Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică ¨I. L. Caragiale¨ din Bucureşti

http://www.whed.net/detail_institution.php?id=19401

http://unatc.ro/eng/erasmus/documente/metodologie.pdf

Universitatea are ca misiune fundamentală formarea de specialişti în domeniul artelor spectacolului şi filmului, precum şi în domenii conexe (mass-media, multimedia, management şi marketing artistic şi cultural, pedagogie artistică), la nivel universitar de licenţă, masterat şi doctorat, ca universitate de cercetare avansată / creație artistică şi educaţie în profil artistic şi profesional de excelenţă. UNATC îşi asumă misiunea de centru cultural naţional, care contribuie la formarea, dezvoltarea, transmiterea şi difuzarea valorilor culturale, şi care reprezintă un reper pentru arta şi cultura din ţara noastră, un generator de fenomene artistice şi culturale.


The university has as fundamental mission the training of specialists in the field of performing arts and film and related areas (media, multimedia, artistic and cultural marketing and management, artistic pedagogy) at BA, MA and doctoral level, as research university for advanced / artistic creation and education in artistic and professional excellence profile. UNATC assumes its role as national cultural center that contributes to the formation, development, transmission and dissemination of cultural values, and represents a benchmark for the art and culture of our country, a generator of artistic and cultural events.


Ľ université a comme mission fondamentale la formation des spécialistes dans les domains des arts du spectacle de théâtre et de cinéma, ainsi que les domains connexes ( mass-média, multimédia, management et marketing artistique et culturel, pédagogie artistique), au niveau diplomé, master et doctorat, en tant que université de recherche avancée / création artistique et éducation, profil artistique et professionnel par excelence. UNATC assure la mission de centre culturel national qui contribue á la formation, le développement, la transmission et la diffusion des valeurs culturelles représentant en meme temps un repère pour ľart et pour la culture du pays, un générateur des phénomènes artistiques et culturels.


Die Universität hat als grundlegende Aufgabe die Bildung von Spezialisten auf dem Gebiet der darstellenden Künste und des Filmes sowie in verwandten Bereichen (Medien, Multimedia, künstlerischen und kulturellen Management und Marketing, künstlerischer Kulturpädagogik) zu trainieren, beim Universitätsniveau im Bachelor, Master und Doktorat als Universität der Spitzenforschung / des künstlerischen Schaffens und Ausbildung im künstlerischen und beruflichen Profil der Exzellenz. UNATC nimmt die Rolle des nationalen kulturellen Zentrums, das für die Bildung, Entwicklung, Übermittlung und Verbreitung der kulturellen Werte beiträgt, und ist ein Wahrzeichen für die Kunst und Kultur unseres Landes, ein Generator von künstlerischen und kulturellen Phänomenen.

  • ro/autoritati/relevante/universitatea_nationala_de_arta_teatrala_si_cinematografica_i._l._caragiale_din_bucuresti.txt
  • Ultima modificare: 2020/08/01 09:14
  • (editare externă)