Universitatea de Vest din Timişoara

http://www.whed.net/detail_institution.php?id=19421

http://www.dmc.uvt.ro/crid/

http://www.uvt.ro/files/528c0326835ced0418309c955429437a996af92b/

Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) este situată în cel mai important centru economic și cultural din vestul României. A fost înființată în temeiul Decretului – Lege Regal nr. 660 din 30 decembrie 1944 având la acea dată în structura sa Facultatea de Drept, Facultatea de Litere şi Filosofie, Facultatea de Științe, Facultatea de Medicină Umană, Facultatea de Medicină Veterinară, Facultatea de Farmacie și Facultatea de Teologie.

Prin Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 999 din 27 septembrie 1962, universitatea a primit statutul de instituție de învățământ superior de stat acreditată și denumirea de Universitatea din Timișoara. A urmat o perioadă dificilă, în special pentru științele umaniste și cele exacte. Domenii ca muzica, artele plastice, istoria, geografia, știintele naturii, chimia au dispǎrut una câte una, în timp ce filologia și-a restrâns mult activitatea. Drept urmare multe din facultǎțiile universității au fost transferate la alte instituții.

Anul 1989, anul revoluției române, a fost un punct de cotitură în dezvoltarea universității. Aceasta a condus la condițiile de astăzi. O schimbare esențială de mentalitate a avut loc în percepția instituției academic, urmând modelul instituțiilor democratice similar din vest. O amplă reformă instituțională a avut loc, începând cu redefinirea misiunii universității, prin stabilirea obiectivelor de urmat pentru realizarea misiunii.

Prin Ordinul Ministerului Învățământului nr. 9874 din 9 octombrie 1994 dobândește actuala sa denumire, Universitatea de Vest din Timișoara. În 2011 a fost clasificată în a doua categorie din România, cea a universităților de educație și cercetare științifică

În prezent, în cadrul Universității de Vest din Timișoara funcționează următoarele facultăți:

 1. Facultatea de Arte și Design;
 2. Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie;
 3. Facultatea de Drept;
 4. Facultatea de Economie și de Administrarea Afacerilor;
 5. Facultatea de Educație Fizică și Sport;
 6. Facultatea de Fizică;
 7. Facultatea de Litere, Istorie și Teologie;
 8. Facultatea de Matematică și Informatică;
 9. Facultatea de Muzică și Teatru;
 10. Facultatea de Sociologie și Psihologie;
 11. Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării.

Universitatea de vest din Timișoara oferă 81 de programe de studii la nivel de licență, din care 7 în limbi străine (5 în limba engleză, unul în franceză și unul în germană), 4 la învățământ la distanță și 2 la frecvență redusă. Deasemeneaoferă 146 de studii universitare la nivel de master din care 15 în limbi străine (14 in engleză și unul în franceză) și 2 la frecvență redusă.

În cadrul Universității de Vest din Timișoara funcționează 9 școli doctorale:

 1. Școala Doctorală de Arte;
 2. Școala doctorală de Chimie;
 3. Școala doctorală de Drept;
 4. Școala doctorală de Filosofie, Sociologie, Psihologie și Științe Politice;
 5. Școala doctorală de Fizică;
 6. Școala doctorală de Geografie;
 7. Școala doctorală de Informatică;
 8. Școala doctorală de Științe Economice;
 9. Școala doctorală de Științe Umaniste.

Școlile doctorale organizează studii universitare de doctorat în domeniile: arte vizuale; contabilitate; drept; economie; filologie; filosofie; finanțe; fizică; geografie; informatică; istoria și teoria artei; istorie; management; marketing; matematică; psihologie; sociologie și științe politice.

 • ro/autoritati/relevante/universitatea_de_vest_din_timisoara.txt
 • Ultima modificare: 2020/08/01 09:14
 • (editare externă)