Universitatea ¨Vasile Alecsandri¨ din Bacău

http://www.whed.net/detail_institution.php?id=19475

http://cadredidactice.ub.ro/ionelolaru/files/2012/12/r-120312_10_co.pdf

Misiunea Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău este didactică și de cercetare științifică și este centrată pe necesități regionale, cu deschidere către parteneriatele cu mediul academic, economic și social national și international. Universitatea asigură pregătirea profesională și de cercetare prin programe universitare de licență, master și doctorat acreditate și autorizate, și prin programe postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă. Universitatea oferă programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică, prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, programul pentru obținerea Permisul European de Conducere a Computerului (ECDL) și programul Academic CISCO NETWORKING.

  • ro/autoritati/relevante/universitatea_vasile_alecsandri_din_bacau.txt
  • Ultima modificare: 2020/08/01 09:14
  • (editare externă)