Căutare

Rezultatele căutării sunt afișate mai jos.

directiva_privind_recunoasterea_calificarilor_profesionale @legislatie:eur-lex
28 Accese, Ultima modificare:
egal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A02005L0036-20160524 DIRECTIVA 2005/36/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI... e a Consiliului European de la Lisabona din 23 și 24 martie 2000, Comisia adoptă o comunicare privind ... or”, Consiliul European de la Stockholm din 23 și 24 martie 2001 a mandatat Comisia să prezinte Consil... te în organizarea sistemului lor de învățământ. (24) În scopul simplificării, trebuie să se facă o tr
legea_educatiei_nationale
21 Accese, Ultima modificare:
ianuarie 2011 a educaţiei naţionale * (la data 24-feb-2015 a se vedea referinte de aplicare din Ord... itlul I a se vedea referinte de aplicare din Art. 24, alin. (1) din capitolul II din Ordonanta urgenta... ul 2. din Ordonanta urgenta 117/2013 ) ---- Art. 24 (1)Învăţământul general obligatoriu este format d... lui secundar superior. (la data 30-dec-2013 Art. 24, alin. (1) din titlul II, capitolul II, sectiunea
primite @imi:calificari_profesionale:cereri
14 Accese, Ultima modificare:
^^ ^ ^ ^ ^ ^ | | | | 100| **7181**| 59| 183| 243| 316| 393| 598| 717| 1049| 906| 956| 909... **| -| -| -| -| -| -| -| -| -| -| 19| 24| | 8|Colegiul Medicilor din România|medic| | *... **| -| -| -| 1| 2| 37| 19| 38| 38| 55| 24| 1| | 12|Colegiul Psihologilor din România|psih... sm - Ministerul Economiei))|ghid de turism| | **24**| -| -| -| 1| 1| 0| 6| 5| 2| 4| 2| 3
statistica_imi_pq_pentru_perioada_2008-prezent
12 Accese, Ultima modificare:
**65** | 7 | | 2009 | 10 | 19 | 12 | 24 | 14 | 37 | 16 | 12 | 15 | 17 | 13 ... 2 | 20 | **306** | 26 | | 2011 | 19 | 24 | 32 | 25 | 31 | 25 | 23 | 38 | 33 ... 41 | 33 | 43 | 44 | 38 | 33 | 39 | 24 | 70 | 65 | 37 | **503** | 42 | | 201... | 102 | 129 | 141 | | | | | | | | | | | 124 | ==== Cereri primite ==== ^ ^^^ ^ Total gene
cereri @imi:calificari_profesionale
9 Accese, Ultima modificare:
((1037+1023+1136+1331)) 4527| ((73+122+131+98)) 424| ((232+226+280+233)) 971| ((0+0+0+33)) 33| 2| ... 665| ((1662+1828+1762+2014)) 7266| ((63+90+137+124)) 414| ((389+394+367+430)) 1580| ((75+65+104+100)) 344| 61| | 2016 | 11894| ((2050+2599+2090+2445)) 9184| ((110+128+112+85)) 435| ((389+433+459... ++)) 3178| | 401 | | 2018 | 16254| ((2772+2661+2418+2400)) 10251| ((+++)) 424| ((+++)) 4773| | 8
notificare_servicii
8 Accese, Ultima modificare:
uck |wirtschaft.arbeit@tirol.gv.at |+43 512 508 2402 | |2020 |Guvernul Landului Voralberg |Amt de... |Brussel |info@wvg.vlaanderen.be |+32 2 553 31 24 | |5402 |Direcția pentru afaceri externe (Fland... |Jambes |rachel.thys@spw.wallonie.be |+32 81 33 24 78 | |1532 |Ministerul Economiei şi Energiei |... ll |Λευκωσία |elphotiou@papd.mof.gov.cy |+357 22405623 | |6288 |Ministerul Sănătăţii - Departamen
cerere_de_informatii_calificari_profesionale
8 Accese, Ultima modificare:
m |c.jag@Kreis-germersheim.de |+49 (0) 7274 53-224 | |2830 |Administraţia districtuală Kaiserslaut... reisverwaltung@westerwaldkreis.de |+49 (0) 2602 124-0 | |3497 |Administraţia districtuală din Bad D... te |Kusel |poststelle@KV-Kus.de |+49 (0) 6381 424-0 | |3290 |Administraţia districtuală din Palat... Haßloch |Johannes.Specht@Hassloch.de |+49 (0) 6324 935-0 | |2828 |Administraţia locală Mainz-Binge
legea_privind_recunoasterea_diplomelor_si_calificarilor_profesionale_pentru_profesiile_reglementate_din_romania
8 Accese, Ultima modificare:
profesiile reglementate din România * (la data 24-feb-2010 actul a fost in legatura cu Ordinul 3240/2010 ) * (la data 20-nov-2008 actul a fost promul... 5: Recunoaşterea altor calificări ==== ---- Art. 24 (1)Dreptul de a accede la o profesie reglementată... are reglementează profesia respectivă. ---- Art. 24-1 (1)Se consideră calificare care atestă o formar
regulamentul_imi @legislatie:eur-lex
5 Accese, Ultima modificare:
a.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R1024&from=RO REGULAMENTUL (UE) NR. 1024/2012 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 25 octombri... /CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizi... cu procedura de examinare menționată la articolul 24 alineatul (3). (2) Comisia transmite Parlament
calificari_profesionale
5 Accese, Ultima modificare:
rmersheim c.jag@Kreis-germersheim.de (0) 7274 53-224 2830 Administraţia districtuală Kaiserslautern (R... baur Kreisverwaltung@westerwaldkreis.de (0) 2602 124-0 3497 Administraţia districtuală din Bad Dürkhei... d-Palatinate Kusel poststelle@KV-Kus.de (0) 6381 424-0 3290 Administraţia districtuală din Palatinat (... atinate Haßloch Johannes.Specht@Hassloch.de (0) 6324 935-0 2501 Administraţia locală Herdorf (Renania-
anuarul_registrelor
4 Accese, Ultima modificare:
htsanwaelte@oerak.at |+43 (0)1 535 12 75-0 | |2124 |Austrian Chamber of Pharmacists |Österreichisc... l |Hallein |bh-hallein@salzburg.gv.at |+43 (0)6245/796 | |2862 |Autoritatea districtului Völkerma... |bhwo.gewerbe@ktn.gv.at |+43 (0)50536-66251 | |2448 |Autoritatea municipală Salzburg |Magistrat ... |kammer@rechtsanwaelte-kaernten.at |+43 (0)463 512425 | |2081 |Baroul avocaţilor din Salzburg |Rec
regulamentul_cpe @legislatie:eur-lex
4 Accese, Ultima modificare:
PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/983 AL COMISIEI din 24 iunie 2015 privind procedura de eliberare a card... rne (IMI), instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1024/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (Regulamentul (UE) nr. 1024/2012 al Parlamentului European și al Consiliului ... trivit articolului 12 din Regulamentul (UE) nr. 1024/2012, instrumentul online menționat la articolul
alerta_servicii
4 Accese, Ultima modificare:
uck |wirtschaft.arbeit@tirol.gv.at |+43 512 508 2402 | |2020 |Guvernul Landului Voralberg |Amt de... |Brussel |info@wvg.vlaanderen.be |+32 2 553 31 24 | |8638 |Direcția pentru economie, știință și i... l |Bruxelles |ibri@health.belgium.be |+32 (0) 524 90 35 | |7966 |Federal SDIMIC - Ministry of Jus... nnesophie.cosyns@mobilit.fgov.be |+32 (0) 277 34 24 | |8251 |Inspecţie economică |FOD Economie,nu
universitati_de_top
4 Accese, Ultima modificare:
iki/University_of_Pretoria | |7 |da |402-501 |247-248 |Arabia Saudită |KAU |King Saud University |جامعة الملك عبد العزيز \\ |http://dbpedia.org/... ttp://en.wikipedia.org/wiki/Monash_University | |24 |da |201-302 |81 |Australia | |The Universit... /University_of_Wollongong | |12 |da |402-501 |244-246 |Australia | |Curtin University of Technol
actele_normative_in_vigoare @imi:strategia:acte_normative
3 Accese, Ultima modificare:
europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:32012R1024|Regulamentul (UE) nr. 1024/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 pri... eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1411112461692&uri=CELEX:32013L0055|Directiva 2013/55/UE a ... rilor profesionale și a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 privind cooperarea administrativă prin inter
cnred_web @meniu
3 Accese, Ultima modificare:
cereri_de_informatii_privind_achizitiile_publice
3 Accese, Ultima modificare:
grupul_de_lucru_imi_pq_net_romania
3 Accese, Ultima modificare:
cerere_de_informatii_drepturile_pacientilor
2 Accese, Ultima modificare:
institutii_de_invatamant_superior @imi:instruire
2 Accese, Ultima modificare:
directii_de_sanatate_publica_judetene @imi:instruire
2 Accese, Ultima modificare:
agentii_judetene_pentru_plati_si_inspectie_sociala @imi:instruire
2 Accese, Ultima modificare:
inspectorate_scolare_judetene @imi:instruire
2 Accese, Ultima modificare:
denumirile_formarilor_medicale_specializate
2 Accese, Ultima modificare:
cerere_de_informatii_detasarea_lucratorilor
2 Accese, Ultima modificare:
universitatea_bogdan_voda_din_cluj-napoca @ro:autoritati:relevante
2 Accese, Ultima modificare:
notificare_calificari_profesionale_-_arhitecti
