Ministerul Educaţiei și Cercetării Ştiinţifice (MECS) în calitate de Coordonator de Arie Legislativă IMI – Componenta Calificări Profesionale (PQ) şi de Beneficiar al proiectului POSDRU/93/3.3/S/53132 organizează reuniunea Grupului de Lucru IMI PQ NET România în data de 23 aprilie 2015.

Locul de deşfăşurare va fi sala de conferinţe de la etajul 8 a Ministerului Tineretului şi Sportului, din Str. Vasile Conta, Nr. 16, Sector 2, Bucureşti, România.

În acest context, la eveniment sunt invitaţi să participe câte doi dintre membrii desemnaţi de fiecare instituţie în Grupul de Lucru IMI PQ NET România. Confirmarea participării se va realiza până la data de joi, 9 aprilie 2015, prin transmiterea formularului de participare completat, în format editabil, la adresele de e-mail: imi@medu.edu.ro şi secretariat.imipqnet@gmail.com.

[09:30-10:00]

Înregistrarea participanţilor

distribuire certificate de participare IMI PQ NET din 2013

distribuire_certificate_imi_pq_net_din_2012

Secretariatul Tehnic IMI PQ NET România

[10:00-10:10]

Introducere

contextul_organizarii_reuniunii_grupului_de_lucru, prezentarea invitaţilor

Liviu Dan – manager proiect

[10:10-10:25]

Sustenabilitatea proiectului din perspectiva P1 - reprezentant ANC (15 min.)

Actualizarea studiilor comparative pentru state membre ale Uniunii Europene, respectiv actualizarea celor 30 de ghiduri de certificare și recunoaștere pentru profesii în baza de cunoştinţe IMI PQ NET România - www.cnred.edu.ro/imipqnet/doku.php?id=kb

Reprezentant ANC – partener proiect IMI PQ NET România (de confirmat) Alexandru-Ionuţ Chiuţă – expert metodologic proiect, coordonator IMI PQ România

[10:25-10:40]

Sustenabilitatea proiectului din perspectiva P2 - reprezentant IPS (15 min.)

contribuţia Asociaţiei IPS în atingerea obiectivelor proiectului, / Consultarea membrilor Grupului de Lucru despre necesitatea propunerii/scrierii altor proiecte relevante

Reprezentant IPS – partener proiect IMI PQ NET România (de confirmat) Liviu Dan – manager proiect

[10:40-11:10]

Directiva 2013/55/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 noiembrie 2013 de modificare a Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale și a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne ( „Regulamentul IMI” )

transpunerea_directivei_2013_55_ue_in_legislatia_nationala

Baza de date europeană cu informaţii despre profesiile reglementate (RegProf) – exerciţiul de evaluare, www.cnred.edu.ro/imipqnet/doku.php?id=regprof

Oana Salomia – Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, punct naţional de contact pentru recunoaşterea calificărilor profesionale

[10:10-11:40]

Punctul de Contact Unic electronic (PCUe) – implementarea PCUe în România

Recunoaşterea calificărilor profesionale (PQ) pentru profesiile reglementate prin PCUe / recunoasterea_pq_pentru_profesiile_reglementate_prin_pcue www.cnred.edu.ro/#eDirect_

Maria Perhaiţă – Agenţia pentru Agenda Digitală a României

[11:40-12:20]

Noutăţi referitoare la extinderea IMI cu alte arii legislative: achiziţii publice, returnarea bunurilor culturale, ş.a. / strategia_nationala_imi_pe_termen_lung în contextul extinderii IMI PQ în ianuarie 2016 cu modulele Card Profesional European şi Alerte

Claudia Secu, coordonator naţional IMI – Ministerul Afacerilor Externe

[12:20-13:00]

Prezentarea stadiului implementării în România a Sistemului IMI – componenta PQ

a) Indicatorii de performanță IMI şi Tabloul de bord al Pieței Interne;

b) Chestionarul de satisfacție IMI care poate fi completat de utilizatorii IMI până la 1 mai 2015;

c) Notificări prin Sistemul IMI referitoare la formarea pentru profesiile reglementate sectorial: arhitecţi, asistenţi medicali, farmacişti, medici dentişti, medici veterinari, medici, moaşe

d) Prezentări multimedia – http://cnred.edu.ro/#Multimedia

Claudia Secu, coordonator naţional IMI – Ministerul Afacerilor Externe Alexandru-Ionuţ Chiuță, expert metodologic proiect – coordonator IMI PQ România

[13:00-13:30]

Asistenţă tehnică pentru utilizarea Sistemului IMI şi a bazei de date RegProf

a) Cardul profesional european și Alerte privind sancţiunile profesionale pentru profesiile reglementate;

b) Platforma wiki IMI PQ NET România:

- Manualul de utilizare IMI - Prezentarea versiunii 7 a Sistemului IMI în comparaţie cu ce se pregăteşte pentru versiunea 8 a Sistemului IMI;

- Ghidul de utilizare pentru RegProf.

