Diferențe

Aici sunt prezentate diferențele dintre versiunile selectate și versiunea curentă a paginii.

Link către această vizualizare comparativă

ro:materiale:prezentari:actualizarea_bazei_de_date_europene_cu_profesiile_reglementate_in_statele_membre_ue [2020/08/01 12:14] (curent)
Linia 1: Linia 1:
 +~~SLIDESHOW~~
  
 +====== Actualizarea bazei de date europene cu profesiile reglementate în statele membre UE ======
 +
 +===== 1. Consultarea RegProf =====
 +Consultarea bazei de date Regulated Professions Database (RegProf) se poate face fără cont de utilizator la adresa http://​ec.europa.eu/​growth/​tools-databases/​regprof/​
 +Mai multe detalii sunt prezentate în pagina [[Consultarea bazei de date europene cu profesiile reglementate în statele membre UE]].
 +{{regprof:​01.png?​1200|Consultarea bazei de date RegProf}}
 +
 +===== 2. Conectarea la RegProf =====
 +Pentru introducerea sau actualizarea datelor din RegProf, utilizatorii înregistraţi (coordonatori / „coordinators” şi furnizorii de informaţii / „providers”) accesează adresa:
 +https://​webgate.ec.europa.eu/​regprof/​index.cfm?​fuseaction=auth.dsp_login
 +Conturile de utilizator sunt înregistrate de Comisia Europeana după ce sunt comunicate de către coordinatori numele, adresa de e-mail şi datele de contact.
 +{{regprof:​02.png?​1200|Conectarea utilizatorilor înregistraţi la RegProf}}
 +
 +===== 3. Pagina utilizatorului =====
 +După conectare apare o pagină cu sarcinile mele ([[:My tasks]]) şi lista profesiilor reglementate în România ([[:​Regulated professions in my country]]):
 +https://​webgate.ec.europa.eu/​regprof/​index.cfm?​fuseaction=home.ms
 +{{regprof:​03.png?​1200|Pagina cu sarcinile mele şi lista profesiilor reglementate}}
 +
 +===== 4. Ghidul de utilizare =====
 +Se recomandă consultarea informaţiilor de la rubrica [[:​Guidance]] pentru a înţelege modul în care sunt introduse şi validate informaţiile în Regprof:
 +https://​webgate.ec.europa.eu/​regprof/​index.cfm?​fuseaction=home.guidance
 +Tutorialul realizat de Comisia Europeana poate fi descărcat de la adresa https://​webgate.ec.europa.eu/​regprof/​home/​guidance.pdf .
 +{{regprof:​04.png?​1200|Consultarea informaţiilor de la rubrica Guidance}}
 +
 +===== 5. Profesiile gestionate =====
 +Pentru actualizarea datelor unei profesii se accesează prima pagină (rubrica [[:Home]]) şi se vor selecta opţiunile [[:Start transparency]] şi [[:Start screening]] pentru o anumită profesie (în cazul nostru vom folosi ca exemplu profesia de Urbanist):
 +https://​webgate.ec.europa.eu/​regprof/​index.cfm?​fuseaction=home.ms
 +{{regprof:​05.png?​1200|Opţiunile Start transparency şi Start screening pentru o anumită profesie}}
 +
 +===== 6. Transparency information =====
 +Se afişează pagina cu informaţiile generale pentru profesia selectată (în exemplul nostru, Urbanist) care trebuie verificate şi actualizate în cadrul exerciţiului de transparenţă ([[:​Transparency information]]):​
 +https://​webgate.ec.europa.eu/​regprof/​index.cfm?​fuseaction=regProf.show&​RPId=XXXXX
 +unde XXXXX este 16547 in exemplul nostru
 +{{regprof:​06.png?​1200|Pagina cu informaţiile generale pentru profesia selectată}}
 +Categorii: [[:​Profession]],​ [[:​Identification]],​ [[:Legal Information]]. Pentru mai multe categorii se derulează pagina.
