Universitatea Maritimă din Constanţa

http://www.whed.net/detail_institution.php?id=19445

Instituție de învățămînt superior de stat, acreditată, înfiinţată în 1990, prin desprinderea secției civile de cea militară, pregătește ingineri în domeniul exploatării navelor maritime și a transportului naval și fluvial, precum și specialiști în domenii conexe - inginerie economică, ingineria mediului și inginerie electronică și telecomunicații.

Sistemul românesc de învățământ superior de marină este format din U.M.C. ca furnizor de educaţie, autoritatea_navala_romana (ANR) organismul național de certificare şi centrul_roman_pentru_pregatirea_si_perfectionarea_personalului_din_transporturi_navale_-_ceronav furmizorul de cursuri de perfecţionare pentru domeniul maritim.

Absolvenții studiilor de licență din domeniul transportului maritim (navigație, electromecanică, electrotehnică, telecomunicații) primesc titlul de Inginer și sunt certificați de autoritatea_navala_romana pentru următoarele funcții:

 • OFIŢER DE PUNTE MARITIM pentru nave maritime cu un tonaj brut mai mare de 500 tdw;
 • OFIŢER MECANIC MARITIM pentru nave maritime cu un motor principal cu o putere de propulsie de 750 kW sau mai mare;
 • OFIŢER ELECTRICIAN MARITIM pentru nave maritime cu un motor principal cu o putere de propulsie de 750 kW sau mai mare.

Misiunea UMC:

 • să ofere programe de studii performante pe toate ciclurile universitare, pentru a pregăti specialişti în domeniul transportului maritim si activitatilor conexe şi cercetare în domeniile ştiinţifice asociate, cu accent pe recunoaşterea competiţiei ca factor de progres şi pe managementul calităţii ca instrument al perfecţionării continue a procesului de învăţământ şi de cercetare;
 • să promoveze educaţia şi cercetarea în concordanţă cu exigenţele unei societăţi bazate pe cunoaştere prin formarea iniţială, educaţie continuă şi integrare în circuitul valorilor universale;
 • să contribuie la dezvoltarea locală, regională şi naţională prin implicarea membrilor comunităţii academice la nivel social, economic şi cultural.

Oferta educațională:

Capacitate de școlarizare pentru anul I de studii licență de 1250 locuri, masterat 630 locuri și doctorat cu frecvență10 locuri; numar total de 5200 studenți înmatriculați pe cele 3 cicluri universitare.

Rol activ în comunitatea maritimă internațională, protocoale bilaterale cu universități de profil, pentru mobilitate studii și practică studenți și cadre didactice și schimb de experiență în domeniul maritim (Jade University of Applied Sciences, Germania; Chalmers University of Technology, Suedia; Willem Barentsz Maritime Institut, West Tershelling, Olanda; Shanghai Maritime University, China; Grenoble Institute of Technology, Franta; Université d’Orléans, Collegium Science et Techniques, Franţa; Technical University of Varna, Bulgaria, Piri Reis University, Turcia; Technical University of Varna, Bulgaria) - http://www2.cmu-edu.eu/home/despre-noi/relatii-internationale/parteneriate-relatii-internationale/

Structură:

 • Facultatea Navigație și Transport Naval cu 3 departamente didactice,
 • Facultatea Electromecanică Navală cu 4 departamente,
 • Departamentul de Brevetare și promovare (departament specializat de pregătire de specialitate în domeniul maritim și consiliere în carieră - http://www2.cmu-edu.eu/departament-imo/,
 • filială universitară la Aktau, Kazakhstan, în cadrul Caspian State University of Technologies and Engineering, cu două specializări în limba engleză: Navigație și Electromecanică navală,
 • Fundația universitară “Black Sea”,
 • Editura Nautica,
 • Biblioteca,
 • Clubul sportiv “Neptun” și baza sportivă.

Baza materială:

 • Complex integrat de simulatoare pentru competențele teoretice și practice: Simulator complex de navigaţie și manevra navei, Simulator compartiment maşină, Simulator radiocomunicații și avertizare în caz de pericole (GMDSS), Simulator pentru manipularea mărfurilor lichide in vrac, Simulatorul Dynamic Positioning, ECDIS (Electronic Chart Display and Information System), Simulator de situații de urgență PISCES II potential incident. Simulatoarele sunt achiziționate de la firme specializate - Kongsberg Maritime Ship Systems, Norvegia, Transas Group și certificate Det Norske Veritas și Telenor Group Norway - asigură instruirea studenților la standarde internaționale în condiții care simulează perfect situațiile reale întâlnite la bordul navelor.
 • Instruirea practică se completează la Baza nautică a universității, dotată cu laborator multifuncțional, laborator hidrobiologie, biodiversitate, ecotoxicologie, poligon de instruire pentru stingere incendii, ambarcațiuni cu vele, ambarcațiuni de căutare și salvare, rampă lansare ambarcațiuni - http://www2.cmu-edu.eu/facultatea-de-navigatie/practica-navigatie/practica-la-simulator/ și http://www2.cmu-edu.eu/dp/

Membru al comunității maritime și academice internaționale IAMU – International Association of Maritime Faculties, SWEDISH CLUB, IMLA (International Maritime Lecturers’ Association), IMSF ( International Maritime Simulation Forum), BSUN - Black Sea Universities Network, IAU (International Association of Universities), EUA (the European University Association).

Universitate certificată Bureau Veritas ISO 9001 și ISO 14001 (cel mai recent audit mai 2014), auditări externe realizate de European University Association și European Maritime Safety Agency (EMSA) pentru conformitatea cu cerințele Codului STCW Standards of Training Certification and Watchkeeping elaborat de Organizația Maritimă Internațională (I.M.O).

 • ro/autoritati/relevante/universitatea_maritima_din_constanta.txt
 • Ultima modificare: 2020/08/01 09:14
 • (editare externă)