Alexandru-Ionuţ Chiuță, expert metodologic proiect – coordonator IMI PQ România, administrator RegProf

[13:30-14:00]

Sustenabilitatea proiectului din perspectiva Beneficiarului.

Acţiuni pentru perioada următoare de sustenabilitate (mai 2015-februarie 2017).

Discuţii:

1. Strategia naţională IMI pe termen lung;

2. Consultarea membrilor Grupului de Lucru despre necesitatea propunerii/scrierii altor proiecte relevante.

3. Diverse.

Concluzii.

Moderator: Liviu Dan – manager proiect

[14:00] Închiderea evenimentului


7. Asistenţă tehnică pentru utilizarea Sistemului IMI şi a bazei de date RegProf - domnul Alexandru-Ionuţ Chiuţă (180 min.)

7.0. Platfoma wiki IMI PQ NET Romania

7.1. Indicatorii de performanță IMI şi Tabloul de bord al Pieței Interne

7.2. Chestionarul de satisfacție IMI care poate fi completat de utilizatorii IMI până la 1 mai 2015

7.4. notificari_prin_sistemul_imi referitoare la formarea pentru profesiile reglementate sectorial: notificare_arhitecti, notificare_asistenti_medicali, notificare_farmacisti, notificare_medici_dentisti, notificare_medici_veterinari, notificare_medici, notificare_moase

7.5. cardul_profesional_european și alerte_privind_sanctiunile_profesonale pentru profesiile reglementate

7.6. manualul_de_utilizare_imi - Prezentarea versiunii 7 a Sistemului IMI in comparatie cu ce se pregateste pentru versiunea 8 a Sistemului IMI

7.7. Ghidul de utilizare pentru RegProf

8. Sustenabilitatea proiectului din perspectiva Beneficiarului - Actiuni pentru perioada urmatoare de sustenabilitate (martie 2015-februarie 2017), consultarea_membrilor_grupului_de_lucru_despre_necesitatea_propunerii_scrierii_altor_proiecte_relevante


