Căutare

Rezultatele căutării sunt afișate mai jos.

directiva_privind_recunoasterea_calificarilor_profesionale @legislatie:eur-lex
87 Accese, Ultima modificare:
36-20160524 DIRECTIVA 2005/36/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 7 septembrie 2005 privind ... așterea calificărilor profesionale PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, având în vedere T... d în vedere avizul Comitetului Economic și Social European ( 2 ), hotărând în conformitate cu procedura pre... ciale de calificare. (2) Ca urmare a Consiliului European de la Lisabona din 23 și 24 martie 2000, Comisia
om_4945_2012
44 Accese, Ultima modificare:
anceză) | | Administrarea afacerilor | Management european al întreprinderilor mici şi mijlocii - în limbile... ate Asistenţă socială Politici sociale în context european Asistenţă socială Prevenirea şi combaterea consum... ci şi servicii sociale Asistenţă socială Masterat european în drepturile copiilor5) Asistenţă socială Famili... l resurselor familiale Asistenţă socială Masterat european de protecţie a drepturilor copilului Asistenţă so
hg_581_2013_master
44 Accese, Ultima modificare:
i politici de integrare europeană | Drept | Drept european | Drept | Drept european şi internaţional | Drept | Drept financiar, bancar şi al asigurărilor | Drept | Dr... drept comunitar | Drept | Drept internaţional şi european | Drept | Drept judiciar privat | Drept | Drept m... publică europeană | Drept | Drept social român şi european | Drept | Dreptul administraţiei publice | Drept
hg_582_2014_master
44 Accese, Ultima modificare:
niunii Europene Drept Master profesional de drept european şi internaţional al afacerilor Drept Ştiinţe pena... ticile egalităţii de şanse în context românesc şi european Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor... ă Studii culturale Cultură şi politică în context european şi internaţional Studii culturale Societate, mult... ţia publică Ştiinţe administrative Spaţiul public european Ştiinţe administrative Studii administrative euro
cardul_profesional_european @imi:calificari_profesionale
30 Accese, Ultima modificare:
====== Cardul Profesional European ====== > CPE nu este un card propriu-zis. Este dovada electronică a fapt... reurope/citizens/work/professional-qualifications/european-professional-card/index_ro.htm|Cardul profesional european - EPC]] ===== Statistica ===== ==== 22 mai 2020... >[[imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:aplicatii|707 aplicații EPC gestionate de autorit
cnred_web @meniu
28 Accese, Ultima modificare:
că: | 1|[[ https://cnred.edu.ro/cnred/#01-Imnul-European|01-Imnul-European]]| | 2|[[ https://cnred.edu.ro/cnred/#02-Imnul-Romaniei|02-Imnul-Romaniei]]| | 3|[[ htt... i]]| | 56|[[ https://cnred.edu.ro/cnred/#Acordul-european-privind-plata-in-continuare-de-burse-pentru-studentii-care-studiaza-in-strainatate|Acordul-european-privind-plata-in-continuare-de-burse-pentru-stude
regulamentul_imi @legislatie:eur-lex
23 Accese, Ultima modificare:
REGULAMENTUL (UE) NR. 1024/2012 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 25 octombrie 2012 privind... ță pentru SEE) ===== PREAMBUL ===== PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, având în vedere T... d în vedere avizul Comitetului Economic și Social European ([[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO... ura legislativă ordinară ([[Poziția Parlamentului European din 11 septembrie 2012]] (nepublicată încă în Jur
rezultatele @imi:strategia
23 Accese, Ultima modificare:
torităţi înregistrate în IMI din Spațiul Economic European (7652). Semnificaţia codurilor de culori: | @lig... 2015)) | | | | | 11. [[imi:cardul_profesional_european]] | | | @yellow:86 din 715 ((16 EPC - European Professional Card - Notification of National Requirements - [[meniu:imi:cardul_profesional_european_-_notificarea_cerintelor_nationale]], din 23 octo
