Căutare

Rezultatele căutării sunt afișate mai jos.

legea_educatiei_nationale
568 Accese, Ultima modificare:
tatea actuală şi viitoare. (3)Idealul educaţional al şcolii româneşti constă în dezvoltarea liberă, in... a acestora; n)principiul libertăţii de gândire şi al independenţei faţă de ideologii, dogme religioase... are; u)principiul respectării dreptului la opinie al elevului/studentului ca beneficiar direct al sistemului de învăţământ. ---- Art. 4 Educaţia şi forma
directiva_privind_recunoasterea_calificarilor_profesionale @legislatie:eur-lex
155 Accese, Ultima modificare:
ficărilor profesionale ======= Textul consolidat al Directivei este preluat de la adresa http://eur-l... „O strategie pentru piața internă a serviciilor”, al cărei obiectiv este, în special, ca libertatea de... atat, nu trebuie să poată impune unui resortisant al unui stat membru să obțină calificări, pe care le... u urmărește să aducă atingere interesului legitim al statelor membre de a împiedica pe unii dintre cet
legea_privind_recunoasterea_diplomelor_si_calificarilor_profesionale_pentru_profesiile_reglementate_din_romania
120 Accese, Ultima modificare:
derile prezentei legi se aplică oricărui cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene, denumită în continuare U.E., sau al Spaţiului Economic European, denumit în continuar... derile prezentei legi se aplică oricărui cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene, denumită în
on-line @imi:calificari_profesionale:registre
119 Accese, Ultima modificare:
nis der Aufzugsprüfer | | ::: | Registrul central al comerţului - Zentrales Gewerberegister | Registru... berufe | Registrul controlorilor de ascensoare şi al examinatorilor de ascensoare - Verzeichnis der be... eRAS") | Registrul controlorilor de ascensoare şi al examinatorilor de ascensoare - Verzeichnis der be... er | | ::: | | Registrul organismelor de control al emisiilor - Verzeichnis der Überprüfungsorgane na
registre_on-line
119 Accese, Ultima modificare:
nis der Aufzugsprüfer | | ::: | Registrul central al comerţului - Zentrales Gewerberegister | Registru... berufe | Registrul controlorilor de ascensoare şi al examinatorilor de ascensoare - Verzeichnis der be... eRAS") | Registrul controlorilor de ascensoare şi al examinatorilor de ascensoare - Verzeichnis der be... er | | ::: | | Registrul organismelor de control al emisiilor - Verzeichnis der Überprüfungsorgane na
calificari_profesionale
83 Accese, Ultima modificare:
ale şi meşteşugăreşti - (Serviciul public federal al economiei, IMM-urilor şi energiei - Departamentul... in, acvacultură și formare în domeniul maritim și al pescuitului - Alicante, Castellón, Valencia (Comu... ontakt@rak-koeln.de 2219730100 5658 Baroul suprem al avocaţilor Naczelna Rada Adwokacka Polonia * Acop... sb.hamburg.de 40 428 63 4034 7745 Biroul regional al Agenţiei pentru educaţie, Bautzen (Saxonia) Sächs
cerere_de_informatii_calificari_profesionale
65 Accese, Ultima modificare:
oeln.de |+49 2219730100 | |5658 |Baroul suprem al avocaţilor |Naczelna Rada Adwokacka |Polonia |... e |+49 40 428 63 4034 | |7745 |Biroul regional al Agenţiei pentru educaţie, Bautzen (Saxonia) |Säc... en.de |+49 3591621521 | |7744 |Biroul regional al Agenţiei pentru educaţie, Chemnitz (Saxonia) |Sä... en.de |+49 3715366150 | |7746 |Biroul regional al Agenţiei pentru educaţie, Dresda (Saxonia) |Säch
regulamentul_imi @legislatie:eur-lex
55 Accese, Ultima modificare:
====== Regulamentul IMI ====== Textul consolidat al Directivei este preluat de la adresa http://eur-l... 012R1024&from=RO REGULAMENTUL (UE) NR. 1024/2012 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 25 octombrie 2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne și de abrogare a Deciziei 2008/49/
regulamentul_cpe @legislatie:eur-lex
50 Accese, Ultima modificare:
====== Regulamentul CPE ====== Textul consolidat al Directivei este preluat de la adresa http://eur-l... REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/983 AL COMISIEI din 24 iunie 2015 privind procedura de... /CE trebuie sprijinită prin Sistemul de informare al pieței interne (IMI), instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1024/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (Regulam
