Diferențe

Aici sunt prezentate diferențele dintre versiunile selectate și versiunea curentă a paginii.

Link către această vizualizare comparativă

ro:materiale:documentatie [2018/11/17 10:36]
ro:materiale:documentatie [2020/08/01 12:14] (curent)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Documente despre IMI în format PDF ======
  
 +[[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​_docs/​library/​imi_leaflet_web_ro.pdf|Broșură]]
 +
 +[[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​_docs/​training/​imi_basics_ro.pdf|Principiile de bază ale sistemului IMI]]
 +
 +===== Protecţia datelor =====
 +
 +[[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​_docs/​data_protection/​privacy_statement_ro.pdf|Declarația de confidențialitate]]
 +
 +[[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​_docs/​data_protection/​data_protection_guidelines_summary_ro.pdf|Protecția datelor, pe scurt]]
 +
 +[[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​_docs/​data_protection/​data_protection_guidelines_ro.pdf|Ghidul utilizatorului]]
 +
 +===== Strategia IMI =====
 +
 +[[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​_docs/​library/​strategy_paper_ro.pdf|Strategie pentru extinderea și dezvoltarea IMI]]
 +
 +  * [[imi:​strategia|Strategia naţională pe termen lung de implementare a Sistemului de Informare al Pieţei Interne în România]]
 +
 +[[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​scoreboard/​_docs/​2016/​member-states/​2016-romania_ro.pdf|Tabloul de bord al pieței unice 2016 - Situația în statele membre - România (Perioada de raportare: 2015)]]
 +
 +[[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​scoreboard/​_docs/​2017/​member-states/​2017-romania_ro.pdf|Tabloul de bord al pieței unice 2017 - Situația în statele membre - România (Perioada de raportare: 2016)]]
 +===== Utilizarea IMI =====
 +
 +[[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​_docs/​training/​to-do-list-for-users_ro.pdf|Lista de control: Cum puteți începe?]]
 +
 +[[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​_docs/​training/​roles_responsibilities_ro.pdf|Roluri și responsabilități în IMI]]
 +
 +[[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​_docs/​training/​managing_authority_users_ro.pdf|Gestionarea autorității și a utilizatorilor]]
 +
 +[[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​_docs/​training/​managing_access_ro.pdf|Gestionarea accesului la IMI]]
 +
 +[[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​_docs/​library/​user_handbook_ro.pdf|Manualul de utilizare IMI]]
 +
 +[[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​_docs/​library/​imi_sd_handbook_ro.pdf|Ghidul utilizatorului IMI și directiva privind serviciile]]
 +
 +[[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​_docs/​library/​glossary_ro.pdf|Glosar]]
 +
 +===== Cereri de informaţii =====
 +
 +==== Calificări profesionale ====
 +
 +[[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​_docs/​data_protection/​pq/​general_questions_ro.pdf|Întrebări generale]]
 +
 +[[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​_docs/​data_protection/​pq/​permanent_establishment_ro.pdf|Întrebări despre stabilirea permanentă]]
 +
 +[[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​_docs/​data_protection/​pq/​temporary_provision_services_ro.pdf|Întrebări despre furnizarea temporară de servicii]]
 +
 +==== Servicii ====
 +
 +[[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​_docs/​data_protection/​sd/​establishment_company_ro.pdf|Întrebări despre stabilirea permanentă referitoare la o întreprindere/​un parteneriat]]
 +
 +[[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​_docs/​data_protection/​sd/​establishment_individual_ro.pdf|Întrebări despre stabilirea permanentă referitoare la un furnizor individual de servicii]]
 +
 +[[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​_docs/​data_protection/​sd/​crossborder_company_ro.pdf|Întrebări despre prestarea de servicii transfrontaliere referitoare la o întreprindere/​un parteneriat]]
 +
 +[[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​_docs/​data_protection/​sd/​crossborder_individual_ro.pdf|Întrebări despre prestarea de servicii transfrontaliere referitoare la un furnizor individual de servicii]]