actele_normative_in_vigoare @imi:strategia:acte_normative
22 Accese, Ultima modificare:
|Regulamentul (UE) nr. 1024/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind c... X:32005L0036|Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind re... X:32013L0055|Directiva 2013/55/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 noiembrie 2013 de modific... ind procedura de eliberare a cardului profesional european și aplicarea mecanismului de alertă în temeiul Di
implementarea_sistemului_de_informare_al_pietei_interne_-_imi_in_romania @imi:instruire
20 Accese, Ultima modificare:
re pentru utilizatorii IMI - Cardul Profesional European - Prelucrarea datelor cu caracter personal în I... amentul_pentru_politici_europene_-_directia_drept_european_si_armonizare_legislativa|Ministerul Afacerilor E... tembrie 2017, Bucureşti ===== Cardul Profesional European (1) ===== Cardul profesional european - CPE este o procedură electronică pe care o puteți utiliza pentru a
legea_educatiei_nationale
20 Accese, Ultima modificare:
ropene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene. (6)Drepturile prev... prin nivelul de competenţă corespunzător Cadrului european comun de referinţă pentru limbi. Elevii care prom... ropene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene pot candida în acel... perior, pe baza normelor europene, ale sistemului european de acumulare şi transfer al creditelor de studii,
ecvet @proiect
16 Accese, Ultima modificare:
====== ECVET - Sistemul european de credite pentru educație și formare profesională ====== ===== Ce este ECVET? ===== ECVET (Sistemul European de Credit pentru Educatie si Formare Vocationala/ European Credit system for Vocational Education and Traini... e credite de acumulare și transfer ECVET(Sistemul European de Credite Transferabile pentru Formarea Profesio
regulamentul_cpe @legislatie:eur-lex
16 Accese, Ultima modificare:
ind procedura de eliberare a cardului profesional european și aplicarea mecanismului de alertă în temeiul Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE) ... nd în vedere Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind re... - Procedura de eliberare a unui card profesional european (CPE) și de aplicare a mecanismului de alertă pre
cerinte_privind_documentele_si_taxele @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:notificari
14 Accese, Ultima modificare:
ind procedura de eliberare a cardului profesional european și aplicarea mecanismului de alertă în temeiul Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului (25.6.2015 L 159/42 Jurnalul Ofi... de exemplu, Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului ((Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind drep
pcue @ro
13 Accese, Ultima modificare:
uni subsol ==== ^Parteneri | [[https://europa.eu/european-union/index_ro|Uniunea Europeană - Comisia Europe... reurope/citizens/work/professional-qualifications/european-professional-card/index_ro.htm|Europa Ta - Cardul Profesional European - EPC]] | ^ | [[http://ec.europa.eu/solvit/index_... Uniunii Europene (UE) sau ale Spaţiului Economic European (SEE) | | ::: | ::: | 5. Procedura de autorizare
interfata @meniu:imi
12 Accese, Ultima modificare:
documentatie @ro:materiale
12 Accese, Ultima modificare:
alerta_servicii
11 Accese, Ultima modificare:
cardul_profesional_european @imi
11 Accese, Ultima modificare:
cerere_de_informatii_calificari_profesionale
10 Accese, Ultima modificare:
domenii_legislative @imi:domenii
10 Accese, Ultima modificare:
multimedia @ro
9 Accese, Ultima modificare:
aplicatii_epc @imi:instruire
9 Accese, Ultima modificare:
autoritati @meniu
9 Accese, Ultima modificare:
notificare_servicii
9 Accese, Ultima modificare:
cardul_profesional_european @imi:statistica