#AC Autoritatea competentă Adresa cu legătura pentru contacte Participant desemnat Telefon E-mail persoana de contact / instituţie Fax Funcţia #GL
1 ministerul_educatiei_si_cercetarii_stiintifice - centrul_national_de_recunoastere_si_echivalare_a_diplomelor Str. Spiru Haret nr. 12, sector 1, parter, cod poștal 010176, Bucureşti Ștefan Șerban 0765613136 stefan.serban@medu.edu.ro; 0213131013 Consilier 1
2 ordinul_arhitectilor_din_romania Str. Pictor Arthur Verona nr. 19, sector 1, cod poştal 010312, Bucureşti Adriana Tănăsescu 0728872132 adriana.tanasescu@oar.org.ro; office@oar.org.ro; adrias.oar@gmail.com; 0213172634, 0213172635 Secretar General 2
Mariana Ionescu 0728872139 mariana.ionescu@oar.org.ro; office.oar@gmail.com; office.oar@rdslink.ro; 0213172634, 0213172635 Consilier Relatii Internationale 3
3 colegiul_farmacistilor_din_romania Str. Viitorului nr. 4, sector 2, cod poștal 020612, Bucureşti Doina Drăgănescu 0723162078 doinadraganescu@yahoo.com; n/a Reprezentant 4
Silvia Ionel 0722569200 silvia.ionel@gmail.com; n/a Reprezentant 5
4 ordinul_asistentilor_medicali_generalisti_moaselor_si_asistentilor_medicali_din_romania Str. Inginer Zablovschi nr. 76, sector 1, Bucureşti Mircea Timofte 0740304007 mircea_timofte@yahoo.com; 0212240025 Preşedinte 6
Nicoleta Ababei 0748147325 nicoleababei@gmail.com; nicoleta.parvu@yahoo.com; 0212240025 Consilier 7
Viorel Melinte-Moraru n/a viorel.melinte@oamr.ro; 0212240025 Consilier preşedinte 8
Andreea Dracinschi 0752647724 andreea_dracinschi@yahoo.com; n/a Consultant formare 9
5 asociatia_romana_a_agentiilor_imobiliare Calea Victoriei nr. 155, bl. D1, sc. 7, et. 11, sector 1, cod poștal 010073, Bucureşti Daniel Cristian Clenciu 0749019910 cristian.clenciu@gmail.com; office@arai.ro; 0374096426 Vicepresedinte 10
Angela Carmen Mihaiţă 0744334154 carmen.mihaita@veles.ro; n/a Trezorier 11
6 corpul_expertilor_contabili_si_contabililor_autorizati_din_romania Intrarea Pielari nr. 1, sector 4, cod poștal 040296, Bucureşti Alin Marin 0740209015 alin.marin@ceccaro.ro; ceccar@ceccaro.ro; 0213308888 Director DIT 12
Andreea Grigorescu 0726241035 echivalare@ceccaro.ro; andreea_grigo@yahoo.com; 0213308888 Director DGSEC 13
7 centrul_roman_pentru_pregatirea_si_perfectionarea_personalului_din_transporturi_navale_-_ceronav Str. Pescarilor nr. 69A, cod poștal 900581, Constanța, județul Constanța Cristina Radu 0752191475; 0723526199 cristinaradu@ceronav.ro; 0241631415 Inspector de specialitate 14
8 inspectoratul_general_al_politiei_romane_-_directia_de_investigatii_criminale B-dul. George Coșbuc nr. 83-85, sector 5, București Iulian Boroş 0762113925; 0212082525 int.26516 iulian.boros@politiaromana.ro; judiciar@politiaromana.ro; 0213164698 Comisar şef de poliţie 15
9 arhivele_nationale_ale_romaniei Serv. Jud. Bistriţa Năsăud / B-dul. Regina Elisabeta nr. 49, sector 5, cod poștal 050013, Bucureşti Cornelia Vlaşin 0743870872 cornelia.vlasin@yahoo.com; 0263203249 Consilier superior 16
Alina Constantinescu 0727758260 alinaconstantinescu2011@gmail.com; secretariat.an@mai.gov.ro; 0213126987 Consilier principal 17
10 registrul_urbanistilor_din_romania Str. Tudor Arghezi nr. 21, etaj 6, sector 2, cod poștal 020944, București Alexandru Gabriel Sandu 0731316099 office@rur.ro; 0213118338 Preşedinte 18
Liliana Elza Petrişor 0731316099 director_executiv@rur.ro; 0213118338 Director executiv 19
11 inspectoratul_general_pentru_situatii_de_urgenta_-_ministerul_afacerilor_interne Str. Banu Dumitrache nr. 46, sector 2, cod poștal 023756, Bucureşti Ionuț Alin Dobre 0769290948 alindobre_2005@yahoo.com; igsu@mai.gov.ro; n/a Ofițer 20
