Universitatea Româno-Germană din Sibiu

http://www.whed.net/detail_institution.php?id=19462

Universitatea Româno-Germană din Sibiu a fost fondată în anul 1998 și acreditată prin Legea nr. 115 din 5 mai 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 10 mai 2005.

Misiunea U.R.G.S., ca for de învățământ, știință și cultură, o constituie formarea și perfecționarea resurselor umane calificate și înalt calificate, crearea, tezaurizarea și răspândirea valorilor culturii și civilizației, promovarea cercetării științifice, a creației literar-artistice, afirmarea culturii și științei românești în circuitul mondial de valori și contribuția la dezvoltarea societății românești în cadrul unui stat de drept, liber și democrat. U.R.G.S are în vedere formarea de specialiști cu studii superioare, care să fie bine pregătiți profesional pentru a desfășura activități în domeniile economico-sociale, legislative, tehnice, culturale, cercetare și învățământ.

Prin serviciile educaționale oferite și prin cercetarea realizată în parteneriat cu alte instituții din țară și străinătate, U.R.G.S. promovează transferul de cunoștințe spre comunitate, spre societate. Universitatea Româno-Germană din Sibiu funcționează pe baza principiului autonomiei universitare cu următoarele structuri autonome academice interne: Facultatea de Drept și Științe Administrative; Facultatea de Științe Economice; Biblioteca Universității – BURG; Editura Universității – BURG.

  • ro/autoritati/relevante/universitatea_romano-germana_din_sibiu.txt
  • Ultima modificare: 2020/08/01 09:14
  • (editare externă)