Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară ¨Ion Ionescu de la Brad¨ din Iaşi

http://www.whed.net/detail_institution.php?id=19425

http://www.uaiasi.ro/ro/files/socrates/2012/Regulament-recunoastere-perioada-mobilitate-USAMV-Iasi.pdf

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad“ este o instituţie specializată în învăţământul superior agronomic şi medical veterinar, cu anvergură la nivel naţional şi european, având ca misiune fundamentală formarea de ingineri specializaţi în agricultură, montanologie, horticultură, inginerie şi management, ingineria produselor alimentare, inginerie mediului, zootehnie, licenţiaţi în biologie şi doctori medici veterinari.

Oferta academică se defineşte prin facultăţi acreditate, domenii de studiu cu impact profesional atât în România, cât şi în străinătate, calitate în educaţie, performanţă în cercetarea ştiinţifică, mobilităţi europene, cariere de succes, facilităţi şi condiţii de studiu ultramoderne.

În cadrul USAMV Iaşi, se desfăşoară următoarele forme de studii universitare: învățământ universitar de licenţă (3,4,6 ani), de master (2 ani) și de doctorat (3, 4 ani).

USAMV Iaşi oferă în cadrul celor patru facultăţi, următoarele specializări:

1. Facultatea de Agricultură Specializări: Agricultură, Montanologie, Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi industria alimentară, Inginerie economică în agricultură, Tehnologia prelucrării produselor agricole, Protecţia consumatorului şi a mediului, Biologie;

2.Facultatea de Horticultură Specializări: Horticultură, Peisagistică, Ingineria mediului;

3.Facultatea de Zootehnie Specializări: Zootehnie, Piscicultură şi acvacultură, Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism, Controlul şi expertiza produselor alimentare;

4. Facultatea de Medicină Veterinară Specializare: Medicină veterinară.

  • ro/autoritati/relevante/universitatea_de_stiinte_agricole_si_medicina_veterinara_ion_ionescu_de_la_brad_din_iasi.txt
  • Ultima modificare: 2020/08/01 09:14
  • (editare externă)