solvit

Diferențe

Aici sunt prezentate diferențele dintre versiunile selectate și versiunea curentă a paginii.

Link către această vizualizare comparativă

solvit [2018/11/17 10:34] (curent)
Linia 1: Linia 1:
 +===== Autorităţile competente pentru SOLVIT =====
  
 +^ ID ^ Denumire neoficială ^ Denumiri ^ Ţara ^ Regiunea ^ Oraşul ^ E-mail ^ Telefon ^
 +|   1| Comisia Europeană | European Commission | European Commission | - | Bruxelles | [[IMI-Helpdesk@ec.europa.eu]] | +32 229 55470 |
 +|   924| Departamentul pentru întreprinderi şi reforma de reglementare (CNIMI - SOLVIT Centre) | Department for Business, Innovation and Skills (NIMIC - SOLVIT Centre) | Regatul Unit | - | London | [[solvit@bis.gsi.gov.uk]] | 207 215 2833/8356 |
 +|  926| Întreprinderi,​ comerţ şi ocuparea forţei de muncă (CNIMI - SOLVIT Centre) | An Roinn Post, Fiontar and Nuálaíochta (NIMIC - SOLVIT Centre),​Department of Jobs, Enterprise and Innovation (NIMIC - SOLVIT Centre) | Irlanda | - | Dublin | [[solvit@djei.ie]] | 1 631 2532 |
 +|  927| Ministerul energiei, comerțului,​ industriei și turismului (CNIMI - Centru SOLVIT) | Υπουργείο Ενέργειας,​ Εμπορίου,​ Βιομηχανίας και Τουρισμού (NIMIC - SOLVIT Centre) | Cipru | - | Λευκωσία | [[solvit@mcit.gov.cy]] | 22 867201 |
 +|  928| Secretariatul general pentru afaceri europene (CNIMI - SOLVIT Centre) | Secrétariat général des affaires européennes (NIMIC - SOLVIT Centre) | Franţa | - | Paris | [[solvit@sgae.gouv.fr]] | 1 44 87 12 97 |
 +|  929| Ministerul Afacerilor Externe (CNIMI - SOLVIT Centre) | Ministerul Afacerilor Externe (CNIMI - SOLVIT Centre) | România | - | Bucureşti | [[solvit@mae.ro]] | 21 308 53 35 |
 +|  931| Ministerul Afacerilor Externe (CNIMI - SOLVIT Centre) | Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma (NIMIC - SOLVIT Centre) | Ungaria | - | Budapest | [[imi@mfa.gov.hu]] | 1 458 3532 |
 +|   932| Consiliul Naţional pentru Comerţ (CNIMI - SOLVIT Centre) | Kommerskollegium (NIMIC - SOLVIT Centre) | Suedia | - | Stockholm | [[imi@kommers.se]] | 8 690 48 00 |
 +|  935| Președinția Consiliului de miniștri - Direcția pentru politici europene - Biroul „CEMIAG” (cetățenia europeană, piața internă) (CNIMI - Centru SOLVIT – punct de contact pentru Directiva servicii și Directiva privind calificările profesionale) | Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Politiche Europee – Ufficio CEMIAG (Cittadinanza Europea, Mercato Interno) (NIMIC - SOLVIT Centre - Punti di Contatto Nazionali ​ Direttiva Servizi 2006/123/CE e Direttiva Qualifiche 2005/36/CE) | Italia | - | Roma | [[solvit@palazzochigi.it]] | 06 67795331 |
 +|  937| Ministerul Muncii și Economiei (CNIMI - SOLVIT Centre) | Työ- ja elinkeinoministeriö (NIMIC - SOLVIT Centre) | Finlanda | - | Valtioneuvosto | [[solvit@tem.fi]] | 10 606 4928 |
 +|  940| Ministerul Economiei şi Finanţelor (CNIMI - SOLVIT Centre) | Υπουργείο Οικονομικών,​ Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης (NIMIC - SOLVIT Centre) | Grecia | - | Αθήνα | [[solvit.greece@mnec.gr]] | 210 333 2753 - 210 333 2129 |
 +|  942| Ministerul ​ Dezvoltării Economice şi Tehnologiei (CNIMI - SOLVIT Centre) | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (NIMIC - SOLVIT Centre) | Slovenia | - | Ljubljana | [[solvit@gov.si]] | 1 400 36 00 |
 +|  944| Ministerul Economiei (CNIMI - SOLVIT Centre) | Lietuvos Respublikos ūkio ministerija (NIMIC - SOLVIT Centre) | Lituania | - | Vilnius | [[solvit@ukmin.lt]] | 70664933 |
 +|  945| Ministerul Economiei (CNIMI - SOLVIT Centre) | Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija (NIMIC - SOLVIT Centre) | Letonia | - | Rīga | [[solvit@em.gov.lv]] | 67013067 |
 +|  946| Ministerul comerțului,​ industriei și pescuitului (CNIMI - Centru SOLVIT) | Nærings- og fiskeridepartementet (NIMIC - SOLVIT Centre) | Norvegia | - | Oslo | [[solvit-norway@nfd.dep.no]] | 47266698 or 90503638 |
