Căutare

Rezultatele căutării sunt afișate mai jos.

directiva_privind_recunoasterea_calificarilor_profesionale @legislatie:eur-lex
37 Accese, Ultima modificare:
lomele eliberate în cadrul sistemului național de învățământ, în cazul în care persoana în cauză a obținut dej... maximă libertate în organizarea sistemului lor de învățământ. (24) În scopul simplificării, trebuie să se fac... loc în cursul sau după finalizarea unui ciclu de învățământ cu obținerea unei diplome; (k) „card profesional... vățare pe tot parcursul vieții”: toate formele de învățământ general, educație și formare profesională, educaț
profesii_reglementate_in_romania_inregistrate_in_regprof_test
5 Accese, Ultima modificare:
actice învăţământ superior ===== Cadre didactice învățământ preșcolar ===== | CA Id | [[https://webgate.ec.... ant_prescolar_educator_educatoare|Profesor pentru învățământ preșcolar/ educator/ educatoare]] (([[professions... ces=true|Declarations]] | ===== Cadre didactice învățământ primar ===== | CA Id | [[https://webgate.ec.eur... profesor_pentru_invatamant_primar|Profesor pentru învățământ primar]] (([[professions:regprof:primary_school_t
faq @imi
5 Accese, Ultima modificare:
ul aferent de ECTS, în cadrul altei instituţii de învățământ, rămânând sau nu înmatriculat la universitatea ca... creării unor strânse legături între sistemele de învățământ superior european. ECTS reprezintă, sub forma une... fiecărei discipline predate într-o instituție de învățământ superior pentru o anumită specializare. ===== Te... nistrativă la diplomă este emisă de instituții de învățământ conform unui model care a fost elaborat de un gru
institutii_de_invatamant_superior_acreditate_in_romania @ro:autoritati:relevante
4 Accese, Ultima modificare:
nicipiul Bucureşti ==== ^ Nr.crt. ^ Instituția de învățământ superior ^ Adresa web ^ Nume persoană delegată ^ ... entre universitare ==== ^ Nr.crt. ^ Instituția de învățământ superior ^ Adresa web ^ Nume persoană delegată ^ ... nicipiul Bucureşti ==== ^ Nr.crt. ^ Instituția de învățământ superior ^ Adresa web ^ Nume persoană delegată ^ ... entre universitare ==== ^ Nr.crt. ^ Instituția de învățământ superior ^ Adresa web ^ Nume persoană delegată ^
academia_tehnica_militara_din_bucuresti @ro:autoritati:relevante
4 Accese, Ultima modificare:
ui Apărării Naționale, este instituție publică de învățământ superior militar, cu personalitate juridică, parte integrantă a sistemului național de învățământ din rețeaua de învățământ de stat, care formează și asigură dezvoltarea profesională a ofițerilor din servici... esfășurării unei largi cooperări cu instituții de învățământ superior din țară și de peste hotare în vederea o
pcue @ro
3 Accese, Ultima modificare:
tori ai unei diplome eliberate de o instituție de învățământ superior de arhitectură dintr-un stat terț | | ::... tori ai unei diplome eliberate de o instituție de învățământ superior de arhitectură din România, care sunt că... țeni români cu diplomă eliberată de instituții de învățământ superior de arhitectură din România, instituții p
notificare_calificari_profesionale_-_profesii_medicale
2 Accese, Ultima modificare:
fwb.be |+32 2 6908747 | |8366 |Direcția pentru învățământ superior și educația adulților - Ministerul educa... Ministerul sănătății – Direcția pentru știință și învățământ superior |Ministerstwo Zdrowia - Departament Nau
recun_superior_ue_munca @proceduri:cnred
2 Accese, Ultima modificare:
nvățământul universitar obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate]] EN: [[h... conducător de doctorat obținută în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate]] EN: [[h
cnred @meniu
2 Accese, Ultima modificare:
ă, franceză şi germană) cu date statistice ===== Învățământ preuniversitar ===== 4. [[proceduri:cnred:echiv_... i:cnred:recun_preuniv_munca]] terti (14a) ===== Învățământ universitar ===== 5. [[proceduri:cnred:echiv_sup
legislatie
2 Accese, Ultima modificare:
tudii universitare, a structurii instituțiilor de învățământ superior, a domeniilor și programelor de studii u... fiecare program de studii universitare, formă de învățământ sau limbă de predare, precum și a numărului maxim
universitatea_de_vest_din_timisoara @ro:autoritati:relevante
2 Accese, Ultima modificare:
universitatea a primit statutul de instituție de învățământ superior de stat acreditată și denumirea de Unive... gleză, unul în franceză și unul în germană), 4 la învățământ la distanță și 2 la frecvență redusă. Deasemeneao
universitatea_de_vest_vasile_goldis_din_arad @ro:autoritati:relevante
2 Accese, Ultima modificare:
et/detail_institution.php?id=19422 Instituție de învățământ superior. Persoană juridică de drept privat și de utilitate publică, parte a sistemului naţional de învățământ.