alerta_servicii
50 Accese, Ultima modificare:
(+43 1) 711 00-6649 | |1746 |Ministerul Federal al Afacerilor Interne |Bundesministerium für Innere... t |+43 153126 2732 | |3660 |Ministerul Federal al Finanţelor |Bundesministerium für Finanzen |Aus... 3 (0)1/51433-504089 | |1825 |Ministerul Federal al Justiţiei |Bundesministerium für Justiz |Austri... trarea şi controlul constructorilor de imobile şi al lucrărilor tehnice |Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχ
om_4945_2012
49 Accese, Ultima modificare:
| Administrarea afacerilor | Management european al întreprinderilor mici şi mijlocii - în limbile ro... mie Chimie criminalistică Chimie Controlul chimic al calităţii mediului şi tehnici de depoluare Chimie Controlul chimic al calităţii mediului şi tehnici de depoluare (în li... or biocompatibile Chimie Studiul transdisciplinar al protecţiei mediului Chimie Tehnici de analiză chi
hg_582_2014_master
40 Accese, Ultima modificare:
or metalice Ingineria mediului Controlul analitic al calităţii mediului şi tehnici de depoluare Ingine... i mediului Ştiinţa mediului Managementul integrat al capitalului natural Ştiinţa mediului Poluarea chi... er profesional de drept european şi internaţional al afacerilor Drept Ştiinţe penale Ştiinţe administr... tiinţe administrative Managementul informaţiei şi al documentelor Ştiinţe administrative Managementul
off-line @imi:calificari_profesionale:registre
40 Accese, Ultima modificare:
rzteliste | Registrul ghizilor montani şi de ski, al ghizilor de drumeţie, al ghizilor de canion - Berg- und Schiführerverzeichnis, Bergwanderführerverzei... | | Registrul proprietarilor de şcoli de ski şi al ghizilor de ski - Verzeichnis der Schischulinhabe... rs (Informal EN) | Registrul Consiliului regional al Ordinului medicilor veterinari vorbitori de limbă
registre_off-line
40 Accese, Ultima modificare:
rzteliste | Registrul ghizilor montani şi de ski, al ghizilor de drumeţie, al ghizilor de canion - Berg- und Schiführerverzeichnis, Bergwanderführerverzei... | | Registrul proprietarilor de şcoli de ski şi al ghizilor de ski - Verzeichnis der Schischulinhabe... rs (Informal EN) | Registrul Consiliului regional al Ordinului medicilor veterinari vorbitori de limbă
hg_581_2013_master
38 Accese, Ultima modificare:
cturală şi aplicativă | Chimie | Controlul chimic al calităţii mediului şi tehnici de depoluare | Chim... ate în chimie | Chimie | Studiul transdisciplinar al protecţiei mediului | Chimie | Tehnici de analiză... Contabilitate | Auditul şi managementul financiar al fondurilor europene | Contabilitate | Auditul şi managementul financiar al fondurilor europene (60 studenţi/an pe perioada f
pcue @ro
28 Accese, Ultima modificare:
faq @imi
23 Accese, Ultima modificare:
actele_normative_in_vigoare @imi:strategia:acte_normative
20 Accese, Ultima modificare:
notificare_servicii
18 Accese, Ultima modificare:
imi @ro:autoritati
17 Accese, Ultima modificare:
anuarul_registrelor
16 Accese, Ultima modificare:
profesii_reglementate_in_romania_inregistrate_in_regprof_test
15 Accese, Ultima modificare:
strategia_nationala_imi_pe_termen_lung
14 Accese, Ultima modificare:
regulament_de_organizare_si_functionare_grupul_de_lucru_imi_pq_net
12 Accese, Ultima modificare:
relevante @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:autoritati
11 Accese, Ultima modificare:
transportul_transfrontalier_de_numerar_in_euro
11 Accese, Ultima modificare:
detasarea_lucratorilor
11 Accese, Ultima modificare:
inspectorate_scolare_judetene @imi:instruire
10 Accese, Ultima modificare:
contextul_organizarii_reuniunii_grupului_de_lucru
10 Accese, Ultima modificare:
drepturile_pacientilor
10 Accese, Ultima modificare:
lista_profesiilor_si_ocupatiilor_reglementate_sub_aspectul_formarii
10 Accese, Ultima modificare:
primite @imi:calificari_profesionale:cereri
10 Accese, Ultima modificare:
prezentari @ro:materiale
9 Accese, Ultima modificare:
cerere_de_informatii_drepturile_pacientilor
8 Accese, Ultima modificare:
cnred_web @meniu
8 Accese, Ultima modificare:
cerere_de_informatii_detasarea_lucratorilor
8 Accese, Ultima modificare:
chestionar_pentru_strategia_imi
7 Accese, Ultima modificare:
policy @cookie
7 Accese, Ultima modificare:
statistica_imi_pq_pentru_perioada_2008-prezent
