start

Căutare

Rezultatele căutării sunt afișate mai jos.

directiva_privind_recunoasterea_calificarilor_profesionale @legislatie:eur-lex
212 Accese, Ultima modificare:
======= Directiva privind recunoaşterea calificărilor profesionale ======= Textul consolidat al Directivei e... -content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A02005L0036-20160524 DIRECTIVA 2005/36/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIU... rivind protecția datelor cu caracter personal din Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliulu... a circulație a acestor date ( 23 ), precum și din Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliu
regulamentul_cpe @legislatie:eur-lex
103 Accese, Ultima modificare:
d funcționarea Uniunii Europene, având în vedere Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliu... de aplicare a mecanismului de alertă prevăzută de Directiva 2005/36/CE trebuie sprijinită prin Sistemul de in... nțele prevăzute la articolul 4a alineatul (7) din Directiva 2005/36/CE în ceea ce privește cifrele legate de ... iilor prevăzute la articolul 4a alineatul (7) din Directiva 2005/36/CE. - Potrivit articolului 12 din Regul
cerinte_privind_documentele_si_taxele @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:notificari
51 Accese, Ultima modificare:
utomate prevăzute la titlul III capitolul III din Directiva 2005/36/CE, documentele enumerate în anexa II par... cunoaștere automată (titlul III capitolul III din Directiva 2005/36/CE) ==== Următoarele documente sunt nece... e poate să beneficieze de drepturile prevăzute de Directiva 2005/36/CE în temeiul legislației UE relevante, de exemplu, Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliu
cnred_web @meniu
34 Accese, Ultima modificare:
/cnred/#Adeverinţa de conformitate a studiilor cu Directiva privind recunoaşterea calificărilor profesionale ... România|Adeverinţa de conformitate a studiilor cu Directiva privind recunoaşterea calificărilor profesionale ... deverinţa de conformitate a studiilor in acord cu Directiva 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor pr... deverinţa de conformitate a studiilor in acord cu Directiva 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor pr
regulamentul_imi @legislatie:eur-lex
26 Accese, Ultima modificare:
otecția datelor cu caracter personal prevăzute în Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliulu... L 8, 12.1.2001, p. 1]]). Definițiile utilizate în Directiva 95/46/CE și în Regulamentul (CE) nr. 45/2001 ar t... care, în temeiul articolului 15 alineatul (7) din Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consili... ]), prin utilizarea procedurii în conformitate cu Directiva 98/34/CE a Parlamentului European și a Consiliulu
actele_normative_in_vigoare @imi:strategia:acte_normative
13 Accese, Ultima modificare:
nt/RO/TXT/?qid=1411115914544&uri=CELEX:32005L0036|Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliu... nt/RO/TXT/?qid=1411112461692&uri=CELEX:32013L0055|Directiva 2013/55/UE a Parlamentului European și a Consiliu... opa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32006L0123|Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consili... ntre statele membre în temeiul capitolului VI din Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consili
imi-pq @ro:materiale:intrebari
13 Accese, Ultima modificare:
* ... deţine diploma cuprinsă în anexa 5.6.2 din Directiva 2005/36/CE? [Titluri de calificare ca farmacist] ... * ... deţine diploma cuprinsă în anexa 5.1.4 din Directiva 2005/36/CE? [Titluri de calificare în medicina ge... * ... deţine diploma cuprinsă în anexa 5.1.1 din Directiva 2005/36/CE? [Titluri de calificare de bază în med... * ... deţine diploma cuprinsă în anexa 5.1.2 din Directiva 2005/36/CE? [Titluri de calificare ca medic speci