 +
 +===== Categorii de informaţii =====
 +https://​webgate.ec.europa.eu/​regprof/​index.cfm?​fuseaction=regProf.show&​RPId=XXXXX
 +{{regprof:​07.png?​1200|Continuarea paginii cu informaţiile generale pentru profesia selectată}}
 +Categorii: [[:Legal Information]],​ [[:​Activities covered]], [[:Reserved activities]]
 +Alte informaţii:​ [[:History log]] (aici vor fi afişate informaţii despre modificarile efectuate de utilizatorii RegProf)
 +
 +===== 7. Datele profesiei =====
 +Se foloseşte butonul [[:Edit]] pentru a modifica/​introduce datele pentru profesie (în cazul nostru Urbanist):
 +https://​webgate.ec.europa.eu/​regprof/​index.cfm?​fuseaction=regprof.edit&​RPId=XXXXX
 +{{regprof:​08.png?​1200|Modificarea/​introducerea datelor pentru profesie}}
 +Se poate modifica textul de la categoria [[:​Identification]]. Pentru mai multe categorii se derulează pagina.
 +
 +===== Legal Information =====
 +https://​webgate.ec.europa.eu/​regprof/​index.cfm?​fuseaction=regprof.edit&​RPId=XXXXX
 +{{regprof:​09.png?​1200|Modificarea/​introducerea datelor pentru profesie}}
 +Se poate modifica textul de la categoria [[:Legal Information]] (campurile marcate cu * sunt obligatorii). Pentru mai multe categorii se derulează pagina.
 +
 +===== Activities covered & Reserved activities =====
 +https://​webgate.ec.europa.eu/​regprof/​index.cfm?​fuseaction=regprof.edit&​RPId=XXXXX
 +{{regprof:​10.png?​1200|Modificarea/​introducerea datelor pentru profesie}}
 +Se poate adăuga textul la categoriile [[:​Activities covered]] şi [[:Reserved activities]] (maxim 1000 de caractere pentru fiecare câmp, fiecare câmp este obligatoriu cu traducerea în
 +limbile engleză, franceză şi germană).
 +După ce sunt completate toate câmpurile obligatorii din această pagină, se poate folosi butonul Save pentru a salva textul introdus şi opţiunile selectate în baza de date RegProf.
 +
 +===== 8. Informaţiile de contact =====
 +Se pot consulta informaţiile de contact şi persoana de contact pentru autoritatea competentă (tabul [[:​Competent authorities]] are o rubrică [[:Contact persons for this regulated profession]]),​ iar modificarea acestora este posibilă prin activarea butoanelor de editare:
 +https://​webgate.ec.europa.eu/​regprof/​index.cfm?​fuseaction=poc.list&​RPId=XXXXX
 +{{regprof:​11.png?​1200|Informaţiile de contact şi persoana de contact pentru autoritatea competentă}}
 +În pagină apar categoriile [[:​Competent authorities]] şi [[:Contact persons for this regulated profession]] (în exemplul nostru este autoritatea competentă pentru profesia de Urbanist), respectiv [[:Contact points]].
 +
 +===== 9. Actualizarea datelor de contact =====
 +Adresa şi denumirea autorităţii se pot modifica de către un reprezentant al Comisiei Europene, după ce sunt comunicate de un coordonator.
 +Se pot actualiza informaţiile de contact (telefon, fax, e-mail) după activarea butonului de editare:
 +https://​webgate.ec.europa.eu/​regprof/​index.cfm?​fuseaction=poc.edit&​pocId=YYYY&​RPId=XXXXX&​type=org
 +{{regprof:​12.png?​1200|Actualizarea informaţiilor de contact (telefon, fax, e-mail)}}
 +
 +===== 10. Adăugarea persoanelor de contact =====
 +Se poate adăuga o persoană de contact din cele predefinite în listă (o nouă persoană de contact se adauga în listă de către Comisia Europeană – COM, ca urmare a unei solicitari primite de la un coordonator înregistrat în RegProf):
 +https://​webgate.ec.europa.eu/​regprof/​index.cfm?​fuseaction=poc.add&​RPId=XXXXX&​type=person
 +{{regprof:​13.png?​1200|Adăugarea unei persoane de contact din cele predefinite în listă}}
 +Atunci când se adaugă o persoană de contact pentru profesia respectivă,​ se va indica/bifa limba română şi cel puţin o limbă străină cunoscută (de exemplu, limba engleză), dupa care se foloseşte butonul [[:​Submit]].
