Diferențe

Aici sunt prezentate diferențele dintre versiunile selectate și versiunea curentă a paginii.

Link către această vizualizare comparativă

ro:evenimente:reuniunea_grupului_de_lucru_imi_pq_net_romania_in_23_aprilie_2015 [2018/11/17 10:36]
ro:evenimente:reuniunea_grupului_de_lucru_imi_pq_net_romania_in_23_aprilie_2015 [2020/08/01 12:14] (curent)
Linia 1: Linia 1:
 +===== Reuniunea Grupului de Lucru IMI PQ NET România în 23 aprilie 2015 =====
 +
 +<​html><​iframe src="​https://​www.facebook.com/​plugins/​post.php?​href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpermalink.php%3Fstory_fbid%3D860631317341649%26id%3D140695199335268&​width=500"​ width="​500"​ height="​626"​ style="​border:​none;​overflow:​hidden"​ scrolling="​no"​ frameborder="​0"​ allowTransparency="​true"></​iframe><​html>​
 +
 +<br/>
 +
 +<​html><​iframe width="​560"​ height="​315"​ src="​https://​www.youtube.com/​embed/​nh7OA8t1AV4?​list=PL5GesH6G19DC6sFLtwXFQ87eu--UM0Ezj"​ frameborder="​0"​ allowfullscreen></​iframe></​html>​
 +
 +<​html><​iframe width="​560"​ height="​315"​ src="​https://​www.youtube.com/​embed/​C_IyIuLwg7A?​list=PL5GesH6G19DC6sFLtwXFQ87eu--UM0Ezj"​ frameborder="​0"​ allowfullscreen></​iframe></​html>​
 +
 +<​html><​iframe width="​560"​ height="​315"​ src="​https://​www.youtube.com/​embed/​xZWPGgnTX_0?​list=PL5GesH6G19DC6sFLtwXFQ87eu--UM0Ezj"​ frameborder="​0"​ allowfullscreen></​iframe></​html>​
 +
 +<​html><​iframe width="​560"​ height="​315"​ src="​https://​www.youtube.com/​embed/​xcnoEtSuAR4?​list=PL5GesH6G19DC6sFLtwXFQ87eu--UM0Ezj"​ frameborder="​0"​ allowfullscreen></​iframe></​html>​
 +
 +<​html><​iframe width="​560"​ height="​315"​ src="​https://​www.youtube.com/​embed/​1TZ-fCwArRc?​list=PL5GesH6G19DC6sFLtwXFQ87eu--UM0Ezj"​ frameborder="​0"​ allowfullscreen></​iframe></​html>​
 +
 +<​html><​iframe width="​560"​ height="​315"​ src="​https://​www.youtube.com/​embed/​3WTNfUXfVD8?​list=PL5GesH6G19DC6sFLtwXFQ87eu--UM0Ezj"​ frameborder="​0"​ allowfullscreen></​iframe></​html>​
 +
 +<​html><​iframe width="​560"​ height="​315"​ src="​https://​www.youtube.com/​embed/​iqwvJIcdVMo?​list=PL5GesH6G19DC6sFLtwXFQ87eu--UM0Ezj"​ frameborder="​0"​ allowfullscreen></​iframe></​html>​
 +
 +<​html><​iframe width="​560"​ height="​315"​ src="​https://​www.youtube.com/​embed/​CEkp0htJ-Nk?​list=PL5GesH6G19DC6sFLtwXFQ87eu--UM0Ezj"​ frameborder="​0"​ allowfullscreen></​iframe></​html>​
 +
 +Ministerul Educaţiei și Cercetării Ştiinţifice (MECS) în calitate de Coordonator de Arie Legislativă IMI – Componenta Calificări Profesionale (PQ) şi de Beneficiar al proiectului POSDRU/​93/​3.3/​S/​53132 organizează reuniunea Grupului de Lucru IMI PQ NET România în data de 23 aprilie 2015.
 +
 +Locul de deşfăşurare va fi sala de conferinţe de la etajul 8 a Ministerului Tineretului şi Sportului, din Str. Vasile Conta, Nr. 16, Sector 2, Bucureşti, România.
 +
 +În acest context, la eveniment sunt invitaţi să participe câte doi dintre membrii desemnaţi de fiecare instituţie în Grupul de Lucru IMI PQ NET România. Confirmarea participării se va realiza până la data de joi, 9 aprilie 2015, prin transmiterea formularului de participare completat, în format editabil, la adresele de e-mail: [[imi@medu.edu.ro]] şi [[secretariat.imipqnet@gmail.com]].
 +
 +==== Agenda ====
 +
 +[09:​30-10:​00]
 +
 +Înregistrarea participanţilor ​
 +
 +[[http://​cnred.edu.ro/​imipqnet/​doku.php?​id=participanti_la_programele_de_formare_profesionala_imi_pq_net_romania|distribuire certificate de participare IMI PQ NET din 2013]]
 +
 +[[:​distribuire_certificate_imi_pq_net_din_2012]]
 +
 +Secretariatul Tehnic IMI PQ NET România
 +
 +[10:​00-10:​10]
 +
 +Introducere
 + 
 +[[:​contextul_organizarii_reuniunii_grupului_de_lucru]],​ [[http://​cnred.edu.ro/​imipqnet/​doku.php?​id=reuniunea_grupului_de_lucru_imi_pq_net_romania_in_23_aprilie_2015#​lista_participantilor_care_vor_sustine_prezentari|prezentarea invitaţilor]]
 +
 +Liviu Dan – manager proiect
 +
 +[10:​10-10:​25]
 +
 +Sustenabilitatea proiectului din perspectiva P1 - reprezentant ANC (15 min.)
 +
 +Actualizarea studiilor comparative pentru state membre ale Uniunii Europene, ​
 +respectiv actualizarea celor 30 de ghiduri de certificare și recunoaștere pentru profesii ​
 +în baza de cunoştinţe IMI PQ NET România - www.cnred.edu.ro/​imipqnet/​doku.php?​id=kb
 +
 +Reprezentant ANC – partener proiect IMI PQ NET România (de confirmat)
 +Alexandru-Ionuţ Chiuţă – expert metodologic proiect, coordonator IMI PQ România
 +
 +[10:​25-10:​40]
 +
 +Sustenabilitatea proiectului din perspectiva P2 - reprezentant IPS (15 min.)
