Căutare

Rezultatele căutării sunt afișate mai jos.

legea_educatiei_nationale
211 Accese, Ultima modificare:
ţii din România sunt: a)principiul echităţii - în baza căruia accesul la învăţare se realizează fără discriminare; b)principiul calităţii - în baza căruia activităţile de învăţământ se raportează l... e şi internaţionale; c)principiul relevanţei - în baza căruia educaţia răspunde nevoilor de dezvoltare p... şi social-economice; d)principiul eficienţei - în baza căruia se urmăreşte obţinerea de rezultate educaţ
directiva_privind_recunoasterea_calificarilor_profesionale @legislatie:eur-lex
25 Accese, Ultima modificare:
buie să facă obiectul unei examinări periodice pe baza progreselor realizate în punerea în practică a un... stabilire, principiile și garanțiile care stau la baza diferitelor sisteme de recunoaștere în vigoare, e... 3) Pentru a stabili mecanismul de recunoaștere pe baza sistemului general, este necesară regruparea pe d... unoașterii automate a titlurilor de calificare pe baza coordonării condițiilor minime de formare profesi
on-line @imi:calificari_profesionale:registre
14 Accese, Ultima modificare:
te Employment Agencies (Informal EN) | | | ::: | Baza de date a Asociaţiei medicilor veterinari autoriz... rārstu un veterinārfeldšeru saraksts | | | ::: | Baza de date a furnizorilor de servicii legate de turi... rire regionala ^ | Registru cu caracter general | Baza de date a activelor întreprinderilor în stare de ... rduodamo iš varžytynių, duomenų bazė | | | ::: | Baza de date a întreprinderilor în proces de restructu
registre_on-line
14 Accese, Ultima modificare:
te Employment Agencies (Informal EN) | | | ::: | Baza de date a Asociaţiei medicilor veterinari autoriz... rārstu un veterinārfeldšeru saraksts | | | ::: | Baza de date a furnizorilor de servicii legate de turi... rire regionala ^ | Registru cu caracter general | Baza de date a activelor întreprinderilor în stare de ... rduodamo iš varžytynių, duomenų bazė | | | ::: | Baza de date a întreprinderilor în proces de restructu
regulamentul_imi @legislatie:eur-lex
11 Accese, Ultima modificare:
rmații, inclusiv de date cu caracter personal, pe baza unor proceduri simple și uniforme, și să depășească barierele lingvistice, pe baza unor fluxuri de lucru predefinite și traduse în p... inclusiv poșta, faxul sau poșta electronică – pe baza unei obligații juridice impuse autorităților și o... că obiectul tuturor garanțiilor relevante. - Pe baza principiului respectării vieții private din momen
imi-pq @ro:materiale:intrebari
9 Accese, Ultima modificare:
ă? * ... a obţinut legal certificatul emis în baza articolului 30 din Directiva 2005/36/CE? ===== 5... 4 Documente pentru recunoaştere (I) ===== * În baza legislaţiei aplicabile pe teritoriul dumneavoastr... atea şi moralitatea acestei persoane: ...? * În baza legislaţiei aplicabile pe teritoriul dumneavoastr... enţa unei situaţii de faliment pentru ...? * În baza legislaţiei aplicabile pe teritoriul dumneavoastr
cauta @imi:instruire:registre
8 Accese, Ultima modificare:
====== {{imi:imi_-_2014-09-15_00.46.06_-_registru_baza_de_date_-_informatii_generale.png|Registre - Adau... ====== {{imi:imi_-_2014-09-15_00.46.48_-_registru_baza_de_date_-_acces.png|Registre - Adaugă registru - ... ====== {{imi:imi_-_2014-09-15_00.50.51_-_registru_baza_de_date_-_acces_2.png|Registre - Adaugă registru ... ====== {{imi:imi_-_2014-09-15_00.47.08_-_registru_baza_de_date_-_continut.png|Registre - Adaugă registru
registre_-_cautare_avansata
8 Accese, Ultima modificare:
====== {{imi:imi_-_2014-09-15_00.46.06_-_registru_baza_de_date_-_informatii_generale.png|Registre - Adau... ====== {{imi:imi_-_2014-09-15_00.46.48_-_registru_baza_de_date_-_acces.png|Registre - Adaugă registru - ... ====== {{imi:imi_-_2014-09-15_00.50.51_-_registru_baza_de_date_-_acces_2.png|Registre - Adaugă registru ... ====== {{imi:imi_-_2014-09-15_00.47.08_-_registru_baza_de_date_-_continut.png|Registre - Adaugă registru
notificare_servicii
7 Accese, Ultima modificare:
oritate națională competentă pentru notificări în baza Directivei privind serviciile în domeniul sănătăț... nală competentă responsabilă pentru notificări în baza articolelor 15.7 și 39.5 din Directiva privind se... nală competentă responsabilă pentru notificări în baza articolelor 15.7 și 39.5 din Directiva privind se... 3 |Autoritatea responsabilă pentru notificări în baza Directivei privind serviciile - articolele 15.7 ș
autoritati_competente @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:ghidul_utilizatorului
6 Accese, Ultima modificare:
===== Funcționarea EPC ===== EPC funcționează pe baza interconexiunii a două platforme web (una pentru ... acită, conform tabelului din capitolul 2.3 sau în baza procedurii descrise în capitolul următor. ===== ... ă. În cazul cererilor de mobilitate temporară în baza articolului 7 alineatul (4) (Verificarea prealabi... rior. ===== 5.6 Cereri depuse în scris ===== În baza articolului 8 din Regulamentul de punere în aplic
regulamentul_cpe @legislatie:eur-lex