recun_superior_munca @proceduri:cnred
2 Accese, Ultima modificare:
nvățământul universitar obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate]] EN: [[h... conducător de doctorat obținută în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate]] EN: [[h
universitatea_de_stiinte_agricole_si_medicina_veterinara_a_banatului_din_timisoara @ro:autoritati:relevante
2 Accese, Ultima modificare:
ost conceput ca un complex de clădiri – spații de învățământ, laboratoare pentru cercetare ştiinţifică, spaţii... plantații de pomi și vie). Structura spațiilor de învățământ însumează 15630 m² suprafață utilă și 25370 m² su
cerere_de_informatii_calificari_profesionale
2 Accese, Ultima modificare:
.pl |+48 22 661 16 38 | |8366 |Direcția pentru învățământ superior și educația adulților - Ministerul educa... Ministerul sănătății – Direcția pentru știință și învățământ superior |Ministerstwo Zdrowia - Departament Nau
calificari_profesionale
2 Accese, Ultima modificare:
on-line @imi:calificari_profesionale:registre
2 Accese, Ultima modificare:
registre_on-line
2 Accese, Ultima modificare:
universitatea_romano-germana_din_sibiu @ro:autoritati:relevante
2 Accese, Ultima modificare:
cnred_web @meniu
2 Accese, Ultima modificare:
primite @imi:calificari_profesionale:cereri
2 Accese, Ultima modificare:
chestionar_pentru_strategia_imi
2 Accese, Ultima modificare:
universitatea_lucian_blaga_din_sibiu @ro:autoritati:relevante
2 Accese, Ultima modificare:
profesii @ro:regprof
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_sapientia @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_transilvania_din_brasov @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_ovidius_din_constanta @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
strategia_nationala_imi_pe_termen_lung
1 Accese, Ultima modificare:
profesor_pentru_invatamant_primar @ro:profesii:reglementate
1 Accese, Ultima modificare:
echiv_preuniv_romani @proceduri:cnred
1 Accese, Ultima modificare:
inspectoratul_scolar_judetean_maramures @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_din_bucuresti @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
notificare_calificari_profesionale_-_arhitecti
1 Accese, Ultima modificare:
alerta_servicii
1 Accese, Ultima modificare:
cerere_de_informatii_drepturile_pacientilor
1 Accese, Ultima modificare:
drepturile_pacientilor
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_maritima_din_constanta @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
kb @ro
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_aurel_vlaicu_din_arad @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
anuarul_registrelor
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_din_craiova @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
ehea @ro:multimedia
1 Accese, Ultima modificare:
notificare_servicii
1 Accese, Ultima modificare:
  • start.txt
  • Ultima modificare: 2020/08/01 12:07
  • (editare externă)