Căutare

Rezultatele căutării sunt afișate mai jos.

legea_educatiei_nationale
244 Accese, Ultima modificare:
se asigură şi cetăţenilor celorlalte state membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiulu... ii identităţii naţionale şi a valorilor culturale ale poporului român; i)principiul recunoaşterii şi ga... pectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului; f)cultivarea sensibilităţii faţă de probl... emite, la cerere, contra cost, traduceri oficiale ale documentelor şi ale altor înscrisuri şcolare şi u
hg_581_2013_master
144 Accese, Ultima modificare:
rnaţională (intredisciplinar cu domeniul: Ştiinţe ale comunicării) | Administrarea afacerilor | Antrepr... erilor | Comunicare în afaceri şi relaţii publice ale firmei | Administrarea afacerilor | Consultanţă î... Strategii şi politici de management şi marketing ale firmei | Administrarea afacerilor | Tehnici finan... ctură | Arte vizuale | Pictură - Surse şi resurse ale imaginii | Arte vizuale | Pictură şi multimedia |
om_4945_2012
142 Accese, Ultima modificare:
erilor | Comunicare în afaceri şi relaţii publice ale firmei | | Administrarea afacerilor | Strategii şi politici de management şi marketing ale firmei | | Administrarea afacerilor | Administrar... inar | | Arte vizuale | Pictură: Surse şi resurse ale imaginii | | Arte vizuale | Sculptură: Materie şi... ramul de studii ^ Biotehnologii Aplicaţii moderne ale biotehnologiilor în agricultură Biotehnologii Bio
hg_582_2014_master
141 Accese, Ultima modificare:
se/Managementul întreprinderilor digitale Ştiinţe ale comunicării Comunicare managerială Ştiinţe ale comunicării Technologies de la traduction automatique/T... pene Economie Politici economice europene Ştiinţe ale educaţiei Consilierea şi managementul carierei în domeniul profesional şi tehnic Ştiinţe ale educaţiei Managementul organizaţiilor educaţional
directiva_privind_recunoasterea_calificarilor_profesionale @legislatie:eur-lex
119 Accese, Ultima modificare:
(1) și (2) prima și a treia teză și articolul 55 ale acestuia, având în vedere propunerea Comisiei ( ... municării Comisiei intitulate „Noi piețe europene ale muncii deschise și accesibile tuturor”, Consiliul... din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societății informaționale, în special ale comerțului electronic, pe piața internă ( 4 ). (
regulamentul_imi @legislatie:eur-lex
40 Accese, Ultima modificare:
e 2012]]), întrucât: - Aplicarea anumitor acte ale Uniunii care reglementează libera circulație a mă... ipiu, să fie disponibil în toate limbile oficiale ale Uniunii. - Scopul IMI ar trebui să fie îmbunătă... nuri pentru posibila extindere a IMI la alte acte ale Uniunii. Comunicarea Comisiei din 13 aprilie 2011... tăților și organismelor statelor membre prin acte ale Uniunii. Datele cu caracter personal care fac obi
legea_privind_recunoasterea_diplomelor_si_calificarilor_profesionale_pentru_profesiile_reglementate_din_romania
36 Accese, Ultima modificare:
oare; structura şi nivelul formării profesionale, ale stagiului profesional sau ale practicii profesionale trebuie să fie determinate de dispoziţiile legale, de reglementare ori administrative ale statului membru în cauză sau să facă obiectul unu... lă, stagiu profesional sau practică profesională, ale căror structură şi nivel sunt determinate de disp
regulamentul_cpe @legislatie:eur-lex
34 Accese, Ultima modificare:
care pot fi solicitate de autoritățile competente ale statului membru gazdă în conformitate cu articolu... liberate în mod direct de autoritățile competente ale statului membru de origine, procedurile de verifi... este oportun să se definească rolurile respective ale tuturor actorilor implicați în procedura CPE: solicitanții, autoritățile competente ale statului membru de origine și ale statului membru
pcue @ro
16 Accese, Ultima modificare:
egistrare=9&TipSelect=Complet&TipPers=PF|Servicii ale administraţiei publice locale]] | ^Servicii | [[h... idice cu calificare obtinuta in alte state membre ale Uniunii Europene | | ::: | ::: | 2. Procedura pen... izice cu calificare obtinuta in alte state membre ale Uniunii Europene | |2| [[ro:autoritati:competente... ocietăţile contabilitate române pot deveni membre ale C.E.C.C.A.R. | | ::: | ::: | 2.Recunoaşterea şi î
faq @imi
16 Accese, Ultima modificare:
eni în sprijinul autorităților în anumite domenii ale legislației privind piața internă. Dacă autoritat... profesii pentru a defini domeniile de competenţă ale autorităţii. - Ministerul Sănătății se va afișa a... eoficială” este tradusă în toate limbile oficiale ale UE. Prin urmare, utilizatorii dintr-un alt stat m... să de e-mail este inclusă şi în datele de contact ale autorităţii pe care le poate accesa orice utiliza
strategia_nationala_imi_pe_termen_lung
14 Accese, Ultima modificare:
e aplicare ===== ===== 1.5. Implicaţii juridice ale strategiei ===== Care este modalitatea de legife... mi|Regulamentul IMI]] Alte decizii si comunicari ale Comisiei Europene (COM) ==== Documente naționale... ităţii IMI (conferinţe anuale, reuniuni periodice ale Grupurilor de lucru, newsletter lunar, afişe, ghi... onal care administrează registrele/bazele de date ale autorităţilor, personal pentru actualiarea conţin
cnred_web @meniu
12 Accese, Ultima modificare:
vele-sectoriale-si-directivele-sistemului-general-ale-UE|Directivele-sectoriale-si-directivele-sistemului-general-ale-UE]]| | 316|[[ https://cnred.edu.ro/cnred/#Dobân... are au obținut această calitate în statele membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European și Confederația Elvețiană|Dobândirea automată a cali
protocol_de_colaborare_pentru_realizarea_unui_cadru_oficial_de_colaborare_inter-institutionala
12 Accese, Ultima modificare:
instituţii, asociaţii profesionale şi organizaţii ale societăţii civile, având atribuţii în reglementar... i şi de recunoaştere a calificărilor profesionale ale cetăţenilor membri ai unui stat al Uniunii Europe... . ---- ==== Art. 3 Principiile de bună practică ale parteneriatului ==== 3.1. Parteneriatul creat pr... d calificările profesionale în România, semnatare ale prezentului Protocol; b) Elaborează şi supune ap
traduceri_si_copii_legalizate @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:ghidul_utilizatorului
11 Accese, Ultima modificare:
rifica condițiile în care autoritățile competente ale statelor membre pot solicita traduceri și copii certificate ale documentelor prezentate în sprijinul unei cereri ... între cerințele notificate și normele obligatorii ale UE. Listele de documente astfel rezultate, care s... e depunere a traducerilor și copiilor certificate ale documentelor este următoarea: ===== 2. Traduceri
policy @cookie
11 Accese, Ultima modificare:
ă: Acest website folosește cookie-uri proprii și ale terților pentru a furniza vizitatorilor o experie... computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează Internetu... gea în vigoare și politicile de confidențialitate ale deținătorului site-ului. ===== Cum sunt folosite... * Cookie-uri pentru publicitate * Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate * Alte cookie-uri a
hg_707_2012
9 Accese, Ultima modificare:
hg_580_2014_titluri_2011_2012_2013
8 Accese, Ultima modificare:
hg_493_2013
8 Accese, Ultima modificare:
domenii_de_studiu
7 Accese, Ultima modificare:
surse_de_date @imi:strategia
6 Accese, Ultima modificare:
off-line @imi:calificari_profesionale:registre
6 Accese, Ultima modificare:
registre_off-line
6 Accese, Ultima modificare:
registre_on-line
5 Accese, Ultima modificare:
on-line @imi:calificari_profesionale:registre
5 Accese, Ultima modificare:
aq-fpc @proiect
5 Accese, Ultima modificare:
kb @ro
4 Accese, Ultima modificare:
principii @imi:strategia
4 Accese, Ultima modificare:
deciziile @imi:strategia
4 Accese, Ultima modificare:
strategia @imi
4 Accese, Ultima modificare:
descrierea_situatiei_actuale @imi:strategia
4 Accese, Ultima modificare:
chestionar_pentru_strategia_imi
3 Accese, Ultima modificare:
alerta_servicii
3 Accese, Ultima modificare:
calificari_profesionale
3 Accese, Ultima modificare:
cerere_de_informatii_calificari_profesionale
3 Accese, Ultima modificare:
imipqnet @proiect
3 Accese, Ultima modificare:
profesii_reglementate_in_romania_inregistrate_in_regprof_test
3 Accese, Ultima modificare:
specificatii @meniu:cnred:web
3 Accese, Ultima modificare:
actele_normative_in_vigoare @imi:strategia:acte_normative
3 Accese, Ultima modificare:
indicatori @imi:strategia
3 Accese, Ultima modificare:
recun_superior_ue_munca @proceduri:cnred
3 Accese, Ultima modificare:
profesiile_reglementate_in_uniunea_europeana
2 Accese, Ultima modificare:
recun_superior_munca @proceduri:cnred
2 Accese, Ultima modificare:
recun_preuniv_ue_studii @proceduri:cnred
2 Accese, Ultima modificare:
recunoasterea_calificarilor_profesionale
2 Accese, Ultima modificare:
imi @ro:autoritati
2 Accese, Ultima modificare:
obiective_specifice @imi:strategia
2 Accese, Ultima modificare:
regprof @ro:materiale:prezentari
2 Accese, Ultima modificare:
aplicatii_epc @imi:instruire
2 Accese, Ultima modificare:
cons @meniu:multimedia
2 Accese, Ultima modificare:
universitatea_politehnica_din_timisoara @ro:autoritati:relevante
2 Accese, Ultima modificare:
contextul_organizarii_reuniunii_grupului_de_lucru
2 Accese, Ultima modificare:
cpe @ro:materiale:prezentari
2 Accese, Ultima modificare:
anexe_legea_nr._200_2004
2 Accese, Ultima modificare:
program_de_studii_pentru_asistentii_medicali_generalisti
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_din_craiova @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_tehnica_din_cluj-napoca @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
lista_universitatilor_recunoscute
1 Accese, Ultima modificare:
program_de_studii_pentru_medicii_dentisti
1 Accese, Ultima modificare:
imi @ro:multimedia
1 Accese, Ultima modificare:
recun_preuniv_ue_munca @proceduri:cnred
1 Accese, Ultima modificare:
detasarea_lucratorilor @imi
1 Accese, Ultima modificare:
eu-go @ro:multimedia
1 Accese, Ultima modificare:
transportul_transfrontalier_de_numerar_in_euro
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_lucian_blaga_din_sibiu @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_transilvania_din_brasov @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_de_arte_din_targu_mures @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
competente @ro:autoritati
1 Accese, Ultima modificare:
cereri @imi:calificari_profesionale
1 Accese, Ultima modificare:
arhivele_nationale_ale_romaniei @ro:autoritati:competente
1 Accese, Ultima modificare:
rezultatele_proiectului_posdru_93_3.3_s_53132
1 Accese, Ultima modificare:
cerere_de_informatii_detasarea_lucratorilor
1 Accese, Ultima modificare:
documentatie @ro:materiale
1 Accese, Ultima modificare:
15_aprilie_2014
1 Accese, Ultima modificare:
esco @proiect
1 Accese, Ultima modificare:
proiect @ro
1 Accese, Ultima modificare:
manualul_de_utilizare_imi
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_de_vest_din_timisoara @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
detasarea_lucratorilor
1 Accese, Ultima modificare:
academia_tehnica_militara_din_bucuresti @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_eftimie_murgu_din_resita @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_george_bacovia_din_bacau @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
lista_standarde_ocupationale
1 Accese, Ultima modificare:
notificare_servicii
1 Accese, Ultima modificare:
cetateni_state_terte
1 Accese, Ultima modificare:
ministerul_afacerilor_interne @ro:autoritati:coordonatori
1 Accese, Ultima modificare:
grupul_de_lucru_imi_pq_net_romania
1 Accese, Ultima modificare:
medic_dentist @ro:profesii:reglementate:medic_specialist
1 Accese, Ultima modificare:
regprof @ro
1 Accese, Ultima modificare:
domenii_legislative @imi:domenii
1 Accese, Ultima modificare:
  • start.txt
  • Ultima modificare: 2020/08/01 12:07
  • (editare externă)