Completarea datelor statistice anuale referitoare la recunoaşterea calificărilor profesionale

Pentru introducerea datelor este necesară conectarea cu numele de utilizator şi parola la adresa web https://webgate.ec.europa.eu/regprof/index.cfm .

Se va selecta profesia/profesia reglementată, click pe „decisions“ sau „declarations“ după care se va selecta perioada/anul şi se vor introduce datele statistice în formularul on-line.

Statistics input form

To avoid that your session times out with as consequence that you are loosing data entered in the form, please submit the form regularly, at least every hour. Once saved, you can still come back to the form via the list of decisions/declarations.

Period : 2014 Host country : Romania (RO)

Countries
Decision types BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT SI SK FI SE UK LI IS NO CH
Automatic recognition of professional experience ('crafts')
Positive Automatic General System (no compensation measures imposed)
Positive after aptitude test (general system)
Positive after adaptation period (general system)
Negative Automatic General System and professional experience ('crafts')
Negative after aptitude test (general system)
Negative after adaptation period (general system)
Appeal
Undergoing adaptation period
Being examined

Statistics input form

To avoid that your session times out with as consequence that you are loosing data entered in the form, please submit the form regularly, at least every hour. Once saved, you can still come back to the form via the list of decisions/declarations.

Period : 2014 Host country : Romania (RO)

Countries
Decision types BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT SI SK FI SE UK LI IS NO CH
Declarations received by the host country (Art. 7.1)- except cases covered by Art. 7.4
No check of qualifications (Article 7.4.(2)) - positive automatic
Check of qualifications (Article 7.4.(2)) - positive automatic
Check of qualifications (Article 7.4(3)) - positive after compensation measure
Check of qualifications (Article 7.4(3)) - negative after compensation measure
No reaction within deadline (Article 7.4(4)) - positive tacit
Check of qualifications (Article 7.4.(2)) - negative automatic
Appeal
Being examined
  • ro/materiale/prezentari/completarea_datelor_statistice_anuale_referitoare_la_recunoasterea_calificarilor_profesionale.txt
  • Ultima modificare: 2020/08/01 09:14
  • (editare externă)