Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

http://www.whed.net/detail_institution.php?id=19426

USAMV București este o instituţie de învăţământ superior și de cercetare știinţifică acreditată, care cuprinde, în structura sa, șapte facultăţi:

 1. Facultatea de Agricultură;
 2. Facultatea de Horticultură;
 3. Facultatea de Zootehnie;
 4. Facultatea de Medicină Veterinară;
 5. Facultatea de Îmbunătăţiri Funciare și Ingineria Mediului;
 6. Facultatea de Biotehnologii;
 7. Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură și Dezvoltare Rurală.

Pregătește specialiști cu înaltă calificare, prin studii de licenţă, masterat și doctorat, în domeniile:

 • știinţe inginerești: agronomie, horticultură, zootehnie, ingineria produselor alimentare, inginerie civilă, ingineria mediului, inginerie geodezică, silvicultură, biotehnologii, inginerie și management, inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală;
 • știinţe biologice și biomedicale: medicină veterinară, biologie.
 • ro/autoritati/relevante/universitatea_de_stiinte_agronomice_si_medicina_veterinara_din_bucuresti.txt
 • Ultima modificare: 2020/08/01 09:14
 • (editare externă)