Căutare

Rezultatele căutării sunt afișate mai jos.

legea_educatiei_nationale
709 Accese, Ultima modificare:
ţii autonome şi în asumarea unui sistem de valori care sunt necesare pentru împlinirea şi dezvoltarea pe... alin. (4) sunt recunoscute în mod egal minorilor care solicită sau au dobândit o formă de protecţie în ... ie prioritate naţională. ---- Art. 3 Principiile care guvernează învăţământul preuniversitar şi superio... ui şcolar, respectiv universitar următor celui în care a fost adoptată prin lege. (3)Prin excepţie de la
directiva_privind_recunoasterea_calificarilor_profesionale @legislatie:eur-lex
621 Accese, Ultima modificare:
a exercita o profesie, ca lucrători salariați sau care desfășoară o activitate independentă, într-un alt stat membru decât cel în care și-au obținut calificările profesionale. De aseme... l (1) din tratat prevede adoptarea unor directive care au ca obiect recunoașterea reciprocă a diplomelor... nția, conferită de prezenta directivă persoanelor care și-au obținut calificările profesionale într-un s
legea_privind_recunoasterea_diplomelor_si_calificarilor_profesionale_pentru_profesiile_reglementate_din_romania
575 Accese, Ultima modificare:
Economic European, denumit în continuare S.E.E., care doreşte să exercite în România, în mod independen... continuare S.E.E., sau al Confederaţiei Elveţiene care doreşte să exercite în România, în mod independen... şă, medic veterinar şi arhitect, în situaţiile în care solicitantul nu întruneşte, dintr-un motiv specif... tere automată, după cum urmează: a)pentru medicii care au o formare de bază, medicii specialişti, asiste
faq @imi
152 Accese, Ultima modificare:
aţional vă va comunica datele coordonatorului IMI care răspunde de regiunea dumneavoastră sau de domeniu... autorități) ===== //Întrebare// - Autoritatea pe care o reprezint are competențe în domenii legislative... selectând termenii adecvaţi din lista structurată care cuprinde cuvinte cheie, profesii sau activităţi d... te drepturi de utilizator, în funcţie de rolul pe care îl îndeplinesc în cadrul organizaţiei. ===== Înr
regulamentul_cpe @legislatie:eur-lex
126 Accese, Ultima modificare:
n aplicare. - Comisia a efectuat o evaluare, la care au participat părțile interesate relevante și sta... adrul procedurii CPE, ținând seama de documentele care pot fi solicitate de autoritățile competente ale ... cumentelor și informațiilor, inclusiv documentele care ar trebui eliberate în mod direct de autoritățile... ui membru gazdă, inclusiv autoritățile competente care au sarcina de alocare a cererilor de obținere a C
autoritati_competente @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:ghidul_utilizatorului
117 Accese, Ultima modificare:
l profesional european (EPC) și asupra sarcinilor care le revin autorităților competente în cadrul siste... iere detaliată a fluxului * termenele legale pe care trebuie să le respecte autoritățile pentru a-și r... zentarea nu include informații despre sistemul pe care îl utilizează solicitanții atunci când introduc o... EPC. Se menționează totuși instrumentele IMI pe care autoritățile le pot utiliza pentru a gestiona cer
regulamentul_imi @legislatie:eur-lex
94 Accese, Ultima modificare:
întrucât: - Aplicarea anumitor acte ale Uniunii care reglementează libera circulație a mărfurilor, per... al pieței interne (IMI) este o aplicație software care poate fi accesată prin internet, dezvoltată de Co... ncționalitate de traducere suplimentară existentă care corespunde nevoilor acestora, este compatibilă cu... ura că IMI funcționează eficient. - În cazul în care aplicarea unei dispoziții a unui act al Uniunii i
registre_off-line
93 Accese, Ultima modificare:
trul avocaţilor stabiliţi în alte state membre şi care prestează servicii în Cipru - Μητρώο Δικηγόρων Κρ... ών καταλυμάτων | | | ::: | Registrul inginerilor care prestează servicii - Μητρώο Μηχανικών Παρεχόντων ... mentelor electrice, electricienilor şi unităţilor care furnizează întreţinere şi lucrări electrice - Μητ... ::: | Registrul întreprinderilor/contractanţilor care asigură reparararea instrumentelor de cântărire ş
off-line @imi:calificari_profesionale:registre
93 Accese, Ultima modificare:
trul avocaţilor stabiliţi în alte state membre şi care prestează servicii în Cipru - Μητρώο Δικηγόρων Κρ... ών καταλυμάτων | | | ::: | Registrul inginerilor care prestează servicii - Μητρώο Μηχανικών Παρεχόντων ... mentelor electrice, electricienilor şi unităţilor care furnizează întreţinere şi lucrări electrice - Μητ... ::: | Registrul întreprinderilor/contractanţilor care asigură reparararea instrumentelor de cântărire ş
