Căutare

Rezultatele căutării sunt afișate mai jos.

legea_educatiei_nationale
221 Accese, Ultima modificare:
a autonom venituri proprii. Pentru activitatea de cercetare ştiinţifică se alocă anual, de la bugetul de stat... eretului şi Sportului va funcţiona şi o secţie de cercetare şi inovare pentru învăţământul cu predare în limb... sau instituţiilor şi unităţilor de învăţământ şi cercetare ştiinţifică din sistemul învăţământului de stat, ... nevoii de competenţă a mediului socioeconomic; b)cercetare ştiinţifică, dezvoltare, inovare şi transfer tehn
chestionar_pentru_strategia_imi
21 Accese, Ultima modificare:
tere) Programul Cadru 7 (2007-2013) al UE pentru Cercetare si Dezvoltare care_____________________________... _ ---- d. Persoane implicate în activitatea de cercetare/dezvoltare/inovare: (vă rugăm să completați) Nr... mai semnificative și cu rezultate deosebite în cercetare, dezvoltare și inovare? ________________________... e numărul mediu anual de granturi/proiecte CDI de cercetare implementate în ultimii 7 ani de către organiza
hg_582_2014_master
19 Accese, Ultima modificare:
aeronautice şi spaţiale Ingineria autovehiculelor Cercetare şi dezvoltare în ingineria autovehiculelor Ingine... video Ştiinţe ale comunicării Teorii şi metode de cercetare în ştiinţele comunicării Sociologie Antropologie, dezvoltare comunitară şi regională Sociologie Cercetare în sociologie/Research in sociology (interdisciplinar cu domeniul: Sociologie) Sociologie Cercetare sociologică avansată Sociologie Comunicare interc
hg_581_2013_master
16 Accese, Ultima modificare:
facerilor | Business | Administrarea afacerilor | Cercetare în afaceri | Administrarea afacerilor | comportam... ie | Biologie | Biologia dezvoltării (masterat de cercetare ştiinţifică) | Biologie | Biologia dezvoltării şi... n după finalizarea proiectului) | Contabilitate | Cercetare în contabilitate şi informatică de gestiune | Con... oltare rurală şi regională | Economie | Master de cercetare în economie şi afaceri (interdisciplinar cu domen
om_4945_2012
10 Accese, Ultima modificare:
tării Biologie Biologia dezvoltării – masterat de cercetare ştiinţifică Biologie Bioprocedee în domeniul agro... Economie şi dezvoltare durabilă Economie Formare-cercetare-inovare în knowledge society Economie Management ... ale Comunicare în limba engleză pentru predare şi cercetare economică Economie şi afaceri internaţionale Econ... ^ Programul de studii ^ Ingineria autovehiculelor Cercetare şi dezvoltare în ingineria autovehiculelor Ingine
universitatea_din_craiova @ro:autoritati:relevante
8 Accese, Ultima modificare:
valori adăugate în construcția unui CV european. Cercetare Universitatea din Craiova pune accent pe excelen... tieră şi participarea în reţele internaţionale de cercetare. Activitatea de cercetare ştiinţifică are în vedere priorităţile europene în domeniul activităţilor de dezvo... itatea din Craiova dispune de o infrastructură de cercetare solidă: INCESA (Infrastructura de cercetare în șt
universitatea_nationala_de_arte_din_bucuresti @ro:autoritati:relevante
7 Accese, Ultima modificare:
nală de Arte din Bucureşti este o universitate de cercetare avansată şi educaţie, căreia Agenţia Română de As... preciere pentru diversitate, abilitatea de a face cercetare într-o varietate de metode, capacitatea de a refl... aparte fiind acordată programelor de educaţie şi cercetare promovate de Comisia Europeană, de organizaţiile ... ate, prin programe de cooperare internaţională în cercetare şi educaţie. Universitatea Naţională de Arte din
universitatea_tehnica_gh._asachi_din_iasi @ro:autoritati:relevante
7 Accese, Ultima modificare:
eorghe Asachi" din Iași (TUIASI), universitate de cercetare avansată și educație, clasificata în primele 12 u... ademic de excelenta în procesul de predare și de cercetare, ca mijloc de comunicare și contribuţie la patrim... ă a două programe Erasmus Mundus. Activitatea de cercetare. TUIASI are o importantă dimensiune de cercetare, având 23 de centre de cercetare acreditate, cu laboratoare
universitatea_petru_maior_din_targu_mures @ro:autoritati:relevante
5 Accese, Ultima modificare:
de încredere ridicat”. Structura academică şi de cercetare a Universităţii „Petru Maior” din Tîrgu Mureş est... sigură desfăşurarea activităţilor didactice şi de cercetare. În cadrul universităţii funcţionează Facultatea ... nte specifice pentru activităţile didactice şi de cercetare, reţele moderne de calculatoare şi biblioteci bin... comunicaţii de date ROEDUNET pentru învăţământ şi cercetare. Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureş se d
universitatea_constantin_brancusi_din_targu_jiu @ro:autoritati:relevante
5 Accese, Ultima modificare:
b coordonarea Ministerului Educației Naționale și Cercetare Științifică, în baza principiul autonomiei univer... ă - formată din studenți, personal didactic și de cercetare, personal auxiliar și de cercetare precum și personalități cărora le-a fost acordată calitatea de membru al... Jiu își asumă în prezent misiunea de educaţie şi cercetare, având ca scop generarea şi transferarea cunoaşte
calificari_profesionale
5 Accese, Ultima modificare:
erket.se 8 52733200 1804 Agenţia pentru Educaţie, Cercetare şi Studii Medicale (Madrid) AGENCIA LAÍN ENTRALGO... 903 7020 Autoritatea competentă pentru ştiinţă şi cercetare - Biroul pentru instituţiile de învăţământ secund... 428 40 0 1661 Biroul pentru educaţie, ştiinţă şi cercetare Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissensc... g.li 2366035 6613 Departamentul pentru pescuit și cercetare marină – autoritatea competentă pentru cazuri de
