Diferențe

Aici sunt prezentate diferențele dintre versiunile selectate și versiunea curentă a paginii.

Link către această vizualizare comparativă

ro:autoritati:relevante:universitatea_tehnica_din_cluj-napoca [2018/11/17 10:37]
ro:autoritati:relevante:universitatea_tehnica_din_cluj-napoca [2020/08/01 12:14] (curent)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca ======
  
 +http://​www.whed.net/​detail_institution.php?​id=19468
 +
 +http://​www.utcluj.ro/​media/​page_document/​157/​metodologie_CRID_1.pdf
 +
 +http://​bri.utcluj.ro/​docbri_cj/​docbricj11.pdf
 +
 +Este o universitate de cercetare avansată şi educaţie, are în componenţă 12 facultăţi,​ repartizate în cele două centre universitare Cluj-Napoca şi Baia Mare, precum şi 4 extensii universitare la Alba-Iulia, Bistriţa, Satu-Mare şi Zalău, cu peste 20.000 de studenţi la cele trei cicluri (licenţă, master, doctorat). Oferta educaţională,​ organizată în sistem Bologna are o largă cuprindere (39 de domenii la ciclul de licenţă cu 99 de specializări,​ respectiv 28 de domenii la cel de master, numărând peste 100 de specializări). Pe lângă acestea, în cadrul universităţii se derulează cursuri postuniversitare,​ programe şi cursuri de dezvoltare profesională continuă sau bazate pe standarde ocupaţionale.
 +
 +Deplin integrată în viaţa comunităţii academice internaţionale,​ universitatea este preocupată de schimbul internaţional de valori ştiinţifice,​ iar această tendinţă se regăseste în cele peste 200 de acorduri de colaborare interuniversitară,​ sau în numărul mare de mobilităţi ale studenţilor.
 +
 +Cercetarea este, alături de educaţie, principala prioritate a universităţii. În toate facultăţile fiinţează structuri de cercetare, de la colective, grupuri şi laboratoare,​ până la centre şi platforme de cercetare. Direcţiile de cercetare deschise sunt orientate pe priorităţile şi perspectivele pe plan mondial: de la tehnologia informaţiei şi comunicaţii,​ la energii regenerabile şi ecologie, de la superconductivitate,​ spintronică şi nanomateriale,​ la management şi robotică, de la mecatronică şi inginerie electrică, la autovehiculul şi locuinţa viitorului ori la urbanism si societate.