registre_on-line
76 Accese, Ultima modificare:
та | | | ::: | Registrul agenţiilor/mediatorilor care au încheiat contracte cu angajatori străini, incl... e turistică – Organizatori turistici înregistraţi care oferă sau comercializează servicii de turism - Re... Gefahrhundegesetz | | ::: | Registrul artizanilor care necesită autorizaţie, camera meseriaşilor - Verze... ublic al prestatorilor de servicii de certificare care eliberează certificate calificate - Elenco Pubbli
on-line @imi:calificari_profesionale:registre
76 Accese, Ultima modificare:
та | | | ::: | Registrul agenţiilor/mediatorilor care au încheiat contracte cu angajatori străini, incl... e turistică – Organizatori turistici înregistraţi care oferă sau comercializează servicii de turism - Re... Gefahrhundegesetz | | ::: | Registrul artizanilor care necesită autorizaţie, camera meseriaşilor - Verze... ublic al prestatorilor de servicii de certificare care eliberează certificate calificate - Elenco Pubbli
imi-pq @ro:materiale:intrebari
59 Accese, Ultima modificare:
entată pe teritoriul dumneavoastră? - Da / Nu * Care sunt activităţile profesionale pe care le implică profesia de ... pe teritoriul dumneavoastră? - ... ... ===== 1.1 Identificarea profesiei (II) ===== * Care este media de vârstă a elevilor din învăţământul ... ? - ... ===== 1.2 Titlu de calificare ===== * Care este titlul de calificare pentru exercitarea prof
cerinte_privind_documentele_si_taxele @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:notificari
47 Accese, Ultima modificare:
statului membru de origine);\\ > și, în cazul în care dovada cetățeniei nu atestă locul nașterii, un document care să ateste locul nașterii solicitantului;\\ > și, ... sortisanților din țări din afara SEE, un document care să ateste că un resortisant al unei țări terțe po... 03 privind statutul resortisanților țărilor terțe care sunt rezidenți pe termen lung (JO L 16, 23.1.2004
policy @cookie
39 Accese, Ultima modificare:
.ro/imipqnet utilizează cookie-uri. Cookie-urile care sunt inserate în browser ajută la asigurarea bune... ermanent în browser-ul dvs., cu excepția celor pe care le folosim pentru a analiza traficului site-ului.... gături utile legate de acest subiect. În cazul în care aveți nevoie de mai multe informații, iar acestea... o]] . Vă rugăm să citiți cu atenție informațiile care urmează: Acest website folosește cookie-uri prop
autoritati_competente_pentru_profesiile_reglementate_in_romania @ro:autoritati:competente
34 Accese, Ultima modificare:
@lightblue:denumire actualizată | @red:denumire care trebuie verificată/actualizată | ==== Agricultur... Autoritatea competentă ^ Profesiile reglementate care necesită cel puţin 3 ani de studii superioare (di... giu universitar) ^ Profesiile reglementate pentru care durata de studii este inferioară duratei de 3 ani... Autoritatea competentă ^ Profesiile reglementate care necesită cel puţin 3 ani de studii superioare (di
chestionar_pentru_strategia_imi
32 Accese, Ultima modificare:
pcue @ro
29 Accese, Ultima modificare:
cnred_web @meniu
26 Accese, Ultima modificare:
profesiile_reglementate_in_uniunea_europeana
25 Accese, Ultima modificare:
chestionar-2017 @ro:evenimente
24 Accese, Ultima modificare:
strategia @imi
20 Accese, Ultima modificare:
cerere_de_informatii_calificari_profesionale
19 Accese, Ultima modificare:
alerta_servicii
16 Accese, Ultima modificare:
indicatori @imi:strategia
16 Accese, Ultima modificare:
strategia_nationala_imi_pe_termen_lung
16 Accese, Ultima modificare:
grupul_de_lucru_imi_pq_net_romania
15 Accese, Ultima modificare:
calificari_profesionale
13 Accese, Ultima modificare:
regprof @en:professions
12 Accese, Ultima modificare:
surse_de_date @imi:strategia
11 Accese, Ultima modificare:
lista_profesiilor_si_ocupatiilor_reglementate_sub_aspectul_formarii
11 Accese, Ultima modificare:
regulament_de_organizare_si_functionare_grupul_de_lucru_imi_pq_net
11 Accese, Ultima modificare:
anexe_legea_nr._200_2004
10 Accese, Ultima modificare:
universitatea_nationala_de_arte_din_bucuresti @ro:autoritati:relevante
9 Accese, Ultima modificare:
program_de_studii_pentru_moase
9 Accese, Ultima modificare:
descrierea_situatiei_actuale @imi:strategia
9 Accese, Ultima modificare:
profesii_reglementate_in_romania_inregistrate_in_regprof_test
9 Accese, Ultima modificare:
titluri_de_calificare_de_baza_ca_medic_dentist