on-line @imi:calificari_profesionale:registre
10 Accese, Ultima modificare:
e material seminal de animale din specia bovină (Directiva 88/407/CEE) - Wykaz zatwierdzonych centrów pozysk... e material seminal de animale din specia ecvină (Directiva 92/65/CEE) - Wykaz zatwierdzonych centrów pozyski... material seminal de animale din specia porcină (Directiva 92/65/CEE) - Wykaz zatwierdzonych centrów pozyski... e material seminal de animale din specia bovină (Directiva 88/407/CEE) - Wykaz zatwierdzonych centrów przech
registre_on-line
10 Accese, Ultima modificare:
e material seminal de animale din specia bovină (Directiva 88/407/CEE) - Wykaz zatwierdzonych centrów pozysk... e material seminal de animale din specia ecvină (Directiva 92/65/CEE) - Wykaz zatwierdzonych centrów pozyski... material seminal de animale din specia porcină (Directiva 92/65/CEE) - Wykaz zatwierdzonych centrów pozyski... e material seminal de animale din specia bovină (Directiva 88/407/CEE) - Wykaz zatwierdzonych centrów przech
calificari_profesionale
9 Accese, Ultima modificare:
ntru inspecţia muncii - Biroul de legătură pentru Directiva privind detaşarea lucrătorilor Direktoratet for a... cafr.ro 214107443 1442 CIRIUS (punct de contact - Directiva 2005/36/CE) Styrelsen for Videregående Uddannelse... fr 1 40 56 60 00 7080 Coordonator naţional pentru Directiva privind recunoaşterea calificărilor profesionale ... (CNIMI - Centru SOLVIT – punct de contact pentru Directiva servicii și Directiva privind calificările profes
cerintele_nationale_privind_certificarea @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:notificari
7 Accese, Ultima modificare:
rmenul prevăzut la articolul 4d alineatul (1) din Directiva 2005/36/CE, acest lucru nu suspendă termenele pen... rmenul prevăzut la articolul 4c alineatul (1) din Directiva 2005/36/CE, autoritatea competentă a statului mem... t cele prevăzute la articolul 7 alineatul (4) din Directiva 2005/36/CE. (8) În cazul în care autoritatea c... 2) și (3) și alineatul (5) al doilea paragraf din Directiva 2005/36/CE. ---- Articolul 17 ==== Cereri de t
notificare_servicii
6 Accese, Ultima modificare:
ntru inspecţia muncii - Biroul de legătură pentru Directiva privind detaşarea lucrătorilor |Direktoratet for... u notificări în baza articolelor 15.7 și 39.5 din Directiva privind serviciile (Comunitatea autonomă Castilla... u notificări în baza articolelor 15.7 și 39.5 din Directiva privind serviciile (Comunitatea autonomă Extremad... 5 |Coordonator al modulului de notificare pentru Directiva privind serviciile în Spania (Secretariatul de st
transportul_transfrontalier_de_numerar_in_euro
5 Accese, Ultima modificare:
ntru inspecţia muncii - Biroul de legătură pentru Directiva privind detaşarea lucrătorilor Direktoratet for a... -gv.es 945 018571 7551 Coordonator delegat pentru directiva privind detaşarea lucrătorilor DIRECCIÓN GENERAL ... Inspectoratul muncii - Biroul de legătură pentru Directiva privind detaşarea lucrătorilor Ministerie van Soc... (CNIMI - Centru SOLVIT – punct de contact pentru Directiva servicii și Directiva privind calificările profes
detasarea_lucratorilor
5 Accese, Ultima modificare:
ntru inspecţia muncii - Biroul de legătură pentru Directiva privind detaşarea lucrătorilor Direktoratet for a... -gv.es 945 018571 7551 Coordonator delegat pentru directiva privind detaşarea lucrătorilor DIRECCIÓN GENERAL ... Inspectoratul muncii - Biroul de legătură pentru Directiva privind detaşarea lucrătorilor Ministerie van Soc... (CNIMI - Centru SOLVIT – punct de contact pentru Directiva servicii și Directiva privind calificările profes
documentatie @ro:materiale
5 Accese, Ultima modificare:
i_sd_handbook_ro.pdf|Ghidul utilizatorului IMI și directiva privind serviciile]] [[http://ec.europa.eu/inter... le și a cererilor EPC]] * [[legislatie:eur-lex:directiva_privind_recunoasterea_calificarilor_profesionale|Directiva privind recunoaşterea calificărilor profesionale]... solidat al Directivei 2005/36/CE, modificată prin Directiva 2013/55/UE * [[imi:calificari_profesionale:car
drepturile_pacientilor
4 Accese, Ultima modificare:
contextul_organizarii_reuniunii_grupului_de_lucru
4 Accese, Ultima modificare:
eur-lex @ro
3 Accese, Ultima modificare:
comert_electronic
3 Accese, Ultima modificare:
faq @imi
3 Accese, Ultima modificare:
cerere_de_informatii_calificari_profesionale
3 Accese, Ultima modificare:
cerere_de_informatii_detasarea_lucratorilor
2 Accese, Ultima modificare:
creeaza @imi:instruire:alerte_si_notificari
2 Accese, Ultima modificare:
cerere_de_informatii_drepturile_pacientilor
2 Accese, Ultima modificare:
recunoasterea_calificarilor_profesionale
2 Accese, Ultima modificare:
alerta_servicii
2 Accese, Ultima modificare:
alerte_si_notificari_-_creeaza
2 Accese, Ultima modificare:
notificare_calificari_profesionale_-_profesii_medicale
2 Accese, Ultima modificare:
strategia_nationala_imi_pe_termen_lung
2 Accese, Ultima modificare:
notificare_calificari_profesionale_-_arhitecti
2 Accese, Ultima modificare:
solvit
2 Accese, Ultima modificare:
notificare_moase
1 Accese, Ultima modificare:
notificare_medici_dentisti
1 Accese, Ultima modificare:
notificare_asistenti_medicali
1 Accese, Ultima modificare:
notificare_arhitecti
1 Accese, Ultima modificare:
denumirile_formarilor_medicale_specializate
1 Accese, Ultima modificare:
titluri_de_calificare_ca_asistent_medical_generalist
1 Accese, Ultima modificare:
notificare_comert_electronic
1 Accese, Ultima modificare:
notificare_medici_veterinari
1 Accese, Ultima modificare:
notificare_medici
1 Accese, Ultima modificare:
notificare_farmacisti
1 Accese, Ultima modificare:
cerere_privind_luarea_de_masuri_comert_electronic
1 Accese, Ultima modificare:
surse_de_date @imi:strategia
1 Accese, Ultima modificare:
regprof @ro:materiale:prezentari
1 Accese, Ultima modificare:
descrierea_situatiei_actuale @imi:strategia
1 Accese, Ultima modificare:
adev_conf_ue_munca @proceduri:cnred
1 Accese, Ultima modificare:
pcue @ro
1 Accese, Ultima modificare:
registre @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european
1 Accese, Ultima modificare:
notificari @imi:calificari_profesionale
1 Accese, Ultima modificare:
alerte @imi:calificari_profesionale
1 Accese, Ultima modificare:
alerte @imi:statistica
1 Accese, Ultima modificare:
profesii @ro:regprof
1 Accese, Ultima modificare:
moase @imi:calificari_profesionale:notificari
1 Accese, Ultima modificare:
eu-go @ro:multimedia
1 Accese, Ultima modificare:
medici_veterinari @imi:calificari_profesionale:notificari
1 Accese, Ultima modificare:
titluri_de_calificare_de_baza_ca_medic_dentist
1 Accese, Ultima modificare:
titluri_de_calificare_de_baza_in_medicina
1 Accese, Ultima modificare:
titluri_de_calificare_ca_moasa
1 Accese, Ultima modificare:
titluri_de_calificare_ca_medic_veterinar
1 Accese, Ultima modificare:
titluri_de_calificare_ca_medic_specialist
1 Accese, Ultima modificare:
titluri_de_calificare_in_medicina_generala
1 Accese, Ultima modificare:
cereri @imi:calificari_profesionale
1 Accese, Ultima modificare:
medici_dentisti @imi:calificari_profesionale:notificari
1 Accese, Ultima modificare:
farmacisti @imi:calificari_profesionale:notificari
1 Accese, Ultima modificare:
asistenti_medicali @imi:calificari_profesionale:notificari
1 Accese, Ultima modificare:
medici @imi:calificari_profesionale:notificari
1 Accese, Ultima modificare:
arhitecti @imi:calificari_profesionale:notificari
1 Accese, Ultima modificare:
titluri_de_calificare_ca_farmacist
1 Accese, Ultima modificare:
  • start.txt
  • Ultima modificare: 2018/11/17 10:34
  • (editare externă)