 +
 +contribuţia Asociaţiei IPS în atingerea obiectivelor proiectului,​ / Consultarea membrilor Grupului de Lucru despre necesitatea propunerii/​scrierii altor proiecte relevante
 +
 +Reprezentant IPS – partener proiect IMI PQ NET România (de confirmat)
 +Liviu Dan – manager proiect
 +
 +[10:​40-11:​10]
 +
 +Directiva 2013/55/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 noiembrie 2013 de modificare a Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale și a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne ( „Regulamentul IMI” )
 +
 +[[:​transpunerea_directivei_2013_55_ue_in_legislatia_nationala]]
 +
 +Baza de date europeană cu informaţii despre profesiile reglementate (RegProf) – exerciţiul de evaluare, www.cnred.edu.ro/​imipqnet/​doku.php?​id=regprof
 +
 +Oana Salomia – Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, punct naţional de contact pentru recunoaşterea calificărilor profesionale
 +
 +[10:​10-11:​40]
 +
 +Punctul de Contact Unic electronic (PCUe) – implementarea PCUe în România
 +
 +Recunoaşterea calificărilor profesionale (PQ) pentru profesiile reglementate prin PCUe / [[:​recunoasterea_pq_pentru_profesiile_reglementate_prin_pcue]]
 +www.cnred.edu.ro/#​eDirect_
 +
 +Maria Perhaiţă – Agenţia pentru Agenda Digitală a României
 +
 +[11:​40-12:​20]
 +
 +Noutăţi referitoare la extinderea IMI cu alte arii legislative:​ achiziţii publice, returnarea bunurilor culturale, ş.a. /
 +[[:​strategia_nationala_imi_pe_termen_lung]] în contextul extinderii IMI PQ în ianuarie 2016 cu modulele Card Profesional European şi Alerte
 +
 +Claudia Secu, coordonator naţional IMI – Ministerul Afacerilor Externe
 +
 +[12:​20-13:​00]
 +
 +Prezentarea stadiului implementării în România a Sistemului IMI – componenta PQ
 +
 +a) Indicatorii de performanță IMI şi Tabloul de bord al Pieței Interne;
 +
 +b) Chestionarul de satisfacție IMI care poate fi completat de utilizatorii IMI până la 1 mai 2015;
 +
 +c) Notificări prin Sistemul IMI referitoare la formarea pentru profesiile reglementate sectorial: arhitecţi, asistenţi medicali, farmacişti,​ medici dentişti, medici veterinari, medici, moaşe
 +
 +d) Prezentări multimedia – http://​cnred.edu.ro/#​Multimedia
 +
 +Claudia Secu, coordonator naţional IMI – Ministerul Afacerilor Externe
 +Alexandru-Ionuţ Chiuță, expert metodologic proiect – coordonator IMI PQ România
 +
 +[13:​00-13:​30]
 +
 +Asistenţă tehnică pentru utilizarea Sistemului IMI şi a bazei de date RegProf
 +
 +a) Cardul profesional european și Alerte privind sancţiunile profesionale pentru profesiile reglementate;​
 +
 +b) Platforma wiki IMI PQ NET România:
 +
 +- Manualul de utilizare IMI - Prezentarea versiunii 7 a Sistemului IMI în comparaţie cu ce se pregăteşte pentru versiunea 8 a Sistemului IMI;
 +
 +- Ghidul de utilizare pentru RegProf.
 +
 +Alexandru-Ionuţ Chiuță, expert metodologic proiect – coordonator IMI PQ România, administrator RegProf
 +
 +[13:​30-14:​00]
 +
 +Sustenabilitatea proiectului din perspectiva Beneficiarului.
 +
 +Acţiuni pentru perioada următoare de sustenabilitate (mai 2015-februarie 2017).
 +
 +Discuţii:
 +
 +1. Strategia naţională IMI pe termen lung;
 +
 +2. Consultarea membrilor Grupului de Lucru despre necesitatea propunerii/​scrierii altor proiecte relevante.
 +
 +3. Diverse.
 +
 +Concluzii.
 +
 +Moderator: Liviu Dan – manager proiect
 +
 +[14:00] Închiderea evenimentului
 +
 +
 +----
 +
 +7. Asistenţă tehnică pentru utilizarea Sistemului IMI şi a bazei de date RegProf - domnul Alexandru-Ionuţ Chiuţă (180 min.)
 +
 +7.0. [[http://​cnred.edu.ro/​imipqnet|Platfoma wiki IMI PQ NET Romania]] ​
 +
 +7.1. [[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​statistics/​index_ro.htm|Indicatorii de performanță IMI]] şi [[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​scoreboard/​performance_by_governance_tool/​internal_market_information_system/​index_en.htm|Tabloul de bord al Pieței Interne]]
 +
 +7.2. [[https://​ec.europa.eu/​eusurvey/​runner/​2015-IMI-All-User-Survey?​surveylanguage=RO|Chestionarul de satisfacție IMI]] care poate fi completat de utilizatorii IMI până la 1 mai 2015
 +
 +7.4. [[:​notificari_prin_sistemul_imi]] referitoare la formarea pentru profesiile reglementate sectorial: [[:​notificare_arhitecti]],​ [[:​notificare_asistenti_medicali]],​ [[:​notificare_farmacisti]],​ [[:​notificare_medici_dentisti]],​ [[:​notificare_medici_veterinari]],​ [[:​notificare_medici]],​ [[:​notificare_moase]]
 +
 +7.5. [[:​cardul_profesional_european]] și [[:​alerte_privind_sanctiunile_profesonale]] pentru profesiile reglementate
 +
 +7.6. [[:​manualul_de_utilizare_imi]] - Prezentarea versiunii 7 a Sistemului IMI in comparatie cu ce se pregateste pentru versiunea 8 a Sistemului IMI
 +
 +7.7. [[ro:​regprof|Ghidul de utilizare pentru RegProf]]
 +
 +8. Sustenabilitatea proiectului din perspectiva Beneficiarului - Actiuni pentru perioada urmatoare de sustenabilitate (martie 2015-februarie 2017), [[:​consultarea_membrilor_grupului_de_lucru_despre_necesitatea_propunerii_scrierii_altor_proiecte_relevante]]
 +
 +----
 +
 +==== Lista participanţilor confirmați la reuniunea Grupului de Lucru IMI PQ NET România în 23 aprilie 2015 ====
 +
 +^ #AC ^  Autoritatea competentă ​ ^  Adresa cu legătura pentru contacte ​ ^  Participant desemnat ​ ^  Telefon ​ ^  E-mail persoana de contact / instituţie ​ ^  Fax  ^  Funcţia ​ ^ #GL ^