2 Accese, Ultima modificare:
anexe_legea_nr._200_2004
2 Accese, Ultima modificare:
imi-pq @ro:materiale:intrebari
2 Accese, Ultima modificare:
rezultatele @imi:strategia
2 Accese, Ultima modificare:
notificari @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european
2 Accese, Ultima modificare:
inspectorate_scolare_judetene @ro:autoritati:relevante
2 Accese, Ultima modificare:
chestionar-2017 @ro:evenimente
2 Accese, Ultima modificare:
participanti_la_programele_de_formare_profesionala_imi_pq_net_romania
2 Accese, Ultima modificare:
regprof_-_tip_de_reglementare_in_functie_de_tara
2 Accese, Ultima modificare:
profesiile_reglementate_in_uniunea_europeana
2 Accese, Ultima modificare:
agentii_judetene_pentru_ocuparea_fortei_de_munca @imi:instruire
2 Accese, Ultima modificare:
23_aprilie_2014
1 Accese, Ultima modificare:
registre_on-line
1 Accese, Ultima modificare:
om_4945_2012
1 Accese, Ultima modificare:
rezultatele_proiectului_posdru_93_3.3_s_53132
1 Accese, Ultima modificare:
administratie_-_autoritati_coordonate @ro:materiale:prezentari
1 Accese, Ultima modificare:
registre_-_adauga_registru
1 Accese, Ultima modificare:
regprof_-_distributia_pe_sectoare_economice
1 Accese, Ultima modificare:
medic @ro:profesii:reglementate
1 Accese, Ultima modificare:
professions @en
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_avram_iancu_din_cluj-napoca @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
on-line @imi:calificari_profesionale:registre
1 Accese, Ultima modificare:
cereri @imi:instruire
1 Accese, Ultima modificare:
strategia_nationala_imi_pe_termen_lung
1 Accese, Ultima modificare:
regprof_-_deciziile_de_recunoastere
1 Accese, Ultima modificare:
lista_profesiilor_si_ocupatiilor_reglementate_sub_aspectul_formarii
1 Accese, Ultima modificare:
regprof_-_tip_de_reglementare_in_functie_de_profesie
1 Accese, Ultima modificare:
registru_transport_de_fonduri
1 Accese, Ultima modificare:
autoritati_competente_pentru_profesiile_reglementate @imi:instruire
1 Accese, Ultima modificare:
creeaza @imi:instruire:cereri
1 Accese, Ultima modificare:
creeaza @imi:instruire:registre
1 Accese, Ultima modificare:
autoritati_coordonate @imi:instruire:administratie
1 Accese, Ultima modificare:
aplicatii @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european
1 Accese, Ultima modificare:
notificare_comert_electronic
1 Accese, Ultima modificare:
alte_tipuri @proceduri:cnred
1 Accese, Ultima modificare:
arhitecti @imi:calificari_profesionale:notificari
1 Accese, Ultima modificare:
2016-08-04 @imi:calificari_profesionale:alerte:trimise
1 Accese, Ultima modificare:
instruirea_utilizatorilor_imi_in_zilele_de_10_si_11_mai_2018 @ro:evenimente
1 Accese, Ultima modificare:
2016-06-20 @imi:calificari_profesionale:alerte:trimise
1 Accese, Ultima modificare:
europass @proiect
1 Accese, Ultima modificare:
manualul_de_utilizare_imi
1 Accese, Ultima modificare:
chestionar_pentru_strategia_imi
1 Accese, Ultima modificare:
lista_universitatilor_recunoscute
1 Accese, Ultima modificare:
pcue @ro
1 Accese, Ultima modificare:
notificare_calificari_profesionale_-_profesii_medicale
1 Accese, Ultima modificare:
autoritati @meniu
1 Accese, Ultima modificare:
notificari @imi:statistica
1 Accese, Ultima modificare:
cazuri_solvit
1 Accese, Ultima modificare:
cereri_-_creeaza
1 Accese, Ultima modificare:
cereri_permis_de_mecanic_de_locomotiva
1 Accese, Ultima modificare:
instruirea_utilizatorilor_imi_in_data_de_15_ianuarie_2016 @ro:evenimente
1 Accese, Ultima modificare:
cerere_privind_luarea_de_masuri_comert_electronic
1 Accese, Ultima modificare:
alte_profesii_din_domeniul_sanatatii @imi:calificari_profesionale:alerte
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_alexandru_ioan_cuza_din_iasi @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
15_aprilie_2014
1 Accese, Ultima modificare:
  • start.txt
  • Ultima modificare: 2020/08/01 12:07
  • (editare externă)