12 ordinul_biochimistilor_biologilor_si_chimistilor_in_sistemul_sanitar_din_romania str. J.L. Calderon nr. 36, sc. A, ap. 4, sector 2, București Tatiana Fulga 0745312504 sau 0724873800 consilier.juridic@obbcssr.ro; obbcssr@gmail.com; 0213134470 Consilier juridic 21
Tatiana Copanoi 0740020505 tatianacopanoi@hotmail.com; office@obbcssr.ro; n/a Consilier juridic 22
13 centrul_national_de_calificare_si_instruire_feroviara Calea Griviţei nr. 343, sector 1, cod poştal 010716, Bucureşti Marcel Oţoiu 0758886012 otoiu.marcel@cenafer.ro; 0316203911 Director general 23
Daniel Brânduş 0758886015 danielbrindus@yahoo.com; brindus.daniel@cenafer.ro; 0316203911 Director general adjunct 24
Sever Bogdan Jiman 0758886093 bogdanjiman@yahoo.com; cenafer@cenafer.ro; 0316203911 Director coordonare programe 25
14 comitetul_sectorial_silvicultura_exploatarea_si_prelucrarea_lemnului_industria_mobilei (CSSEPLIM) Str. Episcopul Chesarie nr. 15, tronson E, birou 2, sector 4, București Constantin Ionescu 0722285962 apmr@apmob.ro; n/a Inginer, MMAP 26
Olga Georgescu 0754231065 csseplch@yahoo.com; fslil@yahoo.com; n/a Inginer, MMAP 27
15 colegiul_medicilor_din_romania B-dul. Timişoara nr. 15, sector 6, cod poștal 061303, Bucureşti Florentin Octavian Stoicescu 0723327359 florentin.stoicescu@cmr.ro; office@cmr.ro; 0214137750 Secretar 28
Dan Mircea Popa 0727770330 sau 0723640655 mircea.popa@cmr.ro; 0214137750 Consilier 29
16 ministerul_transporturilor - Direcția Afaceri Europene şi Relații Internaționale / Direcția Transport Aerian B-dul. Dinicu Golescu nr. 38, poarta C, sector 1, cod poştal 010873, București Luminiţa Neaga 0751192401 luminita.neaga@mt.ro; 0213196177 Consilier superior 30
Marcel Pârvu 0751192399 parvu.marcel@mt.ro; 0213196161 Consilier superior 31
17 inspectoratul_de_stat_in_constructii Str. C.F.Robescu nr.23, sector 3, cod poștal 030217, București Niculina Stelea 0722286440 nina.stelea@isc-web.ro; 0213181719 Inspector în construcţii 32
Clara Şerban 0759042248 clara.serban@isc-web.ro; isc@isc-web.ro; 0213181719 Inspector în construcţii 33
18 comitet_sectorial_turism_hoteluri_si_restaurante Str. Horia Măcelariu nr. 59, et. 3, ap. 303, sector 1, București Dumitru Florin Munteanu 0740245400 ciulinii_baraganuluisl@yahoo.com; n/a Membru 34
19 comitetul_sectorial_din_ramura_cultura Opera Națională București, intrarea artiştilor Elena Istrate 0723746896 lyannys@yahoo.com; 0213146985 Expert 35
Florin Istrate 0724365663 istrate.fl53@yahoo.ro; comitetsectorialcultura10@gmail.com; 0213146985 Director Executiv 36
Leonard Octavian Pădureț 0722351621 sau 0213146985 leoctavian@yahoo.com; comitetsectorialcultura10@gmail.com; 0213146985 Preşedinte 37
20 comitetul_sectorial_administratie_si_servicii_publice Str. Walter Mărăcineanu nr. 1-3, etaj 2, camera 201-203, sector 1, Bucureşti Valentina Căpraru 0764309697; 0213182921 grigorasvalentina88@yahoo.com; comitetsectorial@yahoo.com; 0213182920 Expert administraţie publică 38
21 inspectia_de_stat_pentru_controlul_cazanelor_recipientelor_sub_presiune_si_instalatiilor_de_ridicat Str. Sf. Elefterie nr. 47-49, sector 5, 050524 Bucureşti Cristina Tudose 0740235042; 0214119760 avizari@iscir.ro; iscir@iscir.ro; n/a Inspector de specialitate 39
Tania Lecu 0749037674; 0214119761 avizari@iscir.ro; n/a Expert 40