 +
 +==== Detașarea lucrătorilor ====
 +
 +[[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​_docs/​data_protection/​pw/​180_ro.pdf|Întrebări referitoare la o întreprindere care efectuează detașări]]
 +
 +[[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​_docs/​data_protection/​pw/​179_ro.pdf|Întrebări referitoare la un lucrător detașat de o întreprindere]]
 +
 +[[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​_docs/​data_protection/​pw/​181_ro.pdf|Întrebări referitoare la o serie de lucrători detașați de aceeași întreprindere]]
 +
 +==== Drepturile pacientului ====
 +
 +[[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​_docs/​data_protection/​pr_questions_ro.pdf|Aplicarea drepturilor pacienților în cadrul asistenței medicale transfrontaliere]]
 +
 +==== Comerț electronic ====
 +
 +[[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​_docs/​data_protection/​e-com_request_form_ro.pdf|Formular:​ cerere privind luarea de măsuri]]
 +
 +==== Achiziții publice ====
 +
 +[[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​_docs/​data_protection/​pp_ro.pdf|Întrebări despre achizițiile publice]]
 +
 +==== Permise de conducere pentru mecanici de locomotivă ====
 +
 +[[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​_docs/​data_protection/​request-01a-19969_ro.pdf|Verificarea înregistrării unui mecanic de locomotivă în alt stat membru (numărul permisului este cunoscut)]]
 +
 +[[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​_docs/​data_protection/​request-01b-19970_ro.pdf|Verificarea înregistrării unui mecanic de locomotivă în alt stat membru (numărul permisului este necunoscut)]]
 +
 +[[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​_docs/​data_protection/​request-02-19971_ro.pdf|Verificarea informațiilor care figurează pe permis]]
 +
 +[[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​_docs/​data_protection/​request-03a-19972_ro.pdf|Cerere către statul membru emitent pentru a efectua controale suplimentare și/sau suspenda un permis]]
 +
 +===== Notificări =====
 +
 +==== Calificări profesionale ====
 +
 +[[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​_docs/​data_protection/​pq/​architect-new_ro.pdf|Arhitecți - Titlu/​Dovadă/​Certificat/​Program de formare nou(ă)]]
 +
 +[[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​_docs/​data_protection/​pq/​architect-change_ro.pdf|Arhitecți - Schimbare în denumirea titlului/​dovezii/​certificatului/​organismului emitent]]
 +
 +[[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​_docs/​data_protection/​pq/​dentist_ro.pdf|Dentiști]]
 +
 +[[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​_docs/​data_protection/​pq/​doctor_ro.pdf|Medici]]
 +
 +[[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​_docs/​data_protection/​pq/​midwife_route1_ro.pdf|Moașe - Tip I: Formarea specifică, pe bază de program integral, de cel puțin 3 ani]]
 +
 +[[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​_docs/​data_protection/​pq/​midwife_route2_ro.pdf|Moașe - Tip II: Formare specifică, pe bază de program integral, de 18 luni]]
 +
 +[[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​_docs/​data_protection/​pq/​nurse_ro.pdf|Asistenți medicali]]
 +
 +[[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​_docs/​data_protection/​pq/​pharm_ro.pdf|Farmaciști]]
 +
 +[[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​_docs/​data_protection/​pq/​vet_ro.pdf|Medici veterinari]]
 +
 +==== Servicii ====
 +
 +[[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​_docs/​data_protection/​sd/​typea_609_ro.pdf|Tip A - numai stabilire]]
 +
 +[[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​_docs/​data_protection/​sd/​typeb_610_ro.pdf|Tip B - servicii transfrontaliere și stabilire sau doar servicii transfrontaliere]]
 +
 +==== Comerț electronic ====
 +
 +[[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​_docs/​data_protection/​e-com_normproc_form_ro.pdf|Procedura normală]]
 +
 +[[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​_docs/​data_protection/​e-com_urgentproc_form_ro.pdf|Procedura de urgență]]
 +
 +==== Permise de conducere pentru mecanici de locomotivă ====
 +