 +
 +===== 11. Screening information =====
 +Pentru fiecare profesie trebuie completat şi un chestionar cu întrebari specifice ([[:​Screening information]]):​
 +https://​webgate.ec.europa.eu/​regprof/​index.cfm?​fuseaction=assessment.show&​RPId=XXXXX
 +{{regprof:​14.png?​1200|Chestionarul cu întrebari specifice (Screening information)}}
 +Pentru a completa chestionarul se va accesa legătura [[:start the screening]].
 +
 +===== 12. Chestionarul cu întrebari specifice =====
 +Chestionarul pentru toate profesiile reglementate înregistrate în RegProf este următorul ([[:​Screening information]]):​
 +https://​webgate.ec.europa.eu/​regprof/​index.cfm?​fuseaction=assessment.add&​RPId=XXXXX
 +{{regprof:​15.png?​1200|Chestionarul pentru toate profesiile reglementate înregistrate în RegProf (Screening information)}}
 +Pentru detalii despre această activitate se poate consulta pagina web: https://​webgate.ec.europa.eu/​regprof/​index.cfm?​fuseaction=home.guidance#​screening
 +
 +===== 13. Completarea chestionarului =====
 +Se vor selecta opţiunile corespunzătoare dintre cele predefinite:​
 +https://​webgate.ec.europa.eu/​regprof/​index.cfm?​fuseaction=assessment.add&​RPId=XXXXX
 +{{regprof:​16.png?​1200|Completarea chestionarului pentru [[Screening information]]}}
 +
 +===== 13.1. Qualification =====
 +Se completează chestionarul pentru categoria [[:​Qualification]]:​
 +https://​webgate.ec.europa.eu/​regprof/​index.cfm?​fuseaction=assessment.add&​RPId=XXXXX
 +{{regprof:​17.png?​1200|Completarea chestionarului pentru categoria Qualification}}
 +Se poate folosi optiunea [[:Other]] dacă nu găsim ceva corespunzător in lista predefinită:​
 +{{regprof:​18.png?​1200|Utilizarea optiunii [[Other]] dacă nu găsim ceva corespunzător in lista predefinită}}
 +Se completeaza in continuare chestionarul pentru categoria [[:​Qualification]]:​
 +{{regprof:​19.png?​1200|Completarea chestionarului pentru categoria Qualification}}
 +Se poate folosi optiunea [[:Other]] dacă nu găsim ceva corespunzător in lista predefinită:​
 +{{regprof:​20.png?​1200|Utilizarea optiunii [[Other]] dacă nu găsim ceva corespunzător in lista predefinită}}
 +
 +===== 13.2. Restrictions & Joint practices and insurances =====
 +Se completează în continuare chestionarul pentru categoriile [[:​Restrictions]] şi [[:Joint practices and insurances]]:​
 +https://​webgate.ec.europa.eu/​regprof/​index.cfm?​fuseaction=assessment.add&​RPId=XXXXX
 +{{regprof:​21.png?​1200|Completarea chestionarului pentru categoriile Restrictions şi Joint practices and insurances}}
 +După ce se completează toate răspunsurile,​ trebuie apăsat butonul [[:Save]].