22 agentia_nationala_de_cadastru_si_publicitate_imobiliara - Direcția Cadastru și Geodezie / Direcția Juridică și Resurse Umane Splaiul Independenţei nr. 202A, et. 1, sector 6, cod poştal 060022, Bucureşti Dana Mihaela Mazilu 0755088773 dana.mazilu@ancpi.ro; office@ancpi.ro; n/a Consilier cadastru 41
Viviana Dobre 0755016513 viviana.dobre@ancpi.ro; n/a Consilier 42
Victoria Onea 0723999977 sau 0756470747 victoria.onea@ancpi.ro; victoria_onea@yahoo.com; n/a Consilier juridic 43
23 uniunea_nationala_a_notarilor_publici_din_romania Str. General Berthelot nr. 41, sector 1, București Valeria Neagu 0755741581 consilier1@unnpr.ro; secretariat@unnpr.ro; n/a Consilier juridic 44
Alina-Marilena Bodolan 0731636090 aly_bodolan@yahoo.com; n/a Consilier 45
24 centrul_national_de_formare_si_perfectionare_a_antrenorilor B-dul. Bararabia, nr. 37-39 Adrian-Mihai Ilie 0751115420 ilieadrianmihai@yahoo.com; 0213184672 Director 46
Maria-Ramona Ceamuru 0751115421 ramona_sebe@yahoo.com; 0213184672 Director adjunct 47
Răzvan-Floryndo Popescu 0722833542; 0744847088 razvan.popescu@cnfpa-sna.ro; floryndo@yahoo.com; 0213184672 Inspector specialitate 48
25 ministerul_mediului_apelor_si_padurilor B-dul Libertăţii nr. 12, sector 5, Bucureşti Doina Popescu 0754231088 doina.popescu@mmediu.ro; n/a Consilier – Directia Resurse Umane 49
26 comitetul_sectorial_de_formare_profesionala_in_domeniul_protectia_mediului (CSFPM) Şoseaua Giurgiului nr. 14, interfon 1 sau 2, sector 4, cod poștal 040671, Bucureşti (dupa City Mall, partea dreaptă) Denise Liminița Arsene 0722784781 arsenedenise2@gmail.com; n/a Vicepreședinte 50
Gheorghe Bucătaru 0722204112 bebebucataru@gmail.com; n/a Coordonator - Comisia Management, Evaluare și Audit de Mediu 51
27 camera_auditorilor_financiari_din_romania Str. Sirenelor, nr. 67-69, sector 5, Bucureşti Alice Magdalena Petcu 0731031042 alice.petcu@cafr.ro; 0214100348 Consilier economist 52
Daniela Ștefanuț 0742356938 dana.stefanut@cafr.ro; cafr@cafr.ro; 0214100348 Consilier juridic 53
28 ordinul_tehnicienilor_dentari_din_romania Șoseaua Iancului nr. 4B-4K, sector 2, cod poștal 021723, București Simona Pană 0732731544 simona.pana@yahoo.com; n/a Secretar Biroul Executiv 54
Mihaela Maria Cazimirovitz 0745380949 mihaela.cazimirovitz@yahoo.com; n/a Membru comisia de verificare a dosarelor 55
29 ministerul_apararii_nationale_-_directia_management_resurse_umane Str. Drumul Taberei nr. 7-9, sector 6, Bucureşti Dorel-Dorin Petrică 0751132042 petrica.dorin@yahoo.com; n/a Consilier 56
Sorin Săvuț 0723612189 sorin_savut@yahoo.com; dmru@mapn.ro; n/a Șef birou 57
30 registrul_auto_roman Calea Griviţei nr. 391A, sector 1, cod poştal 010719, Bucureşti Beatrice Gabriela Ciobanu 0728966184 beatrice.ciobanu@rarom.ro; n/a Inginer 58
Jaqueline Iordan 0726336016 jaqueline.iordan@rarom.ro; rarom@rarom.ro; n/a Referent de specialitate 59
31 asociatia_nationala_a_evaluatorilor_autorizati_din_romania Strada Scărlătescu nr. 7, sector 1, cod poştal 011158, Bucureşti Cătălina Atîrnățeanu 0720880585 catalina.atirnateanu@anevar.ro; 0213111340 Șef Departament Evidență Membri 60
32 administratia_nationala_de_meteorologie Șos. București-Ploiești nr. 97, sector 1, cod poștal 013686, București Ancuța Manea 0732641965 ancuta.manea@meteoromania.ro; relatii@meteoromania.ro; n/a Șef laborator 61
33 uniunea_nationala_a_barourilor_din_romania Palatul de Justiţie, Splaiul Independenţei nr. 5, sector 5, cod poștal 050091, Bucureşti Daniel Cismaru 0733254381 daniel.cismaru@unbr.ro; unbr@unbr.ro; n/a Consilier 62
