Căutare

Rezultatele căutării sunt afișate mai jos.

directiva_privind_recunoasterea_calificarilor_profesionale @legislatie:eur-lex
68 Accese, Ultima modificare:
dobândite. De asemenea, directivele pertinente au fost modificate în mai multe etape și se impune reorga... ate, în măsura în care respectivele activități au fost desfășurate în decursul unei perioade rezonabile ... tulari ai unor calificări profesionale care nu au fost obținute într-un stat membru. În ceea ce privește... 7). (2) Atunci când pentru o anumită profesie a fost introdus un card profesional european prin actele
legea_educatiei_nationale
27 Accese, Ultima modificare:
ament din 2012 ) * (la data 19-mar-2012 actul a fost in legatura cu Metodologie din 2012 ) * (la dat... inul 3753/2011 ) * (la data 10-ian-2011 actul a fost promulgata de Decretul 3/2011 ) Parlamentul Româ... ar, respectiv universitar următor celui în care a fost adoptată prin lege. (3)Prin excepţie de la preved... de absolvire pot fi susţinute în limba în care au fost studiate disciplinele respective, în condiţiile l
faq @imi
24 Accese, Ultima modificare:
acest lucru în IMI? //Răspuns// – Sistemul IMI a fost conceput pentru a veni în sprijinul autorităților... înregistrare în IMI și una sau chiar mai multe au fost respinse. Am facut vreo greșeală? //Răspuns// – ... eja în IMI sau o altă invitație de înregistrare a fost deja creată folosind această adresă. - adresă de ... sistemul vă va informa imediat câte invitații au fost trimise și câte au fost respinse. Pentru fiecare
legea_privind_recunoasterea_diplomelor_si_calificarilor_profesionale_pentru_profesiile_reglementate_din_romania
22 Accese, Ultima modificare:
tate din România * (la data 24-feb-2010 actul a fost in legatura cu Ordinul 3240/2010 ) * (la data 20-nov-2008 actul a fost promulgata de Decretul 1077/2008 ) * (la data 03-iun-2004 actul a fost promulgata de Decretul 365/2004 ) Parlamentul Ro... ocumente atestând nivelul de pregătire, care: a)a fost eliberat de o autoritate competentă dintr-un stat
autoritati_competente @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:ghidul_utilizatorului
20 Accese, Ultima modificare:
lementate, în toată Europa. Această modernizare a fost finalizată în 2013, prin adoptarea Directivei 201... tate, pentru care condițiile minime de formare au fost armonizate la nivel european (asistenți medicali ... e cel mult 2 zile lucrătoare de la data la care a fost trimisă. Dacă nu se respectă acest termen, cerere... te ca profesionistul să fi trimis o cerere care a fost alocată sistemului necorespunzător - de exemplu,
regulamentul_cpe @legislatie:eur-lex
16 Accese, Ultima modificare:
i să se ofere garanții că documentul electronic a fost eliberat de autoritatea competentă relevantă și că acesta nu a fost modificat de către actori externi. Pentru a se ev... t și cel puțin o autoritate competentă căreia i-a fost încredințată sarcina de a aloca cererile de obțin... nere a CPE și ca autoritate competentă căreia i-a fost încredințată sarcina de a aloca cererile de obțin
regulamentul_imi @legislatie:eur-lex
12 Accese, Ultima modificare:
scopuri care sunt conforme cu cele pentru care au fost culese inițial și ar trebui să facă obiectul tutu... rii vieții private din momentul conceperii, IMI a fost dezvoltat în conformitate cu cerințele legislație... licitarea altui actor IMI, astfel de date care au fost blocate în IMI și la care persoana vizată a solic... în IMI, acolo unde astfel de sisteme naționale au fost deja dezvoltate, în special pentru procedurile de
contextul_organizarii_reuniunii_grupului_de_lucru
9 Accese, Ultima modificare:
E ( http://cnred.edu.ro/#Directiva-2005-36-CE ) a fost transpusă prin Legea nr. 117/2008 ( http://www.cn... ui Educaţiei, Cercetării şi Tineretului (MEdCT) a fost abilitat prin memorandum guvernamental ( http://w... ionale din România (IMI PQ NET România)” ) care a fost implementat în perioada 2010-2014 (Cod Contract: ... 3.3/S/53132). Astfel, de la toate autoritățile au fost cuprinse în activitățile proiectului IMI PQ NET R
traduceri_si_copii_legalizate @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:ghidul_utilizatorului
6 Accese, Ultima modificare:
denumit în continuare „CPE”). Această problemă a fost deja discutată în cadrul grupului de coordonatori... recunoaștere automată, în cazul în care diploma a fost eliberată în țara de origine, și * (iii) anumit... citare trebuie să fie efectuată după ce dosarul a fost transferat către autoritatea din țara gazdă de că... or menționate la articolul 17 alineatul (1) nu au fost furnizate de solicitant ar fi incompatibilă cu le
imi-pq @ro:materiale:intrebari
6 Accese, Ultima modificare:
stră? * Diploma de ... pentru profesia de ... a fost eliberată de autorităţile din fosta ...? * La... la baza titlului de calificare anexat? * Când a fost emis documentul anexat? * ... este persoana căr... calificare anexat este acelaşi cu cel care ar fi fost emis în cazul în care ciclul de formare ar fi fost urmat integral pe teritoriul dumneavoastră? * În c
indicatori @imi:strategia
5 Accese, Ultima modificare:
petente din toate statele membre. Indicatorii au fost dezvoltați ca un instrument pentru a promova îmbu... ===== Procentajul de solicitări primite, care au fost acceptate în termen de o săptămână. Acest criter... le primite prin IMI, de la data la care cererea a fost trimisă până la data la care răspunsul a fost trimis. Acest indicator arată, independent de orice term
universitatea_petre_andrei_din_iasi @ro:autoritati:relevante
5 Accese, Ultima modificare:
5, Partea I, din 16 august 1995, Universitatea a fost autorizată la poziţia 17.46 sub numele ofi... al României nr. 95, partea I, din 10 mai 1996, a fost autorizată Facultatea de Psihologie şi Asistenţă ... „Petre Andrei” din Iaşi din 13 februarie 2008, a fost modificată structura instituţiei, din reorganizar... . Prin Hotărârea Guvernului nr. 422/31.07.1998, a fost autorizată Facultatea de Ştiinţe Politice, cursur
descrierea_situatiei_actuale @imi:strategia
5 Accese, Ultima modificare:
între autorități în fiecare lună * În total au fost mai mult de 40000 de schimburi bilaterale de info... ri în 2015) ===== 3. Extinderea IMI ===== IMI a fost creat pentru a facilita cooperarea administrativă... astă abordare s-a dovedit a fi de succes și IMI a fost personalizat pentru a sprijini 34 de proceduri de... dministrativă transfrontalieră ===== În 2016 au fost adoptate două regulamente noi care conțin dispozi
protocol_de_colaborare_pentru_realizarea_unui_cadru_oficial_de_colaborare_inter-institutionala
4 Accese, Ultima modificare:
steia; * Directiva calificărilor profesionale a fost transpusă prin Legea nr. 200/2004 privind recunoa... va Calificărilor Profesionale, fapt pentru care a fost adoptată Hotărârea de Guvern nr. 931/2010 prin ca... tanţii numiţi ale căror semnături apar mai jos au fost învestiţi, la data semnării prezentului protocol,... executa prezentul Protocol. Prezentul Protocol a fost întocmit şi semnat la ................ astăzi, [.
universitatea_de_vest_din_timisoara @ro:autoritati:relevante
4 Accese, Ultima modificare:
entru economic și cultural din vestul României. A fost înființată în temeiul Decretului – Lege Regal nr.... pt urmare multe din facultǎțiile universității au fost transferate la alte instituții. Anul 1989, anul revoluției române, a fost un punct de cotitură în dezvoltarea universității... e, Universitatea de Vest din Timișoara. În 2011 a fost clasificată în a doua categorie din România, cea
policy @cookie
3 Accese, Ultima modificare:
europass @proiect
3 Accese, Ultima modificare:
universitatea_eftimie_murgu_din_resita @ro:autoritati:relevante
2 Accese, Ultima modificare:
strategia_nationala_imi_pe_termen_lung
2 Accese, Ultima modificare:
registre_on-line
2 Accese, Ultima modificare:
principii @imi:strategia
2 Accese, Ultima modificare:
universitatea_george_bacovia_din_bacau @ro:autoritati:relevante
2 Accese, Ultima modificare:
on-line @imi:calificari_profesionale:registre
2 Accese, Ultima modificare:
universitatea_bioterra_din_bucuresti @ro:autoritati:relevante
2 Accese, Ultima modificare:
chestionar-2017 @ro:evenimente
2 Accese, Ultima modificare:
chestionar_pentru_strategia_imi
2 Accese, Ultima modificare:
strategia @imi
1 Accese, Ultima modificare:
aq-fpc @proiect
1 Accese, Ultima modificare:
cardul_profesional_european @imi:calificari_profesionale
1 Accese, Ultima modificare:
imipqnet @proiect
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_hyperion_din_bucuresti @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_valahia_din_targoviste @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_romano-germana_din_sibiu @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
deciziile @imi:strategia
1 Accese, Ultima modificare:
2016-06-20 @imi:calificari_profesionale:alerte:trimise
1 Accese, Ultima modificare:
solvit @ro:multimedia
1 Accese, Ultima modificare:
regprof @ro
1 Accese, Ultima modificare:
legislatie
1 Accese, Ultima modificare:
ecvet @proiect
1 Accese, Ultima modificare:
cpe @ro:materiale:prezentari
1 Accese, Ultima modificare:
instruirea_utilizatorilor_imi_pq_2015
1 Accese, Ultima modificare:
2016-08-04 @imi:calificari_profesionale:alerte:trimise
1 Accese, Ultima modificare:
  • start.txt
  • Ultima modificare: 2020/08/01 12:07
  • (editare externă)