 +|  1|  [[ro:​autoritati:​coordonatori:​ministerul_educatiei_si_cercetarii_stiintifice]] - [[:​centrul_national_de_recunoastere_si_echivalare_a_diplomelor]] ​ | [[http://​cnred.edu.ro/#​adresa-CNRED|Str. Spiru Haret nr. 12, sector 1, parter, cod poștal 010176, Bucureşti]] ​ |  Ștefan Șerban ​ |  0765613136 ​ | [[stefan.serban@medu.edu.ro]];​ |  0213131013 ​ | Consilier |  1|
 +|   ​2| ​ [[ro:​autoritati:​competente:​ordinul_arhitectilor_din_romania]] ​ | [[http://​oar.org.ro/​contact.php?​page=190|Str. Pictor Arthur Verona nr. 19, sector 1, cod poştal 010312, Bucureşti]] |  Adriana Tănăsescu ​ |  0728872132 ​ | [[adriana.tanasescu@oar.org.ro]];​ [[office@oar.org.ro]];​ [[adrias.oar@gmail.com]]; ​ |  0213172634, 0213172635 ​ | Secretar General |  2|
 +| ::: | ::: | ::: |  Mariana Ionescu ​ |  0728872139 ​ | [[mariana.ionescu@oar.org.ro]];​ [[office.oar@gmail.com]];​ [[office.oar@rdslink.ro]];​ |  0213172634, 0213172635 ​ | Consilier Relatii Internationale |  3|
 +|  3|  [[ro:​autoritati:​competente:​colegiul_farmacistilor_din_romania]] ​ | [[http://​www.colegfarm.ro/​contact|Str. Viitorului nr. 4, sector 2, cod poștal 020612, Bucureşti]] |  Doina Drăgănescu ​ |  0723162078 ​ | [[doinadraganescu@yahoo.com]];​ |  n/a  | Reprezentant |  4|
 +| ::: | ::: | ::: |  Silvia Ionel  |  0722569200 ​ | [[silvia.ionel@gmail.com]];​ |  n/a  | Reprezentant |  5|
 +|  4|  [[ro:​autoritati:​competente:​ordinul_asistentilor_medicali_generalisti_moaselor_si_asistentilor_medicali_din_romania]] ​ | [[http://​www.oamr.ro/​contact/​|Str. Inginer Zablovschi nr. 76, sector 1, Bucureşti]] |  Mircea Timofte ​ |  0740304007 ​ | [[mircea_timofte@yahoo.com]];​ |  0212240025 ​ | Preşedinte |  6| 
 +| ::: | ::: | ::: |  Nicoleta Ababei ​ |  0748147325 ​ | [[nicoleababei@gmail.com]];​ [[nicoleta.parvu@yahoo.com]];​ |  0212240025 ​ | Consilier |  7|
 +| ::: | ::: | ::: |  Viorel Melinte-Moraru ​ |  n/a  | [[viorel.melinte@oamr.ro]];​ |  0212240025 ​ | Consilier preşedinte |  8|
 +| ::: | ::: | ::: |  Andreea Dracinschi ​ |  0752647724 ​ | [[andreea_dracinschi@yahoo.com]];​ |  n/a  | Consultant formare |  9|
 +|   ​5| ​ [[:​asociatia_romana_a_agentiilor_imobiliare]] ​ |[[http://​www.arai.ro/​|Calea Victoriei nr. 155, bl. D1, sc. 7, et. 11, sector 1, cod poștal 010073, Bucureşti]]| ​ Daniel Cristian Clenciu ​ |  0749019910 ​ | [[cristian.clenciu@gmail.com]];​ [[office@arai.ro]];​ |  0374096426 ​ | Vicepresedinte |  10|
 +| ::: | ::: | ::: |  Angela Carmen Mihaiţă ​ |  0744334154 ​ | [[carmen.mihaita@veles.ro]];​ |  n/a  | Trezorier |  11|
 +|   ​6| ​ [[ro:​autoritati:​competente:​corpul_expertilor_contabili_si_contabililor_autorizati_din_romania]] ​ | [[http://​ceccar.ro/​ro/?​page_id=6|Intrarea Pielari nr. 1, sector 4, cod poștal 040296, Bucureşti]] |  Alin Marin  |  0740209015 ​ | [[alin.marin@ceccaro.ro]];​ [[ceccar@ceccaro.ro]];​ |  0213308888 ​ | Director DIT |  12|
 +| ::: | ::: | ::: |  Andreea Grigorescu ​ |  0726241035 ​ | [[echivalare@ceccaro.ro]];​ [[andreea_grigo@yahoo.com]]; ​ |  0213308888 ​ | Director DGSEC |  13|
 +|   ​7| ​ [[ro:​autoritati:​competente:​centrul_roman_pentru_pregatirea_si_perfectionarea_personalului_din_transporturi_navale_-_ceronav]] ​ | [[http://​ceronav.ro/​m.aspx?​id=5&​it=5|Str. Pescarilor nr. 69A, cod poștal 900581, Constanța, județul Constanța]] |  Cristina Radu  |  0752191475; 0723526199 ​ | [[cristinaradu@ceronav.ro]];​ |  0241631415 ​ | Inspector de specialitate |  14|
 +|   ​8| ​ [[ro:​autoritati:​competente:​inspectoratul_general_al_politiei_romane_-_directia_de_investigatii_criminale]] ​ | [[http://​politiaromana.ro/​contact.htm|B-dul. George Coșbuc nr. 83-85, sector 5, București]] |  Iulian Boroş ​ |  0762113925; 0212082525 int.26516 ​ | [[iulian.boros@politiaromana.ro]];​ [[judiciar@politiaromana.ro]];​ |  0213164698 ​ | Comisar şef de poliţie |  15|
 +|   ​9| ​ [[ro:​autoritati:​competente:​arhivele_nationale_ale_romaniei]] ​ | Serv. Jud. Bistriţa Năsăud / [[http://​www.arhivelenationale.ro/​index.php?​page=45&​lan=0|B-dul. Regina Elisabeta nr. 49, sector 5, cod poștal 050013, Bucureşti]] |  Cornelia Vlaşin ​ |  0743870872 ​ | [[cornelia.vlasin@yahoo.com]];​ |  0263203249 ​ | Consilier superior |  16|
 +| ::: | ::: | ::: |  Alina Constantinescu ​ |  0727758260 ​ | [[alinaconstantinescu2011@gmail.com]];​ [[secretariat.an@mai.gov.ro]];​ |  0213126987 ​ | Consilier principal |  17|
 +|  10|  [[ro:​autoritati:​competente:​registrul_urbanistilor_din_romania]] ​ | [[http://​rur.ro/​contact|Str. Tudor Arghezi nr. 21, etaj 6, sector 2, cod poștal 020944, București]] |  Alexandru Gabriel Sandu  |  0731316099 ​ | [[office@rur.ro]];​ |  0213118338 ​ | Preşedinte |  18|
 +| ::: | ::: | ::: |  Liliana Elza Petrişor ​ |  0731316099 ​ | [[director_executiv@rur.ro]];​ |  0213118338 ​ | Director executiv |  19|
 +|  11|  [[ro:​autoritati:​relevante:​inspectoratul_general_pentru_situatii_de_urgenta_-_ministerul_afacerilor_interne]] ​ | [[http://​www.igsu.ro/​index.php?​pagina=contact|Str. Banu Dumitrache nr. 46, sector 2, cod poștal 023756, Bucureşti]] |  Ionuț Alin Dobre  |  0769290948 ​ | [[alindobre_2005@yahoo.com]];​ [[igsu@mai.gov.ro]];​ |  n/a  | Ofițer |  20| 
 +|  12|  [[ro:​autoritati:​competente:​ordinul_biochimistilor_biologilor_si_chimistilor_in_sistemul_sanitar_din_romania]] ​ | [[http://​www.obbcssr.ro/​contact.html|str. J.L. Calderon nr. 36, sc. A, ap. 4, sector 2, București]] |  Tatiana Fulga  |  0745312504 sau 0724873800 ​ | [[consilier.juridic@obbcssr.ro]];​ [[obbcssr@gmail.com]];​ |  0213134470 | Consilier juridic |  21|
