ID Denumire neoficială Denumiri Ţara Regiunea Oraşul E-mail Telefon
1 Comisia Europeană European Commission European Commission - Bruxelles IMI-Helpdesk@ec.europa.eu +32 229 55470
924 Departamentul pentru întreprinderi şi reforma de reglementare (CNIMI - SOLVIT Centre) Department for Business, Innovation and Skills (NIMIC - SOLVIT Centre) Regatul Unit - London solvit@bis.gsi.gov.uk 207 215 2833/8356
926 Întreprinderi, comerţ şi ocuparea forţei de muncă (CNIMI - SOLVIT Centre) An Roinn Post, Fiontar and Nuálaíochta (NIMIC - SOLVIT Centre),Department of Jobs, Enterprise and Innovation (NIMIC - SOLVIT Centre) Irlanda - Dublin solvit@djei.ie 1 631 2532
927 Ministerul energiei, comerțului, industriei și turismului (CNIMI - Centru SOLVIT) Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (NIMIC - SOLVIT Centre) Cipru - Λευκωσία solvit@mcit.gov.cy 22 867201
928 Secretariatul general pentru afaceri europene (CNIMI - SOLVIT Centre) Secrétariat général des affaires européennes (NIMIC - SOLVIT Centre) Franţa - Paris solvit@sgae.gouv.fr 1 44 87 12 97
929 Ministerul Afacerilor Externe (CNIMI - SOLVIT Centre) Ministerul Afacerilor Externe (CNIMI - SOLVIT Centre) România - Bucureşti solvit@mae.ro 21 308 53 35
931 Ministerul Afacerilor Externe (CNIMI - SOLVIT Centre) Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma (NIMIC - SOLVIT Centre) Ungaria - Budapest imi@mfa.gov.hu 1 458 3532
932 Consiliul Naţional pentru Comerţ (CNIMI - SOLVIT Centre) Kommerskollegium (NIMIC - SOLVIT Centre) Suedia - Stockholm imi@kommers.se 8 690 48 00
935 Președinția Consiliului de miniștri - Direcția pentru politici europene - Biroul „CEMIAG” (cetățenia europeană, piața internă) (CNIMI - Centru SOLVIT – punct de contact pentru Directiva servicii și Directiva privind calificările profesionale) Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Politiche Europee – Ufficio CEMIAG (Cittadinanza Europea, Mercato Interno) (NIMIC - SOLVIT Centre - Punti di Contatto Nazionali Direttiva Servizi 2006/123/CE e Direttiva Qualifiche 2005/36/CE) Italia - Roma solvit@palazzochigi.it 06 67795331
937 Ministerul Muncii și Economiei (CNIMI - SOLVIT Centre) Työ- ja elinkeinoministeriö (NIMIC - SOLVIT Centre) Finlanda - Valtioneuvosto solvit@tem.fi 10 606 4928
940 Ministerul Economiei şi Finanţelor (CNIMI - SOLVIT Centre) Υπουργείο Οικονομικών, Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης (NIMIC - SOLVIT Centre) Grecia - Αθήνα solvit.greece@mnec.gr 210 333 2753 - 210 333 2129
942 Ministerul Dezvoltării Economice şi Tehnologiei (CNIMI - SOLVIT Centre) Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (NIMIC - SOLVIT Centre) Slovenia - Ljubljana solvit@gov.si 1 400 36 00
944 Ministerul Economiei (CNIMI - SOLVIT Centre) Lietuvos Respublikos ūkio ministerija (NIMIC - SOLVIT Centre) Lituania - Vilnius solvit@ukmin.lt 70664933
945 Ministerul Economiei (CNIMI - SOLVIT Centre) Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija (NIMIC - SOLVIT Centre) Letonia - Rīga solvit@em.gov.lv 67013067
946 Ministerul comerțului, industriei și pescuitului (CNIMI - Centru SOLVIT) Nærings- og fiskeridepartementet (NIMIC - SOLVIT Centre) Norvegia - Oslo solvit-norway@nfd.dep.no 47266698 or 90503638
947 Ministerul Afacerilor Externe (CNIMI - SOLVIT Centre) Utanríkisraduneytid (NIMIC - SOLVIT Centre) Islanda - Reykjavík solvit@utn.stjr.is 545 9900
