Diferențe

Aici sunt prezentate diferențele dintre versiunile selectate și versiunea curentă a paginii.

Link către această vizualizare comparativă

ro:autoritati:relevante:universitatea_george_bacovia_din_bacau [2018/11/17 10:37]
ro:autoritati:relevante:universitatea_george_bacovia_din_bacau [2020/08/01 12:14] (curent)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Universitatea ¨George Bacovia¨ din Bacău ======
  
 +http://​www.whed.net/​detail_institution.php?​id=19440
 +
 +http://​www.ugb.ro/​Downloads/​Regulamente%20interne/​Regulamente2015/​Reg_rec_studii_strainatate.pdf
 +
 +http://​www.ugb.ro/​Noutati/​CNREDsiCRIDRecunoastereasiechivalareastudiilor.htm
 +
 +Universitatea "​George Bacovia"​ din Bacău este instituţie de învăţământ superior acreditată,​ componentă a sistemului naţional de învăţământ din România, şi funcţionează în baza Legii nr. 237 /​23.04.2002.
 +
 +Această instituţie a luat fiinţă în anul 1992, în cadrul Fundaţiei Academice Cultural – Ştiinţifice „George Bacovia”, din iniţiativa unui grup de personalităţi recunoscute ale vieţii academice ieşene şi băcăuane şi cu sprijinul nemijlocit al autorităţilor administraţiei publice judeţene şi municipale.
 +
 +Activitatea instituţiei s-a desfăşurat iniţial în baza Hotărârilor de Guvern privind autorizarea de funcţionare provizorie a specializării Contabilitate şi Informatică de Gestiune şi ulterior a celorlalte specializări. În anul 2008 Universitatea a fost reacreditată instituţional.
 +
 +În prezent, conform actelor normative în vigoare (HG 580/​09.07.2014,​ M. Of. Nr. 527 din 16 iulie 2014) (Anexa 1), în componenţa Universităţii „George Bacovia” funcţionează o singură facultate, Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative,​ cu următoarele programe de studii universitare de licenţă:
 +  - Finanţe şi Bănci – IF - program acreditat;
 +  - Economia Comerţului,​ Turismului şi Serviciilor – IF - program acreditat;
 +  - Management – IF - program acreditat;
 +  - Drept – IF - program autorizat provizoriu.
 +
 +Universitatea asigură, de asemenea, programe de studii universitare de master, cursuri cu frecvenţă,​ pentru următoarele specializări (HG 582/2014, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 538 din 21.07.2014 – Anexa 1):
 +  - Management financiar contabil,
 +  - Diagnostic financiar şi auditul firmei,
 +  - Managementul afacerilor,
 +  - Managementul instituţiilor din administraţia publică,
 +  - Management Marketing şi
 +  - Marketing în afaceri.
 +
 +Universitatea George Bacovia din Bacău îşi desfăşoară activitatea într-un imobil nou, constituit din două corpuri de clădire amplasate în municipiul Bacău, strada Pictor Aman nr. 96, care au fost proiectate şi construite integral din fonduri proprii, cu destinaţia învăţământ.