34 camera_nationala_a_consilierilor_in_proprietate_industriala_din_romania Str. Matei Voievod nr. 103-113, bl. O3, sc. 3, ap. 92, sector 2, cod poștal 021453, Bucureşti Dicu Emanuel Cristi 0722438016 office@patent-chamber.ro; 0314370215 Referent 63
Gabriela Milcev 0722249961 gabriela.milcev@milcevburbea.ro; 0314370215 Șef comisie relații 64
35 autoritatea_nationala_pentru_turism / Direcția Dezvoltare Teritorială - Ministerul Economiei B-dul. Dinicu Golescu nr. 38, poarta C, sector 1, București Valentin Pop 0766559247 sau 0733440222 valentinpop68@yahoo.com; presedinte@mturism.ro; 0372144054 Consilier evaluare – examinare 65
36 Ministerul Sănătății - Direcţia Generală Resurse Umane şi Certificare - Serviciul de Recunoaştere a Calificărilor Profesionale Intr. Cristian Popişteanu, nr. 1-3, sector 1, cod poștal 010024, Bucureşti Catia Murgescu 0730503916 catia.murgescu@ms.ro; 0213072601 Consilier 66
Cristiana Beatrice Nimereanu 0725720871 nimere@ms.ro; dirru@ms.ro; 0213072601 Şef serviciu 67
37 inspectoratul_general_al_politiei_romane - Ministerul Afacerilor Interne B-dul. George Coșbuc nr. 83-85, sector 5, București Adina Roşu 0723160666 adina.rosu@politiaromana.ro; 0213164361 Ofiţer specialist formare profesională 68
38 ministerul_educatiei_si_cercetarii_stiintifice_-_directia_generala_invatamant_universitar Str. Gen. Berthelot nr. 28-30, parter, sector 1, cod poștal 010168, Bucureşti Sanda-Marina Bădulescu 0744378117 sbadules@gmail.com; sanda.badulescu@medu.edu.ro; n/a Consilier 69
39 autoritatea_rutiera_romana B-dul. Dinicu Golescu nr. 38, poarta C, sector 1, Bucureşti Bogdan Bărboi 0723379210 arutiera@arr.ro; 0213182100 Șef Serviciu 70
Sorin Crețu 0727777265 arutiera@arr.ro; 0213182100 Șef Birou 71
40 comitetul_sectorial_metalurgia_feroasa_neferoasa_si_produse_refractare Str. Costache Conachi nr. 10, bl. 6b, ap. 5, et. 1, interfon 05, sector 2, București Crina Stoica 0722161529 ro_crina@yahoo.com; 0212527710 Specialist resurse umane 72
Florian Corneliu Pătruţescu 0722848080 sau 0212527700 csmetalurgia@gmail.com; 0212527710 Expert 73
Florin Anton 0730266504 florin.anton@arcelormittal.com; n/a Specialist resurse umane 74
41 inspectoratul_general_pentru_situatii_de_urgenta_-_ministerul_afacerilor_interne Str. Banu Dumitrache nr. 46, sector 2, cod poștal 023756, Bucureşti Sorin-Marian Bărbieru 0766238976 sorin_barb77@yahoo.com; igsu@mai.gov.ro; n/a Ofițer resurse umane 75
42 asociatia_nationala_a_salvatorilor_montani_din_romania Str. Panselelor nr. 23, bl. 1, cod poștal 500419, Braşov, jud. Braşov Ciprian Cătălin Cândea 0728289439 salvamont.candea@gmail.com; cipriancandea@hotmail.com; contact@0salvamont.org; 0372126666 Secretar administrativ 76
43 colegiul_medicilor_dentisti_din_romania ??? Anca Temelcea 0723522699 sau 0722233717 (telefoane CMDR 0737666308 și 0725351015) anca@temelcea.ro; secretariat@cmdr.ro; 0212225671 Consilier CSSDAA 77
44 centrul_national_de_dezvoltare_a_invatamantului_profesional_si_tehnic - Ministerul Educației și Cercetării Științifice Str. Spiru Haret nr. 10-12, etaj 1, sector 1, București Liliana Drăghici 0721011087 liliana.draghici@tvet.ro; 0213125498 Inspector de specialitate 78
Mihaela Ștefănescu 0745006656 mihaela.stefanescu@tvet.ro; mihastef2004@yahoo.com; vet@tvet.ro; 0213125498 Inspector de specialitate 79
45 inspectoratul_general_al_politiei_de_frontiera - Ministerul Afacerilor Interne B-dul. Geniului nr. 42C, sector 6, cod poștal 060117, Bucureşti Ion Deaconu 0752313753 piu_gibp.mai.gov.ro; pfr@igpf.ro; 0214085035 Ofițer 80