 +
 +===== 14. Proportionality =====
 +Pentru fiecare profesie mai trebuie completat chestionarul referitor la proporţionalitate ([[:​Proportionality]]):​
 +https://​webgate.ec.europa.eu/​regprof/​index.cfm?​fuseaction=pandn.show&​RPId=XXXXX
 +{{regprof:​22.png?​1200|Chestionarul referitor la proporţionalitate (Proportionality)}}
 +
 +===== 15. Chestionarul pentru proporţionalitate ====
 +În pagina [[:​Proportionality]] sunt prezentate informaţii referitoare la scopul chestionarului şi se menţionează că textul care va fi introdus trebuie să fie în limba engleză:
 +https://​webgate.ec.europa.eu/​regprof/​index.cfm?​fuseaction=pandn.add&​RPId=XXXXX
 +{{regprof:​23.png?​1200|Pagina Proportionality prezinta informaţii referitoare la scopul chestionarului}}
 +
 +===== 15.1. Primele două întrebări =====
 +Se completează răspunsurile în limba engleză pentru primele două întrebări din chestionar:
 +https://​webgate.ec.europa.eu/​regprof/​index.cfm?​fuseaction=pandn.add&​RPId=XXXXX
 +{{regprof:​24.png?​1200|Primele două întrebări din chestionarul referitor la proporţionalitate (Proportionality)}}
 +
 +===== 15.2. întrebările 3 şi 4 =====
 +Se completează răspunsurile în limba engleză pentru întrebările 3 şi 4 din chestionar:
 +https://​webgate.ec.europa.eu/​regprof/​index.cfm?​fuseaction=pandn.add&​RPId=XXXXX
 +{{regprof:​25.png?​1200|întrebările 3 şi 4 din chestionarul referitor la proporţionalitate (Proportionality)}}
 +
 +===== 15.3. întrebările 5 şi 6 =====
 +Se completează răspunsurile în limba engleză pentru întrebările 5 şi 6 din chestionar:
 +https://​webgate.ec.europa.eu/​regprof/​index.cfm?​fuseaction=pandn.add&​RPId=XXXXX
 +{{regprof:​26.png?​1200|întrebările 5 şi 6 din chestionarul referitor la proporţionalitate (Proportionality)}}
 +
 +===== 15.4. întrebările 7 şi 8 ===== 
 +Se completează răspunsurile în limba engleză pentru întrebările 7 şi 8 din chestionar:
 +https://​webgate.ec.europa.eu/​regprof/​index.cfm?​fuseaction=pandn.add&​RPId=XXXXX
 +{{regprof:​27.png?​1200|întrebările 7 şi 8 din chestionarul referitor la proporţionalitate (Proportionality)}}
 +
 +===== 15.5. întrebările 9 şi 10 =====
 +Se completează răspunsurile în limba engleză pentru întrebarea 9 şi concluziile la punctul 10 din chestionar:
 +https://​webgate.ec.europa.eu/​regprof/​index.cfm?​fuseaction=pandn.add&​RPId=XXXXX
 +{{regprof:​28.png?​1200|întrebarea 9 şi concluziile de la punctul 10 din chestionarul referitor la proporţionalitate (Proportionality)}}
 +
 +===== 15.6. întrebarea 11 =====
 +Se completează alte comentarii în limba engleză pentru întrebarea 11 din chestionar, după care se poate apăsa butonul [[:​Submit]]:​
 +https://​webgate.ec.europa.eu/​regprof/​index.cfm?​fuseaction=pandn.add&​RPId=XXXXX
 +{{regprof:​29.png?​1200|întrebarea 11 din chestionarul referitor la proporţionalitate (Proportionality)}}
 +
 +===== ----- =====
 +
 +În continuare vă recomandăm [[ro:​materiale:​prezentari:​consultarea_bazei_de_date_europene_cu_profesiile_reglementate_in_statele_membre_ue]].
  • ro/materiale/prezentari/actualizarea_bazei_de_date_europene_cu_profesiile_reglementate_in_statele_membre_ue.txt
  • Ultima modificare: 2020/08/01 12:14
  • (editare externă)