start

Căutare

Rezultatele căutării sunt afișate mai jos.

legea_educatiei_nationale
471 Accese, Ultima modificare:
oficial recunoscută conform legii. (7)În România învăţământul constituie prioritate naţională. ---- Art. 3 Principiile care guvernează învăţământul preuniversitar şi superior, precum şi învăţarea p... pentru toţi preşcolarii şi pentru toţi elevii din învăţământul general obligatoriu de stat, particular şi confes... semenea, statul asigură finanţarea de bază pentru învăţământul profesional şi liceal acreditat, de stat, particu
legea_privind_recunoasterea_diplomelor_si_calificarilor_profesionale_pentru_profesiile_reglementate_din_romania
35 Accese, Ultima modificare:
tă minimă de 3 ani sau cu o durată echivalentă în învăţământul fără frecvenţă, efectuat în cadrul unei universit... tă minimă de 3 ani sau cu o durată echivalentă în învăţământul fără frecvenţă în cadrul unei universităţi, al un... mai mare de 3 ani, sau cu o durată echivalentă în învăţământul fără frecvenţă, pentru care una dintre condiţiile... de studii liceale necesar pentru a avea acces la învăţământul universitar sau superior, parcurgând şi o formare
cnred_web @meniu
6 Accese, Ultima modificare:
red/#Adeverinţe privind sistemul de notare pentru învăţământul preuniversitar din România|Adeverinţe privind sistemul de notare pentru învăţământul preuniversitar din România]]| | 73|[[ https://cn... .ro/cnred/#Recunoaşterea funcţiilor didactice din învăţământul universitar obţinute într-o instituţie de învăţăm... Elveţiană|Recunoaşterea funcţiilor didactice din învăţământul universitar obţinute într-o instituţie de învăţăm
hg_581_2013_master
5 Accese, Ultima modificare:
Ştiinţe ale educaţiei | Didactici aplicate pentru învăţământul primar | Ştiinţe ale educaţiei | Didactici specia... ă | Ştiinţe ale educaţiei | Educaţie integrată în învăţământul primar şi preşcolar | Ştiinţe ale educaţiei | Edu... ale educaţiei | Metode şi practici alternative în învăţământul primar şi preşcolar | Ştiinţe ale educaţiei | Ped... Strategii de comunicare şi învăţare eficientă în învăţământul primar | Ştiinţe ale educaţiei | Strategii didact
hg_582_2014_master
5 Accese, Ultima modificare:
e ale educaţiei Managementul formării continue în învăţământul agronomic (interdisciplinar cu domeniul: Ingineri... e ale educaţiei Metode şi practici alternative în învăţământul primar şi preşcolar Ştiinţe ale educaţiei Terapia... Strategii de comunicare şi învăţare eficientă în învăţământul primar Ştiinţe ale educaţiei Terapii şi compensar... e Ştiinţe ale educaţiei Didactici aplicate pentru învăţământul primar Ştiinţe ale educaţiei Educaţie timpurie Şt
om_4945_2012
4 Accese, Ultima modificare:
ţele educaţiei) Managementul formării continue în învăţământul agronomic Interdisciplinar (Inginerie şi manageme... Strategii de comunicare şi învăţare eficientă în învăţământul primar Ştiinţe ale educaţiei Terapii şi compensar... e Ştiinţe ale educaţiei Didactici aplicate pentru învăţământul primar Ştiinţe ale educaţiei Medierea conflictelo... urale Ştiinţe ale educaţiei Educaţie integrată în învăţământul primar şi preşcolar Ştiinţe ale educaţiei Didacti
legislatie
3 Accese, Ultima modificare:
vind domeniile şi specializările de referinţă din învăţământul universitar [[HG nr. 940 / 2004]] pentru modific... vind domeniile şi specializările de referinţă din învăţământul universitar [[HG nr. 693 / 2003]] pentru modific... vind domeniile şi specializările de referinţă din învăţământul universitar * [[HG nr. 682 / 2003]] * [[HG nr
faq @imi
3 Accese, Ultima modificare:
tabilirii nivelului pe care acestea le conferă în învăţământul românesc. Prin recunoaştere se înţelege acceptare... tabilirii nivelului pe care acestea le conferă în învăţământul românesc. În cazul în care, din foaia matricolă s... tabilirii nivelului pe care acestea le conferă în învăţământul românesc. Recunoaşterea academică se realizează î
