Căutare

Rezultatele căutării sunt afișate mai jos.

asistenti_medicali_generalisti @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:notificari
111 Accese, Ultima modificare:
llow:4003 din 18/12/15 | @yellow:4008 din 27/04/16 - versiunea 2 ((4008 din 18/12/15 - versiunea 1))... Belgia | Flemish Region | @yellow:4360 din 20/01/16 | @yellow:4250 din 8/01/16 | | | | ::: | ::: | ::: | Brussels-Capital Region | @yellow:4199 din 06/01/16 | @yellow:4204 din 6/01/16 | | | | ::: |
farmacisti @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:notificari
98 Accese, Ultima modificare:
și retrimisă | Ultima actualizare din IMI: 22.11.16 ===== EPC - Cerinţe privind documentele şi taxel... ria || @yellow:3618 din 21/12/15 | | @yellow:4168 din 27/04/16 - versiunea 2 ((4168 din 22/12/15 - versiunea 1; 3623 din 05/12/15 - retrasă)) | | | ::: |2| Belgia
fizioterapeuti @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:notificari
51 Accese, Ultima modificare:
și retrimisă | Ultima actualizare din IMI: 22.11.16 ===== EPC - Cerinţe privind documentele şi taxel... Belgia | Flemish Region | @yellow:4361 din 20/01/16 | @yellow:4364 din 09/02/16 - versiunea 2 ((4364 din 20/01/16 - versiunea 1)) | | ::: | ::: | ::: | Brussels-Capital Region | @
ghizi_montani @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:notificari
42 Accese, Ultima modificare:
ctată și retrimisă | Ultima actualizare din IMI: 16.09.16 ===== EPC - Cerinţe privind documentele şi taxele ===== ^ ^ ID ^ Statul membru ^ Stat federa... 1| Austria | Vienna | @lightgreen:7287 din 30/03/16 - profesie nereglementată || | ::: | ::: | ::: | Burgenland | @lightgreen: 7163 din 12/04/16 - profesie nereglementată || | :::
legea_educatiei_nationale
35 Accese, Ultima modificare:
015 a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 3165/2015 ) * (la data 06-aug-2012 a se vedea refer... de aplicare din Ordinul 4969/2012 ) * (la data 16-mai-2012 a se vedea referinte de aplicare din Con... in. (2) se prorogă până la data de 31 decembrie 2016. (la data 18-dec-2014 Art. 9, alin. (2) din titl... CAPITOLUL I: Dispoziţii generale ===== ---- Art. 16 (1)Învăţământul general obligatoriu este de 10 cl
agenti_imobiliari @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:notificari
25 Accese, Ultima modificare:
și retrimisă | Ultima actualizare din IMI: 26.08.16 ===== EPC - Cerinţe privind documentele şi taxel... | @yellow:3373 din 15/12/15 | @yellow:3974 din 16/12/15 | | ::: |2| Belgia | @yellow:4104 din 21/... ată || | ::: |5| Cipru | @yellow:7272 din 01/04/16 | @yellow:7273 din 01/04/16 | | ::: |6| Croaţia | @yellow:12573 din 26/08/16 | @yellow:7658 din
directiva_privind_recunoasterea_calificarilor_profesionale @legislatie:eur-lex
15 Accese, Ultima modificare:
eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A02005L0036-20160524 DIRECTIVA 2005/36/CE A PARLAMENTULUI EUROPEA... 0/154/CEE ( 14 ), 80/155/CEE ( 15 ), 85/384/CEE ( 16 ), 85/432/CEE ( 17 ), 85/433/CEE ( 18 ) și 93/16/CEE ( 19 ) ale Consiliului privind profesiile de asi... , de o motivație imperioasă de interes general. (16) Pentru a favoriza libera circulație a profesioni
cereri @imi:calificari_profesionale
14 Accese, Ultima modificare:
5,&nbsp;&nbsp;&nbsp;2015:9665,&nbsp;&nbsp;&nbsp;2016:11894,&nbsp;&nbsp;&nbsp;2017:14764,&nbsp;&nbsp;&nbsp;2018:16254,&nbsp;&nbsp;&nbsp;2019:18810</barchart> <data... 2017| 1836| 181| -| -| -| | 2011 | 2699| 2166| 352| 181| -| -| | 2012 | 4306| ((763+657+... 69| ((64+73+69+79)) 285| 23| | 2015 | 9665| ((1662+1828+1762+2014)) 7266| ((63+90+137+124)) 414|
consultarea_bazei_de_date_europene_cu_profesiile_reglementate_in_statele_membre_ue @ro:materiale:prezentari
14 Accese, Ultima modificare:
e reglementate în statele membre UE ====== ===== 16. Interfaţa publică ===== Toate informaţiile intro... nterfaţa publică a bazei de date RegProf}} ===== 16.1. Categoriile de profesii reglementate ===== Pro... nterfaţa publică a bazei de date RegProf}} ===== 16.2. Traducerea denumirilor pentru categorii ===== ... e in limbile engleza, franceza si germana. ===== 16.2.1. Pagina în limba engleză cu denumirile gener
