Căutare

Rezultatele căutării sunt afișate mai jos.

directiva_privind_recunoasterea_calificarilor_profesionale @legislatie:eur-lex
27 Accese, Ultima modificare:
olul 55 ale acestuia, având în vedere propunerea Comisiei ( 1 ), având în vedere avizul Comitetului Econom... cadrul unui stat membru. Ca urmare a comunicării Comisiei intitulate „Noi piețe europene ale muncii deschis... oricărui cetățean care depune o cerere, precum și Comisiei, toate informațiile și adresele referitoare la pr... exercitare a competențelor de executare conferite Comisiei ( 20 ). (36) Elaborarea de către statele membre
regulamentul_imi @legislatie:eur-lex
17 Accese, Ultima modificare:
ei interne și de abrogare a Deciziei 2008/49/CE a Comisiei („Regulamentul IMI”) (Text cu relevanță pentru S... pecial articolul 114, având în vedere propunerea Comisiei Europene, după transmiterea proiectului de act l... în anexa la prezentul regulament. - Comunicarea Comisiei din 21 februarie 2011 intitulată „O mai bună guve... ndere a IMI la alte acte ale Uniunii. Comunicarea Comisiei din 13 aprilie 2011 intitulată „Actul privind pia
legea_educatiei_nationale
16 Accese, Ultima modificare:
ră activitatea în afara IOSUD respective. Membrii comisiei de doctorat au titlul de doctor şi au cel puţin f... de doctorat se susţine în şedinţă publică în faţa comisiei de doctorat, după evaluarea de către toţi referen... avea loc în prezenţa a cel puţin 4 dintre membrii comisiei de doctorat, cu participarea obligatorie a preşedintelui comisiei şi a conducătorului de doctorat. Susţinerea publi
actele_normative_in_vigoare @imi:strategia:acte_normative
5 Accese, Ultima modificare:
ei interne și de abrogare a Deciziei 2008/49/CE a Comisiei ( „Regulamentul IMI” )]] Text cu relevanță pentru... gulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/983 al Comisiei din 24 iunie 2015 privind procedura de eliberare ... T/?qid=1411111955042&uri=CELEX:32009D0739|Decizia Comisiei 2009/739/CE din 2 octombrie 2009 de stabilire a u... =CELEX:32014D0089|Decizia de punere în aplicare a Comisiei 2014/89/UE din 14 februarie 2014 privind un proie
implementarea_sistemului_de_informare_al_pietei_interne_-_imi_in_romania @imi:instruire
3 Accese, Ultima modificare:
ntul de punere în aplicare (UE) nr. 983 / 2015 al Comisiei din 24 iunie 2015 privind procedura de eliberare ... ei interne și de abrogare a Deciziei 2008/49/CE a Comisiei („Regulamentul IMI”) ===== Prelucrarea datelor c... lamentului de punere în aplicare (UE) 2015/983 al Comisiei din 24 iunie 2015 privind procedura de eliberare
ec @ro:multimedia
3 Accese, Ultima modificare:
ică și strategică a Uniunii. Direcția politicilor Comisiei este dată de un grup de 28 de comisari, cunoscut ... politicilor intră în atribuțiile departamentelor Comisiei, numite direcții generale (DG-uri). Președintele ... le sunt principalii factori de decizie din cadrul Comisiei. Sursa: [[https://ec.europa.eu/info/about-europea
regulament_de_organizare_si_functionare_grupul_de_lucru_imi_pq_net
3 Accese, Ultima modificare:
nte, membri cu rol decizional, un reprezentant al Comisiei Europene cu rol consulatativ, observatori, invita... Q NET având drept de decizie. (6) Reprezentantul Comisiei Europene are rol consultativ. (7) Observatorii s... membri ai grupului, observatori si reprezentantul Comisiei Europene in GL. (4) Convocarea reuniunilor, tran
legea_privind_recunoasterea_diplomelor_si_calificarilor_profesionale_pentru_profesiile_reglementate_din_romania
3 Accese, Ultima modificare:
data aderării, coordonatorul naţional va comunica Comisiei Europene şi statelor membre lista profesiilor reg... la data aderării, coordonatorul naţional comunică Comisiei Europene şi statelor membre lista profesiilor reg... le comune definite la alin. (1) pot fi prezentate Comisiei Europene de către statele membre sau de către aso
