View page as slide show

Actualizarea bazei de date europene cu profesiile reglementate în statele membre UE

Consultarea bazei de date Regulated Professions Database (RegProf) se poate face fără cont de utilizator la adresa http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/ Mai multe detalii sunt prezentate în pagina Consultarea bazei de date europene cu profesiile reglementate în statele membre UE. Consultarea bazei de date RegProf

Pentru introducerea sau actualizarea datelor din RegProf, utilizatorii înregistraţi (coordonatori / „coordinators” şi furnizorii de informaţii / „providers”) accesează adresa: https://webgate.ec.europa.eu/regprof/index.cfm?fuseaction=auth.dsp_login Conturile de utilizator sunt înregistrate de Comisia Europeana după ce sunt comunicate de către coordinatori numele, adresa de e-mail şi datele de contact. Conectarea utilizatorilor înregistraţi la RegProf

După conectare apare o pagină cu sarcinile mele (My tasks) şi lista profesiilor reglementate în România (Regulated professions in my country): https://webgate.ec.europa.eu/regprof/index.cfm?fuseaction=home.ms Pagina cu sarcinile mele şi lista profesiilor reglementate

Se recomandă consultarea informaţiilor de la rubrica Guidance pentru a înţelege modul în care sunt introduse şi validate informaţiile în Regprof: https://webgate.ec.europa.eu/regprof/index.cfm?fuseaction=home.guidance Tutorialul realizat de Comisia Europeana poate fi descărcat de la adresa https://webgate.ec.europa.eu/regprof/home/guidance.pdf . Consultarea informaţiilor de la rubrica Guidance

Pentru actualizarea datelor unei profesii se accesează prima pagină (rubrica Home) şi se vor selecta opţiunile Start transparency şi Start screening pentru o anumită profesie (în cazul nostru vom folosi ca exemplu profesia de Urbanist): https://webgate.ec.europa.eu/regprof/index.cfm?fuseaction=home.ms Opţiunile Start transparency şi Start screening pentru o anumită profesie

Se afişează pagina cu informaţiile generale pentru profesia selectată (în exemplul nostru, Urbanist) care trebuie verificate şi actualizate în cadrul exerciţiului de transparenţă (Transparency information): https://webgate.ec.europa.eu/regprof/index.cfm?fuseaction=regProf.show&RPId=XXXXX unde XXXXX este 16547 in exemplul nostru Pagina cu informaţiile generale pentru profesia selectată Categorii: Profession, Identification, Legal Information. Pentru mai multe categorii se derulează pagina.

https://webgate.ec.europa.eu/regprof/index.cfm?fuseaction=regProf.show&RPId=XXXXX Continuarea paginii cu informaţiile generale pentru profesia selectată Categorii: Legal Information, Activities covered, Reserved activities Alte informaţii: History log (aici vor fi afişate informaţii despre modificarile efectuate de utilizatorii RegProf)

Se foloseşte butonul Edit pentru a modifica/introduce datele pentru profesie (în cazul nostru Urbanist): https://webgate.ec.europa.eu/regprof/index.cfm?fuseaction=regprof.edit&RPId=XXXXX Modificarea/introducerea datelor pentru profesie Se poate modifica textul de la categoria Identification. Pentru mai multe categorii se derulează pagina.

https://webgate.ec.europa.eu/regprof/index.cfm?fuseaction=regprof.edit&RPId=XXXXX Modificarea/introducerea datelor pentru profesie Se poate modifica textul de la categoria Legal Information (campurile marcate cu * sunt obligatorii). Pentru mai multe categorii se derulează pagina.

https://webgate.ec.europa.eu/regprof/index.cfm?fuseaction=regprof.edit&RPId=XXXXX Modificarea/introducerea datelor pentru profesie Se poate adăuga textul la categoriile Activities covered şi Reserved activities (maxim 1000 de caractere pentru fiecare câmp, fiecare câmp este obligatoriu cu traducerea în limbile engleză, franceză şi germană). După ce sunt completate toate câmpurile obligatorii din această pagină, se poate folosi butonul Save pentru a salva textul introdus şi opţiunile selectate în baza de date RegProf.

Se pot consulta informaţiile de contact şi persoana de contact pentru autoritatea competentă (tabul Competent authorities are o rubrică Contact persons for this regulated profession), iar modificarea acestora este posibilă prin activarea butoanelor de editare: https://webgate.ec.europa.eu/regprof/index.cfm?fuseaction=poc.list&RPId=XXXXX Informaţiile de contact şi persoana de contact pentru autoritatea competentă În pagină apar categoriile Competent authorities şi Contact persons for this regulated profession (în exemplul nostru este autoritatea competentă pentru profesia de Urbanist), respectiv Contact points.

Adresa şi denumirea autorităţii se pot modifica de către un reprezentant al Comisiei Europene, după ce sunt comunicate de un coordonator. Se pot actualiza informaţiile de contact (telefon, fax, e-mail) după activarea butonului de editare: https://webgate.ec.europa.eu/regprof/index.cfm?fuseaction=poc.edit&pocId=YYYY&RPId=XXXXX&type=org Actualizarea informaţiilor de contact (telefon, fax, e-mail)

Se poate adăuga o persoană de contact din cele predefinite în listă (o nouă persoană de contact se adauga în listă de către Comisia Europeană – COM, ca urmare a unei solicitari primite de la un coordonator înregistrat în RegProf): https://webgate.ec.europa.eu/regprof/index.cfm?fuseaction=poc.add&RPId=XXXXX&type=person Adăugarea unei persoane de contact din cele predefinite în listă Atunci când se adaugă o persoană de contact pentru profesia respectivă, se va indica/bifa limba română şi cel puţin o limbă străină cunoscută (de exemplu, limba engleză), dupa care se foloseşte butonul Submit.

