Diferențe

Aici sunt prezentate diferențele dintre versiunile selectate și versiunea curentă a paginii.

Link către această vizualizare comparativă

ro:autoritati:relevante:universitatea_lucian_blaga_din_sibiu [2018/11/17 10:37]
ro:autoritati:relevante:universitatea_lucian_blaga_din_sibiu [2020/08/01 12:14] (curent)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Universitatea ¨Lucian Blaga¨ din Sibiu ======
  
 +http://​www.whed.net/​detail_institution.php?​id=19444
 +
 +http://​grants.ulbsibiu.ro/​crid/​ro/​
 +
 +Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu este o instituție de învățământ superior de stat, acreditată,​ cu personalitate juridică, are caracter nonprofit, este apolitică și dispune de autonomie și libertate academică.
 +
 +ULBS este parte integrantă a sistemului național de învățământ superior și activează pentru îndeplinirea principiului potrivit căruia învățământul este prioritate națională pentru România.
 +
 +În cadrul ULBS funcționează nouă facultăți,​ care gestionează 74 de programe de studii universitare de licență și 115  programe de studii universitare de masterat. ULBS este instituție organizatoare de studii doctorale pentru 15 domenii.
 +
 +ULBS își propune să devină un lider în educație și cercetare științifică,​ la nivel regional și național, cu o mare vizibilitate internațională,​ acționând în concordanță cu nevoile academice ale studenților și cu cerințele tuturor grupurilor de stakeholderi. Printr-un management performant al resurselor, ULBS tinde să devină o universitate multidisciplinară și multiculturală sustenabilă.