 +| ::: | ::: | ::: |  Tatiana Copanoi ​ |  0740020505 ​ | [[tatianacopanoi@hotmail.com]];​ [[office@obbcssr.ro]];​ |  n/a  | Consilier juridic |  22|
 +|  13|  [[ro:​autoritati:​competente:​centrul_national_de_calificare_si_instruire_feroviara]] ​ | [[https://​sites.google.com/​site/​cenaferwebsite/​transparenta-decizionala/​contact-us|Calea Griviţei nr. 343, sector 1, cod poştal 010716, Bucureşti]] |  Marcel Oţoiu ​ |  0758886012 ​ | [[otoiu.marcel@cenafer.ro]];​ |  0316203911 ​ | Director general |  23|
 +| ::: | ::: | ::: |  Daniel Brânduş ​ |  0758886015 ​ | [[danielbrindus@yahoo.com]];​ [[brindus.daniel@cenafer.ro]];​ |  0316203911 ​ | Director general adjunct |  24|
 +| ::: | ::: | ::: |  Sever Bogdan Jiman  |  0758886093 ​ | [[bogdanjiman@yahoo.com]];​ [[cenafer@cenafer.ro]];​ |  0316203911 ​ | Director coordonare programe |  25|
 +|  14|  [[ro:​autoritati:​relevante:​comitetul_sectorial_silvicultura_exploatarea_si_prelucrarea_lemnului_industria_mobilei]] (CSSEPLIM) ​ | [[http://​www.imipqnet.ro/​autoritati/​comitetul-sectorial-silvicultura-exploatarea-si-prelucrarea-lemnului-industria-mobilei/​|Str. Episcopul Chesarie nr. 15, tronson E, birou 2, sector 4, București]] ​ |  Constantin Ionescu ​ |  0722285962 ​ | [[apmr@apmob.ro]];​ |  n/a  | Inginer, MMAP |  26|
 +| ::: | ::: | ::: |  Olga Georgescu ​ |  0754231065 ​ | [[csseplch@yahoo.com]];​ [[fslil@yahoo.com]];​ |  n/a  | Inginer, MMAP |  27|
 +|  15|  [[ro:​autoritati:​competente:​colegiul_medicilor_din_romania]] ​ | [[http://​www.cmr.ro/​contact/​|B-dul. Timişoara nr. 15, sector 6, cod poștal 061303, Bucureşti]] |  Florentin Octavian Stoicescu ​ |  0723327359 ​ | [[florentin.stoicescu@cmr.ro]];​ [[office@cmr.ro]];​ |  0214137750 ​ | Secretar |  28|
 +| ::: | ::: | ::: |  Dan Mircea Popa  |  0727770330 sau 0723640655 ​ | [[mircea.popa@cmr.ro]];​ |  0214137750 ​ | Consilier |  29|
 +|  16|  [[ro:​autoritati:​competente:​ministerul_transporturilor]] - Direcția Afaceri Europene şi Relații Internaționale / Direcția Transport Aerian ​ | [[http://​www.mt.ro/​nou/​articol.php?​id=form_ct|B-dul. Dinicu Golescu nr. 38, poarta C, sector 1, cod poştal 010873, București]] |  Luminiţa Neaga  |  0751192401 ​ | [[luminita.neaga@mt.ro]];​ |  0213196177 ​ | Consilier superior |  30|
 +| ::: | ::: | ::: |  Marcel Pârvu ​ |  0751192399 ​ | [[parvu.marcel@mt.ro]];​ |  0213196161 ​ | Consilier superior |  31|
 +|  17|  [[ro:​autoritati:​competente:​inspectoratul_de_stat_in_constructii]] ​ | [[http://​isc-web.ro/​content/​aparat-central.htm|Str. C.F.Robescu nr.23, sector 3, cod poștal 030217, București]] |  Niculina Stelea ​ |  0722286440 ​ | [[nina.stelea@isc-web.ro]];​ |  0213181719 ​ | Inspector în construcţii |  32|
 +| ::: | ::: | ::: |  Clara Şerban ​ |  0759042248 ​ | [[clara.serban@isc-web.ro]];​ [[isc@isc-web.ro]];​ |  0213181719 ​ | Inspector în construcţii |  33|
 +|  18|  [[ro:​autoritati:​relevante:​comitet_sectorial_turism_hoteluri_si_restaurante]] ​ | [[http://​www.imipqnet.ro/​autoritati/​comitetul-sectorial-turism-hoteluri-si-restaurante/​|Str. Horia Măcelariu nr. 59, et. 3, ap. 303, sector 1, București]] |  Dumitru Florin Munteanu ​ |  0740245400 ​ | [[ciulinii_baraganuluisl@yahoo.com]];​ |  n/a  | Membru |  34|
 +|  19|  [[ro:​autoritati:​relevante:​comitetul_sectorial_din_ramura_cultura]] ​ | [[http://​www.date-financiare.ro/​22756340-comitetul-sectorial-din-ramura-cultura|Opera Națională București, intrarea artiştilor]] |  Elena Istrate ​ |  0723746896 ​ | [[lyannys@yahoo.com]];​ |  0213146985 ​ | Expert |  35|
 +| ::: | ::: | ::: |  Florin Istrate ​ |  0724365663 ​ | [[istrate.fl53@yahoo.ro]];​ [[comitetsectorialcultura10@gmail.com]];​ |  0213146985 ​ | Director Executiv |  36|
 +| ::: | ::: | ::: |  Leonard Octavian Pădureț ​ |  0722351621 sau 0213146985 ​ | [[leoctavian@yahoo.com]];​ [[comitetsectorialcultura10@gmail.com]];​ |  0213146985 ​ | Preşedinte |  37|
 +|  20|  [[ro:​autoritati:​relevante:​comitetul_sectorial_administratie_si_servicii_publice]] ​ | [[http://​www.imipqnet.ro/​autoritati/​comitetul-sectorial-administratie-si-servicii-publice/​|Str. Walter Mărăcineanu nr. 1-3, etaj 2, camera 201-203, sector 1, Bucureşti]] |  Valentina Căpraru ​ |  0764309697; 0213182921 ​ | [[grigorasvalentina88@yahoo.com]];​ [[comitetsectorial@yahoo.com]];​ |  0213182920 ​ | Expert administraţie publică |  38|
 +|  21|  [[ro:​autoritati:​relevante:​inspectia_de_stat_pentru_controlul_cazanelor_recipientelor_sub_presiune_si_instalatiilor_de_ridicat]] ​ | [[http://​www.iscir.ro/​index.php?​option=com_contact&​view=contact&​id=1%3Aiscir&​catid=12%3Acontact&​Itemid=30|Str. Sf. Elefterie nr. 47-49, sector 5, 050524 Bucureşti]] |  Cristina Tudose ​ |  0740235042; 0214119760 ​ | [[avizari@iscir.ro]];​ [[iscir@iscir.ro]];​ |  n/a  | Inspector de specialitate |  39|
 +| ::: | ::: | ::: |  Tania Lecu  |  0749037674; 0214119761 ​ | [[avizari@iscir.ro]];​ |  n/a  | Expert |  40|
 +|  22|  [[ro:​autoritati:​competente:​agentia_nationala_de_cadastru_si_publicitate_imobiliara]] - Direcția Cadastru și Geodezie / Direcția Juridică și Resurse Umane  |[[http://​www.ancpi.ro/​pages/​wiki.php?​lang=ro&​pnu=contacte|Splaiul Independenţei nr. 202A, et. 1, sector 6, cod poştal 060022, Bucureşti]]| ​ Dana Mihaela Mazilu ​ |  0755088773 ​ | [[dana.mazilu@ancpi.ro]];​ [[office@ancpi.ro]];​ |  n/a  | Consilier cadastru |  41|
 +| ::: | ::: | ::: |  Viviana Dobre  |  0755016513 ​ | [[viviana.dobre@ancpi.ro]];​ |  n/a  | Consilier |  42|