regulamentul_cpe @legislatie:eur-lex
2 Accese, Ultima modificare:
GULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/983 AL COMISIEI din 24 iunie 2015 privind procedura de eliberar... ei interne și de abrogare a Deciziei 2008/49/CE a Comisiei („Regulamentul IMI”) - [[http://eur-lex.europa.eu
descrierea_situatiei_actuale @imi:strategia
2 Accese, Ultima modificare:
a fost recunoscut ca o "bună practică" în cadrul Comisiei Europene - un exercițiu de raționalizare IT și a ... juridice multiple a determinat cereri din cadrul Comisiei Europene și din partea statelor membre să ofere s
regprof @ro
2 Accese, Ultima modificare:
ateriale:prezentari:serviciul_de_autentificare_al_comisiei_europene_ecas|Sistemul de autentificare a Comisiei Europene - ECAS]]). Dacă încă nu aveți un cont de conect
autoritati_competente @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:ghidul_utilizatorului
2 Accese, Ultima modificare:
gulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/983 al Comisiei și anexele sale conțin alte dispoziții care clari... țială | | 16.11.2015 | 0.2 | Versiunea editorilor Comisiei | | 20.11.2015 | 1.0 | Versiunea definitivă pentr
faq @imi
2 Accese, Ultima modificare:
oane neautorizate. Administratorii IMI din cadrul Comisiei Europene vă vor contacta pentru a vă cere să conf... contacteze serviciul de asistenţă informatică al Comisiei. ===== Accesarea IMI (întrebări pentru administr
metodologia_de_cooperare_intre_autoritatile_nationale_competente_in_vederea_implementarii_sistemului_de_informare_al_pietei_interne_imi_la_nivel_national
2 Accese, Ultima modificare:
ncurajează consultarea paginii web dedicate IMI a Comisiei Europene, precum și utilizarea sistemului de form... cționarea și implementarea sistemului, comunicând Comisiei Europene propunerile relevante ale acestora, în v
recunoasterea_calificarilor_profesionale
2 Accese, Ultima modificare:
ei interne și de abrogare a Deciziei 2008/49/CE a Comisiei]] | ::: | | [[http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ... vante pot fi consultate pe site-ul oficial IMI al Comisiei Europene: http://ec.europa.eu/internal_market/im
strategia_nationala_imi_pe_termen_lung
2 Accese, Ultima modificare:
prezentari @ro:materiale
2 Accese, Ultima modificare:
seturi_de_activitati @imi:strategia
2 Accese, Ultima modificare:
notificare_servicii
1 Accese, Ultima modificare:
statistica_imi_pq_pentru_perioada_2008-prezent
1 Accese, Ultima modificare:
principii @imi:strategia
1 Accese, Ultima modificare:
transportul_transfrontalier_de_numerar_in_euro
1 Accese, Ultima modificare:
cerere_de_informatii_calificari_profesionale
1 Accese, Ultima modificare:
obiectivele @imi:strategia
1 Accese, Ultima modificare:
cerere_de_informatii_detasarea_lucratorilor
1 Accese, Ultima modificare:
documentatie @ro:materiale
1 Accese, Ultima modificare:
aplicatii_epc @imi:instruire
1 Accese, Ultima modificare:
notificare_comert_electronic
1 Accese, Ultima modificare:
imipqnet @proiect
1 Accese, Ultima modificare:
cons @meniu:multimedia
1 Accese, Ultima modificare:
europarl @ro:multimedia
1 Accese, Ultima modificare:
detasarea_lucratorilor
1 Accese, Ultima modificare:
comert_electronic
1 Accese, Ultima modificare:
calificari_profesionale
1 Accese, Ultima modificare:
cereri @imi:calificari_profesionale
1 Accese, Ultima modificare:
drepturile_pacientilor
1 Accese, Ultima modificare:
cerere_de_informatii_drepturile_pacientilor
1 Accese, Ultima modificare:
cereri_de_informatii_privind_achizitiile_publice
1 Accese, Ultima modificare:
cerere_privind_luarea_de_masuri_comert_electronic
1 Accese, Ultima modificare:
eur-lex @ro
1 Accese, Ultima modificare:
  • start.txt
  • Ultima modificare: 2020/08/01 12:07
  • (editare externă)