Universitatea din Craiova

http://www.whed.net/detail_institution.php?id=19430

http://www.ucv.ro/international/studenti_straini/crid.php

http://www.ucv.ro/pdf/international/regulament_echivalare_perioade_studii_nereglementate.pdf

Tradiție și performanță. Încurajăm excelența! Universitatea din Craiova este înfiinţată prin Legea 138/25 aprilie 1947.

Universitatea din Craiova este o instituţie de stat pentru învăţământ superior de prim rang, evaluarea instituţională a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în 2015 finalizându-se cu acordarea „Gradului de încredere ridicat”.

Universitatea din Craiova s-a situat, în toate clasamentele naţionale şi internaţionale realizate în ultimii 20 de ani, în primele 10 universităţi din România. Universitatea din Craiova a intrat în Top 150 al instituțiilor de învățământ superior din țările în curs de dezvoltare din Europa și Asia Centrală, potrivit clasamentului pentru 2015-2016 realizat de Quacquarelli Symonds - http://www.topuniversities.com/qs-world-university-rankings.

În University Ranking by Academic Performance 2011, Universitatea din Craiova este plasată în categoria B, pe locul 1630 în lume - http://www.urapcenter.org .

În Ranking web of World Universities realizat în iulie 2012, Universitatea din Craiova figurează pe locul 10/111 în clasamentul universităţilor româneşti şi pe locul 1222 în topul mondial - http://webometrics.info/top500.europe.asp .

În Mondial Top Universities and Colleges 2012, ocupă poziţia 8 (în România) şi 1421 (în lume) - http://www.topstudylinks.com/Top-Universities-in-Romania-c200.aspx .

University Web Ranking 2012 plasează Universitatea din Craiova pe locul 10 între universităţile româneşti şi pe locul 1707 mondial - http://www.4icu.org/ro/ .

O universitate cu vocație internațională

Universitatea din Craiova aparține comunității academice europene, împărtășind valorile culturale, etice, științifice și educaționale ale acesteia. Universitatea din Craiova este afiliată la EUA - Asociația Europeană a Universităților; CER - Conferința Rectrilor Europeni; IAU - Asociația Internațională a Universităților; IAUP - Asociaţia Internaţională a Preşedinţilor de Universităţi; AUF - Agenţia Universitară a Francofoniei; BSUN - Reţeaua Universităţilor de la Marea Neagră; AEUA - Asociaţia Universităţilor Arabe şi Europene etc.

Universitatea din Craiova numără 178 de parteneri ERASMUS și 44 de parteneri din Europa, Africa, Asia, America de Nord și America de Sud.

(Infra)structura

Universitatea din Craiova este o universitate compozită, incluzând 12 facultăți, 3 departamente academice autonome, precum și o extensie: Centrul universitar Drobeta Turnu Severin. Infrastructura universității este impresionantă: o clădire centrală, 5 campusuri, 15 cămine studențești, aprox. 300 de săli de curs și de seminar, 255 de laboratoare, 1 bibliotecă centrală și 10 biblioteci departamentale, o editură academică - Universitaria, un post de televiziune - TeleU, 1 club universitar etc. Resursa umană calificată (806 membri personal didactic, 460 membri personal didactic auxiliar și 380 membri personal administrativ și tehnic) este o dovadă vie a calității serviciiilor oferite celor aprox. 18.000 de studenți și comunității.

O universitate centrată pe student

Universitatea din Craiova oferă programe de studii la nivel de Licență, Master și Studii Doctorale în domeniile: Agricultură și silvicultură, Științe exacte, Științe juridice, Științe sociale și Științe politice, Științe economice, Filologie, Arte, Educație fizică și sport, Științe inginerești și Teologie, vizând latura teoretică și practic-aplicativă.

Universitatea din Craiova este un bazin de recrutare a studenților și absolvenților de către companii multinaționale, IMM-uri, instituții din România și din Europa.

Universitatea din Craiova oferă servicii variate studenților: cazare în cămine modernizate, cantine, biblioteci ultramoderne, facilități sportive și culturale, burse de performanță și de studiu, mobilități internaționale de studii și de plasament, consultanță în vederea dezvoltării parcursurilor individualizate etc. Universitatea din Craiova încurajează spiritul civic și antreprenorial și promovează voluntariatul ca valori adăugate în construcția unui CV european.

Cercetare

Universitatea din Craiova pune accent pe excelenţă, interdisciplinaritate şi vizibilitate internaţională, susţine cercetări complexe în domenii de frontieră şi participarea în reţele internaţionale de cercetare. Activitatea de cercetare ştiinţifică are în vedere priorităţile europene în domeniul activităţilor de dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic, cu accent prioritar pe tehnologia informaţiei şi comunicaţiei, protecţia mediului şi energia verde, transport şi ştiinţe aerospaţiale, alimentaţie, agricultură şi biotehnologii, nanotehnologii şi materiale cu proprietăţi speciale. Universitatea din Craiova dispune de o infrastructură de cercetare solidă: INCESA (Infrastructura de cercetare în științe aplicates), Centrul pentru inovare și transfer tehnologic, Parcul IT; 46 de centre de cercetare, 3 institute de cercetare, 255 de laboratoare și 4 stațiuni de cercetare-dezvoltare.

O universitate în slujba societății

Universitatea din Craiova manifestă o atitudine de responsabilitate publică cu privire la calitatea educaţiei furnizate, performanţa cercetării ştiinţifice şi serviciile furnizate comunităţii.

Universitatea din Craiova derulează parteneriate strategice şi operaţionale cu reprezentanţi ai mediului socio-economic şi cultural (IMM-uri, companii multinaţionale, bănci, instituţii publice, muzee, teatre etc), menite să asigure pregătirea practică solidă a studenților.

Universitatea din Craiova pune un accent deosebit pe modalitatea în care răspunde la cerinţele pieţei muncii, contribuind la dezvoltarea coeziunii sociale prin sporirea angajabilităţii absolvenţilor.

  • ro/autoritati/relevante/universitatea_din_craiova.txt
  • Ultima modificare: 2020/08/01 09:14
  • (editare externă)