universitatea_alexandru_ioan_cuza_din_iasi @ro:autoritati:relevante
5 Accese, Ultima modificare:
tradiţie a excelenţei şi inovaţiei în educaţie şi cercetare. Cu peste 23.000 de studenţi şi aproximativ 750 d... nternaţionale, prin intermediul a 24 de centre de cercetare şi de excelenţă, ale căror rezultate sunt prezent... iniţiative unice de stimulare a performanţelor în cercetare, de încurajare a unui model didactic interactiv ş... , seminarii etc - după care urmează un program de cercetare ştiinţifică, creditat cu 120 ECTS. Finalitatea ci
alerta_servicii
4 Accese, Ultima modificare:
408500 | |6613 |Departamentul pentru pescuit și cercetare marină – autoritatea competentă pentru cazuri de ... juridice legate de universități, întreprinderi și cercetare (Comunitatea autonomă Murcia) |Servicio Jurídico... tatea regională competentă pentru universități și cercetare (Comunitatea autonomă Murcia) |Servicio de unive... nificare energetică – Energie şi mediu – Energie, cercetare, dezvoltare, inovare – Eficienţa energetică a clă
universitatea_tehnica_din_cluj-napoca @ro:autoritati:relevante
4 Accese, Ultima modificare:
/docbri_cj/docbricj11.pdf Este o universitate de cercetare avansată şi educaţie, are în componenţă 12 facult... ăţii. În toate facultăţile fiinţează structuri de cercetare, de la colective, grupuri şi laboratoare, până la centre şi platforme de cercetare. Direcţiile de cercetare deschise sunt orientate pe priorităţile şi perspectivele pe plan mondial: de la teh
cerere_de_informatii_calificari_profesionale
3 Accese, Ultima modificare:
|7020 |Autoritatea competentă pentru ştiinţă şi cercetare - Biroul pentru instituţiile de învăţământ secund... 366035 | |6613 |Departamentul pentru pescuit și cercetare marină – autoritatea competentă pentru cazuri de ... nfo@iscp.ie |+353 1 4022148 | |3868 |Fondul de cercetare privind mediul de lucru - Autoritatea competentă
pcue @ro
3 Accese, Ultima modificare:
universitatea_crestina_partium_din_oradea @ro:autoritati:relevante
3 Accese, Ultima modificare:
universitatea_maritima_din_constanta @ro:autoritati:relevante
3 Accese, Ultima modificare:
universitatea_tibiscus_din_timisoara @ro:autoritati:relevante
3 Accese, Ultima modificare:
universitatea_constantin_brancoveanu_din_pitesti @ro:autoritati:relevante
2 Accese, Ultima modificare:
universitatea_valahia_din_targoviste @ro:autoritati:relevante
2 Accese, Ultima modificare:
lista_profile_ocupationale
2 Accese, Ultima modificare:
profesii_reglementate_in_romania_inregistrate_in_regprof_test
2 Accese, Ultima modificare:
universitatea_vasile_alecsandri_din_bacau @ro:autoritati:relevante
2 Accese, Ultima modificare:
universitatea_politehnica_din_timisoara @ro:autoritati:relevante
2 Accese, Ultima modificare:
academia_de_studii_economice_din_bucuresti @ro:autoritati:relevante
2 Accese, Ultima modificare:
universitatea_andrei_saguna_din_constanta @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
academia_nationala_de_informatii_mihai_viteazul @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_romano-germana_din_sibiu @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
transportul_transfrontalier_de_numerar_in_euro
1 Accese, Ultima modificare:
registre_on-line
1 Accese, Ultima modificare:
institutii_de_invatamant_superior_in_romania @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_de_arte_din_targu_mures @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_hyperion_din_bucuresti @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
autoritati_competente_pentru_profesiile_reglementate @imi:instruire
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_bioterra_din_bucuresti @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
europass @proiect
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_de_medicina_si_farmacie_din_craiova @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
detasarea_lucratorilor
1 Accese, Ultima modificare:
etablissements_d_enseignement_superieur_en_roumanie
1 Accese, Ultima modificare:
competente @ro:autoritati
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_de_arta_si_design_din_cluj-napoca @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_ovidius_din_constanta @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_sapientia @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
cerere_de_informatii_detasarea_lucratorilor
1 Accese, Ultima modificare:
notificare_servicii
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_de_vest_din_timisoara @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_lucian_blaga_din_sibiu @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
higher_education_institutions_in_romania
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_eftimie_murgu_din_resita @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
on-line @imi:calificari_profesionale:registre
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_romano-americana_din_bucuresti @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
academia_tehnica_militara_din_bucuresti @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
specificatii @meniu:cnred:web
1 Accese, Ultima modificare:
  • start.txt
  • Ultima modificare: 2020/08/01 12:07
  • (editare externă)