View page as slide show

Seturi de întrebări IMI PQ

 1. Întrebări pentru identificarea profesiei
 2. Întrebări despre titular
 3. Întrebări pentru identificarea calificării
 4. Întrebări referitoare la experienţa profesională
 5. Întrebări referitoare la exercitarea profesiei
 6. Întrebări referitoare la documentele din anexă

1.1 Identificarea profesiei

1.2 Titlu de calificare

1.3 Diplome eliberate de ţări terţe

 • Profesia de … este reglementată pe teritoriul dumneavoastră? - Da / Nu
 • Care sunt activităţile profesionale pe care le implică profesia de … pe teritoriul dumneavoastră? - …
 • Activitatea profesională de … face parte din profesia de … pe teritoriul dumneavoastră? - Da / Nu
 • Care este media de vârstă a elevilor din învăţământul secundar? - …
 • Ce materii pot fi predate de un profesor din învăţământul secundar? - …
 • Care este titlul de calificare pentru exercitarea profesiei de … pe teritoriul dumneavoastră? - …
 • … este abrevierea titlului de calificare de … pe care … l-a primit pe teritoriul dumneavoastră pentru profesia de …? - Da / Nu
 • Titlul de calificare de … pentru profesia de … este reglementat pe teritoriul dumneavoastră? - Da / Nu
 • Vă rugăm să precizaţi pentru exercitarea cărei profesii aţi recunoscut calificările profesionale obţinute de … în …
  • Dacă este vorba de profesia de medic, ce fel de medic? - formare de bază / medic generalist / specialist
   • Cel fel de recunoaştere? - recunoaştere automată / recunoaştere neautomată
    • Dacă este recunoscută automat, definiţi specializarea medicală
  • Dacă este vorba de profesia de medic stomatolog, ce specializare? - medic stomatolog / medic stomatolog specializat
   • Cel fel de recunoaştere? - recunoaştere automată / recunoaştere neautomată
    • Dacă este recunoscută automat, definiţi specializarea - …
  • Vă rugăm să precizaţi
   • Vă rugăm să precizaţi - …

2.1 Cetăţenie

2.2 Titularul calificărilor

2.3 Cursuri de formare urmate

2.4 Membru al unei asociaţii

 • … este cetăţean al statului dumneavoastră? - Da / Nu / Nu ştiu
 • … deţine titluri de calificare prin care se atestă absolvirea de studii recunoscute ca fiind de un nivel echivalent şi care condiţionează accesul la profesia de … sau exercitarea acesteia?
  • La ce nivel?
 • … deţine titlurile de calificare care permit exercitarea profesiei de … pe teritoriul dumneavoastră?
  • La ce nivel?
 • … deţine titluri de calificare care permit exercitarea profesiei de … cuprinse în lista formărilor profesionale reglementate?
  • La ce nivel?
 • … deţine titlurile de calificare prin care i se permite accesul la activităţile profesionale de … cuprinse în lista formărilor profesionale reglementate prevăzută în anexa III?
 • … a urmat cursuri de formare cu frecvenţă parţială în vederea obţinerii diplomei de … pe teritoriul dumneavoastră?
 • … este membru al vreunei asociaţii sau organizaţii enumerate în anexa I?

