Diferențe

Aici sunt prezentate diferențele dintre versiunile selectate și versiunea curentă a paginii.

Link către această vizualizare comparativă

ro:materiale:prezentari:cpe [2018/11/17 10:37]
ro:materiale:prezentari:cpe [2020/08/01 12:14] (curent)
Linia 1: Linia 1:
 +~~SLIDESHOW~~
 +
 +====== Cardul Profesional European ======
 +
 +Pentru instruirea referitoare la Cardul Profesional European - http://​europa.eu/​youreurope/​citizens/​work/​professional-qualifications/​european-professional-card/​index_ro.htm - se pot face următoarele demonstrații practice:
 +  - Consultarea site-ului public Europa Ta și trimiterea unei aplicații CPE
 +  - Notificari și Registre EPC în back-office IMI
 +  - Gestionarea aplicațiilor CPE
 +
 +===== 1. Consultarea site-ului public Europa Ta =====
 +
 +Demonstrație practică, pentru acordarea de asistență celor care trimit aplicațiile CPE:
 +  - Simulator - utilizarea formularului de căutare pentru afișarea cerințelor (documente necesare și taxe)
 +  - Accesarea site-ului CPE (front-office,​ pentru cei care trimit aplicații) și conectarea utilizatorului prin contul EU Login (înregistrarea contului este prezentată la punctul 2 de la demonstrațiile practice RegProf): https://​ec.europa.eu/​epc?​locale=ro
 +  - Verifică valabilitatea CPE (după ce a fost emis): https://​ec.europa.eu/​epc/​public/​validity?​locale=ro
 +
 +===== Trimiterea unei aplicații CPE =====
 +
 +Utilizarea front-office EPC:
 +  - Profilul aplicantului (pagina "​Profilul meu" cu formularele electronice pentru "Date personale"​ și "Date de contact"​)
 +  - Înregistrarea unei cereri CPE (completarea formularelor și încărcarea categoriilor de documente scanate, trimiterea cererii, schimbul de mesaje cu autoritatea competentă)
 +  - Descărcarea CPE (după ce este aprobat/​emis)
 +  - Reutilizarea documentelor validate pentru o nouă cerere CPE
 +
 +===== 2. Notificări și Registre CPE în back-office IMI =====
 +
 +Demonstrație practică, după conectarea la IMI, despre cum se pot consulta și actualiza notificările:​
 +  - Documente necesare în vederea eliberării CPE (cerințele privind documentele și taxele)
 +  - Cerinţele naţionale privind certificarea (cerințele nationale privind copiile certificate și traducerile legalizate)
 +
 +===== Registrul cu documente-tip =====
 +
 +Registrul cu Documente-tip pentru cererile de obţinere a EPC, cu exemple:
 +    - dovada cetățeniei (carte de identitate, pașaport)
 +    - dovada titlurilor de calificare sau a competențelor profesionale (tipizate acte de studii preuniversitare și universitare)
 +    - alte categorii de documente care pot fi încărcate în registrul CPE
 +
 +===== 3. Gestionarea aplicațiilor CPE =====
 +
 +Demonstrație practică a etapelor din [[imi:​calificari_profesionale:​cardul_profesional_european:​ghidul_utilizatorului:​autoritati_competente|Ghidul utilizatorului pentru autoritățile competente]],​ respectiv o prezentare generală pentru utilizatorii back-office CPE:
 +  - Autoritatea competentă din statul membru de origine
 +  - Autoritatea competentă din statul membru de gazdă
 +
 +===== 3.1. Autoritatea din statul membru de origine =====
 +
 +  - Acceptare solicitare card profesional,​ utilizatori IMI responsabili
 +  - Verificare dosar
 +    - descărcarea din IMI a notificărilor care corespund unei aplicații CPE (cerințele privind documentele și taxele ale statului membru gazdă, cerințele privind certificarea documentelor)
 +    - respingerea aplicațiilor neconforme (de ex. aplicațiile care conțin documente pentru asistenți medicali specializați sunt transmise pentru asistenti medicali generaliști sau pentru fizioterapeuți, ​ aplicațiile pentru farmaciști specializați transmise pentru farmaciști cu formare de bază)
 +    - solicitarea documentor lipsă prin mesaje IMI, pentru aplicațiile incomplete (inclusiv plata taxei de evaluare) - aplicațiile incomplete expiră la 3 luni după ce sunt declarate ca incomplete prin apăsarea butonului "​Solicită documentele lipsă"​
 +    - validarea aplicației ca fiind completă (plus cazul validării tacite)
 +  - Transmiterea de mesaje între aplicant și utilizatorii autorității care gestionează CPE în statul membru de origine
 +  - Editarea aplicatiei și a documentelor
 +    - Corectarea/​completarea datelor necesare în formularele electronice din taburile "​Cerere CPE", "​Detalii privind profesionistul",​ "​Documente"​
 +    - Adăugarea de documente suplimentare în cadrul aplicatiei EPC, în tabul "​Documente"​
 +  - Informații privind gestionarea,​ în tabul "​Informatii privind gestionarea"​
 +
 +===== Verificarea autenticitatii si valabilitatii documentelor =====
 +
 +Bune practici pentru verificarea fiecărui document din aplicația CPE:
 +  - Utilizarea registrelor interne ale autorității și a registrului cu Documente-tip pentru cererile de obţinere a CPE
 +  - Certificarea "​Conform cu originalul"​ a copiilor dupa documentele originale prezentate la sediul autorității din statul membru de origine
 +  - Transmiterea prin poștă a copiilor legalizate în România după documentele originale, către Registratura autorității
 +  - Transmiterea consimţământului scris al aplicantului,​ în lista de documente EPC, prin care se acordă permisiunea de a verifica documentele dvs. cu autoritățile emitente, în afara Sistemului IMI; formularul de consimțământ este atașat la cererea CPE
 +  - Transmiterea aplicației complete cu toate documentele validate către autoritatea din statul membru gazdă
 +  - Emiterea CPE pentru cazurile de mobilitate temporară cazul fără verificare prealabilă în statul membru gazdă
 + 
 +===== 3.2. Autoritatea din statul membru gazda =====
 +
 +  - Acceptarea aplicației EPC (plus cazul în care neacceptarea duce la emiterea tacită după ce trece termenul legal)
 +  - Evaluarea conținutului documentelor din dosarul EPC
 +  - Transmiterea de mesaje între autoritățile din statul membru gazdă și statul membru de origine, mesajele către aplicant
 +  - Solicitarea unor documente suplimentare (de obicei, traduceri legalizate sau alte documente justificative)
 +  - Aplicarea de măsuri compensatorii,​ dacă este cazul (pentru recunoaștarea neautomată,​ prin Sistemul general)
 +  - Emiterea CPE (plus cazul emiterii tacite) / respingerea EPC / retragerea unui EPC emis
  
  • ro/materiale/prezentari/cpe.txt
  • Ultima modificare: 2020/08/01 12:14
  • (editare externă)