilor şi programelor educaţionale, de cercetare, de transfer tehnologic şi de ocupare a forţei de muncă la nivel naţional şi internaţional.

Universitatea de Ştiinţe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca are în structura sa facultăţi, departamente, bibliotecă, laboratoare, unităţi de cercetare, muzee, cămine, cantine, servicii administrative, tehnice, baze de practică,de agrement,servicii sociale etc.

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca face parte din Consorţiul Universităţilor de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din ţară şi din Uniunea Universităţilor Clujene, iar pe plan internaţional din Asociaţia Universităţilor Europene.

  • ro/autoritati/relevante/universitatea_de_stiinte_agricole_si_medicina_veterinara_din_cluj-napoca.txt
  • Ultima modificare: 2020/08/01 09:14
  • (editare externă)