3.1 Diplome eliberate de ţări terţe

3.2 Titularul calificărilor

3.3 Drepturi dobândite

3.4 Cursuri de formare urmate

3.5 Titlu de calificare

 • Este pentru prima dată când recunoaşteţi calificările profesionale obţinute de … în … pentru profesia de …?
 • Este pentru prima dată când recunoaşteţi diploma obţinută de … în …?
  • Pentru ce profesie?
   • Dacă este vorba de profesia de medic, ce fel de medic?
    • Cel fel de recunoaştere?
     • Dacă este recunoscută automat, definiţi specializarea medicală
   • Dacă este vorba de profesia de medic stomatolog, ce specializare?
    • Cel fel de recunoaştere?
     • Dacă este recunoscută automat, definiţi specializarea
 • Care este calificarea profesională pe care … a primit-o pe teritoriul dumneavoastră?
 • … deţine diploma cuprinsă în anexa 5.6.2 din Directiva 2005/36/CE? [Titluri de calificare ca farmacist]
 • … deţine diploma cuprinsă în anexa 5.1.4 din Directiva 2005/36/CE? [Titluri de calificare în medicina generală]
 • … deţine diploma cuprinsă în anexa 5.1.1 din Directiva 2005/36/CE? [Titluri de calificare de bază în medicină]
 • … deţine diploma cuprinsă în anexa 5.1.2 din Directiva 2005/36/CE? [Titluri de calificare ca medic specialist]
 • … deţine diploma cuprinsă în anexa 5.7.1 din Directiva 2005/36/CE? [Titluri de calificare ca arhitect]
 • … deţine diploma cuprinsă în anexa 5.3.2 din Directiva 2005/36/CE? [Titluri de calificare de bază ca medic dentist]
 • … deţine diploma cuprinsă în anexa 5.3.3 din Directiva 2005/36/CE? [Titluri de calificare ca medic dentar specialist]
 • … deţine diploma cuprinsă în anexa 5.5.2 din Directiva 2005/36/CE? [Titluri de calificare ca moaşă]
 • … deţine diploma cuprinsă în anexa 5.2.2 din Directiva 2005/36/CE? [Titluri de calificare ca asistent medical generalist]
 • … deţine diploma cuprinsă în anexa 5.4.2 din Directiva 2005/36/CE? [Titluri de calificare ca medic veterinar]
 • Diploma de … are acelaşi efect legal pe teritoriul dumneavoastră ca şi diplomele pe care le eliberaţi şi care beneficiază de recunoaştere automată în ceea ce priveşte accesul la activităţile profesionale de … şi la exercitarea acestor activităţi?
 • Diploma de … pentru profesia de … deţinută de … atestă încheierea cu succes a formării în temeiul articolului 23 şi este asimilată de dumneavoastră celor prevăzute în anexa corespunzătoare la Directiva 2005/36/CE?
 • … deţine dovada că este titular(ă) al/a unor calificări profesionale care permit exercitarea profesiei de … pe teritoriul dumneavoastră?
 • Diploma de … pentru profesia de … a fost eliberată de autorităţile din fosta …?
  • La ce nivel?
 • Studiile şi cursurile de formare profesională care conduc la exercitarea profesiei de … sunt reglementate pe teritoriul dumneavoastră?
 • Vă rugăm să furnizaţi detalii cu privire la durata cursurilor de formare urmate de …, care deţine diploma de … pentru profesia de …
 • Vă rugăm să furnizaţi detalii cu privire la conţinutul cursurilor de formare urmate de …, care deţine diploma de … pentru profesia de …
  • … este titlul academic pe care … l-a primit pe teritoriul dumneavoastră pentru profesia de …?
 • Când a obţinut … diploma de … pentru profesia de …?
 • Când a început … formarea pentru obţinerea diplomei de … pentru profesia de …?
  • … este abrevierea titlului academic … pe care … l-a primit pe teritoriul dumneavoastră pentru profesia de …?
 • Care este titlul de calificare pentru exercitarea profesiei de … pe teritoriul dumneavoastră?
 • … este abrevierea titlului de calificare de … pe care … l-a primit pe teritoriul dumneavoastră pentru profesia de …?

4.1 Diplome eliberate de ţări terţe

4.2 Drepturi dobândite

4.3 Activităţi specifice sectorului farmaceutic

 • … are o experienţă profesională de trei ani pe teritoriul dumneavoastră pentru profesia de …?
 • … s-a consacrat în mod efectiv şi legal activităţilor de … timp de cel puţin 3 ani în ultimii 5 ani pe teritoriul dumneavoastră de la data cererii de recunoaştere, …?
 • … a exercitat legal, pe teritoriul dumneavoastră, una sau mai multe activităţi de farmacist, pe o perioadă de …?
  • În care din următoarele activităţi?

