Universitatea Europeană ¨Drăgan¨ din Lugoj

http://www.whed.net/detail_institution.php?id=19438

Universitatea Europeană „Drăgan“ (UED) din Lugoj este o instituţie de învăţământ superior, persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică, parte a sistemului naţional de învăţământ. A fost înfiinţată în anul 1992, la iniţiativa profesorului doctor Josif Constantin Drăgan, de către Fundaţia Europeană Drăgan, având drept scop promovarea valorii educaţionale.

Instituţional, Universitatea Europeană „Drăgan“ din Lugoj este acreditată prin Legea nr. 100 din 21 martie 2003, publicată în M.Of. al României, partea I, nr. 184 din 25 martie 2003. Structura universităţii cuprinde două facultăţi: Facultatea de Drept şi Facultatea de Ştiinţe Economice, în cadrul cărora funcţionează programe universitare de licenţă şi de masterat, cursuri postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă.


„Drăgan” European University of Lugoj (DEU) is an institution of higher education, juridical person of private law and public use, part of the national system of education. The university was founded in 1992 by Professor Josif Constantin Drăgan and the Drăgan European Foundation, having as a major goal the promotion of education as an important value.

From an institutional point of view, „Drăgan“ European University of Lugoj is accredited by Law no. 100/ 21.03.2003, published in Monitorul Oficial, part I, no. 184/ 25.03.2003. The university consists of two faculties: Faculty of Law and Faculty of Economics, each offering Bachelor and Master programs, as well as post-graduate programs of continuing professional training and development.

  • ro/autoritati/relevante/universitatea_europeana_dragan_din_lugoj.txt
  • Ultima modificare: 2020/08/01 09:14
  • (editare externă)