46 colegiul_medicilor_veterinari Splaiul Independenței nr. 105, sector 5, cod poştal 050097, Bucureşti Alexandra Elis Stanciu 0723951885 sau 0721246899 alexandra.stanciu@cmvro.ro; 0213194504 Funcționar administrativ 81
Livia Jitaru 0740061230 ljitaru@yahoo.com; office@cmvro.ro; 0213194504 Avocat 82
47 agentia_romana_de_asigurare_a_calitatii_in_invatamantul_preuniversitar - Ministerul Educației și Cercetării Științifice Str. Spiru Haret nr. 12, etaj 1, sector 1, Bucureşti Gabriela Margareta Kacso Bodo 0723318951 kacsogabriella@yahoo.com; aracip@medu.edu.ro; 0213192096 Expert I A 83
Violeta Daria 0741322681 dariavioleta@yahoo.com; 0213192096 Expert I A 84
48 autoritatea_nationala_pentru_calificari P-ța. Valter Mărăcineanu nr. 1-3, intrarea B, etaj 2, cam. 164-166, sector 1, cod poștal 010155, București Narcisa Sava 0742100921 office@anc.edu.ro; n/a Șef Compartiment Recunoașterea Calificărilor Profesionale - Punct Național de Contact - IMI 85
49 oficiul_de_stat_pentru_inventii_si_marci Str. Ion Ghica nr. 5, sector 3, cod poștal 030044, București Oana-Codruța Stoian 0729106729 oana.stoian@osim.ro; 0213123819 Expert 86
Tatiana Radu 0727770923 tatiana.radu@osim.ro; office@osim.ro; 0213123819 Șef serviciu 87
50 fundatia_institutul_de_management_in_asigurari Str. Steluţei nr. 2, sector 1, Bucureşti Alexandra Denisa Toma 0758491984 sau 0758491983 și 0212305120 dtoma@ima-imi.ro; office@ima-imi.ro; n/a Şef serviciu juridic 88
51 autoritatea_nationala_pentru_persoanele_cu_dizabilitati Calea Victoriei nr. 194, sector 1, cod poștal 010097, Bucureşti Horaţiu Ludu 0744185135 horatiu.ludu@anph.ro; 0212123443 Consilier 89
Lavinia Cerasela Chiriac 0742810035 lavinia.chiriac@anph.ro; registratura@anph.ro; 0212125443 Inspector superior 90
52 comitetul_sectorial_activitati_financiare_bancare_de_asigurari / Institutul Bancar Român Str. Negru Vodă, nr. 3, cam. 15, sector 3, București Mikaela Didgard Kets 0744683135 Mikaela.kets@ibr-rbi.ro; n/a Coordonator Centru de evaluare 91
53 ministerul_educatiei_si_cercetarii_stiintifice - directia_generala_educatie_si_invatare_pe_tot_parcursul_vietii Str. Gen. Berthelot nr. 28-30, etaj 1, cam. 48, sector 1, cod poștal 010168, Bucureşti Dragoş Ionel Cosma 0745772522 cdragos55@yahoo.com; dgeitpv@gov.edu.ro; 0213135547 Inspector general 92
Gabriela Drăgan 0721479735 gabriela.dragan@medu.edu.ro; 0213135547 Inspector general 93
54 federatia_romana_de_schi_biatlon Str. Vasile Conta nr. 16, sector 2, cod poștal 020954, București Silviu EVI 0744378335 silviu57evi@yahoo.com; n/a 94
Rodica Zlatea 0213000333 office@frschibiatlon.ro; n/a n/a 95
55 ministerul_educatiei_si_cercetarii_stiintificedirectia_reteaua_scolara_si_resurse_umane Str. Gen. Berthelot nr. 28-30, etaj 1, cam. 48, sector 1, cod poștal 010168, Bucureşti Dorina Mihaela Bogdan 0723657321 şi 021 4056200 sau 021 4056300 interior 1392 / 1141 bogdan.dorina@medu.edu.ro; 0213150422 Consilier 96
#AC Autoritatea competentă Adresa cu legătura pentru contacte Persoana de contact Telefon E-mail persoana de contact / instituţie Fax Funcţia #GL
1 institutul_national_al_patrimoniului Str. Ienăchiță Văcărescu nr. 16, sector 4, cod poştal 040157, București Dalvina Luculescu 0726629283 dluculescu2006@yahoo.com; n/a 1
2 autoritatea_aeronautica_civila_romana Şos. Bucureşti-Ploieşti, nr. 38-40, Sector 1, Bucureşti Evelina Kozma 0731088127, 0212081584 evelina.kozma@caa.ro; 0212081590 Inspector aeronautic 2