5.1 Domiciliul legal pe teritoriul UE

5.2 Dreptul de a exercita o profesie

5.3 Sancţiuni profesionale

5.4 Documente pentru recunoaştere

 • … are domiciliul legal pe teritoriul dumneavoastră pentru exercitarea profesiei de …?
  • Vă rugăm să precizaţi care este motivul pentru care … are domiciliul legal pe teritoriul dumneavoastră.
   • Alta. Specificaţi.
 • Pentru exercitarea cărei profesii … are domiciliul legal pe teritoriul dumneavoastră?
  • Dacă este vorba de profesia de medic, ce fel de medic?
   • Cel fel de recunoaştere?
    • Dacă este recunoscută automat, definiţi specializarea medicală
  • Dacă este vorba de profesia de medic stomatolog, ce specializare?
   • Cel fel de recunoaştere?
    • Dacă este recunoscută automat, definiţi specializarea
 • …, care deţine diploma de … pentru profesia de …, are dreptul de a exercita activităţile profesionale în cauză pe întreg teritoriul dumneavoastră?
 • Care este profesia pe care … o poate exercita pe teritoriul dumneavoastră?
 • Care este profesia pe care … o poate exercita pe teritoriul dumneavoastră?
  • Dacă este vorba de profesia de medic, ce fel de medic?
   • Cel fel de recunoaştere?
    • Dacă este recunoscută automat, definiţi specializarea medicală
  • Dacă este vorba de profesia de medic stomatolog, ce specializare?
   • Cel fel de recunoaştere?
    • Dacă este recunoscută automat, definiţi specializarea
 • … beneficiază de dreptul de a exercita activităţile de medic generalist în cadrul regimului dumneavoastră naţional de securitate socială în conformitate cu articolul 30 din Directiva 2005/36/CE?
  • Începând de la ce dată?
  • … a obţinut legal certificatul emis în baza articolului 30 din Directiva 2005/36/CE?
 • Care este media de vârstă a elevilor cărora le poate preda lucrătorul migrant …?
 • Ce materii poate preda lucrătorul migrant …?
 • La data de …, … face obiectul vreunei sancţiuni disciplinare pe teritoriul dumneavoastră, inclusiv cu efect temporar, care ar putea avea consecinţe asupra desfăşurării activităţilor profesionale de …?
  • În cazul în care … face obiectul vreunor sancţiuni disciplinare, vă rugăm să descrieţi faptele şi să menţionaţi care sunt măsurile luate în ultimă instanţă (atât cât permite legislaţia privind protecţia datelor).
 • La data de …, … face obiectul vreunei sancţiuni disciplinare într-o altă ţară, inclusiv cu efect temporar, care ar putea avea consecinţe asupra desfăşurării activităţilor profesionale de …?
  • Vă rugăm să precizaţi în ce ţară şi să descrieţi faptele, menţionând care sunt măsurile luate în ultimă instanţă (atât cât permite legislaţia privind protecţia datelor).
 • La data de …, … face obiectul vreunei sancţiuni penale pe teritoriul dumneavoastră, inclusiv cu efect temporar, care ar putea avea consecinţe asupra desfăşurării activităţilor profesionale de …?
  • În cazul în care … face obiectul vreunor sancţiuni penale, vă rugăm să descrieţi faptele şi să menţionaţi care sunt măsurile luate în ultimă instanţă (atât cât permite legislaţia privind protecţia datelor).
 • La data de …, … face obiectul vreunei sancţiuni penale într-o altă ţară, inclusiv cu efect temporar, care ar putea avea consecinţe asupra desfăşurării activităţilor profesionale de …?
  • Vă rugăm să precizaţi în ce ţară şi să descrieţi faptele, menţionând care sunt măsurile luate în ultimă instanţă (atât cât permite legislaţia privind protecţia datelor).
 • În baza legislaţiei aplicabile pe teritoriul dumneavoastră, puteţi elibera un document prin care se atestă onorabilitatea şi moralitatea acestei persoane: …?
 • În baza legislaţiei aplicabile pe teritoriul dumneavoastră, puteţi elibera un document prin care se confirmă absenţa unei situaţii de faliment pentru …?
 • În baza legislaţiei aplicabile pe teritoriul dumneavoastră, puteţi elibera un document prin care se confirmă faptul că … nu face obiectul suspendării sau interzicerii exercitării activităţilor profesionale din motive de eroare profesională gravă sau de infracţiune penală?
 • În baza legislaţiei aplicabile pe teritoriul dumneavoastră, puteţi elibera un document prin care se confirmă sănătatea fizică a acestei persoane: …?
 • În baza legislaţiei aplicabile pe teritoriul dumneavoastră, puteţi elibera un document prin care se confirmă sănătatea psihică a acestei persoane: …?

