Căutare

Rezultatele căutării sunt afișate mai jos.

directiva_privind_recunoasterea_calificarilor_profesionale @legislatie:eur-lex
51 Accese, Ultima modificare:
omunității. Pentru resortisanții statelor membre, acest lucru include, în special, dreptul de a exercita ... blice, precum și a protecției consumatorilor. Din acest motiv, trebuie prevăzute dispoziții speciale pent... profesie reglementată într-un stat membru în care acest acces este condiționat de obținerea unei diplome ... tar privind concurența, și promovând totodată, în acest context, un caracter mai automat de recunoaștere
legea_privind_recunoasterea_diplomelor_si_calificarilor_profesionale_pentru_profesiile_reglementate_din_romania
47 Accese, Ultima modificare:
consimţământ din partea autorităţii desemnate în acest scop; b)este orientată specific către exercitarea... calificările profesionale, România informează în acest sens Comisia Europeană care, după caz, prezintă u... calificările profesionale, România informează în acest sens Comisia Europeană care, după caz, prezintă u... ectiva profesie nu este reglementată, deţinând în acest sens unul sau mai multe documente care atestă for
legea_educatiei_nationale
44 Accese, Ultima modificare:
evul poate să nu frecventeze orele de religie. În acest caz, situaţia şcolară se încheie fără disciplina ... asei şi care, din diferite motive, nu au absolvit acest nivel de învăţământ până la vârsta de 14 ani. (l... de cel mult două ori. Prezentările ulterioare la acest examen sunt condiţionate de achitarea unor taxe s... m şi activităţi de învăţare remedială. Acolo unde acest lucru este posibil, parteneriatul se poate realiz
autoritati_competente @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:ghidul_utilizatorului
34 Accese, Ultima modificare:
de mai multe informații despre instrumentele IMI, acest ghid vă pune la dispoziție o listă cu resursele d... i profesionale în altă țară și solicită un EPC în acest sens. * autoritatea competentă (AC) de origine:... a cu solicitanții. Principalul subiect abordat în acest document este modul de utilizare a acestui sistem... iți actori) și detaliile autorităților implicate. Acest tab este actualizat în mod automat de sistem. NO
faq @imi
31 Accese, Ultima modificare:
țe în domenii legislative diverse. Cum pot indica acest lucru în IMI? //Răspuns// – Sistemul IMI a fost ... ebuie să-l introduceţi pentru a demara procedura. Acest cod este valabil numai 30 de zile. Cu 5 zile înai... veți primi un mesaj de atenţionare. Dacă depășiți acest termen, va trebui să contactați coordonatorul car... ă persoană din cadrul autorităţii a utilizat deja acest cod pentru a se conecta la sistem, contactaţi tot
policy @cookie
23 Accese, Ultima modificare:
ui. Aveți opțiunea să nu permiteți cookie-uri. În acest caz, site-ul nu va plasa niciun cookie permanent ... sunt prezente și câteva legături utile legate de acest subiect. În cazul în care aveți nevoie de mai mul... să citiți cu atenție informațiile care urmează: Acest website folosește cookie-uri proprii și ale terți... i. ===== Cum sunt folosite cookie-urile de către acest site ===== O vizită pe acest site poate plasa ur
regulamentul_imi @legislatie:eur-lex
11 Accese, Ultima modificare:
și în acordarea de asistență tehnică acestora. În acest scop, Comisia ar trebui să aibă acces numai la ac... indica coordonatori IMI suplimentari în IMI, dacă acest fapt nu este necesar pentru buna sa funcționare. ... u un anumit flux de lucru predefinit, prevăzut în acest scop; * ( j ) „blocare” înseamnă aplicarea mijl... cu caracter personal, cu excepția cazului în care acest lucru este impus de o dispoziție a unui act al Un
metodologia_de_cooperare_intre_autoritatile_nationale_competente_in_vederea_implementarii_sistemului_de_informare_al_pietei_interne_imi_la_nivel_national
6 Accese, Ultima modificare:
fac parte la mecanismul de cooperare susținut de acest sistem. Copia actului de desemnare şi coordonate... țile vizate să se auto-înregistreze în sistem. În acest caz, coordonatorii trebuie sa valideze înregistra... ă MAE, în vederea înregistrării lor în sistem. În acest caz, se aplică, mutatis mutandis, pct. 10, 11, 13... area lor și a utilizatorilor desemnați în IMI. În acest scop, coordonatorul responsabil înregistrează ent
indicatori @imi:strategia
6 Accese, Ultima modificare:
care au fost acceptate în termen de o săptămână. Acest criteriu măsoară modul în care autoritățile răspu... ă o cerere, autoritatea destinatară poate accepta acest termen sau să propună un alt termen. Acest criteriu măsoară cât de bine autoritățile respectă termenele ... să până la data la care răspunsul a fost trimis. Acest indicator arată, independent de orice termene lim
regulamentul_cpe @legislatie:eur-lex
5 Accese, Ultima modificare:
ei declarații de declinare a responsabilității în acest sens în cadrul documentului CPE. - Procedura CP... părțile terțe interesate care nu au acces la IMI. Acest sistem de verificare ar trebui să fie distinct de... icolul 4b alineatul (1) din Directiva 2005/36/CE. Acest instrument online oferă informații legate de scop... icolul 4d alineatul (1) din Directiva 2005/36/CE, acest lucru nu suspendă termenele pentru transferul cer
chestionar_pentru_strategia_imi
4 Accese, Ultima modificare:
ile europene aferente perioadei 2014 – 2020, în acest sens fiind necesară completarea unor fișe/liste d... tării activităților de CD&I, stimularea *pentru acest punct, moderatorul întâlnirii sau cineva din echi... i, inovării sau specializării în regiune, până în acest moment? ==== 3.9. Vă rugăm să ne scrieți ce propuneri aveți în acest sens pentru îmbunătățirea cadrului instituțional,
registre @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european
3 Accese, Ultima modificare:
pot fi selectate mai multe profesii) Nu ==== - Acest tip de document are o dată de expirare? ==== Da (Atunci când este eliberat, acest tip de document are o dată de expirare) Nu ==== - Acest tip de document are vreo caracteristică de indent
regulament_de_organizare_si_functionare_grupul_de_lucru_imi_pq_net
3 Accese, Ultima modificare:
de conduită sau pentru 3 absenţe consecutive. În acest caz, Secretariatul permanent va notifica organiza... mate într-un document denumit sinteza deciziilor. Acest document se elaborează de către Secretariatul per... 5 zile lucrătoare de la data reuniunii. Ulterior, acest document se anexează la minuta reuniunii. (14) M
aq-fpc @proiect
3 Accese, Ultima modificare:
da, Finlanda, Suedia şi Marea Britanie au depăşit acest obiectiv. Procentul variază semnificativ de la 1.... arcursul vieţii la 10% până în anul 2020. Până în acest moment, România nu a înregistrat un progres considerabil cu privire la acest indicator, dacă ţinem cont că în ultimii 6 ani (2
universitatea_nationala_de_arte_din_bucuresti @ro:autoritati:relevante
3 Accese, Ultima modificare:
etenţelor specifice pentru profesia didactică. In acest sens, departamentul se ocupă cu formarea iniţială... ii Internationale, care propune si elaborează, în acest scop, strategii şi programe specifice. Activitate... i datele de cultură necesare ca să ne sprijine în acest demers”, după cum spune prof. univ. dr. Cătălin M
cereri @imi:calificari_profesionale
2 Accese, Ultima modificare:
program_de_studii_pentru_moase
2 Accese, Ultima modificare:
universitatea_bioterra_din_bucuresti @ro:autoritati:relevante
2 Accese, Ultima modificare:
strategia_nationala_imi_pe_termen_lung
1 Accese, Ultima modificare:
obiectivele @imi:strategia
1 Accese, Ultima modificare:
principii @imi:strategia
1 Accese, Ultima modificare:
banner @cookie
1 Accese, Ultima modificare:
ehea @ro:multimedia
1 Accese, Ultima modificare:
registre @imi:calificari_profesionale
1 Accese, Ultima modificare:
surse_de_date @imi:strategia
1 Accese, Ultima modificare:
contextul_organizarii_reuniunii_grupului_de_lucru
1 Accese, Ultima modificare:
deciziile @imi:strategia
1 Accese, Ultima modificare:
epale @proiect
1 Accese, Ultima modificare:
  • start.txt
  • Ultima modificare: 2020/08/01 12:07
  • (editare externă)