8 Accese, Ultima modificare:
cpe @ro:materiale:prezentari
8 Accese, Ultima modificare:
diplome_falsificate @imi:calificari_profesionale:alerte
8 Accese, Ultima modificare:
imi-sd @ro:materiale:intrebari
7 Accese, Ultima modificare:
deciziile @imi:strategia
7 Accese, Ultima modificare:
imipqnet @proiect
7 Accese, Ultima modificare:
notificare_servicii
7 Accese, Ultima modificare:
profesii @ro:regprof
6 Accese, Ultima modificare:
europass @proiect
6 Accese, Ultima modificare:
titluri_de_calificare_ca_asistent_medical_generalist
6 Accese, Ultima modificare:
health_and_social_services @sectoare:regprof
5 Accese, Ultima modificare:
esco @proiect
5 Accese, Ultima modificare:
denumirile_formarilor_medicale_specializate
5 Accese, Ultima modificare:
principii @imi:strategia
5 Accese, Ultima modificare:
autoritatea_rutiera_romana @ro:autoritati:competente
5 Accese, Ultima modificare:
ecvet @proiect
5 Accese, Ultima modificare:
titluri_de_calificare_de_baza_in_medicina
4 Accese, Ultima modificare:
contextul_organizarii_reuniunii_grupului_de_lucru
4 Accese, Ultima modificare:
titluri_de_calificare_ca_medic_dentar_specialist
4 Accese, Ultima modificare:
echiv_preuniv_romani @proceduri:cnred
4 Accese, Ultima modificare:
titluri_de_calificare_ca_farmacist
4 Accese, Ultima modificare:
alte_profesii_din_domeniul_sanatatii @imi:calificari_profesionale:alerte
4 Accese, Ultima modificare:
universitatea_eftimie_murgu_din_resita @ro:autoritati:relevante
4 Accese, Ultima modificare:
universitatea_bioterra_din_bucuresti @ro:autoritati:relevante
4 Accese, Ultima modificare:
domenii_legislative @imi:domenii
4 Accese, Ultima modificare:
aplicatii_epc @imi:instruire
4 Accese, Ultima modificare:
titluri_de_calificare_ca_medic_veterinar
4 Accese, Ultima modificare:
registre @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european
4 Accese, Ultima modificare:
universitatea_maritima_din_constanta @ro:autoritati:relevante
3 Accese, Ultima modificare:
medic @ro:profesii:reglementate
3 Accese, Ultima modificare:
solvit @ro:multimedia
3 Accese, Ultima modificare:
cereri @imi:calificari_profesionale
3 Accese, Ultima modificare:
regprof @ro
3 Accese, Ultima modificare:
alerte @imi:calificari_profesionale
3 Accese, Ultima modificare:
specificatii @meniu:cnred:web
3 Accese, Ultima modificare:
legislatie
3 Accese, Ultima modificare:
titluri_de_calificare_ca_moasa
3 Accese, Ultima modificare:
actele_normative_in_vigoare @imi:strategia:acte_normative
3 Accese, Ultima modificare:
aq-fpc @proiect
3 Accese, Ultima modificare:
eu-go @ro:multimedia
3 Accese, Ultima modificare:
universitatea_constantin_brancusi_din_targu_jiu @ro:autoritati:relevante
3 Accese, Ultima modificare:
imi @ro:multimedia
3 Accese, Ultima modificare:
universitatea_titu_maiorescu_din_bucuresti @ro:autoritati:relevante
3 Accese, Ultima modificare:
universitatea_alexandru_ioan_cuza_din_iasi @ro:autoritati:relevante
3 Accese, Ultima modificare:
cerere_de_informatii_drepturile_pacientilor
3 Accese, Ultima modificare:
instruirea_utilizatorilor_imi_in_data_de_15_ianuarie_2016 @ro:evenimente
2 Accese, Ultima modificare:
universitatea_crestina_partium_din_oradea @ro:autoritati:relevante
2 Accese, Ultima modificare:
universitatea_tehnica_de_constructii_din_bucuresti @ro:autoritati:relevante
2 Accese, Ultima modificare:
alte_profesii
2 Accese, Ultima modificare:
instruirea_utilizatorilor_imi_in_zilele_de_12_si_13_mai_2016 @ro:evenimente
2 Accese, Ultima modificare:
cardul_profesional_european @imi:calificari_profesionale
2 Accese, Ultima modificare:
servicii @imi:domenii
2 Accese, Ultima modificare:
universitatea_tibiscus_din_timisoara @ro:autoritati:relevante
2 Accese, Ultima modificare:
epale @proiect
2 Accese, Ultima modificare:
titluri_de_calificare_ca_medic_specialist
2 Accese, Ultima modificare:
inspectoratul_scolar_judetean_maramures @ro:autoritati:relevante
2 Accese, Ultima modificare:
obiective_specifice @imi:strategia
2 Accese, Ultima modificare:
universitatea_tehnica_gh._asachi_din_iasi @ro:autoritati:relevante
2 Accese, Ultima modificare:
documentatie @ro:materiale
2 Accese, Ultima modificare:
universitatea_de_vest_din_timisoara @ro:autoritati:relevante
2 Accese, Ultima modificare:
notificari_prin_sistemul_imi
2 Accese, Ultima modificare:
other_services @sectoare:regprof
2 Accese, Ultima modificare:
educatia_minorilor @imi:calificari_profesionale:alerte
2 Accese, Ultima modificare:
recun_superior_ue_munca @proceduri:cnred
1 Accese, Ultima modificare:
asistent_personal_profesionist @ro:profesii:reglementate
1 Accese, Ultima modificare:
asistent_personal @ro:profesii:reglementate
1 Accese, Ultima modificare:
seturi_de_activitati @imi:strategia
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_1_decembrie_1918_din_alba_iulia @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
program_de_studii_pentru_medicii_dentisti
1 Accese, Ultima modificare:
inspectoratul_scolar_judetean_neamt @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
inspectoratul_scolar_judetean_suceava @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
academia_nationala_de_informatii_mihai_viteazul @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
program_de_studii_pentru_asistentii_medicali_generalisti
1 Accese, Ultima modificare:
program_de_studii_pentru_farmacisti
1 Accese, Ultima modificare:
program_de_studii_pentru_medicii_veterinari
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_emanuel_din_oradea @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_constantin_brancoveanu_din_pitesti @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
public_administration_and_defense @sectoare:regprof
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_de_arte_din_targu_mures @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
institutul_teologic_penticostal_din_bucuresti @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
inspectoratul_scolar_judetean_mures @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
partile_implicate @imi:strategia
1 Accese, Ultima modificare:
business_services @sectoare:regprof
1 Accese, Ultima modificare:
kb @ro
1 Accese, Ultima modificare:
cons @meniu:multimedia
1 Accese, Ultima modificare:
ehea @ro:multimedia
1 Accese, Ultima modificare:
europarl @ro:multimedia
1 Accese, Ultima modificare:
epc @ro:multimedia
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_petrol-gaze_din_ploiesti @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_petru_maior_din_targu_mures @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_din_craiova @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
academia_de_studii_economice_din_bucuresti @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
asistent_medical_generalist @ro:profesii:reglementate
1 Accese, Ultima modificare:
asistent_maternal @ro:profesii:reglementate
1 Accese, Ultima modificare:
inspectorate_scolare_judetene @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_romano-germana_din_sibiu @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_babes-bolyai_din_cluj-napoca @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
academia_de_muzica_gheorghe_dima_din_cluj-napoca @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_lucian_blaga_din_sibiu @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_transilvania_din_brasov @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_ecologica_din_bucuresti @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
regprof @ro:materiale:prezentari
1 Accese, Ultima modificare:
academia_tehnica_militara_din_bucuresti @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
23_aprilie_2014
1 Accese, Ultima modificare:
15_aprilie_2014
1 Accese, Ultima modificare:
asistenti_medicali @imi:calificari_profesionale:alerte
1 Accese, Ultima modificare:
calificari_profesionale @imi
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_danubius_din_galati @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_george_bacovia_din_bacau @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
notificari @imi:calificari_profesionale
1 Accese, Ultima modificare:
asistent_medical @ro:profesii:reglementate
1 Accese, Ultima modificare:
notificare_calificari_profesionale_-_profesii_medicale
1 Accese, Ultima modificare:
codul_de_conduita_pentru_membrii_retelei_imi_pq_net_romania
1 Accese, Ultima modificare:
ghiduri_privind_certificarea_competentelor_si_recunoasterea_calificarii
1 Accese, Ultima modificare:
manualul_de_utilizare_imi
1 Accese, Ultima modificare:
drepturile_pacientilor
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_bogdan_voda_din_cluj-napoca @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
comertul_electronic @imi
1 Accese, Ultima modificare:
domenii_de_studiu
1 Accese, Ultima modificare:
academia_navala_mircea_cel_batran_din_constanta @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
recun_superior_munca @proceduri:cnred
1 Accese, Ultima modificare:
  • start.txt
  • Ultima modificare: 2020/08/01 12:07
  • (editare externă)