6.1 Diplome eliberate de ţări terţe / 6.2 Asigurări

6.3 Titularul calificărilor

6.4 Cursuri de formare urmate

6.5 Drepturi dobândite

6.6 Documente pentru recunoaştere

6.7 Identificarea profesiei

 • Documentul anexat atestă experienţa profesională pe teritoriul dumneavoastră?
 • Informaţiile anexate referitoare la asigurare sau la alte mijloace de protecţie personală sau colectivă privind răspunderea profesională sunt relevante?
 • Cărui nivel îi corespunde titlul de calificare anexat?
 • Titlul de calificare anexat atestă absolvirea de către … a unor studii de nivel echivalent care condiţionează accesul la profesia de … sau exercitarea acesteia?
  • La ce nivel?
 • Titlul de calificare anexat care oferă acces la profesia de … atestă o formare profesională reglementată?
  • La ce nivel?
 • Titlul de calificare anexat care oferă acces la profesia de … atestă formarea profesională reglementată prevăzută în anexa III?
 • Care este durata formării care stă la baza titlului de calificare anexat?
 • Care este conţinutul formării care stă la baza titlului de calificare anexat?
 • Când a fost emis documentul anexat?
 • … este persoana căreia îi revine de drept documentul anexat?
 • În contextul articolului 50 alineatul (3), instituţia de învăţământ de pe teritoriul dumneavoastră a atestat cursul de formare asigurat de instituţia care a eliberat titlul de calificare anexat?
 • În contextul articolului 50 alineatul (3), titlul de calificare anexat este acelaşi cu cel care ar fi fost emis în cazul în care ciclul de formare ar fi fost urmat integral pe teritoriul dumneavoastră?
 • În contextul articolului 50 alineatul (3), titlul de calificare anexat oferă aceleaşi drepturi de acces la profesie pe teritoriul dumneavoastră ca şi în cazul în care cursurile ar fi fost frecventate pe teritoriul dumneavoastră?
 • Certificatul anexat justifică faptul că … îndeplineşte condiţiile de formare necesare prevăzute la articolul 28 în vederea obţinerii diplomei de … pentru profesia de …? [Formare specifică în medicină generală]
 • Certificatul anexat justifică faptul că … îndeplineşte condiţiile de formare necesare prevăzute la articolul 44 în vederea obţinerii diplomei de … pentru profesia de …? [Formare de farmacist]
 • Certificatul anexat justifică faptul că … îndeplineşte condiţiile de formare necesare prevăzute la articolul 25 în vederea obţinerii diplomei de … pentru profesia de …? [Formarea medicilor specialişti]
 • Certificatul anexat justifică faptul că … îndeplineşte condiţiile de formare necesare prevăzute la articolul 24 în vederea obţinerii diplomei de … pentru profesia de …? [Formarea de bază în medicină]
 • Certificatul anexat justifică faptul că … îndeplineşte condiţiile de formare necesare prevăzute la articolul 46/47 în vederea obţinerii diplomei de … pentru profesia de …? [Formare de arhitect / Derogări de la condiţiile de formare ca arhitect]
 • Certificatul anexat justifică faptul că … îndeplineşte condiţiile de formare necesare prevăzute la articolul 34 în vederea obţinerii diplomei de … pentru profesia de …? [Formare de bază de medic dentist]
 • Certificatul anexat justifică faptul că … îndeplineşte condiţiile de formare necesare prevăzute la articolul 35 în vederea obţinerii diplomei de … pentru profesia de …? [Formarea de medic dentist specialist]
 • Certificatul anexat justifică faptul că … îndeplineşte condiţiile de formare necesare prevăzute la articolul 40 în vederea obţinerii diplomei de … pentru profesia de …? [Formare de moaşă]
 • Certificatul anexat justifică faptul că … îndeplineşte condiţiile de formare necesare prevăzute la articolul 31 în vederea obţinerii diplomei de … pentru profesia de …? [Formarea de asistent medical generalist]
 • Certificatul anexat justifică faptul că … îndeplineşte condiţiile de formare necesare prevăzute la articolul 38 în vederea obţinerii diplomei de … pentru profesia de …? [Formare de medic veterinar]
 • În baza titlului de calificare anexat, … dobândeşte dreptul de a exercita profesia de … pe teritoriul dumneavoastră?
  • La ce nivel?
 • Documentul anexat atestă onorabilitatea şi moralitatea acestei persoane: …?
 • Documentul anexat confirmă absenţa unei situaţii de faliment pentru …?