primite @imi:calificari_profesionale:cereri
12 Accese, Ultima modificare:
^ ^ ^ | | | | 100| **7181**| 59| 183| 243| 316| 393| 598| 717| 1049| 906| 956| 909| 852|... |**2011**|**2012**|**2013**|**2014**|**2015**|**2016**|**2017**|**2018**|**2019**| | 1|Agenția Națion... edicilor din România|medic| | **559**| 4| 9| 16| 26| 34| 34| 58| 115| 65| 71| 54| 73| | ... Ridicat|profesii in domeniul instalatiilor| | **16**| -| -| -| -| 0| 0| 3| 3| 0| 5| 2| 3
statistica_imi_pq_pentru_perioada_2008-prezent
12 Accese, Ultima modificare:
009 | 10 | 19 | 12 | 24 | 14 | 37 | 16 | 12 | 15 | 17 | 13 | 25 | **214** | 18 | | 2010 | 17 | 23 | 27 | 28 | 16 | 39 | 27 | 31 | 28 | 18 | 32 | 20 ... | 99 | 98 | 86 | **1257** | 105 | | 2016 | 102 | 129 | 141 | | | | | | | | | | | 1... Medicali din România|asistent medical, moasa| 4,16| **175**| 0| 0| 11| 6| 24| 28| 39| 67| |
cerinte_privind_certificarea @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:notificari
12 Accese, Ultima modificare:
și retrimisă | Ultima actualizare din IMI: 18.02.16 ^ Nr. ^ Statul membru ^ Notificarea ^ Tipuri de ... tul membru ^ |1| Austria | @yellow:4397 din 28/01/16 | Folgende Arten der Beglaubigungen von Kopien vo... ιών (ΓΤΠ). | |5| Croaţia | @yellow:4670 din 28/01/16 | Ovjere kopija (preslika, prijepisa) obavljaju j... ler Norsk. | |8| Estonia | @yellow:4238 din 07/01/16 | notarized copies, or copies authorized by the i
legea_privind_recunoasterea_diplomelor_si_calificarilor_profesionale_pentru_profesiile_reglementate_din_romania
10 Accese, Ultima modificare:
Art. 1, punctul 9. din Legea 9/2011 ) ---- Art. 16 Atestatul de competenţă reprezintă orice document... ă cunoştinţe generale. (la data 18-oct-2007 Art. 16 din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. ... e atestă o formare prevăzută la art. 8, 14, 15 şi 16, inclusiv în ceea ce priveşte nivelul în cauză, o... (2) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 16. din Ordonanta urgenta 109/2007 ) (3)Procedura de
cerere_de_informatii_calificari_profesionale
9 Accese, Ultima modificare:
|Espoo |veli-pekka.vitikka@seti.fi |+358 9 5476 1601 | |4799 |'Enterprise Flanders' - Business Age... |info@amt-beetzsee.de |+49 3381 / 7999 - 0 | |6160 |Administraţia locală din Bestensee (Brandenbur... g |Golzow |stolp@amt-golzow.de |+49 33472 / 66916 | |5372 |Administraţia locală din Gramzow (Bran... sfeld |info@stadt.alsfeld.de |+49 66311820 | |5169 |Administraţia oraşului Altlandsberg (Brandenbu
trimise @imi:calificari_profesionale:cereri
9 Accese, Ultima modificare:
**2012**| **2013**| **2014**| **2015**| **2016**| **2017**| **2018**| **2019**| | 1|Ordinul ... 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 4| 0| 0| 0| | 16|Centrul de Scafandri (Unitatea Militara 02145 Con... **2012**| **2013**| **2014**| **2015**| **2016**| **2017**| **2018**| **2019**| | 1|Minister... niversitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău| | 0,16%| **1**| -| -| -| -| -| -| -| -| 0| 1|
profesiile_reglementate_in_uniunea_europeana
9 Accese, Ultima modificare:
calificari_profesionale
9 Accese, Ultima modificare:
2016-08-04 @imi:calificari_profesionale:alerte:trimise
8 Accese, Ultima modificare:
alerta_servicii
7 Accese, Ultima modificare:
notificare_servicii
7 Accese, Ultima modificare:
grupul_de_lucru_imi_pq_net_romania
7 Accese, Ultima modificare:
regulamentul_imi @legislatie:eur-lex
6 Accese, Ultima modificare:
participanti_la_programele_de_formare_profesionala_imi_pq_net_romania
6 Accese, Ultima modificare:
directii_de_sanatate_publica_judetene @imi:instruire
4 Accese, Ultima modificare:
instruire @meniu:imi
4 Accese, Ultima modificare:
chestionar-2017 @ro:evenimente
3 Accese, Ultima modificare:
15_aprilie_2014
3 Accese, Ultima modificare:
alte_profesii_din_domeniul_sanatatii @imi:calificari_profesionale:alerte
3 Accese, Ultima modificare:
universitati_de_top
3 Accese, Ultima modificare:
lista_profesiilor_si_ocupatiilor_reglementate_sub_aspectul_formarii
3 Accese, Ultima modificare:
arhitecti @imi:calificari_profesionale:notificari
2 Accese, Ultima modificare:
instruire @imi