948 Ministerul Afacerilor Economice şi Comunicaţiilor (CNIMI - SOLVIT Centre) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (NIMIC - SOLVIT Centre) Estonia - Tallinn solvit.eesti@mkm.ee 6256342
949 Ministerul Concurenţei, Întreprinderilor Mici şi Consumatorilor (CNIMI - SOLVIT Centre) Commerce Department (NIMIC - SOLVIT Centre),Dipartiment tal-Kummerċ (NIMIC - SOLVIT Centre) Malta - Valletta nimic@gov.mt 2124 6615
951 Ministerul Industriei şi Comerţului (CNIMI - SOLVIT Centre) Ministerstvo průmyslu a obchodu (NIMIC - SOLVIT Centre) Republica Cehă - Praha solvit@mpo.cz 224852783
952 Ministerul Economiei (CNIMI - SOLVIT Centre) Ministerstwo Gospodarki (NIMIC - SOLVIT Centre) Polonia * Acoperire/ competenţă naţională Warszawa / Warsaw solvit@mg.gov.pl 22 693 56 20
953 Autoritatea daneză pentru întreprinderi (CNIMI - Centru SOLVIT) Erhversstyrelsen (NIMIC - SOLVIT Centre) Danemarca - Copenhagen solvit@erst.dk 35291000
1028 Unitatea de coordonare a SEE (CNIMI - Centru SOLVIT) Stabsstelle EWR der Regierung (NIMIC - SOLVIT Centre) Liechtenstein - Vaduz solvit@sewr.llv.li 2366039
1227 Federal Ministry of Science, Research and Economy - SOLVIT Centre Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft (BMWFW) - SOLVIT Centre Austria - Wien solvit@bmwfw.gv.at 1/71100-5648
1811 Ministerul Economiei Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur - SOLVIT Centre Luxemburg - Luxembourg solvit@eco.etat.lu 247-84346
8420 Serviciul public federal al afacerilor externe - Centru SOLVIT Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken - SOLVIT Centre,Föderaler öffentlicher Dienst für auswärtige Angelegenheiten – SOLVIT-Stelle,Service Public Fédéral Affaires étrangères - SOLVIT Centre Belgia - Bruxelles solvit@diplobel.fed.be 2 501 30 51
8421 Direcția de coordonare a afacerilor europene - Administrația Consiliului de miniștri - Centru SOLVIT Администрация на Министерския съвет Дирекция - SOLVIT Centre Bulgaria - Sofia solvit@government.bg 2 940 3364
8422 Ministerul federal al economiei și tehnologiei Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie Germania * Acoperire/ competenţă naţională Berlin solvit@bmwi.bund.de 3018 615 6404
8423 Ministerul economiei (CNIMI - Centru SOLVIT) Ministerie van Economische Zaken (NIMIC - SOLVIT Centre) Ţările de Jos - Den Haag solvit@minez.nl 70 379 7708
8424 Ministerul afacerilor externe - Direcția pentru afaceri europene - Centru SOLVIT Ministério dos Negócios Estrangeiros Direcção Geral dos Assuntos Europeus - SOLVIT Centre Portugalia - Lisboa solvit@dgac.pt 21 393 57 53
8425 Biroul guvernamental - Centru SOLVIT - Direcția pentru apropieri juridice Úrad vlády SR - SOLVIT Centre - Odbor aproximácie práva sekcia vládnej legislatívy Úrad vlády SR Slovacia - Bratislava solvit@vlada.gov.sk 2 572 95 610 OR +421 2 572 95 604
8426 Ministerul afacerilor externe și al cooperării - Centru SOLVIT Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación - SOLVIT Centre Spania * Acoperire/ competenţă naţională Madrid solvit@ue.maec.es 91 379 9999
8466 Ministerul economiei (CNIMI - Centru SOLVIT) Ministarstvo gospodarstva (NIMIC - SOLVIT Centre) Croatia - Zagreb solvit@mingo.hr (0)1 6109 370
  • solvit.txt
  • Ultima modificare: 2020/08/01 09:07
  • (editare externă)