 • Documentul anexat certifică faptul că … nu face obiectul suspendării sau interzicerii exercitării activităţilor profesionale din motive de eroare profesională gravă sau de infracţiune penală?
 • Documentul anexat confirmă sănătatea fizică a acestei persoane: …?
 • Documentul anexat confirmă sănătatea psihică a acestei persoane: …?
 • Care este profesia la care titlul de calificare anexat oferă acces pe teritoriul dumneavoastră?
  • Dacă este vorba de profesia de medic, ce fel de medic?
   • Cel fel de recunoaştere?
    • Dacă este recunoscută automat, definiţi specializarea medicală
   • Dacă este vorba de profesia de medic stomatolog, ce specializare?
    • Cel fel de recunoaştere?
     • Dacă este recunoscută automat, definiţi specializarea
 • Când a fost emis documentul anexat?
 • … este persoana căreia îi revine de drept documentul anexat?
QUESTION COUNT
Is [${Title} ${FirstName} ${SurName}] the lawful holder of the attached document? 1166
Does [${Title} ${FirstName} ${SurName}] lawfully hold evidence of professional qualifications giving access in your territory to the profession of [${Profession}]? 592
What profession is [${Title} ${FirstName} ${SurName}] entitled to pursue in your territory? 572
Does [${Title} ${FirstName} ${SurName}], holder of the diploma [${FreeTextDiploma}] for the profession of [${Profession}] , have the right to pursue the relevant professional activities throughout your territory? 531
Can you confirm that, as of [${DateOfRequest}], [${Title} ${FirstName} ${SurName}] is not the subject of any disciplinary sanction in your territory, including with temporary effects, which is likely to have consequences for the pursuit of his/her professional activities of [${Profession}]? 523
Is the profession [${Profession}] regulated in your territory? 460
When was the attached document awarded? 396
Does [${Title} ${FirstName} ${SurName}] hold evidence of formal qualifications certifying successful completion of training recognised by you as being of an equivalent level and conferring the same rights of access to or pursuit of the profession of [${Profession}] or preparing for the pursuit of that profession? 379
What is the professional qualification delivered in your territory to [${Title} ${FirstName} ${SurName}]? 300
Does [${Title} ${FirstName} ${SurName}] lawfully hold the diploma listed for your country in Annex 5.1.1 of Directive 2005/36/EC? 263
Does [${Title} ${FirstName} ${SurName}] lawfully hold the diploma listed for your country in Annex 5.2.2 of Directive 2005/36/EC? 221
Which are the professional activities covered by the profession [${Profession}] in your territory? 210
Is the professional title [${FreeTextTitle}] for the profession of [${Profession}] regulated in your territory? 204
To what level does the attached evidence of formal qualification correspond? 161
Does[${Title} ${FirstName} ${SurName}] lawfully hold evidence of formal qualifications conferring acquired rights in your territory for the exercise of the profession of [${Profession}]? 134
Which age range can be taught by the migrant [${Title} ${FirstName} ${SurName}] 134
Which subjects can be taught by the migrant [${Title} ${FirstName} ${SurName}]? 134
Has [${Title} ${FirstName} ${SurName}] been effectively and lawfully engaged in the activities of [${Profession}] for at least 3 years during the past 5 years in your territory as from the date of request for recognition: [${DateRecognition}]? 126
Is the education and training leading to the profession of [${Profession}] regulated in your territory? 125
Does [${Title} ${FirstName} ${SurName}] lawfully hold evidence of formal qualifications giving access to the profession [${Profession}] which certifies regulated education and training? 122
Does the professional activity [${FreeTextActivity}] form part of the profession [${Profession}] in your territory? 122
Does the attached evidence of formal qualifications certify successful completion of training recognised by you as being of an equivalent level and conferring on [${Title} ${FirstName} ${SurName}] the same rights of access to or pursuit of the profession [${Profession}] or preparing for the pursuit of that profession? 114
Is [${FreeTextTitle}] the academic title conferred on [${Title} ${FirstName} ${SurName}] in your territory for the profession of [${Profession}] ? 101