 +[[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​_docs/​data_protection/​td-2b-2085_ro.pdf|Notificare privind o cerere de inspecție]]
 +
 +[[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​_docs/​data_protection/​td-2c-2086_ro.pdf|Sesizarea unui organism/​Cerere de suspendare]]
 +
 +[[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​_docs/​data_protection/​td-4-2087_ro.pdf|Verificare pentru a evita eliberarea unui nou permis de conducere pentru același mecanic de locomotivă]]
 +
 +===== Alerte =====
 +
 +==== Servicii ====
 +
 +[[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​_docs/​library/​alerts_ro.pdf|Mecanismul de alertă: orientări și manual de utilizare]]
 +
 +[[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​_docs/​library/​send_alert_ro.pdf|Trimiterea unei alerte]]
 +
 +[[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​_docs/​library/​withdraw_alert_ro.pdf|Retragerea unei alerte]]
 +
 +[[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​_docs/​library/​additional_info_alert_ro.pdf|Trimiterea de informații suplimentare]]
 +
 +[[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​_docs/​library/​propose_closure_alert_ro.pdf|Finalizarea unei alerte]]
 +
 +[[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​_docs/​library/​object_to_closure_alert_ro.pdf|Obiecții la propunerea de finalizare a unei alerte]]
 +
 +===== Cardul profesional european =====
 +
 +[[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​_docs/​library/​epc_user_guide_ro.pdf|Cardul profesional european - ghidul utilizatorului]]
 +
 +  * [[imi:​calificari_profesionale:​cardul_profesional_european:​ghidul_utilizatorului:​autoritati_competente|Cardul profesional european - Ghidul utilizatorului pentru autoritățile competente]] - document tradus după [[imi:​calificari_profesionale:​cardul_profesional_european:​user_guide:​competent_authorities|originalul redactat în limba engleză]], versiunea 1.1 actualizată în data de 2 februarie 2016
 +
 +[[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​_docs/​library/​conditions-requesting-translations-certified-copies-epc_ro.pdf|Condiții pentru solicitarea de traduceri și copii certificate pentru conformitate cu originalul în cadrul procedurii CPE]]
 +
 +  * [[imi:​calificari_profesionale:​cardul_profesional_european:​ghidul_utilizatorului:​traduceri_si_copii_legalizate|Condiții pentru solicitarea de traduceri și copii certificate pentru conformitate cu originalul în cadrul procedurii CPE]] - document tradus după [[imi:​calificari_profesionale:​cardul_profesional_european:​user_guide:​translations_and_certified_copies|originalul redactat în limba engleză]] din 16 iunie 2016
 +
 +[[http://​europa.eu/​youreurope/​citizens/​work/​professional-qualifications/​european-professional-card/​privacy-statement/​privacy_ro.pdf|Declarația de confidențialitate privind EPC -  Gestionarea conturilor personale și a cererilor EPC]]
 +
 +  * [[legislatie:​eur-lex:​directiva_privind_recunoasterea_calificarilor_profesionale|Directiva privind recunoaşterea calificărilor profesionale]] - textul consolidat al Directivei 2005/36/CE, modificată prin Directiva 2013/55/UE
 +
 +  * [[imi:​calificari_profesionale:​cardul_profesional_european:​ghidul_utilizatorului:​recunoasterea_calificarilor_profesionale|Tot ce trebuie să știți cu privire la recunoașterea calificărilor profesionale]] - GHIDUL UTILIZATORULUI Directiva 2005/36/CE / 66 DE ÎNTREBĂRI,​ 66 DE RĂSPUNSURI - document tradus după [[imi:​calificari_profesionale:​cardul_profesional_european:​user_guide:​recognition_of_professional_qualifications|originalul redactat în limba engleză]]
 +
 +  * [[legislatie:​eur-lex:​regulamentul_imi|Regulamentul privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne]] și de abrogare a Deciziei 2008/49/CE a Comisiei („Regulamentul IMI”)
 +
 +  * [[legislatie:​eur-lex:​regulamentul_cpe|Regulamentul privind procedura de eliberare a cardului profesional european și aplicarea mecanismului de alertă]] în temeiul Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului ​
 +
 +===== Referințe =====
 +
 +http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​using_imi/​index_ro.htm
 +
 +http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​library/​index_ro.htm