Diferențe

Aici sunt prezentate diferențele dintre versiunile selectate și versiunea curentă a paginii.

Link către această vizualizare comparativă

ro:autoritati:relevante:universitatea_tibiscus_din_timisoara [2018/11/17 10:37]
ro:autoritati:relevante:universitatea_tibiscus_din_timisoara [2020/08/01 12:14] (curent)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Universitatea ¨Tibiscus¨ din Timişoara ======
  
 +http://​www.whed.net/​detail_institution.php?​id=19470
 +
 +http://​www.tibiscus.ro/​universitatea-tibiscus/​relatii-inter-nationale/​c-r-i-d.html
 +
 +http://​www.tibiscus.ro/​dmdocuments/​2011%2009%2029-1.pdf
 +
 +http://​www.tibiscus.ro/​dmdocuments/​Regulament-CRID.pdf
 +
 +http://​www.tibiscus.ro/​dmdocuments/​Metodologie%20recunoastere%20si%20echivalare.pdf
 +
 +Universitatea „Tibiscus” din Timişoara este instituţie de învăţământ superior particulară,​ persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică, cu caracter non-profit, înfiinţată prin Legea 484/​11.07.2002.
 +
 +Universitatea „Tibiscus” din Timişoara este instituţie de învăţământ superior acreditată,​ parte a sistemului naţional de învăţământ,​ care dispune de autonomie universitară şi economico-financiară şi se organizează în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale ​       nr.1/2011, a reglementărilor legale în vigoare şi a Cartei universitare.
 +
 +Misiunea Universităţii constă în:
 +  * Promovarea învăţării,​ educaţiei, cunoaşterii şi ştiinţei, prin activităţi didactice şi de cercetare în beneficiul societăţii,​ dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane, formarea unor personalităţi autonome, educarea spiritului antreprenorial,​ a participării cetăţeneşti active în societate, incluziune socială şi angajare pe piaţa muncii;
 +  * furnizarea unei oferte educaţionale de nivel internaţional,​ prin programe de studii universitare,​ postuniversitare,​ de formare continuă şi alte forme de educaţie, de înaltă calitate, care să contribuie la generarea unei resurse naţionale competitive,​ capabile să acţioneze şi să se adapteze eficient la realităţile societăţii actuale şi viitoare;
 +  * susţinerea fermă a procesului de dezvoltare economică, socială, ştiinţifică şi culturală a comunităţii locale, regionale şi naţionale prin implicare directă, în acord cu nevoile şi solicitările acestora;
 +  * promovarea unui învăţământ orientat spre creativitate,​ bazat pe competenţe şi abilităţi de utilitate directă pentru societate;
 +  * promovarea unui învăţământ centrat pe student.
 +
 +Obiectivele Universităţii sunt:
 +  * asigurarea oportunităţilor de învăţare şi cercetare prin oferta educaţională a facultăţilor componente, la nivel de studii universitare,​ postuniversitare şi alte forme de educaţie şi formare profesională;​
 +  * promovarea cunoaşterii teoretice şi aplicative, prin activitate didactică, de cercetare şi prin alte mijloace, la standarde înalte de calitate, precum şi crearea de facilităţi corespunzătoare acestui scop;
 +  * afirmarea Universităţii în spaţiul învăţământului superior şi promovarea acesteia ca instituţie de învăţământ atractivă pentru studenţi şi cadre didactice, din ţară şi din străinătate;​
 +  * garantarea libertăţii academice şi utilizarea liberă a cunoştinţelor.