Universitatea ¨George Bacovia¨ din Bacău

http://www.whed.net/detail_institution.php?id=19440

http://www.ugb.ro/Downloads/Regulamente%20interne/Regulamente2015/Reg_rec_studii_strainatate.pdf

http://www.ugb.ro/Noutati/CNREDsiCRIDRecunoastereasiechivalareastudiilor.htm

Universitatea „George Bacovia“ din Bacău este instituţie de învăţământ superior acreditată, componentă a sistemului naţional de învăţământ din România, şi funcţionează în baza Legii nr. 237 /23.04.2002.

Această instituţie a luat fiinţă în anul 1992, în cadrul Fundaţiei Academice Cultural – Ştiinţifice „George Bacovia”, din iniţiativa unui grup de personalităţi recunoscute ale vieţii academice ieşene şi băcăuane şi cu sprijinul nemijlocit al autorităţilor administraţiei publice judeţene şi municipale.

Activitatea instituţiei s-a desfăşurat iniţial în baza Hotărârilor de Guvern privind autorizarea de funcţionare provizorie a specializării Contabilitate şi Informatică de Gestiune şi ulterior a celorlalte specializări. În anul 2008 Universitatea a fost reacreditată instituţional.

În prezent, conform actelor normative în vigoare (HG 580/09.07.2014, M. Of. Nr. 527 din 16 iulie 2014) (Anexa 1), în componenţa Universităţii „George Bacovia” funcţionează o singură facultate, Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative, cu următoarele programe de studii universitare de licenţă:

 1. Finanţe şi Bănci – IF - program acreditat;
 2. Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor – IF - program acreditat;
 3. Management – IF - program acreditat;
 4. Drept – IF - program autorizat provizoriu.

Universitatea asigură, de asemenea, programe de studii universitare de master, cursuri cu frecvenţă, pentru următoarele specializări (HG 582/2014, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 538 din 21.07.2014 – Anexa 1):

 1. Management financiar contabil,
 2. Diagnostic financiar şi auditul firmei,
 3. Managementul afacerilor,
 4. Managementul instituţiilor din administraţia publică,
 5. Management Marketing şi
 6. Marketing în afaceri.

Universitatea George Bacovia din Bacău îşi desfăşoară activitatea într-un imobil nou, constituit din două corpuri de clădire amplasate în municipiul Bacău, strada Pictor Aman nr. 96, care au fost proiectate şi construite integral din fonduri proprii, cu destinaţia învăţământ.

 • ro/autoritati/relevante/universitatea_george_bacovia_din_bacau.txt
 • Ultima modificare: 2020/08/01 09:14
 • (editare externă)