7 Accese, Ultima modificare:
legislatie
6 Accese, Ultima modificare:
profesii @ro:regprof
6 Accese, Ultima modificare:
indicatori @imi:strategia
6 Accese, Ultima modificare:
alte_profesii
5 Accese, Ultima modificare:
recunoasterea_calificarilor_profesionale
5 Accese, Ultima modificare:
kb @ro
5 Accese, Ultima modificare:
imi @ro:multimedia
5 Accese, Ultima modificare:
documentatie @ro:materiale
5 Accese, Ultima modificare:
cereri @imi:calificari_profesionale
5 Accese, Ultima modificare:
grupul_de_lucru_imi_pq_net_romania
5 Accese, Ultima modificare:
imipqnet @proiect
5 Accese, Ultima modificare:
autoritati_competente_pentru_profesiile_reglementate @imi:instruire
5 Accese, Ultima modificare:
strategia @imi
5 Accese, Ultima modificare:
participanti_la_programele_de_formare_profesionala_imi_pq_net_romania
5 Accese, Ultima modificare:
imi-pq @ro:materiale:intrebari
5 Accese, Ultima modificare:
descrierea_situatiei_actuale @imi:strategia
4 Accese, Ultima modificare:
domenii_legislative @imi:domenii
4 Accese, Ultima modificare:
specificatii @meniu:cnred:web
4 Accese, Ultima modificare:
deciziile @imi:strategia
4 Accese, Ultima modificare:
lista_standarde_ocupationale
4 Accese, Ultima modificare:
inspectoratul_general_al_politiei_romane @ro:autoritati:competente
4 Accese, Ultima modificare:
universitatea_valahia_din_targoviste @ro:autoritati:relevante
4 Accese, Ultima modificare:
competente @ro:autoritati
4 Accese, Ultima modificare:
seturi_de_activitati @imi:strategia
3 Accese, Ultima modificare:
proiect @ro
3 Accese, Ultima modificare:
23_aprilie_2014
3 Accese, Ultima modificare:
alerte @imi:calificari_profesionale
3 Accese, Ultima modificare:
universitatea_crestina_partium_din_oradea @ro:autoritati:relevante
3 Accese, Ultima modificare:
15_aprilie_2014
3 Accese, Ultima modificare:
universitati_de_prestigiu_din_alte_state
3 Accese, Ultima modificare:
universitatea_nationala_de_arte_din_bucuresti @ro:autoritati:relevante
3 Accese, Ultima modificare:
registre @imi:calificari_profesionale
3 Accese, Ultima modificare:
europass @proiect
3 Accese, Ultima modificare:
aplicatii_epc @imi:instruire
3 Accese, Ultima modificare:
principii @imi:strategia
3 Accese, Ultima modificare:
solvit
3 Accese, Ultima modificare:
universites_prestigieuses_d_autres_etats
3 Accese, Ultima modificare:
anexe_legea_nr._200_2004
3 Accese, Ultima modificare:
universitatea_alexandru_ioan_cuza_din_iasi @ro:autoritati:relevante
3 Accese, Ultima modificare:
notificari @imi:calificari_profesionale
3 Accese, Ultima modificare:
prestigious_universities_in_other_states
3 Accese, Ultima modificare:
cetateni_state_terte
3 Accese, Ultima modificare:
universitatea_petre_andrei_din_iasi @ro:autoritati:relevante
3 Accese, Ultima modificare:
inspectorate_scolare_judetene @ro:autoritati:relevante
2 Accese, Ultima modificare:
program_de_studii_pentru_medicii_veterinari
2 Accese, Ultima modificare:
universitatea_romano-americana_din_bucuresti @ro:autoritati:relevante
2 Accese, Ultima modificare:
lista_profile_ocupationale
2 Accese, Ultima modificare:
registru_transport_de_fonduri
2 Accese, Ultima modificare:
ministerul_afacerilor_interne @ro:autoritati:coordonatori
2 Accese, Ultima modificare:
multimedia @ro
2 Accese, Ultima modificare:
obiectivele @imi:strategia
2 Accese, Ultima modificare:
universitatea_constantin_brancusi_din_targu_jiu @ro:autoritati:relevante
2 Accese, Ultima modificare:
universitatea_constantin_brancoveanu_din_pitesti @ro:autoritati:relevante
2 Accese, Ultima modificare:
servicii @imi:domenii
2 Accese, Ultima modificare:
eur-lex @ro
2 Accese, Ultima modificare:
chestionar-2017 @ro:evenimente
2 Accese, Ultima modificare:
cetateni_spatiul_economic_european_si_confederatia_elvetiana
2 Accese, Ultima modificare:
ghiduri_privind_certificarea_competentelor_si_recunoasterea_calificarii
2 Accese, Ultima modificare:
ec @ro:multimedia
2 Accese, Ultima modificare:
universitatea_maritima_din_constanta @ro:autoritati:relevante
2 Accese, Ultima modificare:
comert_electronic
2 Accese, Ultima modificare:
regprof @ro
2 Accese, Ultima modificare:
esco @proiect
2 Accese, Ultima modificare:
surse_de_date @imi:strategia
2 Accese, Ultima modificare:
profesiile_reglementate_in_uniunea_europeana