 +| ::: | ::: | ::: |  Victoria Onea  |  0723999977 sau 0756470747 ​ | [[victoria.onea@ancpi.ro]];​ [[victoria_onea@yahoo.com]];​ |  n/a  | Consilier juridic |  43|
 +|  23|  [[ro:​autoritati:​relevante:​uniunea_nationala_a_notarilor_publici_din_romania]] ​ | [[http://​www.unnpr.ro/#​!/​pageContact|Str. General Berthelot nr. 41, sector 1, București]] |  Valeria Neagu  |  0755741581 ​ | [[consilier1@unnpr.ro]];​ [[secretariat@unnpr.ro]];​ |  n/a  | Consilier juridic |  44|
 +| ::: | ::: | ::: |  Alina-Marilena Bodolan ​ |  0731636090 ​ | [[aly_bodolan@yahoo.com]];​ |  n/a  | Consilier |  45|
 +|  24|  //​[[ro:​autoritati:​competente:​centrul_national_de_formare_si_perfectionare_a_antrenorilor]]// ​ | [[http://​www.cnfpa-sna.ro/?​p=15|B-dul. Bararabia, nr. 37-39]] |  Adrian-Mihai Ilie  |  0751115420 ​ | [[ilieadrianmihai@yahoo.com]];​ |  0213184672 ​ | Director |  46|
 +| ::: | ::: | ::: |  Maria-Ramona Ceamuru ​ |  0751115421 ​ | [[ramona_sebe@yahoo.com]];​ |  0213184672 ​ | Director adjunct |  47|
 +| ::: | ::: | ::: |  Răzvan-Floryndo Popescu ​ |  0722833542; 0744847088 ​ | [[razvan.popescu@cnfpa-sna.ro]];​ [[floryndo@yahoo.com]];​ |  0213184672 ​ | Inspector specialitate |  48|
 +|  25|  [[ro:​autoritati:​coordonatori:​ministerul_mediului_apelor_si_padurilor]] ​ | [[http://​www.mmediu.ro/​beta/​comunicare/​contact/​|B-dul Libertăţii nr. 12, sector 5, Bucureşti]] |  Doina Popescu ​ |  0754231088 ​ | [[doina.popescu@mmediu.ro]];​ |  n/a  | Consilier – Directia Resurse Umane |  49|
 +|  26|  [[ro:​autoritati:​relevante:​comitetul_sectorial_de_formare_profesionala_in_domeniul_protectia_mediului]] (CSFPM) ​ |[[http://​www.csfpm.ro/​contact.html|Şoseaua Giurgiului nr. 14, interfon 1 sau 2, sector 4, cod poștal 040671, Bucureşti]] (dupa City Mall, partea dreaptă) |  Denise Liminița Arsene ​ |  0722784781 ​ | [[arsenedenise2@gmail.com]];​ |  n/a  | Vicepreședinte |  50|
 +| ::: | ::: | ::: |  Gheorghe Bucătaru ​ |  0722204112 ​ | [[bebebucataru@gmail.com]];​ |  n/a  | Coordonator - Comisia Management, Evaluare și Audit de Mediu |  51|
 +|  27|  [[ro:​autoritati:​competente:​camera_auditorilor_financiari_din_romania]] ​ |[[http://​cafr.ro/​sectiune.php?​id=129|Str. Sirenelor, nr. 67-69, sector 5, Bucureşti]]| ​ Alice Magdalena Petcu  |  0731031042 ​ | [[alice.petcu@cafr.ro]];​ |  0214100348 ​ | Consilier economist |  52|
 +| ::: | ::: | ::: |  Daniela Ștefanuț ​ |  0742356938 ​ | [[dana.stefanut@cafr.ro]];​ [[cafr@cafr.ro]];​ |  0214100348 ​ | Consilier juridic |  53|
 +|  28|  [[ro:​autoritati:​competente:​ordinul_tehnicienilor_dentari_din_romania]] ​ | [[http://​www.otdr.ro/​index.php?​menu_item=Contact|Șoseaua Iancului nr. 4B-4K, sector 2, cod poștal 021723, București]] |  Simona Pană  |  0732731544 ​ | [[simona.pana@yahoo.com]];​ |  n/a  | Secretar Biroul Executiv |  54|
 +| ::: | ::: | ::: |  Mihaela Maria Cazimirovitz ​ |  0745380949 ​ | [[mihaela.cazimirovitz@yahoo.com]];​ |  n/a  | Membru comisia de verificare a dosarelor |  55|
 +|  29|  [[ro:​autoritati:​coordonatori:​ministerul_apararii_nationale_-_directia_management_resurse_umane]] ​ | [[http://​dmru.mapn.ro/​index.php?​pag=contact|Str. Drumul Taberei nr. 7-9, sector 6, Bucureşti]] |  Dorel-Dorin Petrică ​ |  0751132042 ​ | [[petrica.dorin@yahoo.com]];​ |  n/a  | Consilier |  56|
 +| ::: | ::: | ::: |  Sorin Săvuț ​ |  0723612189 ​ | [[sorin_savut@yahoo.com]];​ [[dmru@mapn.ro]];​ |  n/a  | Șef birou |  57|
 +|  30|  [[ro:​autoritati:​competente:​registrul_auto_roman]] ​ | [[http://​www.rarom.ro/​RO/​article--Unde%20ne%20g%C4%83si%C5%A3i--334.html|Calea Griviţei nr. 391A, sector 1, cod poştal 010719, Bucureşti]] |  Beatrice Gabriela Ciobanu ​ |  0728966184 ​ | [[beatrice.ciobanu@rarom.ro]];​ |  n/a  | Inginer |  58|
 +| ::: | ::: | ::: |  Jaqueline Iordan ​ |  0726336016 ​ | [[jaqueline.iordan@rarom.ro]];​ [[rarom@rarom.ro]];​ |  n/a  | Referent de specialitate |  59|
 +|  31|  //​[[ro:​autoritati:​competente:​asociatia_nationala_a_evaluatorilor_autorizati_din_romania]]// ​ | [[http://​nou.anevar.ro/​pagini/​informatii-contact|Strada Scărlătescu nr. 7, sector 1, cod poştal 011158, Bucureşti]] |  Cătălina Atîrnățeanu ​ |  0720880585 ​ | [[catalina.atirnateanu@anevar.ro]];​ |  0213111340 ​ | Șef Departament Evidență Membri |  60|
 +|  32|  [[ro:​autoritati:​relevante:​administratia_nationala_de_meteorologie]] ​ |[[http://​www.meteoromania.ro/​anm/?​page_id=184|Șos. București-Ploiești nr. 97, sector 1, cod poștal 013686, București]]| ​ Ancuța Manea  |  0732641965 ​ | [[ancuta.manea@meteoromania.ro]];​ [[relatii@meteoromania.ro]];​ |  n/a  | Șef laborator |  61|
 +|  33|  [[ro:​autoritati:​competente:​uniunea_nationala_a_barourilor_din_romania]] ​ | [[http://​unbr.ro/​ro/​contact/​|Palatul de Justiţie, Splaiul Independenţei nr. 5,  sector 5, cod poștal 050091, Bucureşti]] |  Daniel Cismaru ​ |  0733254381 ​ | [[daniel.cismaru@unbr.ro]];​ [[unbr@unbr.ro]];​ |  n/a  | Consilier |  62|
 +|  34|  [[ro:​autoritati:​competente:​camera_nationala_a_consilierilor_in_proprietate_industriala_din_romania]] ​ |[[http://​www.patent-chamber.ro/​|Str. Matei Voievod nr. 103-113, bl. O3, sc. 3, ap. 92, sector 2, cod poștal 021453, Bucureşti]] ​ |  Dicu Emanuel Cristi ​ |  0722438016 ​ | [[office@patent-chamber.ro]];​ |  0314370215 ​ | Referent |  63|
 +| ::: | ::: | ::: |  Gabriela Milcev ​ |  0722249961 ​ | [[gabriela.milcev@milcevburbea.ro]];​ |  0314370215 ​ | Șef comisie relații |  64|