Pentru fiecare profesie trebuie completat şi un chestionar cu întrebari specifice (Screening information): https://webgate.ec.europa.eu/regprof/index.cfm?fuseaction=assessment.show&RPId=XXXXX Chestionarul cu întrebari specifice (Screening information) Pentru a completa chestionarul se va accesa legătura start the screening.

Chestionarul pentru toate profesiile reglementate înregistrate în RegProf este următorul (Screening information): https://webgate.ec.europa.eu/regprof/index.cfm?fuseaction=assessment.add&RPId=XXXXX Chestionarul pentru toate profesiile reglementate înregistrate în RegProf (Screening information) Pentru detalii despre această activitate se poate consulta pagina web: https://webgate.ec.europa.eu/regprof/index.cfm?fuseaction=home.guidance#screening

Se vor selecta opţiunile corespunzătoare dintre cele predefinite: https://webgate.ec.europa.eu/regprof/index.cfm?fuseaction=assessment.add&RPId=XXXXX Completarea chestionarului pentru [[Screening information]]

Se completează chestionarul pentru categoria Qualification: https://webgate.ec.europa.eu/regprof/index.cfm?fuseaction=assessment.add&RPId=XXXXX Completarea chestionarului pentru categoria Qualification Se poate folosi optiunea Other dacă nu găsim ceva corespunzător in lista predefinită: Utilizarea optiunii [[Other]] dacă nu găsim ceva corespunzător in lista predefinită Se completeaza in continuare chestionarul pentru categoria Qualification: Completarea chestionarului pentru categoria Qualification Se poate folosi optiunea Other dacă nu găsim ceva corespunzător in lista predefinită: Utilizarea optiunii [[Other]] dacă nu găsim ceva corespunzător in lista predefinită

Se completează în continuare chestionarul pentru categoriile Restrictions şi Joint practices and insurances: https://webgate.ec.europa.eu/regprof/index.cfm?fuseaction=assessment.add&RPId=XXXXX Completarea chestionarului pentru categoriile Restrictions şi Joint practices and insurances După ce se completează toate răspunsurile, trebuie apăsat butonul Save.

Pentru fiecare profesie mai trebuie completat chestionarul referitor la proporţionalitate (Proportionality): https://webgate.ec.europa.eu/regprof/index.cfm?fuseaction=pandn.show&RPId=XXXXX Chestionarul referitor la proporţionalitate (Proportionality)

În pagina Proportionality sunt prezentate informaţii referitoare la scopul chestionarului şi se menţionează că textul care va fi introdus trebuie să fie în limba engleză: https://webgate.ec.europa.eu/regprof/index.cfm?fuseaction=pandn.add&RPId=XXXXX Pagina Proportionality prezinta informaţii referitoare la scopul chestionarului

Se completează răspunsurile în limba engleză pentru primele două întrebări din chestionar: https://webgate.ec.europa.eu/regprof/index.cfm?fuseaction=pandn.add&RPId=XXXXX Primele două întrebări din chestionarul referitor la proporţionalitate (Proportionality)

Se completează răspunsurile în limba engleză pentru întrebările 3 şi 4 din chestionar: https://webgate.ec.europa.eu/regprof/index.cfm?fuseaction=pandn.add&RPId=XXXXX întrebările 3 şi 4 din chestionarul referitor la proporţionalitate (Proportionality)

Se completează răspunsurile în limba engleză pentru întrebările 5 şi 6 din chestionar: https://webgate.ec.europa.eu/regprof/index.cfm?fuseaction=pandn.add&RPId=XXXXX întrebările 5 şi 6 din chestionarul referitor la proporţionalitate (Proportionality)

Se completează răspunsurile în limba engleză pentru întrebările 7 şi 8 din chestionar: https://webgate.ec.europa.eu/regprof/index.cfm?fuseaction=pandn.add&RPId=XXXXX întrebările 7 şi 8 din chestionarul referitor la proporţionalitate (Proportionality)

Se completează răspunsurile în limba engleză pentru întrebarea 9 şi concluziile la punctul 10 din chestionar: https://webgate.ec.europa.eu/regprof/index.cfm?fuseaction=pandn.add&RPId=XXXXX întrebarea 9 şi concluziile de la punctul 10 din chestionarul referitor la proporţionalitate (Proportionality)

Se completează alte comentarii în limba engleză pentru întrebarea 11 din chestionar, după care se poate apăsa butonul Submit: https://webgate.ec.europa.eu/regprof/index.cfm?fuseaction=pandn.add&RPId=XXXXX întrebarea 11 din chestionarul referitor la proporţionalitate (Proportionality)

  • ro/materiale/prezentari/actualizarea_bazei_de_date_europene_cu_profesiile_reglementate_in_statele_membre_ue.txt
  • Ultima modificare: 2020/08/01 09:14
  • (editare externă)