2 Accese, Ultima modificare:
notificare_calificari_profesionale_-_profesii_medicale
2 Accese, Ultima modificare:
rezultatele_proiectului_posdru_93_3.3_s_53132
2 Accese, Ultima modificare:
ecvet @proiect
2 Accese, Ultima modificare:
registrul_national_al_calificarilor_din_invatamantul_superior
1 Accese, Ultima modificare:
inspectoratul_scolar_judetean_covasna @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
reteaua_ceepus_in_romania
1 Accese, Ultima modificare:
inspectoratul_scolar_judetean_suceava @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
inspectoratul_general_al_politiei_de_frontiera @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_de_arte_george_enescu_din_iasi @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
inspectoratul_scolar_judetean_mures @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
inspectoratul_scolar_al_judetului_vrancea @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
inspectoratul_scolar_judetean_neamt @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
oficiul_national_al_registrului_comertului
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_de_arte_din_targu_mures @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
inspectoratul_scolar_judetean_maramures @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
program_de_studii_pentru_moase
1 Accese, Ultima modificare:
recun_superior_ue_munca @proceduri:cnred
1 Accese, Ultima modificare:
registrul_national_al_furnizorilor_de_formare_profesionala_a_adultilor
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_bioterra_din_bucuresti @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
program_de_studii_pentru_farmacisti
1 Accese, Ultima modificare:
start
1 Accese, Ultima modificare:
regprof @ro:multimedia
1 Accese, Ultima modificare:
instruirea_utilizatorilor_imi_in_zilele_de_10_si_11_mai_2018 @ro:evenimente
1 Accese, Ultima modificare:
instruirea_utilizatorilor_imi_in_zilele_de_12_si_13_mai_2016 @ro:evenimente
1 Accese, Ultima modificare:
institutii_de_invatamant_superior @imi:instruire
1 Accese, Ultima modificare:
cpe @ro:materiale:prezentari
1 Accese, Ultima modificare:
trimise @imi:calificari_profesionale:cereri
1 Accese, Ultima modificare:
aq-fpc @proiect
1 Accese, Ultima modificare:
ehea @ro:multimedia
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_sapientia @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
ministerul_justitiei @ro:autoritati:competente
1 Accese, Ultima modificare:
echiv_preuniv_romani @proceduri:cnred
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_romano-germana_din_sibiu @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
utilizare @imi:instruire
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_europeana_dragan_din_lugoj @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_politehnica_din_timisoara @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_din_craiova @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_lucian_blaga_din_sibiu @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
academia_fortelor_aeriene_henri_coanda_din_brasov @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
colegiul_national_al_asistentilor_sociali @ro:autoritati:competente
1 Accese, Ultima modificare:
calificari_profesionale @imi
1 Accese, Ultima modificare:
imi
1 Accese, Ultima modificare:
recun_superior_munca @proceduri:cnred
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_george_bacovia_din_bacau @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
drepturile_pacientilor @imi:domenii
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_de_arta_si_design_din_cluj-napoca @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
notificare_comert_electronic
1 Accese, Ultima modificare:
notificare_permis_de_mecanic_de_locomotiva
1 Accese, Ultima modificare:
codul_de_conduita_pentru_membrii_retelei_imi_pq_net_romania
1 Accese, Ultima modificare:
cerere_privind_luarea_de_masuri_comert_electronic
1 Accese, Ultima modificare:
cereri_de_informatii_privind_achizitiile_publice
1 Accese, Ultima modificare:
cereri_permis_de_mecanic_de_locomotiva
1 Accese, Ultima modificare:
universitati_de_top_2017
1 Accese, Ultima modificare:
  • start.txt
  • Ultima modificare: 2020/08/01 12:07
  • (editare externă)