 +|  35|  [[ro:​autoritati:​competente:​autoritatea_nationala_pentru_turism]] / Direcția Dezvoltare Teritorială - Ministerul Economiei ​ | [[http://​turism.gov.ro/​contact/​|B-dul. Dinicu Golescu nr. 38, poarta C, sector 1, București]] |  Valentin Pop  |  0766559247 sau 0733440222 ​ | [[valentinpop68@yahoo.com]];​ [[presedinte@mturism.ro]];​ |  0372144054 ​ | Consilier evaluare – examinare |  65|
 +|  36|  [[ro:​autoritati:​competente:​ministerul_sanatatii|Ministerul Sănătății - Direcţia Generală Resurse Umane şi Certificare - Serviciul de Recunoaştere a Calificărilor Profesionale]] ​ | [[http://​www.ms.ro/?​pag=64|Intr. Cristian Popişteanu,​ nr. 1-3, sector 1, cod poștal 010024, Bucureşti]] |  Catia Murgescu ​ |  0730503916 ​ | [[catia.murgescu@ms.ro]];​ |  0213072601 ​ | Consilier |  66|
 +| ::: | ::: | ::: |  Cristiana Beatrice Nimereanu ​ |  0725720871 ​ | [[nimere@ms.ro]];​ [[dirru@ms.ro]];​ |  0213072601 ​ | Şef serviciu |  67|
 +|  37|  [[ro:​autoritati:​competente:​inspectoratul_general_al_politiei_romane]] - Ministerul Afacerilor Interne ​ | [[http://​politiaromana.ro/​contact.htm|B-dul. George Coșbuc nr. 83-85, sector 5, București]] |  Adina Roşu  |  0723160666 ​ | [[adina.rosu@politiaromana.ro]];​ |  0213164361 ​ | Ofiţer specialist formare profesională |  68|
 +|  38|  [[ro:​autoritati:​competente:​ministerul_educatiei_si_cercetarii_stiintifice_-_directia_generala_invatamant_universitar]] ​ | [[http://​www.edu.ro/​index.php/​articles/​text/​11855|Str. Gen. Berthelot nr. 28-30, parter, sector 1, cod poștal 010168, Bucureşti]] |  Sanda-Marina Bădulescu ​ |  0744378117 ​ | [[sbadules@gmail.com]];​ [[sanda.badulescu@medu.edu.ro]];​ |  n/a  | Consilier |  69|
 +|  39|  [[ro:​autoritati:​competente:​autoritatea_rutiera_romana]] ​ |[[http://​www.arr.ro/​doc_1_contact_pg_0.htm|B-dul. Dinicu Golescu nr. 38, poarta C, sector 1, Bucureşti]]| ​ Bogdan Bărboi ​ |  0723379210 ​ | [[arutiera@arr.ro]];​ |  0213182100 ​ | Șef Serviciu |  70|
 +| ::: | ::: | ::: |  Sorin Crețu ​ |  0727777265 ​ | [[arutiera@arr.ro]];​ |  0213182100 ​ | Șef Birou |  71|
 +|  40|  [[ro:​autoritati:​relevante:​comitetul_sectorial_metalurgia_feroasa_neferoasa_si_produse_refractare]] ​ |[[http://​www.imipqnet.ro/​autoritati/​comitetul-sectorial-metalurgia-feroasa-neferoasa-si-produse-refractare/​|Str. Costache Conachi nr. 10, bl. 6b, ap. 5, et. 1, interfon 05, sector 2, București]] |  Crina Stoica ​ |  0722161529 ​ | [[ro_crina@yahoo.com]];​ |  0212527710 ​ | Specialist resurse umane |  72|
 +| ::: | ::: | ::: |  Florian Corneliu Pătruţescu ​ |  0722848080 sau 0212527700 ​ | [[csmetalurgia@gmail.com]];​ |  0212527710 ​ | Expert |  73|
 +| ::: | ::: | ::: |  Florin Anton  |  0730266504 ​ | [[florin.anton@arcelormittal.com]];​ |  n/a  | Specialist resurse umane |  74|
 +|  41|  [[ro:​autoritati:​relevante:​inspectoratul_general_pentru_situatii_de_urgenta_-_ministerul_afacerilor_interne]] ​ | [[http://​www.igsu.ro/​index.php?​pagina=contact|Str. Banu Dumitrache nr. 46, sector 2, cod poștal 023756, Bucureşti]] |  Sorin-Marian Bărbieru ​ |  0766238976 ​ | [[sorin_barb77@yahoo.com]];​ [[igsu@mai.gov.ro]];​ |  n/a  | Ofițer resurse umane |  75|
 +|  42|  [[ro:​autoritati:​competente:​asociatia_nationala_a_salvatorilor_montani_din_romania]] ​ |[[http://​www.0salvamont.org/​contact|Str. Panselelor nr. 23, bl. 1, cod poștal 500419, Braşov, jud. Braşov]]| ​ Ciprian Cătălin Cândea ​ |  0728289439 ​ | [[salvamont.candea@gmail.com]];​ [[cipriancandea@hotmail.com]];​ [[contact@0salvamont.org]];​ |  0372126666 ​ | Secretar administrativ |  76|
 +|  43|  [[ro:​autoritati:​competente:​colegiul_medicilor_dentisti_din_romania]] ​ | [[http://​cmdr.ro/​contact.php|???​]] |  Anca Temelcea ​ |  0723522699 sau 0722233717 (telefoane CMDR 0737666308 și 0725351015) ​ | [[anca@temelcea.ro]];​ [[secretariat@cmdr.ro]];​ |  0212225671 ​ | Consilier CSSDAA |  77|
 +|  44|  [[ro:​autoritati:​relevante:​centrul_national_de_dezvoltare_a_invatamantului_profesional_si_tehnic]] - Ministerul Educației și Cercetării Științifice ​ | [[http://​www.tvet.ro/​index.php/​ro/​contact.html|Str. Spiru Haret nr. 10-12, etaj 1, sector 1, București]] |  Liliana Drăghici ​ |  0721011087 ​ | [[liliana.draghici@tvet.ro]];​ |  0213125498 ​ | Inspector de specialitate |  78|
 +| ::: | ::: | ::: |  Mihaela Ștefănescu ​ |  0745006656 ​ | [[mihaela.stefanescu@tvet.ro]];​ [[mihastef2004@yahoo.com]];​ [[vet@tvet.ro]];​ |  0213125498 ​ | Inspector de specialitate |  79|
 +|  45|  [[ro:​autoritati:​relevante:​inspectoratul_general_al_politiei_de_frontiera]] - Ministerul Afacerilor Interne ​ | [[http://​www.politiadefrontiera.ro/​|B-dul. Geniului nr. 42C, sector 6, cod poștal 060117, Bucureşti]] |  Ion Deaconu ​ |  0752313753 ​ | [[:​piu_gibp.mai.gov.ro]];​ [[pfr@igpf.ro]];​ |  0214085035 ​ | Ofițer |  80|
 +|  46|  [[ro:​autoritati:​competente:​colegiul_medicilor_veterinari]] ​ | [[http://​www.cmvro.ro/#​!__contact|Splaiul Independenței nr. 105, sector 5, cod poştal 050097, Bucureşti]] |  Alexandra Elis Stanciu ​ |  0723951885 sau 0721246899 ​ | [[alexandra.stanciu@cmvro.ro]];​ |  0213194504 ​ | Funcționar administrativ |  81|
 +| ::: | ::: | ::: |  Livia Jitaru ​ |  0740061230 ​ | [[ljitaru@yahoo.com]];​ [[office@cmvro.ro]];​ |  0213194504 ​ | Avocat |  82|
 +|  47|  [[ro:​autoritati:​relevante:​agentia_romana_de_asigurare_a_calitatii_in_invatamantul_preuniversitar]] - Ministerul Educației și Cercetării Științifice ​ | [[http://​www.edu.ro/​index.php/​articles/​c5|Str. Spiru Haret nr. 12, etaj 1, sector 1, Bucureşti]] |  Gabriela Margareta Kacso Bodo  |  0723318951 ​ | [[kacsogabriella@yahoo.com]];​ [[aracip@medu.edu.ro]];​ |  0213192096 ​ | Expert I A |  83|