2 Accese, Ultima modificare:
pcue @ro
2 Accese, Ultima modificare:
agentii_judetene_pentru_plati_si_inspectie_sociala @imi:instruire
2 Accese, Ultima modificare:
instruirea_utilizatorilor_imi_in_zilele_de_10_si_11_mai_2018 @ro:evenimente
2 Accese, Ultima modificare:
regprof_-_tip_de_reglementare_in_functie_de_tara
2 Accese, Ultima modificare:
rezultatele @imi:strategia
2 Accese, Ultima modificare:
medic @ro:profesii:reglementate
2 Accese, Ultima modificare:
inspectorate_scolare_judetene @imi:instruire
2 Accese, Ultima modificare:
comitete_sectoriale @imi:instruire
2 Accese, Ultima modificare:
institutii_de_invatamant_superior @imi:instruire
2 Accese, Ultima modificare:
regulamentul_cpe @legislatie:eur-lex
2 Accese, Ultima modificare:
anexe_legea_nr._200_2004
2 Accese, Ultima modificare:
asistent_medical @ro:profesii:reglementate
2 Accese, Ultima modificare:
medici @imi:calificari_profesionale:alerte
2 Accese, Ultima modificare:
actele_normative_in_vigoare @imi:strategia:acte_normative
2 Accese, Ultima modificare:
cereri_-_creeaza
2 Accese, Ultima modificare:
cereri_de_informatii_privind_achizitiile_publice
2 Accese, Ultima modificare:
agentii_judetene_pentru_ocuparea_fortei_de_munca @imi:instruire
2 Accese, Ultima modificare:
creeaza @imi:instruire:cereri
2 Accese, Ultima modificare:
notificari @imi:instruire
1 Accese, Ultima modificare:
cardul_profesional_european @imi:calificari_profesionale
1 Accese, Ultima modificare:
registre @imi:documente_publice
1 Accese, Ultima modificare:
sisteme_de_educatie
1 Accese, Ultima modificare:
professions @en
1 Accese, Ultima modificare:
farmacist @ro:profesii:reglementate
1 Accese, Ultima modificare:
cnred_web @meniu
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_george_bacovia_din_bacau @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
modul_de_lucru @imi
1 Accese, Ultima modificare:
rapoarte @imi:instruire
1 Accese, Ultima modificare:
cereri @imi:documente_publice
1 Accese, Ultima modificare:
rezultatele_proiectului_posdru_93_3.3_s_53132
1 Accese, Ultima modificare:
regprof_-_distributia_pe_sectoare_economice
1 Accese, Ultima modificare:
regprof_-_tip_de_reglementare_in_functie_de_profesie
1 Accese, Ultima modificare:
regprof_-_deciziile_de_recunoastere
1 Accese, Ultima modificare:
rapoartele_mele
1 Accese, Ultima modificare:
documentatie @ro:materiale
1 Accese, Ultima modificare:
conectare @imi:instruire
1 Accese, Ultima modificare:
principii @imi:strategia
1 Accese, Ultima modificare:
recun_preuniv_ue_studii @proceduri:cnred
1 Accese, Ultima modificare:
statpop
1 Accese, Ultima modificare:
om_4945_2012
1 Accese, Ultima modificare:
cereri @imi:statistica
1 Accese, Ultima modificare:
autoritati_-_trimite_e-mail_la_autoritati
1 Accese, Ultima modificare:
instruirea_utilizatorilor_imi_in_data_de_15_ianuarie_2016 @ro:evenimente
1 Accese, Ultima modificare:
cnred @meniu
1 Accese, Ultima modificare:
cerere_de_informatii_drepturile_pacientilor
1 Accese, Ultima modificare:
anuarul_registrelor
1 Accese, Ultima modificare:
medic_dentist @ro:profesii:reglementate:medic_specialist
1 Accese, Ultima modificare:
alte_profesii
1 Accese, Ultima modificare:
drepturile_pacientilor
1 Accese, Ultima modificare:
inspectorate_scolare_judetene @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
lista_universitatilor_recunoscute
1 Accese, Ultima modificare:
regprof @ro
1 Accese, Ultima modificare:
autoritati_competente_pentru_profesiile_reglementate @imi:instruire
1 Accese, Ultima modificare:
conectarea_la_sistemul_imi
1 Accese, Ultima modificare:
manualul_de_utilizare_imi
1 Accese, Ultima modificare:
registre @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european
1 Accese, Ultima modificare:
autoritati @meniu
1 Accese, Ultima modificare:
trimite_e-mail_la_autoritati @imi:instruire:autoritati
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_petre_andrei_din_iasi @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
asistenti_medicali @imi:calificari_profesionale:alerte
1 Accese, Ultima modificare:
  • start.txt
  • Ultima modificare: 2020/08/01 12:07
  • (editare externă)