Căutare

Rezultatele căutării sunt afișate mai jos.

directiva_privind_recunoasterea_calificarilor_profesionale @legislatie:eur-lex
132 Accese, Ultima modificare:
ri=CELEX%3A02005L0036-20160524 DIRECTIVA 2005/36/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 7 ... ice, de asemenea, dispozițiile Directivei 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 i... tru profesiile reglementate cu implicații în ceea ce privește sănătatea sau siguranța publică, care co... mare, este necesară înlocuirea directivelor 89/48/CE ( 5 ) și 92/51/CEE ( 6 ) ale Consiliului, precum
regulamentul_cpe @legislatie:eur-lex
113 Accese, Ultima modificare:
anismului de alertă în temeiul Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului (Text ... unii Europene, având în vedere Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 s... nismului de alertă prevăzută de Directiva 2005/36/CE trebuie sprijinită prin Sistemul de informare al ... pieței interne și de abrogare a Deciziei 2008/49/CE a Comisiei („Regulamentul IMI”) - [[http://eur-le
faq @imi
77 Accese, Ultima modificare:
e// - Aș dori sa înregistrez o autoritate în IMI. Ce trebuie să fac? //Răspuns// – Pentru a înregistr... rea deoarece codul de înregistrare nu este valid. Ce pot face? //Răspuns// – Fiecare e-mail de invita... i de acces” pentru această autoritate. Din moment ce autoritatea competentă răspunde şi de fizioterape... at niciun domeniu legislativ/niciun circuit. După ce trimiteți invitațiile de înregistrare, sistemul v
regulamentul_imi @legislatie:eur-lex
57 Accese, Ultima modificare:
pieței interne și de abrogare a Deciziei 2008/49/CE a Comisiei („Regulamentul IMI”) (Text cu relevan... e, cu scopul de a sprijini statele membre în ceea ce privește punerea în aplicare a cerințelor privind... cu caracter personal prevăzute în Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 ... 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal
cerinte_privind_documentele_si_taxele @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:notificari
53 Accese, Ultima modificare:
anismului de alertă în temeiul Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului (25.6.2... la titlul III capitolul III din Directiva 2005/36/CE, documentele enumerate în anexa II partea A punct... ă (titlul III capitolul III din Directiva 2005/36/CE) ==== Următoarele documente sunt necesare pentru... ieze de drepturile prevăzute de Directiva 2005/36/CE în temeiul legislației UE relevante, de exemplu,
cnred_web @meniu
40 Accese, Ultima modificare:
rmitate a studiilor in acord cu Directiva 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale ... rmitate a studiilor in acord cu Directiva 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale ... i-IMI-SD]]| | 234|[[ https://cnred.edu.ro/cnred/#Ce-reprezinta-Europass|Ce-reprezinta-Europass]]| | 235|[[ https://cnred.edu.ro/cnred/#CeNaFer|CeNaFer]]
imi-pq @ro:materiale:intrebari
37 Accese, Ultima modificare:
ă a elevilor din învăţământul secundar? - ... * Ce materii pot fi predate de un profesor din învăţăm... n ... * Dacă este vorba de profesia de medic, ce fel de medic? - formare de bază / medic generalis... Dacă este vorba de profesia de medic stomatolog, ce specializare? - medic stomatolog / medic stomatol... rofesia de ... sau exercitarea acesteia? * La ce nivel? * ... deţine titlurile de calificare car
autoritati_competente @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:ghidul_utilizatorului
32 Accese, Ultima modificare:
t pentru prelucrarea datelor solicitanților, ceea ce facilitează procesul decizional * un canal stru... i certificatelor EPC generate prin sistem în ceea ce privește rezultatele procedurii de recunoaștere. ... ei 2013/55/UE (de modificare a Directivei 2005/36/CE). Prevederile referitoare le EPC se găsesc la articolele 4a-4e din Directiva 2005/36/CE revizuită și la considerentele 4-6 din Directiva
legea_educatiei_nationale
27 Accese, Ultima modificare:
ţile administraţiei publice locale a obligaţiilor ce le revin în organizarea şi funcţionarea învăţămân... tract de muncă şi combină pregătirea profesională ce se organizează de un operator economic, cu pregăt... favorizată, precum şi de orice alt criteriu, fapt ce determină includerea lor în clase cu cerinţe educ... imita a 50 km, sau li se asigură decontarea sumei ce reprezintă contravaloarea a 8 călătorii dus-întor
legea_privind_recunoasterea_diplomelor_si_calificarilor_profesionale_pentru_profesiile_reglementate_din_romania
23 Accese, Ultima modificare:
ializată, dobândit ulterior formării profesionale ce conduce la obţinerea unui titlu de calificare rec... zată, dobândit ulterior unei formări profesionale ce conduce la obţinerea titlurilor de calificare de ... i pot decurge din diferenţe semnificative în ceea ce priveşte exercitarea activităţilor profesionale. ... (2) ca neputând oferi garanţiile adecvate în ceea ce priveşte calificările profesionale, România infor
actele_normative_in_vigoare @imi:strategia:acte_normative
13 Accese, Ultima modificare:
pieței interne și de abrogare a Deciziei 2008/49/CE a Comisiei ( „Regulamentul IMI” )]] Text cu relev... 1115914544&uri=CELEX:32005L0036|Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 s... noiembrie 2013 de modificare a Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale ... anismului de alertă în temeiul Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului]] (Text
on-line @imi:calificari_profesionale:registre
12 Accese, Ultima modificare:
e din sectorul furajelor (în baza Regulamentului (CE) nr. 852/2004 de stabilire a cerinţelor în materi... cității vaccinurilor antirabice (Decizia 2000/258/CE) - Wykaz laboratoriów zatwierdzonych dla celów wy... 39/CEE, 92/35/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 2000/75/CE, 2001/89/CE, 2002/60/CE și 2005/94/CE) - Wykaz krajowych laboratoriów referencyjnych (dyrektywy 64/43
policy @cookie
12 Accese, Ultima modificare:
ptate nevoilor și interesului fiecăruia. În ceea ce numim “Web 2.0”, “cookie”-urile joacă un rol impo... bunătățesc eficiența publicității online. ===== Ce este un “cookie”? ===== Un “Internet Cookie” (te... e (session cookies) și nu mai sunt reținute odată ce utilizatorul a părăsit website-ul. Alte cookie-ur... nt prin intermediul setărilor browserului. ===== Ce sunt cookie-urile plasate de terți? ===== Anumit
registre_on-line
12 Accese, Ultima modificare:
e din sectorul furajelor (în baza Regulamentului (CE) nr. 852/2004 de stabilire a cerinţelor în materi... cității vaccinurilor antirabice (Decizia 2000/258/CE) - Wykaz laboratoriów zatwierdzonych dla celów wy... 39/CEE, 92/35/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 2000/75/CE, 2001/89/CE, 2002/60/CE și 2005/94/CE) - Wykaz krajowych laboratoriów referencyjnych (dyrektywy 64/43
traduceri_si_copii_legalizate @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:ghidul_utilizatorului
7 Accese, Ultima modificare:
Ținând cont de cele de mai sus, poziția în ceea ce privește cererile de depunere a traducerilor și c... tă „îndoieli justificate în mod temeinic” în ceea ce privește documentele enumerate la articolul 17 al... Această solicitare trebuie să fie efectuată după ce dosarul a fost transferat către autoritatea din ț... autoritatea din țara de origine. Evaluarea a ceea ce constituie „îndoieli justificate în mod temeinic”
descrierea_situatiei_actuale @imi:strategia
7 Accese, Ultima modificare:
calificari_profesionale
7 Accese, Ultima modificare:
chestionar_pentru_strategia_imi
6 Accese, Ultima modificare:
indicatori @imi:strategia
6 Accese, Ultima modificare:
chestionar-2017 @ro:evenimente
6 Accese, Ultima modificare:
strategia_nationala_imi_pe_termen_lung
5 Accese, Ultima modificare:
documentatie @ro:materiale
5 Accese, Ultima modificare:
cpe @ro:materiale:prezentari
4 Accese, Ultima modificare:
adev_conf_ue_munca @proceduri:cnred
4 Accese, Ultima modificare:
recun_superior_ue_munca @proceduri:cnred
4 Accese, Ultima modificare:
recunoasterea_calificarilor_profesionale
4 Accese, Ultima modificare:
contextul_organizarii_reuniunii_grupului_de_lucru
3 Accese, Ultima modificare:
notificare_calificari_profesionale_-_profesii_medicale
3 Accese, Ultima modificare:
eur-lex @ro
3 Accese, Ultima modificare:
alerta_servicii
3 Accese, Ultima modificare:
universitatea_nationala_de_arte_din_bucuresti @ro:autoritati:relevante
3 Accese, Ultima modificare:
notificare_calificari_profesionale_-_arhitecti
3 Accese, Ultima modificare:
recun_preuniv_ue_munca @proceduri:cnred
3 Accese, Ultima modificare:
cerere_de_informatii_calificari_profesionale
3 Accese, Ultima modificare:
cerere_de_informatii_detasarea_lucratorilor
2 Accese, Ultima modificare:
deciziile @imi:strategia
2 Accese, Ultima modificare:
detasarea_lucratorilor
2 Accese, Ultima modificare:
regulament_de_organizare_si_functionare_grupul_de_lucru_imi_pq_net
2 Accese, Ultima modificare:
notificare_servicii
2 Accese, Ultima modificare:
solvit
2 Accese, Ultima modificare:
regprof @ro
2 Accese, Ultima modificare:
registru_transport_de_fonduri
2 Accese, Ultima modificare:
transportul_transfrontalier_de_numerar_in_euro
2 Accese, Ultima modificare:
cazuri_solvit
2 Accese, Ultima modificare:
notificare_comert_electronic
2 Accese, Ultima modificare:
cereri_permis_de_mecanic_de_locomotiva
2 Accese, Ultima modificare:
comert_electronic
2 Accese, Ultima modificare:
cerere_privind_luarea_de_masuri_comert_electronic
2 Accese, Ultima modificare:
cereri_de_informatii_privind_achizitiile_publice
2 Accese, Ultima modificare:
drepturile_pacientilor
2 Accese, Ultima modificare:
cerere_de_informatii_drepturile_pacientilor
2 Accese, Ultima modificare:
surse_de_date @imi:strategia
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_constantin_brancoveanu_din_pitesti @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
inspectoratul_scolar_judetean_maramures @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
medici_dentisti @imi:calificari_profesionale:notificari
1 Accese, Ultima modificare:
academia_tehnica_militara_din_bucuresti @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
asistenti_medicali @imi:calificari_profesionale:notificari
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_de_arte_george_enescu_din_iasi @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
registre @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european
1 Accese, Ultima modificare:
farmacisti @imi:calificari_profesionale:notificari
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_petru_maior_din_targu_mures @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
moase @imi:calificari_profesionale:notificari
1 Accese, Ultima modificare:
arhitecti @imi:calificari_profesionale:notificari
1 Accese, Ultima modificare:
aplicatii_epc @imi:instruire
1 Accese, Ultima modificare:
obiective_specifice @imi:strategia
1 Accese, Ultima modificare:
europass @proiect
1 Accese, Ultima modificare:
imipqnet @proiect
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_constantin_brancusi_din_targu_jiu @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
eu-go @ro:multimedia
1 Accese, Ultima modificare:
europass @ro:multimedia
1 Accese, Ultima modificare:
institutii_de_invatamant_superior_in_romania @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
prezentari @ro:materiale
1 Accese, Ultima modificare:
esco @proiect
1 Accese, Ultima modificare:
recun_superior_ue_studii @proceduri:cnred
1 Accese, Ultima modificare:
medici_veterinari @imi:calificari_profesionale:notificari
1 Accese, Ultima modificare:
medici @imi:calificari_profesionale:notificari
1 Accese, Ultima modificare:
academia_navala_mircea_cel_batran_din_constanta @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
ecvet @proiect
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_de_arta_si_design_din_cluj-napoca @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
notificare_arhitecti
1 Accese, Ultima modificare:
notificare_asistenti_medicali
1 Accese, Ultima modificare:
notificare_medici_veterinari
1 Accese, Ultima modificare:
notificare_moase
1 Accese, Ultima modificare:
notificare_medici_dentisti
1 Accese, Ultima modificare:
notificare_medici
1 Accese, Ultima modificare:
notificare_farmacisti
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_de_vest_din_timisoara @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
  • start.txt
  • Ultima modificare: 2020/08/01 12:07
  • (editare externă)