6 Accese, Ultima modificare:
a de obținere a CPE, în numele solicitantului, pe baza cererii scrise de obținere a CPE depuse de solici... gazdă ia decizia cu privire la eliberarea CPE pe baza informațiilor disponibile. ---- Articolul 13 =... ie solicitantului, aceasta poate lua o decizie pe baza informațiilor disponibile în termenele prevăzute ... fie solicitantului, aceasta poate lua decizia pe baza informațiilor disponibile în termenele prevăzute
faq @imi
4 Accese, Ultima modificare:
spuns// – Pe lângă numele oficial al autorității, baza de date a autorităților competente cuprinde, de a... n de Credite Transferabile (ECTS) a fost creat în baza unui proiect derulat de Comisia Europeană în 1988... nui curs, pregătirea și definitivarea cursului pe baza prezenței la cursuri și seminarii, cantitatea de ... ţilor cuprinse într-o ocupaţie. Criteriul ales la baza unui standard de clasificare a ocupaţiilor poate
strategia @imi
4 Accese, Ultima modificare:
tuatiei_actuale|descrierea situației actuale]] pe baza principalilor [[imi:strategia:indicatori_socio_ec... lemei|Definirea problemei]] trebuie să se facă pe baza unei [[imi:strategia:surse_de_date|surse de date]... tatele]]. Indicatorii trebuie să fie elaboraţi pe baza datelor statistice existente. Nivelul de atingere... te nevoie să se elaboreze mai mulţi indicatori pe baza unor metode costisitoare de colectare a datelor d
cnred_web @meniu
4 Accese, Ultima modificare:
d.edu.ro/cnred/#Accesul-gratuit-al-cetatenilor-la-baza-de-date-legislativa-naționala-gestionata-de-Minis... terul-Justitiei|Accesul-gratuit-al-cetatenilor-la-baza-de-date-legislativa-naționala-gestionata-de-Minis... aia-Mare]]| | 122|[[ https://cnred.edu.ro/cnred/#Baza-legala-pentru-prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal|Baza-legala-pentru-prelucrarea-datelor-cu-caracter-per
regulament_de_organizare_si_functionare_grupul_de_lucru_imi_pq_net
3 Accese, Ultima modificare:
ponenţa nominală a GL IMI PQ NET se stabileşte pe baza desemnării persoanelor de către organizațiile rep... lui. (2) Secretariatul permanent funcţionează pe baza unei proceduri interne şi are următoarele atribuţ... cate; - Întocmeşte agenda de lucru a reuniunii pe baza propunerilor membrilor şi în funcţie stadiul impl
universitatea_bioterra_din_bucuresti @ro:autoritati:relevante
3 Accese, Ultima modificare:
strategia_nationala_imi_pe_termen_lung
3 Accese, Ultima modificare:
start
3 Accese, Ultima modificare:
universitatea_maritima_din_constanta @ro:autoritati:relevante
3 Accese, Ultima modificare:
regprof @ro
2 Accese, Ultima modificare:
universitatea_de_arta_si_design_din_cluj-napoca @ro:autoritati:relevante
2 Accese, Ultima modificare:
proiect @ro
2 Accese, Ultima modificare:
universitatea_george_bacovia_din_bacau @ro:autoritati:relevante
2 Accese, Ultima modificare:
regprof @ro:multimedia
2 Accese, Ultima modificare:
universitatea_petre_andrei_din_iasi @ro:autoritati:relevante
2 Accese, Ultima modificare:
calificari_profesionale
2 Accese, Ultima modificare:
prezentari @ro:materiale
2 Accese, Ultima modificare:
europass @proiect
1 Accese, Ultima modificare:
topnav
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_danubius_din_galati @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
lista_profesiilor_si_ocupatiilor_reglementate_sub_aspectul_formarii
1 Accese, Ultima modificare:
principii @imi:strategia
1 Accese, Ultima modificare:
sidebar
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_avram_iancu_din_cluj-napoca @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
off-line @imi:calificari_profesionale:registre
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_constantin_brancusi_din_targu_jiu @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_de_arte_din_targu_mures @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
ehea @ro:multimedia
1 Accese, Ultima modificare:
registre_off-line
1 Accese, Ultima modificare:
imipqnet @proiect
1 Accese, Ultima modificare:
recunoasterea_calificarilor_profesionale
1 Accese, Ultima modificare:
regprof @ro:materiale:prezentari
1 Accese, Ultima modificare:
multimedia @ro
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_romano-germana_din_sibiu @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
anuarul_registrelor
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_alexandru_ioan_cuza_din_iasi @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
pcue @ro
1 Accese, Ultima modificare:
academia_navala_mircea_cel_batran_din_constanta @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
cnred @meniu
1 Accese, Ultima modificare:
ecvet @proiect
1 Accese, Ultima modificare:
cerere_de_informatii_calificari_profesionale
1 Accese, Ultima modificare:
changes
1 Accese, Ultima modificare:
chestionar_pentru_strategia_imi
1 Accese, Ultima modificare:
contextul_organizarii_reuniunii_grupului_de_lucru
1 Accese, Ultima modificare:
aplicatii_epc @imi:instruire
1 Accese, Ultima modificare:
  • start.txt
  • Ultima modificare: 2020/08/01 12:07
  • (editare externă)