calificari_profesionale
2 Accese, Ultima modificare:
v.at 316 7075-0 8256 Autoritate competentă pentru învăţământul superior – Federaţia Valonia-Bruxelles – Administ... 5 1402 Comisia de înregistrare a profesorilor din învăţământul secundar din sectorul privat Γραφείο Επιτροπής Εκ
universitatea_nationala_de_aparare_carol_i_din_bucuresti @ro:autoritati:relevante
2 Accese, Ultima modificare:
tuţiei României, cadrului legislativ aplicabil în învăţământul superior, ordinelor ministrului educaţiei naţiona... , în pas cu transformările pe care le-au cunoscut învăţământul românesc şi Armata României. Exigenţele principi
profesor_pentru_invatamantul_secundar @ro:profesii:reglementate
2 Accese, Ultima modificare:
===== Profesor pentru învăţământul secundar ===== [[http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/i... m?action=regprof&id_regprof=16608|Regulated professions database - Profesor în învăţământul secundar (Romania)]]
institutii_de_invatamant_superior_acreditate_in_romania @ro:autoritati:relevante
2 Accese, Ultima modificare:
invatamant-superior|Vizarea actelor de studii din învăţământul superior]] / verificarea actelor de studii pentru... cererile de informaţii IMI Actele de studii din învăţământul superior care pot fi verificate: - Diplomele de
universitatea_nationala_de_arte_din_bucuresti @ro:autoritati:relevante
2 Accese, Ultima modificare:
căreia Agenţia Română de Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior i-a conferit calificativul Grad de încre... 2006, în conformitate cu noile norme stabilite în învăţământul românesc, studiile universitare de lungă durată s
cerere_de_informatii_calificari_profesionale
2 Accese, Ultima modificare:
0 3467020 | |8256 |Autoritate competentă pentru învăţământul superior – Federaţia Valonia-Bruxelles – Administ... 1402 |Comisia de înregistrare a profesorilor din învăţământul secundar din sectorul privat |Γραφείο Επιτροπής
inspectorate_scolare_judetene @ro:autoritati:relevante
2 Accese, Ultima modificare:
dii-preuniversitare|Vizarea actelor de studii din învăţământul preuniversitar]] / verificarea actelor de studii ... cererile de informaţii IMI Actele de studii din învăţământul preuniversitar care pot fi verificate: - diplom
imi-pq @ro:materiale:intrebari
2 Accese, Ultima modificare:
registrul_national_al_calificarilor_din_invatamantul_superior
1 Accese, Ultima modificare:
rezultatele_proiectului_posdru_93_3.3_s_53132
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_eftimie_murgu_din_resita @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
kb @ro
1 Accese, Ultima modificare:
grupul_de_lucru_imi_pq_net_romania
1 Accese, Ultima modificare:
lista_standarde_ocupationale
1 Accese, Ultima modificare:
notificare_calificari_profesionale_-_arhitecti
1 Accese, Ultima modificare:
anuarul_registrelor
1 Accese, Ultima modificare:
notificare_calificari_profesionale_-_profesii_medicale
1 Accese, Ultima modificare:
profesor_universitar @ro:profesii:reglementate
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_emanuel_din_oradea @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
profesii @ro:regprof
1 Accese, Ultima modificare:
profesor @ro:profesii:reglementate
1 Accese, Ultima modificare:
adev_conf_ue_munca @proceduri:cnred
1 Accese, Ultima modificare:
profesii_reglementate_in_romania_inregistrate_in_regprof_test
1 Accese, Ultima modificare:
anexe_legea_nr._200_2004
1 Accese, Ultima modificare:
profesor_pentru_invatamant_prescolar @ro:profesii:reglementate
1 Accese, Ultima modificare:
profesor_pentru_invatamantul_primar @ro:profesii:reglementate
1 Accese, Ultima modificare:
  • start.txt
  • Ultima modificare: 2018/11/17 10:34
  • (editare externă)