Universitatea ¨Eftimie Murgu¨ din Reşiţa

http://www.whed.net/detail_institution.php?id=19436

http://www.uem.ro/index.php?id=759

http://www.uem.ro/fileadmin/1_ACASA/Conducere/CRID/Regulament_CRID_Ed3_rev0.pdf

http://www.uem.ro/fileadmin/1_ACASA/Informatii/2_ROF_UEM_si_structuri_subordonate/R30_Regulament_CRID/Regulament_CRID_Ed3rev1.pdf

http://www.old.uem.ro/index.php?id=1573

http://www.old.uem.ro/fileadmin/FH-GE/Portal/Regulamente/2012/Regulament_CRID_Ed3_rev0.pdf

Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa (UEMR) este o instituţie publică de învăţământ superior de stat, acreditată, având ca misiune principală asigurarea unui învăţământ de calitate pentru studenţii săi. Înfiinţată în anul 1971, UEMR este o universitate în regiune şi pentru regiune, care vine în întâmpinarea nevoilor comunităţii locale prin educaţie, cercetare aplicativă şi transfer de cunoaştere. Ea oferă studii universitare de tip Bologna pe cele trei cicluri de studii (licenţă, master şi doctorat) în cadrul celor trei facultăţi:

  • Facultatea de Inginerie şi Management (4 programe de licenţă, 4 de master şi unul de doctorat);
  • Facultatea de Ştiinţe Economice (3 programe de licenţă şi 3 de master);
  • Facultatea de Ştiinţe Sociale (7 programe de licenţă şi 4 de master).

Pregătirea se asigură atât prin învăţământ cu frecvenţă, cât şi prin învăţământ la distanţă.

Pe lângă formarea iniţială, UEM Reşiţa şi-a asumat şi misiunea de formare continuă de tip Lifelong Learning pentru educaţia adulţilor în proiectarea asistată, studiul limbilor străine, consiliere profesională, antreprenoriat şi turism şi pregătirea personalului didactic.

Învăţământul la UEM Reşiţa este strâns legat de cercetarea aplicativă. În cei aproape 45 de ani, universitatea şi-a câştigat un nume în domeniile: cercetări hidraulice, automatizări şi energii regenerabile, cercetări sociale şi teologice, turism şi protecţia bunurilor culturale. Rezultatele cercetărilor celor aproape 100 de cadre didactice şi cercetători au fost publicate atât în revistele ştiinţifice ale instituţiei, Analele UEMR-Inginerie, Analele UEMR-Studii economice, Analele UEMR-Ştiinţe Socio-umaniste, Robotică şi Management, cât şi-n reviste de prestigiu internaţional recunoscute ISI şi în BDI. Îmbinând tradiţia înaintată a şcolii româneşti cu experienţa acumulată de instituţii similare din alte ţări, UEM Reşiţa a încheiat un număr de 31 de parteneriate cu universităţi din Germania, Franţa, Austria, Italia, Grecia, Belgia, Spania, Polonia, Turcia, Serbia şi Republica Moldova.

Dispunând de un campus universitar modern în Reşiţa, un centru de studii de tradiţie la Caransebeş şi un campus universitar de vară la Coronini, pe Clisura Dunării, Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa a urmărit creşterea prestigiului său prin organizarea unor manifestări ştiinţifice cu caracter internaţional, care au devenit o permanenţă în mediul academic: Conferinţa Internaţională de Inginerie „SYSTRUC”, Conference on Business Administration and Economics „People.Ideas.Experience”, Simpozionul Internaţional „Banatul –istorie şi multiculturalitate” şi Simpozionul Ştiinţific Studenţesc „EMING”. Imaginea universităţii a fost întregită în timp şi prin calitatea studenţilor premiaţi la concursurile la care au participat, precum şi a absolvenţilor săi, care s-au afirmat atât în ţară, cât şi peste hotare, confirmând sloganul „Modelează-ţi viitorul cu noi!” (www.uem.ro)

  • ro/autoritati/relevante/universitatea_eftimie_murgu_din_resita.txt
  • Ultima modificare: 2020/08/01 09:14
  • (editare externă)