ro:autoritati:relevante:universitatea_de_stiinte_agricole_si_medicina_veterinara_din_cluj-napoca

Diferențe

Aici sunt prezentate diferențele dintre versiunile selectate și versiunea curentă a paginii.

Link către această vizualizare comparativă

ro:autoritati:relevante:universitatea_de_stiinte_agricole_si_medicina_veterinara_din_cluj-napoca [2018/11/17 10:37] (curent)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca ======
  
 +http://​www.whed.net/​detail_institution.php?​id=19424
 +
 +Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca este o universitate cu tradiţii în domeniul agricol românesc, având o vechime de peste 145 ani, timp în care şi-a adus contribuţia în mod esenţial la dezvoltarea acestuia şi în special a agriculturii transilvane. În cadrul universităţii îşi desăvârşesc pregătirea profesională peste 6700 de studenţi în cadrul a 24 specializări care asigură formarea academică a specialiştilor de înaltă calificare în domeniile fundamentale de ştiinţe agricole şi silvice, de ştiinţe inginereşti,​ de medicină veterinară şi de ştiinţe ale naturii, prin promovarea studiilor de licenţă, masterat, doctorat şi postuniversitare bazate pe dezvoltarea cunoaşterii,​ a cercetării şi inovării. Prin intermediul membrilor comunităţii sale academice, universitatea este un element activ în elaborarea şi implementarea politicilor şi programelor educaţionale,​ de cercetare, de transfer tehnologic şi de ocupare a forţei de muncă la nivel naţional şi internaţional.
 +
 +Universitatea de Ştiinţe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca are în structura sa facultăţi,​ departamente,​ bibliotecă,​ laboratoare,​ unităţi de cercetare, muzee, cămine, cantine, servicii administrative,​ tehnice, baze de practică,​de agrement,​servicii sociale etc.
 +
 +Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca face parte din Consorţiul Universităţilor de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din ţară şi din Uniunea Universităţilor Clujene, iar pe plan internaţional din Asociaţia Universităţilor Europene.
  • ro/autoritati/relevante/universitatea_de_stiinte_agricole_si_medicina_veterinara_din_cluj-napoca.txt
  • Ultima modificare: 2018/11/17 10:37
  • (editare externă)