 +| ::: | ::: | ::: |  Violeta Daria  |  0741322681 ​ | [[dariavioleta@yahoo.com]];​ |  0213192096 ​ | Expert I A |  84|
 +|  48|  [[ro:​autoritati:​relevante:​autoritatea_nationala_pentru_calificari]] ​ | [[http://​anc.edu.ro/​index.php?​page=contact|P-ța. Valter Mărăcineanu nr. 1-3, intrarea B, etaj 2, cam. 164-166, sector 1, cod poștal 010155, București]] |  Narcisa Sava  |  0742100921 ​ | [[office@anc.edu.ro]];​ |  n/a  | Șef Compartiment Recunoașterea Calificărilor Profesionale - Punct Național de Contact - IMI |  85|
 +|  49|  [[:​oficiul_de_stat_pentru_inventii_si_marci]] ​ | [[http://​www.osim.ro/​contact.htm|Str. Ion Ghica nr. 5, sector 3, cod poștal 030044, București]] |  Oana-Codruța Stoian ​ |  0729106729 ​ | [[oana.stoian@osim.ro]];​ |  0213123819 ​ | Expert |  86|
 +| ::: | ::: | ::: |  Tatiana Radu  |  0727770923 ​ | [[tatiana.radu@osim.ro]];​ [[office@osim.ro]];​ |  0213123819 ​ | Șef serviciu |  87|
 +|  50|  [[:​fundatia_institutul_de_management_in_asigurari]] ​ | [[http://​ima-imi.ro/​ro/​contact/​index.html|Str. Steluţei nr. 2, sector 1, Bucureşti]] |  Alexandra Denisa Toma  |  0758491984 sau 0758491983 și 0212305120 ​ | [[dtoma@ima-imi.ro]];​ [[office@ima-imi.ro]];​ |  n/a  | Şef serviciu juridic |  88|
 +|  51|  [[ro:​autoritati:​competente:​autoritatea_nationala_pentru_persoanele_cu_dizabilitati]] ​ | [[http://​www.ghidul.ro/​anph/​|Calea Victoriei nr. 194, sector 1, cod poștal 010097, Bucureşti]] |  Horaţiu Ludu  |  0744185135 ​ | [[horatiu.ludu@anph.ro]];​ |  0212123443 ​ | Consilier |  89|
 +| ::: | ::: | ::: |  Lavinia Cerasela Chiriac ​ |  0742810035 ​ | [[lavinia.chiriac@anph.ro]];​ [[registratura@anph.ro]];​ |  0212125443 ​ | Inspector superior |  90|
 +|  52|  [[ro:​autoritati:​relevante:​comitetul_sectorial_activitati_financiare_bancare_de_asigurari]] / Institutul Bancar Român ​ | [[http://​www.fsab.ro/​comitetul-sectorial-cs-afban|Str. Negru Vodă, nr. 3, cam. 15, sector 3, București]] |  Mikaela Didgard Kets  |  0744683135 ​ | [[Mikaela.kets@ibr-rbi.ro]];​ |  n/a  | Coordonator Centru de evaluare |  91|
 +|  53|  [[ro:​autoritati:​coordonatori:​ministerul_educatiei_si_cercetarii_stiintifice]] - [[ro:​autoritati:​competente:​directia_generala_educatie_si_invatare_pe_tot_parcursul_vietii]] ​ | [[http://​www.edu.ro/​index.php/​articles/​text/​11858|Str. Gen. Berthelot nr. 28-30, etaj 1, cam. 48, sector 1, cod poștal 010168, Bucureşti]] |  Dragoş Ionel Cosma  |  0745772522 ​ | [[cdragos55@yahoo.com]];​ [[dgeitpv@gov.edu.ro]];​ |  0213135547 ​ | Inspector general |  92|
 +| ::: | ::: | ::: |  Gabriela Drăgan ​ |  0721479735 ​ | [[gabriela.dragan@medu.edu.ro]];​ |  0213135547 ​ | Inspector general |  93|
 +|  54|  [[:​federatia_romana_de_schi_biatlon]] ​ | [[http://​www.frschibiatlon.ro/​index.php/​contact.html|Str. Vasile Conta nr. 16, sector 2, cod poștal 020954, București]] |  Silviu EVI  |  0744378335 ​ | [[silviu57evi@yahoo.com]];​ |  n/a  |   ​| ​ 94|
 +| ::: | ::: | ::: |  Rodica Zlatea ​ |  0213000333 ​ | [[office@frschibiatlon.ro]];​ |  n/a  |   ​n/​a ​ |  95|
 +|  55|  [[ro:​autoritati:​coordonatori:​ministerul_educatiei_si_cercetarii_stiintifice]] – [[ro:​autoritati:​competente:​directia_reteaua_scolara_si_resurse_umane]] ​ | [[http://​www.edu.ro/​index.php/​articles/​text/​11858|Str. Gen. Berthelot nr. 28-30, etaj 1, cam. 48, sector 1, cod poștal 010168, Bucureşti]] | Dorina Mihaela Bogdan | 0723657321 şi 021 4056200 sau 021 4056300 interior 1392 / 1141 | [[bogdan.dorina@medu.edu.ro]];​ |  0213150422 ​ | Consilier |  96|  ​
 +
 +==== Alți participanți la reuniunea Grupului de Lucru ====
 +
 +|  1|  [[ro:​autoritati:​coordonatori:​ministerul_educatiei_si_cercetarii_stiintifice]] - [[:​centrul_national_de_recunoastere_si_echivalare_a_diplomelor]] ​ | [[http://​cnred.edu.ro/#​adresa-CNRED|Str. Spiru Haret nr. 12, sector 1, parter, cod poștal 010176, Bucureşti]] ​ |  Adrian Iordache ​ |  0743023910 sau 0214056244 | [[adi.iordache@gmail.com]];​ [[adrian.iordache@medu.edu.ro]];​ |  0213131013 ​ | Șef serviciu |  1|
 +| ::: | ::: | ::: |  Cristian Mihăilescu ​ |  0214055645 ​ | [[cristian.mihailescu@medu.edu.ro]];​ |  0213131013 ​ | Inspector |  2|
 +|  2|  [[ro:​autoritati:​coordonatori:​ministerul_muncii_familiei_protectiei_sociale_si_persoanelor_varstnice_-_directia_asigurari_sociale]] - Serviciul Securitate si Sanatate în Munca  | [[http://​www.mmuncii.ro/​j33/​index.php/​ro/​minister/​contact|Str. Dem. I. Dobrescu nr. 2-4, sector 1, Bucureşti]] |  Elena Livia Cojocaru ​ |  0213136267 int.704; 0213152290 sau 0721328762 ​ | [[lcojocaru@mmuncii.ro]];​ [[livia_cojocaru@yahoo.com]];​ |  0213152290 ​ | Consilier superior |  3|
 +|  3|  [[ro:​autoritati:​competente:​ministerul_justitiei]] ​ | [[http://​www.just.ro/​Contact/​tabid/​63/​Default.aspx|Str. Apolodor nr. 17, sector 5, cod poștal 050741, București]] |  Ileana Silvia Vișoiu ​ |    | [[ivisoiu@just.ro]];​ [[dae@just.ro]];​ |  |  |  4|
 +
 +==== Lista membrilor Grupului de Lucru care au comunicat ca nu pot participa la reuniune ====
 +
 +^ #AC ^  Autoritatea competentă ​ ^  Adresa cu legătura pentru contacte ​ ^  Persoana de contact ​ ^  Telefon ​ ^  E-mail persoana de contact / instituţie ​ ^  Fax  ^  Funcţia ​ ^ #GL ^
 +|  1|  [[ro:​autoritati:​relevante:​institutul_national_al_patrimoniului]] ​ | [[http://​www.patrimoniu.ro/​ro/​contact|Str. Ienăchiță Văcărescu nr. 16, sector 4, cod poştal 040157, București]] |  Dalvina Luculescu ​ |  0726629283 ​ | [[dluculescu2006@yahoo.com]];​ |  n/a  |  |   1|