8 Accese, Ultima modificare:
cerere_de_informatii_drepturile_pacientilor
8 Accese, Ultima modificare:
prezentari @ro:materiale
8 Accese, Ultima modificare:
notificare_comert_electronic
8 Accese, Ultima modificare:
registru_transport_de_fonduri
8 Accese, Ultima modificare:
faq @imi
8 Accese, Ultima modificare:
cazuri_solvit
8 Accese, Ultima modificare:
cerere_de_informatii_detasarea_lucratorilor
8 Accese, Ultima modificare:
kb @ro
7 Accese, Ultima modificare:
impactul_general @imi:strategia
7 Accese, Ultima modificare:
cereri_de_informatii_privind_achizitiile_publice
7 Accese, Ultima modificare:
cerere_privind_luarea_de_masuri_comert_electronic
7 Accese, Ultima modificare:
notificare_calificari_profesionale_-_arhitecti
6 Accese, Ultima modificare:
module @meniu:imi
6 Accese, Ultima modificare:
cons @meniu:multimedia
6 Accese, Ultima modificare:
notificari @imi:statistica
6 Accese, Ultima modificare:
cardul_profesional_european
6 Accese, Ultima modificare:
notificare_calificari_profesionale_-_profesii_medicale
5 Accese, Ultima modificare:
calificari_profesionale @imi
5 Accese, Ultima modificare:
statistica @meniu:imi
5 Accese, Ultima modificare:
cpe @imi:instruire
5 Accese, Ultima modificare:
epc @ro:multimedia
5 Accese, Ultima modificare:
ehea @ro:multimedia
5 Accese, Ultima modificare:
universitatea_athenaeum_din_bucuresti @ro:autoritati:relevante
5 Accese, Ultima modificare:
europarl @ro:multimedia
5 Accese, Ultima modificare:
descrierea_situatiei_actuale @imi:strategia
4 Accese, Ultima modificare:
cereri_permis_de_mecanic_de_locomotiva
4 Accese, Ultima modificare:
recunoasterea_calificarilor_profesionale
4 Accese, Ultima modificare:
regprof @ro
4 Accese, Ultima modificare:
comert_electronic
4 Accese, Ultima modificare:
cpe @ro:materiale:prezentari
4 Accese, Ultima modificare:
universitatea_maritima_din_constanta @ro:autoritati:relevante
3 Accese, Ultima modificare:
chestionar-2017 @ro:evenimente
3 Accese, Ultima modificare:
recun_superior_ue_munca @proceduri:cnred
3 Accese, Ultima modificare:
esco @proiect
3 Accese, Ultima modificare:
europass @proiect
3 Accese, Ultima modificare:
modul_de_lucru @imi
3 Accese, Ultima modificare:
lista_universitatilor_recunoscute
3 Accese, Ultima modificare:
notificare_permis_de_mecanic_de_locomotiva
3 Accese, Ultima modificare:
eur-lex @ro
2 Accese, Ultima modificare:
foreign_education_systems_-_nuffic
2 Accese, Ultima modificare:
imipqnet @proiect
2 Accese, Ultima modificare:
sidebar
2 Accese, Ultima modificare:
competente @ro:autoritati
2 Accese, Ultima modificare:
regprof_-_deciziile_de_recunoastere
2 Accese, Ultima modificare:
domenii_de_studiu
2 Accese, Ultima modificare:
solvit
2 Accese, Ultima modificare:
regprof_-_distributia_pe_sectoare_economice
2 Accese, Ultima modificare:
perioada_de_implementare @imi
2 Accese, Ultima modificare:
statistici @meniu:imi
2 Accese, Ultima modificare:
recun_superior_munca @proceduri:cnred
2 Accese, Ultima modificare:
statistica @imi
2 Accese, Ultima modificare:
recun_preuniv_ue_munca @proceduri:cnred
2 Accese, Ultima modificare:
changes
2 Accese, Ultima modificare:
recun_preuniv_ue_studii @proceduri:cnred
2 Accese, Ultima modificare:
adev_conf_ue_studii_ro @proceduri:cnred
2 Accese, Ultima modificare:
utilizare @meniu:imi
2 Accese, Ultima modificare:
drepturile_pacientilor
2 Accese, Ultima modificare:
domenii @imi
2 Accese, Ultima modificare:
universitatea_de_arte_din_targu_mures @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
solvit @ro:multimedia
1 Accese, Ultima modificare:
asistenti_medicali_generalisti @ro:profesii:reglementate
1 Accese, Ultima modificare:
deciziile @imi:strategia
1 Accese, Ultima modificare:
materiale @ro
1 Accese, Ultima modificare:
reteaua_ceepus_in_romania
1 Accese, Ultima modificare:
be @imi:state_membre
1 Accese, Ultima modificare:
bg @imi:state_membre
1 Accese, Ultima modificare:
cy @imi:state_membre
1 Accese, Ultima modificare:
at @imi:state_membre
1 Accese, Ultima modificare:
reteaua_judiciara_europeana @imi
1 Accese, Ultima modificare:
cnred @meniu
1 Accese, Ultima modificare:
principii @imi:strategia
1 Accese, Ultima modificare:
hr @imi:state_membre
1 Accese, Ultima modificare:
obiectivele @imi:strategia
1 Accese, Ultima modificare:
partile_implicate @imi:strategia
1 Accese, Ultima modificare:
professions @en
1 Accese, Ultima modificare:
registre @imi:calificari_profesionale
1 Accese, Ultima modificare:
start
1 Accese, Ultima modificare:
fizioterapeuti
1 Accese, Ultima modificare:
strategia_nationala_imi_pe_termen_lung
1 Accese, Ultima modificare:
surse_de_date @imi:strategia
1 Accese, Ultima modificare:
cetateni_spatiul_economic_european_si_confederatia_elvetiana
1 Accese, Ultima modificare:
creeaza @imi:instruire:alerte_si_notificari
1 Accese, Ultima modificare:
obiective_specifice @imi:strategia
1 Accese, Ultima modificare:
indicatori @imi:strategia
1 Accese, Ultima modificare:
utilizarea @meniu:imi
1 Accese, Ultima modificare:
utilizarea @imi
1 Accese, Ultima modificare:
trimise @imi:calificari_profesionale:cereri
1 Accese, Ultima modificare:
farmacisti_formare_de_baza
1 Accese, Ultima modificare:
etablissements_d_enseignement_superieur_en_roumanie
1 Accese, Ultima modificare:
ghizi_montani
1 Accese, Ultima modificare:
hg_493_2013
1 Accese, Ultima modificare:
manualul_de_utilizare_imi
1 Accese, Ultima modificare:
hg_707_2012
1 Accese, Ultima modificare:
agenti_imobiliari @ro:profesii:nereglementate
1 Accese, Ultima modificare:
inspectorate_scolare_judetene @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
recun_superior_ue_studii @proceduri:cnred
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_din_craiova @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
aq-fpc @proiect
1 Accese, Ultima modificare:
autoritati @ro
1 Accese, Ultima modificare:
europass @ro:multimedia
1 Accese, Ultima modificare:
ec @ro:multimedia
1 Accese, Ultima modificare:
smf @ro:multimedia
1 Accese, Ultima modificare:
chestionar_pentru_strategia_imi
1 Accese, Ultima modificare:
mt @imi:state_membre
1 Accese, Ultima modificare:
lu @imi:state_membre
1 Accese, Ultima modificare:
lt @imi:state_membre
1 Accese, Ultima modificare:
pl @imi:state_membre
1 Accese, Ultima modificare:
pt @imi:state_membre
1 Accese, Ultima modificare:
cz @imi:state_membre
1 Accese, Ultima modificare:
uk @imi:state_membre
1 Accese, Ultima modificare:
lv @imi:state_membre
1 Accese, Ultima modificare:
it @imi:state_membre
1 Accese, Ultima modificare:
fi @imi:state_membre
1 Accese, Ultima modificare:
ee @imi:state_membre
1 Accese, Ultima modificare:
fr @imi:state_membre
1 Accese, Ultima modificare:
de @imi:state_membre
1 Accese, Ultima modificare:
ie @imi:state_membre
1 Accese, Ultima modificare:
gr @imi:state_membre
1 Accese, Ultima modificare:
ro @imi:state_membre
1 Accese, Ultima modificare:
sk @imi:state_membre
1 Accese, Ultima modificare:
instruire @imi
1 Accese, Ultima modificare:
higher_education_institutions_in_romania
1 Accese, Ultima modificare:
relevante @ro:autoritati
1 Accese, Ultima modificare:
alerte_si_notificari_-_creeaza
1 Accese, Ultima modificare:
regprof @en:professions
1 Accese, Ultima modificare:
hg_580_2014_titluri_2011_2012_2013
1 Accese, Ultima modificare:
es @imi:state_membre
1 Accese, Ultima modificare:
si @imi:state_membre
1 Accese, Ultima modificare:
se @imi:state_membre
1 Accese, Ultima modificare:
nl @imi:state_membre
1 Accese, Ultima modificare:
repertoriu @imi:statistica
1 Accese, Ultima modificare:
hu @imi:state_membre
1 Accese, Ultima modificare:
dk @imi:state_membre
1 Accese, Ultima modificare:
  • start.txt
  • Ultima modificare: 2020/08/01 12:07
  • (editare externă)