 +|  947| Ministerul Afacerilor Externe (CNIMI - SOLVIT Centre) | Utanríkisraduneytid (NIMIC - SOLVIT Centre) | Islanda | - | Reykjavík | [[solvit@utn.stjr.is]] | 545 9900 |
 +|  948| Ministerul Afacerilor Economice şi Comunicaţiilor (CNIMI - SOLVIT Centre) | Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (NIMIC - SOLVIT Centre) | Estonia | - | Tallinn | [[solvit.eesti@mkm.ee]] | 6256342 |
 +|  949| Ministerul Concurenţei,​ Întreprinderilor Mici şi Consumatorilor (CNIMI - SOLVIT Centre) | Commerce Department (NIMIC - SOLVIT Centre),​Dipartiment tal-Kummerċ (NIMIC - SOLVIT Centre) | Malta | - | Valletta | [[nimic@gov.mt]] | 2124 6615 |
 +|  951| Ministerul Industriei şi Comerţului ​ (CNIMI - SOLVIT Centre) | Ministerstvo průmyslu a obchodu (NIMIC - SOLVIT Centre) | Republica Cehă | - | Praha | [[solvit@mpo.cz]] | 224852783 |
 +|  952| Ministerul Economiei (CNIMI - SOLVIT Centre) | Ministerstwo Gospodarki (NIMIC - SOLVIT Centre) | Polonia | * Acoperire/ competenţă naţională | Warszawa / Warsaw | [[solvit@mg.gov.pl]] | 22 693 56 20 |
 +|   953| Autoritatea daneză pentru întreprinderi (CNIMI - Centru SOLVIT) | Erhversstyrelsen (NIMIC - SOLVIT Centre) | Danemarca | - | Copenhagen | [[solvit@erst.dk]] | 35291000 |
 +|  1028| Unitatea de coordonare a SEE (CNIMI - Centru SOLVIT) | Stabsstelle EWR der Regierung (NIMIC - SOLVIT Centre) | Liechtenstein | - | Vaduz | [[solvit@sewr.llv.li]] | 2366039 |
 +|  1227| Federal Ministry of Science, Research and Economy - SOLVIT Centre | Bundesministerium für Wissenschaft,​ Forschung und Wirtschaft (BMWFW) - SOLVIT Centre | Austria | - | Wien | [[solvit@bmwfw.gv.at]] | 1/​71100-5648 |
 +|  1811| Ministerul Economiei | Ministère de l'​Economie et du Commerce extérieur - SOLVIT Centre | Luxemburg | - | Luxembourg | [[solvit@eco.etat.lu]] | 247-84346 |
 +|  8420| Serviciul public federal al afacerilor externe - Centru SOLVIT | Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken - SOLVIT Centre,​Föderaler öffentlicher Dienst für auswärtige Angelegenheiten – SOLVIT-Stelle,​Service Public Fédéral Affaires étrangères - SOLVIT Centre | Belgia | - | Bruxelles | [[solvit@diplobel.fed.be]] | 2 501 30 51 |
 +|  8421| Direcția de coordonare a afacerilor europene - Administrația Consiliului de miniștri - Centru SOLVIT | Администрация на Министерския съвет Дирекция - SOLVIT Centre | Bulgaria | - | Sofia | [[solvit@government.bg]] | 2 940 3364 |
 +|  8422| Ministerul federal al economiei și tehnologiei | Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie | Germania | * Acoperire/ competenţă naţională | Berlin | [[solvit@bmwi.bund.de]] | 3018 615 6404 |
 +|  8423| Ministerul economiei (CNIMI - Centru SOLVIT) | Ministerie van Economische Zaken (NIMIC - SOLVIT Centre) | Ţările de Jos | - | Den Haag | [[solvit@minez.nl]] | 70 379 7708 |
 +|  8424| Ministerul afacerilor externe - Direcția pentru afaceri europene - Centru SOLVIT | Ministério dos Negócios Estrangeiros Direcção Geral dos Assuntos Europeus - SOLVIT Centre | Portugalia | - | Lisboa | [[solvit@dgac.pt]] | 21 393 57 53 |
 +|   8425| Biroul guvernamental - Centru SOLVIT - Direcția pentru apropieri juridice | Úrad vlády SR  - SOLVIT Centre - Odbor aproximácie práva ​ sekcia vládnej legislatívy ​ Úrad vlády SR | Slovacia | - | Bratislava | [[solvit@vlada.gov.sk]] | 2 572 95 610  OR  +421 2 572 95 604 |
 +|  8426| Ministerul afacerilor externe și al cooperării - Centru SOLVIT | Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación - SOLVIT Centre | Spania | * Acoperire/ competenţă naţională | Madrid | [[solvit@ue.maec.es]] | 91 379 9999 |
 +|  8466| Ministerul economiei (CNIMI - Centru SOLVIT) | Ministarstvo gospodarstva (NIMIC - SOLVIT Centre) | Croatia | - | Zagreb | [[solvit@mingo.hr]] | (0)1 6109 370 |
  • solvit.txt
  • Ultima modificare: 2018/11/17 10:34
  • (editare externă)