 +|  2|  [[ro:​autoritati:​competente:​autoritatea_aeronautica_civila_romana]] ​ |[[http://​www.caa.ro/​contact|Şos. Bucureşti-Ploieşti,​ nr. 38-40, Sector 1, Bucureşti]]| ​ Evelina Kozma  |  0731088127, 0212081584 ​ | [[evelina.kozma@caa.ro]];​ |  0212081590 ​ | Inspector aeronautic |  2|
 +|  3|  [[ro:​autoritati:​competente:​camera_nationala_a_consilierilor_in_proprietate_industriala_din_romania]] ​ |[[http://​www.patent-chamber.ro/​|Str. Matei Voievod nr. 103-113, bl. O3, sc. 3, ap. 92, sector 2, cod poștal 021453, Bucureşti]] ​ |  Marioara FAIGHENOV ​ |  0744293552 ​ | [[faighenov@xnet.ro]];​ |  n/a  |   ​| ​ 3|
 +==== Lista participanţilor care vor susţine prezentări ====
 +
 +^ #AC ^  Autoritatea competentă ​ ^  Adresa cu legătura pentru contacte ​ ^  Persoana de contact ​ ^  Telefon ​ ^  E-mail persoana de contact / instituţie ​ ^  Fax  ^  Funcţia ​ ^ #Prez ^
 +|  1|  [[ro:​autoritati:​coordonatori:​ministerul_educatiei_si_cercetarii_stiintifice_-_centrul_national_de_recunoastere_si_echivalare_a_diplomelor]] ​ | [[http://​cnred.edu.ro/#​adresa-CNRED|Str. Spiru Haret nr. 12, sector 1, parter, cod poștal 010176, Bucureşti]] ​ |  Oana Salomia ​ |  0214056215 ​ | [[oana.salomia@medu.edu.ro]];​ |  0213131013 ​ | Consilier afaceri europene |  1|
 +|  1|  [[ro:​autoritati:​coordonatori:​ministerul_educatiei_si_cercetarii_stiintifice_-_centrul_national_de_recunoastere_si_echivalare_a_diplomelor]] ​ | [[http://​cnred.edu.ro/#​adresa-CNRED|Str. Spiru Haret nr. 12, sector 1, parter, cod poștal 010176, Bucureşti]] ​ |  Alexandru-Ionuţ Chiuţă ​ |  0213191498 ​ | [[alexandru.chiuta@medu.edu.ro]];​ |  0213178517 ​ | Consilier, Coordonator IMI PQ |  2|
 +|  2|  [[ro:​autoritati:​coordonatori:​ministerul_educatiei_si_cercetarii_stiintifice_-_unitatea_de_implementare_a_proiectelor_finantate_din_fonduri_structurale]] ​ | [[http://​www.edu.ro/​index.php/​articles/​c921/​|Str. Stirbey Vodă, cladirea IXIA, et. 5, sector 1, Bucureşti]] ​ |  Liviu Dan  |    | [[danliviu2002@yahoo.com]];​ |    | Manager proiect |  3|
 +|  3|  [[ro:​autoritati:​relevante:​agentia_pentru_agenda_digitala_a_romaniei_-_serviciul_implementare_strategie_agenda_digitala]] ​ | [[http://​www.aadr.ro/​contact_0_11.html|Str. Italiană, nr. 22, Sector 2, 020976 Bucureşti]] ​ |  Maria Perhaiță ​ |  0213052751 ​ | [[maria.perhaita@aadr.ro]];​ |  0213052899 ​ | Șef Serviciu |  4|
 +|  4|  [[ro:​autoritati:​coordonatori:​ministerul_afacerilor_externe_-_departamentul_pentru_politici_europene_-_directia_drept_european_si_armonizare_legislativa]] ​ | [[http://​www.mae.ro/​node/​19314|B-dul. Aviatorilor nr. 50A, sector 1, București]] |  Doina-Claudia Secu  |  021 319 2108 int. 135 / 021 319 2125 int. 209 sau 0724518549 ; 0213085335 ​ | [[claudia.secu@mae.ro]];​ [[imi@mae.ro]];​ |  0213085396 ​ | Consilier juridic |  5|
 +
 +==== Organizatori - Secretariatul Tehnic IMI PQ NET România - ALMA^N ====
 +
 +^ #AC ^  Autoritatea competentă ​ ^  Adresa cu legătura pentru contacte ​ ^  Persoana de contact ​ ^  Telefon ​ ^  E-mail persoana de contact / instituţie ​ ^  Fax  ^  Funcţia ​ ^ #ST ^
 +|  1|  [[ro:​autoritati:​coordonatori:​ministerul_educatiei_si_cercetarii_stiintifice_-_centrul_national_de_recunoastere_si_echivalare_a_diplomelor]] ​ | [[http://​cnred.edu.ro/#​adresa-CNRED|Str. Spiru Haret nr. 12, sector 1, parter, cod poștal 010176, Bucureşti]] ​ |  **Alexandru**-Ionuţ Chiuţă ​ |  0213191498 ​ | [[alexandru.chiuta@medu.edu.ro]];​ |  0213178517 ​ | Consilier, Coordonator IMI PQ |  1|
 +|  2|  [[ro:​autoritati:​coordonatori:​ministerul_educatiei_si_cercetarii_stiintifice_-_unitatea_de_implementare_a_proiectelor_finantate_din_fonduri_structurale]] ​ | [[http://​www.edu.ro/​index.php/​articles/​c921/​|Str. Stirbey Vodă, cladirea IXIA, et. 5, sector 1, Bucureşti]] ​ |  **Liviu** Dan  |  0723693640 ​ | [[danliviu2002@yahoo.com]];​ |  n/a  | Manager proiect |  2|
 +|  1|  [[ro:​autoritati:​coordonatori:​ministerul_educatiei_si_cercetarii_stiintifice_-_centrul_national_de_recunoastere_si_echivalare_a_diplomelor]] ​ | [[http://​cnred.edu.ro/#​adresa-CNRED|Str. Spiru Haret nr. 12, sector 1, parter, cod poștal 010176, Bucureşti]] ​ |  **Mirela** Stanciu ​ |  0214055671 ​ | [[mirela.stanciu@medu.edu.ro]];​ |  0213178517 ​ | Consilier |  3|
 +|  1|  [[ro:​autoritati:​coordonatori:​ministerul_educatiei_si_cercetarii_stiintifice_-_centrul_national_de_recunoastere_si_echivalare_a_diplomelor]] ​ | [[http://​cnred.edu.ro/#​adresa-CNRED|Str. Spiru Haret nr. 12, sector 1, parter, cod poștal 010176, Bucureşti]] ​ |  **Alina** Nistor ​ |  0214056312 ​ | [[nistor.alina@medu.edu.ro]];​ |  0213131013 ​ | Consilier |  4|
 +|  2|  [[ro:​autoritati:​coordonatori:​ministerul_educatiei_si_cercetarii_stiintifice_-_unitatea_de_implementare_a_proiectelor_finantate_din_fonduri_structurale]] ​ | [[http://​www.edu.ro/​index.php/​articles/​c921/​|Str. Stirbey Vodă, cladirea IXIA, et. 5, sector 1, Bucureşti]] ​ |  **Nicoleta** Ignat  |    | [[nicoleta_ignat@yahoo.com]];​ |  n/a  | Responsabil monitorizare |  5|
 +|  1|  [[ro:​autoritati:​coordonatori:​ministerul_educatiei_si_cercetarii_stiintifice_-_centrul_national_de_recunoastere_si_echivalare_a_diplomelor]] | [[http://​cnred.edu.ro/#​adresa-CNRED|Str. Spiru Haret nr. 12, sector 1, parter, cod poștal 010176, Bucureşti]] ​ |  Olivia Silvia Boldiş ​ |  0214055755 ​ | [[olivia.boldis@medu.edu.ro]];​ |  0213131013 ​ | Inspector ​ |  6|