What is the professional title for the exercise of the profession of [${Profession}] in your territory? 96
Does the attached evidence of formal qualifications giving access to the profession of [${Profession}] certify regulated education and training? 96
Are you aware whether as of [${DateOfRequest}], [${Title} ${FirstName} ${SurName}] is the subject of any disciplinary sanction in any other country, including with temporary effects, which is likely to have consequences for the pursuit of his/her professional activities of [${Profession}] ? 95
Can you confirm that, as of [${DateOfRequest}], [${Title} ${FirstName} ${SurName}] is not the subject of any criminal sanction in your territory, including with temporary effects, which is likely to have consequences for the pursuit of his/her professional activities of [${Profession}]? 92
For how many years did [${Title} ${FirstName} ${SurName}] pursue the professional activity of [${Profession}] on a self-employed basis or as a manager of an undertaking? 92
According to the national legislation applicable in your territory, are you able to formally issue a document concerning the absence of suspension or prohibition of the pursuit of the relevant professional activities for serious professional misconduct or criminal offence with regard to [${Title} ${FirstName} ${SurName}]? 88
Does [${Title} ${FirstName} ${SurName}] lawfully hold the diploma listed for your country in Annex 5.3.2 of Directive 2005/36/EC? 79
Does the attached certificate lawfully justify that [${Title} ${FirstName} ${SurName}] fulfils the conditions of training required in Article 24 with a view to obtaining of the diploma [${FreeTextDiploma}] for the profession of [${Profession}] ? 79
Does the diploma [${FreeTextDiploma}] for the profession of [${Profession}] held by [${Title} ${FirstName} ${SurName}] certify successful completion of training in accordance with Article 23 and is treated by you in the same way as the diploma listed for your country in the relevant Annex to Directive 2005/36/EC? 78
Is [${Title} ${FirstName} ${SurName}] a national of your Member State? 75
Is the [${FreeTextAbbreviatedTitle}] the abbreviated form for the professional title [${FreeTextTitle}] conferred on [${Title} ${FirstName} ${SurName}] in your territory for the profession of [${Profession}]? 74
According to the national legislation applicable in your territory, are you able to formally issue a document concerning the good character or repute with regard to [${Title} ${FirstName} ${SurName}]? 72
Does the diploma [${FreeTextDiploma}] have the same legal validity within your territory as the diplomas which you issue and which benefit from automatic recognition as regards access to the professional activities of [${Profession}] and the pursuit of such activities? 69
When was the diploma [${FreeTextDiploma}] for the profession of [${Profession}] held by [${Title} ${FirstName} ${SurName}] awarded? 68
Does the attached evidence of formal qualifications confer on [${Title} ${FirstName} ${SurName}] acquired rights in your territory for the exercise of the profession of [${Profession}] 63
Are you aware whether as of [${DateOfRequest}], [${Title} ${FirstName} ${SurName}] is the subject of any criminal sanction in any other country, including with temporary effects, which is likely to have consequences for the pursuit of his/her professional activities of [${Profession}] ? 62
To which profession does the attached evidence of formal qualifications give access in your territory? 59
Does [${Title} ${FirstName} ${SurName}] lawfully hold the diploma listed for your country in Annex 5.6.2 of Directive 2005/36/EC? 55
Did [${Title} ${FirstName} ${SurName}] receive previous training for the professional activity of [${Profession}], evidenced by a certificate recognised by the Member State or judged by a competent professional body to be fully valid? 52
What is the duration of the previous training, evidenced by a certificate recognised by the Member State or judged by a competent professional body to be fully valid, received by [${Title} ${FirstName} ${SurName}]? 52
 • ro/materiale/intrebari/imi-pq.txt
 • Ultima modificare: 2020/08/01 09:14
 • (editare externă)