3 camera_nationala_a_consilierilor_in_proprietate_industriala_din_romania Str. Matei Voievod nr. 103-113, bl. O3, sc. 3, ap. 92, sector 2, cod poștal 021453, Bucureşti Marioara FAIGHENOV 0744293552 faighenov@xnet.ro; n/a 3
#AC Autoritatea competentă Adresa cu legătura pentru contacte Persoana de contact Telefon E-mail persoana de contact / instituţie Fax Funcţia #Prez
1 ministerul_educatiei_si_cercetarii_stiintifice_-_centrul_national_de_recunoastere_si_echivalare_a_diplomelor Str. Spiru Haret nr. 12, sector 1, parter, cod poștal 010176, Bucureşti Oana Salomia 0214056215 oana.salomia@medu.edu.ro; 0213131013 Consilier afaceri europene 1
1 ministerul_educatiei_si_cercetarii_stiintifice_-_centrul_national_de_recunoastere_si_echivalare_a_diplomelor Str. Spiru Haret nr. 12, sector 1, parter, cod poștal 010176, Bucureşti Alexandru-Ionuţ Chiuţă 0213191498 alexandru.chiuta@medu.edu.ro; 0213178517 Consilier, Coordonator IMI PQ 2
2 ministerul_educatiei_si_cercetarii_stiintifice_-_unitatea_de_implementare_a_proiectelor_finantate_din_fonduri_structurale Str. Stirbey Vodă, cladirea IXIA, et. 5, sector 1, Bucureşti Liviu Dan danliviu2002@yahoo.com; Manager proiect 3
3 agentia_pentru_agenda_digitala_a_romaniei_-_serviciul_implementare_strategie_agenda_digitala Str. Italiană, nr. 22, Sector 2, 020976 Bucureşti Maria Perhaiță 0213052751 maria.perhaita@aadr.ro; 0213052899 Șef Serviciu 4
4 ministerul_afacerilor_externe_-_departamentul_pentru_politici_europene_-_directia_drept_european_si_armonizare_legislativa B-dul. Aviatorilor nr. 50A, sector 1, București Doina-Claudia Secu 021 319 2108 int. 135 / 021 319 2125 int. 209 sau 0724518549 ; 0213085335 claudia.secu@mae.ro; imi@mae.ro; 0213085396 Consilier juridic 5
#AC Autoritatea competentă Adresa cu legătura pentru contacte Persoana de contact Telefon E-mail persoana de contact / instituţie Fax Funcţia #ST
1 ministerul_educatiei_si_cercetarii_stiintifice_-_centrul_national_de_recunoastere_si_echivalare_a_diplomelor Str. Spiru Haret nr. 12, sector 1, parter, cod poștal 010176, Bucureşti Alexandru-Ionuţ Chiuţă 0213191498 alexandru.chiuta@medu.edu.ro; 0213178517 Consilier, Coordonator IMI PQ 1
2 ministerul_educatiei_si_cercetarii_stiintifice_-_unitatea_de_implementare_a_proiectelor_finantate_din_fonduri_structurale Str. Stirbey Vodă, cladirea IXIA, et. 5, sector 1, Bucureşti Liviu Dan 0723693640 danliviu2002@yahoo.com; n/a Manager proiect 2
1 ministerul_educatiei_si_cercetarii_stiintifice_-_centrul_national_de_recunoastere_si_echivalare_a_diplomelor Str. Spiru Haret nr. 12, sector 1, parter, cod poștal 010176, Bucureşti Mirela Stanciu 0214055671 mirela.stanciu@medu.edu.ro; 0213178517 Consilier 3
1 ministerul_educatiei_si_cercetarii_stiintifice_-_centrul_national_de_recunoastere_si_echivalare_a_diplomelor Str. Spiru Haret nr. 12, sector 1, parter, cod poștal 010176, Bucureşti Alina Nistor 0214056312 nistor.alina@medu.edu.ro; 0213131013 Consilier 4
2 ministerul_educatiei_si_cercetarii_stiintifice_-_unitatea_de_implementare_a_proiectelor_finantate_din_fonduri_structurale Str. Stirbey Vodă, cladirea IXIA, et. 5, sector 1, Bucureşti Nicoleta Ignat nicoleta_ignat@yahoo.com; n/a Responsabil monitorizare 5
1 ministerul_educatiei_si_cercetarii_stiintifice_-_centrul_national_de_recunoastere_si_echivalare_a_diplomelor Str. Spiru Haret nr. 12, sector 1, parter, cod poștal 010176, Bucureşti Olivia Silvia Boldiş 0214055755 olivia.boldis@medu.edu.ro; 0213131013 Inspector 6
  • ro/evenimente/reuniunea_grupului_de_lucru_imi_pq_net_romania_in_23_aprilie_2015.txt
  • Ultima modificare: 2020/08/01 09:14
  • (editare externă)