Căutare

Rezultatele căutării sunt afișate mai jos.

directiva_privind_recunoasterea_calificarilor_profesionale @legislatie:eur-lex
30 Accese, Ultima modificare:
u care autoritățile competente pot solicita copii certificate în conformitate cu articolul 4b alineatul (3) al ... ismul relevant și poate cere solicitantului copii certificate ale documentelor. În cazul cererilor ulterioare d... formații suplimentare sau transmiterea unei copii certificate a unui document, pe care acesta din urmă le trans... formații suplimentare sau transmiterea unei copii certificate a unui document, pe care acesta din urmă le trans
traduceri_si_copii_legalizate @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:ghidul_utilizatorului
21 Accese, Ultima modificare:
Condiții pentru solicitarea de traduceri și copii certificate pentru conformitate cu originalul în cadrul proce... e statelor membre pot solicita traduceri și copii certificate ale documentelor prezentate în sprijinul unei cer... e cererile de depunere a traducerilor și copiilor certificate ale documentelor este următoarea: ===== 2. Tradu... liberată în țara de origine, și * (iii) anumite certificate eliberate de autoritățile care se ocupă de cereri
recognition_of_professional_qualifications @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:user_guide
18 Accese, Ultima modificare:
ons as its nationals. You do not need to submit a certificate of recognition issued by an official authority. I... ssional licence, extract from the trade register, certificate from the professional association, certificate from your employer accompanied by a social security or tax docu... r example: an extract from the 'judicial record', certificate from a judicial or police authority, etc. 3. Evi
competent_authorities @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:user_guide
16 Accese, Ultima modificare:
estination and authorising the issuing of the EPC certificate (in cases of establishment and temporary mobility... n in the system - You can also generate the EPC certificate when the application has this status, To do this, click on the Generate EPC certificate button NOTE: The EPC certificate that will be generated is exactly the same as the one the applicant can gene
regulamentul_cpe @legislatie:eur-lex
10 Accese, Ultima modificare:
de origine și condițiile pentru a solicita copii certificate și traduceri autorizate. Pentru a facilita gestio... lul 15 ==== Condiții pentru solicitarea de copii certificate ==== (1) Autoritatea competentă a statului mem... prezentul regulament și în cazul în care copiile certificate sunt solicitate de statul membru gazdă, în temeiu... entru care solicitantul trebuie să prezinte copii certificate în temeiul alineatului (1) și comunică, prin inte
legea_educatiei_nationale
9 Accese, Ultima modificare:
D prevăzute la art. 77 alin. (4) li se eliberează certificate care atestă nivelul de competenţă lingvistică, re... ivelul de competenţă digitală. Eliberarea acestor certificate nu este condiţionată de promovarea probelor scris... ământul superior sunt atestate prin diplome, prin certificate şi prin alte acte de studii eliberate numai de că... înscrisuri, acte financiare/contabile, diplome şi certificate. (2)Rectorul confirmat de ministrul educaţiei, ce
registre_on-line
7 Accese, Ultima modificare:
aboratoarelor (laboratoare acreditate şi persoane certificate) autorizate să efectueze măsurători ale nivelului... vokatnøglen | | | ::: | Registrul laboratoarelor certificate - Database over akkrediterede laboratorier, certi... :: | | Registrul persoanelor autorizate să emită certificate de construcţii în conformitate cu reglementările ... c al furnizorilor de servicii poştale electronice certificate - Elenco Pubblico dei Gestori di Posta Elettronic
on-line @imi:calificari_profesionale:registre
7 Accese, Ultima modificare:
aboratoarelor (laboratoare acreditate şi persoane certificate) autorizate să efectueze măsurători ale nivelului... vokatnøglen | | | ::: | Registrul laboratoarelor certificate - Database over akkrediterede laboratorier, certi... :: | | Registrul persoanelor autorizate să emită certificate de construcţii în conformitate cu reglementările ... c al furnizorilor de servicii poştale electronice certificate - Elenco Pubblico dei Gestori di Posta Elettronic
moase @imi:calificari_profesionale:notificari
6 Accese, Ultima modificare:
Change of denomination of the title / evidence / certificate / awarding body | | B1. Change of denomination o... ife (RM) | 01/09/2006 | A. New title / evidence / certificate / training program or modified training program |... e (R.M.) | 01/09/2006 | A. New title / evidence / certificate / training program or modified training program |... /2015 | | 3165 | Published in IMI | 1 | Ireland | Certificate in Midwifery | The Nursing and Midwifery Board of
cerintele_nationale_privind_certificarea @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:notificari
5 Accese, Ultima modificare:
== ---- Articolul 16 ==== Gestionarea copiilor certificate ==== (1) Statele membre precizează în IMI tipurile de copii certificate care sunt acceptate pe teritoriul lor în temeiul ... le competente ale statelor membre acceptă copiile certificate eliberate într-un alt stat membru în temeiul acte... rivind valabilitatea și autenticitatea unei copii certificate într-un alt stat membru, autoritățile competente
titluri_de_calificare_ca_medic_dentar_specialist
4 Accese, Ultima modificare:
dentistes | 28 ianuarie 1980 | | Ireland | Certificate of specialist dentist in orthodontics | Compete... lsen | 1 ianuarie 1994 | | United Kingdom | Certificate of Completion of specialist training in orthodont... 980 | | | | | 1 ianuarie 2003 | | Ireland | Certificate of specialist dentist in oral surgery | Compete... lsen | 1 ianuarie 1994 | | United Kingdom | Certificate of completion of specialist training in oral surg
titluri_de_calificare_ca_arhitect_recunoscute_in_temeiul_articolului_46_alineatul_1
4 Accese, Ultima modificare:
nology, Bolton Street, Dublin) | | | | ::: | 3. Certificate of associateship (ARIAI) | 3. Royal Institute of Architects of Ireland | | | | ::: | 4. Certificate of membership (MRIAI) | 4. Royal Institute of A... iplomas in architecture | 1. - Universities | Certificate of architectural education, issued by the Archite... and Part II certificates will be eligible for the Certificate of Architectural Education if they can satisfy th
imi-pq @ro:materiale:intrebari
3 Accese, Ultima modificare:
Directive 2005/36/EC? | 79| | Does the attached certificate lawfully justify that [${Title} ${FirstName} ${Su... ional activity of [${Profession}], evidenced by a certificate recognised by the Member State or judged by a com... duration of the previous training, evidenced by a certificate recognised by the Member State or judged by a com
titluri_de_calificare_ca_asistent_medical_generalist
3 Accese, Ultima modificare:
stra (bakalař, Bc.), accompanied by the following certificate: Vysvědčeni o statni zavěrečné zkousce | 1. Vys... specialista, DiS.), accompanied by the following certificate: Vysvědčeni o absolutoriu | 2. Vyssi odborna sk... Infirmer(ere) | 29 iunie 1979 | | Ireland | Certificate of Registered General Nurse | An Bord Altranais
participanti_la_programele_de_formare_profesionala_imi_pq_net_romania
3 Accese, Ultima modificare:
de formare profesională IMI PQ NET România ===== Certificate de participare de la programele de formare profes... zat la Mamaia în perioada 15-20 iulie 2013. ==== Certificate de participare distribuite ==== ^ # ^ Autoritate... riat@unnpr.ro]] | 1| @lightgreen:DA | - | ==== Certificate de participare rămase nedistribuite ==== # Crist
cnred_web @meniu
2 Accese, Ultima modificare:
documentatie @ro:materiale
2 Accese, Ultima modificare:
adev_conf_ue_munca @proceduri:cnred
2 Accese, Ultima modificare:
titluri_de_calificare_de_baza_in_medicina
2 Accese, Ultima modificare:
titluri_de_calificare_ca_farmacist
2 Accese, Ultima modificare:
titluri_de_calificare_in_medicina_generala
2 Accese, Ultima modificare:
titluri_de_calificare_ca_medic_specialist
2 Accese, Ultima modificare:
adev_conf_ue_studii_ro @proceduri:cnred
2 Accese, Ultima modificare:
titluri_de_calificare_ca_moasa
1 Accese, Ultima modificare:
adev_conf_ue_predare @proceduri:cnred
1 Accese, Ultima modificare:
lista_profesiilor_si_ocupatiilor_reglementate_sub_aspectul_formarii
1 Accese, Ultima modificare:
medici_dentisti @imi:calificari_profesionale:notificari
1 Accese, Ultima modificare:
asistenti_medicali @imi:calificari_profesionale:notificari
1 Accese, Ultima modificare:
notificari @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european
1 Accese, Ultima modificare:
notificare_moase
1 Accese, Ultima modificare:
notificare_medici_veterinari
1 Accese, Ultima modificare:
actele_normative_in_vigoare @imi:strategia:acte_normative
1 Accese, Ultima modificare:
cpe @ro:materiale:prezentari
1 Accese, Ultima modificare:
europass @proiect
1 Accese, Ultima modificare:
farmacisti @imi:calificari_profesionale:notificari
1 Accese, Ultima modificare:
arhitecti @imi:calificari_profesionale:notificari
1 Accese, Ultima modificare:
notificare_medici_dentisti
1 Accese, Ultima modificare:
notificare_medici
1 Accese, Ultima modificare:
medici_veterinari @imi:calificari_profesionale:notificari
1 Accese, Ultima modificare:
medici @imi:calificari_profesionale:notificari
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_maritima_din_constanta @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
primite @imi:calificari_profesionale:cereri
1 Accese, Ultima modificare:
distribuire_certificate_imi_pq_net_din_2012
1 Accese, Ultima modificare:
notificare_farmacisti
1 Accese, Ultima modificare:
notificare_asistenti_medicali
1 Accese, Ultima modificare:
notificare_arhitecti
1 Accese, Ultima modificare:
faq @imi
1 Accese, Ultima modificare:
  • start.txt
  • Ultima modificare: 2020/08/01 12:07
  • (editare externă)