Diferențe

Aici sunt prezentate diferențele dintre versiunile selectate și versiunea curentă a paginii.

Link către această vizualizare comparativă

ro:autoritati:relevante:universitatea_de_stiinte_agricole_si_medicina_veterinara_ion_ionescu_de_la_brad_din_iasi [2018/11/17 10:37]
ro:autoritati:relevante:universitatea_de_stiinte_agricole_si_medicina_veterinara_ion_ionescu_de_la_brad_din_iasi [2020/08/01 12:14] (curent)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară ¨Ion Ionescu de la Brad¨ din Iaşi ======
  
 +http://​www.whed.net/​detail_institution.php?​id=19425
 +
 +http://​www.uaiasi.ro/​ro/​files/​socrates/​2012/​Regulament-recunoastere-perioada-mobilitate-USAMV-Iasi.pdf
 +
 +Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" este o instituţie specializată în învăţământul superior agronomic şi medical veterinar, cu anvergură la nivel naţional şi european, având ca misiune fundamentală formarea de ingineri specializaţi în agricultură,​ montanologie,​ horticultură,​ inginerie şi management, ingineria produselor alimentare, inginerie mediului, zootehnie, licenţiaţi în biologie şi doctori medici veterinari.
 +
 +Oferta academică se defineşte prin facultăţi acreditate, domenii de studiu cu impact profesional atât în România, cât şi în străinătate,​ calitate în educaţie, performanţă în cercetarea ştiinţifică,​ mobilităţi europene, cariere de succes, facilităţi şi condiţii de studiu ultramoderne. ​
 +
 +În cadrul USAMV Iaşi, se desfăşoară următoarele forme de studii universitare:​ învățământ universitar de licenţă (3,4,6 ani), de master (2 ani)  și de doctorat (3, 4 ani). 
 +
 +USAMV Iaşi oferă în cadrul celor patru facultăţi,​ următoarele specializări:​
 +
 +1. Facultatea de Agricultură ​
 +Specializări:​ Agricultură,​ Montanologie,​ Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi industria alimentară,​ Inginerie economică în agricultură,​ Tehnologia prelucrării produselor agricole, Protecţia consumatorului şi a mediului, Biologie;
 +
 +2.Facultatea de Horticultură
 +Specializări:​ Horticultură,​ Peisagistică,​ Ingineria mediului;
 +
 +3.Facultatea de Zootehnie
 +Specializări:​ Zootehnie, Piscicultură şi acvacultură,​ Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism, Controlul şi expertiza produselor alimentare;
 +
 +4. Facultatea de Medicină Veterinară
 +Specializare:​ Medicină veterinară.