Căutare

Rezultatele căutării sunt afișate mai jos.

universitati_de_top
1288 Accese, Ultima modificare:
univesithi Yasekapa / Universiteit van Kaapstad |http://dbpedia.org/page/University_of_Cape_Town |http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Cape_Town | |4... iversity of the Witwatersrand |Wits University |http://dbpedia.org/page/University_of_the_Witwatersrand |http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_the_Witwate
lista_standarde_ocupationale
826 Accese, Ultima modificare:
===== Standarde Ocupaţionale ===== Sursa: [[http://site.anc.edu.ro/lista_so/|Autoritatea Naţională pentr... odul C.O.R de la data aprobării.) ==== A ==== [[http://www.anc.edu.ro/uploads/SO/Administrator-baze-date.pdf|Administrator baze date]] [[http://www.anc.edu.ro/uploads/SO/Administrator-bunuri-agricole.pdf|Administrator bunuri agricole]] [[http://www.anc.edu.ro/uploads/SO/Administrator%20cont.
universitati_de_top_2017
451 Accese, Ultima modificare:
Sud</span></h2> <blockquote> <span> <a href="http://www.sun.ac.za/english" target="_blank" title="SUN">Stellenbosch University</a><br /> <a href="http://www.uct.ac.za/" target="_blank" title="UCT">University of Cape Town</a><br /> <a href="http://www.ukzn.ac.za/" target="_blank" title="UKZN">University of KwaZulu-Natal</a><br /> <a href="http://www.wits.ac.za/" target="_blank" title="Wits Un
lista_profile_ocupationale
348 Accese, Ultima modificare:
===== Profile ocupaţionale ===== Sursa: [[http://www.cjraetm.ro/index.php/en/profile-ocupationale|Centru... de Asistenţă Educaţionala Timiş]] ==== A ==== [[http://www.cjraetm.ro/images/meserii/account_manager.pdf|Account manager]] [[http://www.cjraetm.ro/images/meserii/actor.pdf|Actor]] [[http://www.cjraetm.ro/images/meserii/actuar.pdf|Actuar
lista_universitatilor_recunoscute
246 Accese, Ultima modificare:
===== {{flags:romania.png?50|Flag of Romania}} [[http://www.whed.net/results_institutions.php?Chp1=Roma... Higher Education Institutions in Romania]] * [[http://www.enic-naric.net/romania.aspx|ENIC-NARIC Româ... în străinătate ====== Adrese web recomandate: [[http://www.whed.net/|International Association of Univ... ies - World Higher Education Database Portal]], [[http://www.enic-naric.net/|ENIC-NARIC Networks - Gatew
domenii_de_studiu
197 Accese, Ultima modificare:
^ Domeniul fundamental (DFI) ^ | Agriculture | [[http://www.whed.net/results_institutions.php?Chp2=Agri... tale şi animale | Ştiinţe inginereşti | | ::: | [[http://www.whed.net/results_institutions.php?Chp2=Agri... l Economics]] | ::: | ::: | ::: | ::: | | ::: | [[http://www.whed.net/results_institutions.php?Chp2=Agri... l Equipment]] | ::: | ::: | ::: | ::: | | ::: | [[http://www.whed.net/results_institutions.php?Chp2=Agri
cereri @imi:calificari_profesionale
113 Accese, Ultima modificare:
1+954)) 4484| | 2709 | </datatables> Referințe: http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/statistics/index_ro.htm ((http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/statistics... //cnred.edu.ro/cnred/#Statistica-IMI-SD-cereri, [[http://web.archive.org/web/*/http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/]], https://ec.europa.eu/internal_m
apostila_de_la_haga
111 Accese, Ultima modificare:
ostila de la Haga ===== References / Referinţe: [[http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.autho... ague Conference on Private International Law]], [[http://en.wikipedia.org/wiki/Apostille_Convention|Apos... horities / Autorităţi competente desemnate ==== [[http://cnred.edu.ro/imipqnet/doku.php?id=apostila_de_l... ries list of North America ^ Antarctica ^ | A | [[http://www.hcch.net/index_en.php?act=authorities.detai
etablissements_d_enseignement_superieur_en_roumanie
107 Accese, Ultima modificare:
ent supérieur d&#39;état</h2> <ol> <li><a href="http://www.upb.ro/" target="_blank" title="UPB">Univer... Politehnica din Bucureşti</a></li> <li><a href="http://utcb.ro/utcb/" target="_blank" title="UTCB">Uni... Mincu&rdquo; din Bucureşti</a></li> <li><a href="http://www.usamv.ro/" target="_blank" title="USAMV">Un... ă Veterinară din Bucureşti</a></li> <li><a href="http://www.unibuc.ro/" target="_blank" title="Uni Buc"
higher_education_institutions_in_romania
107 Accese, Ultima modificare:
r Education Institutions</h2> <ol> <li><a href="http://www.upb.ro/" target="_blank" title="UPB">Univer... Politehnica din Bucureşti</a></li> <li><a href="http://utcb.ro/utcb/" target="_blank" title="UTCB">Uni... Mincu&rdquo; din Bucureşti</a></li> <li><a href="http://www.usamv.ro/" target="_blank" title="USAMV">Un... ă Veterinară din Bucureşti</a></li> <li><a href="http://www.unibuc.ro/" target="_blank" title="Uni Buc"
institutii_de_invatamant_superior_in_romania @ro:autoritati:relevante
107 Accese, Ultima modificare:
ăţământ superior de stat</h2> <ol> <li><a href="http://www.upb.ro/" target="_blank" title="UPB">Univer... Politehnica din Bucureşti</a></li> <li><a href="http://utcb.ro/utcb/" target="_blank" title="UTCB">Uni... Mincu&rdquo; din Bucureşti</a></li> <li><a href="http://www.usamv.ro/" target="_blank" title="USAMV">Un... ă Veterinară din Bucureşti</a></li> <li><a href="http://www.unibuc.ro/" target="_blank" title="Uni Buc"
supralegalizare
100 Accese, Ultima modificare:
de la Haga|Azerbaijan]] | | | | | | | B | [[http://www.hcch.net/index_en.php?act=authorities.details&aid=309|Belarus]] | [[http://www.hcch.net/index_en.php?act=authorities.detai... aid=954|Bahrain]] | [[Supralegalizare|Benin]] | [[http://www.hcch.net/index_en.php?act=authorities.details&aid=358|Bahamas]] | | | | ::: | [[http://www.hcch.net/index_en.php?act=authorities.detai
institutiile_de_invatamant_superior_recunoscute_in_romania @ro:autoritati:relevante
87 Accese, Ultima modificare:
cute în România ====== ===== Reţeaua CRID ===== http://cnred.edu.ro/crid/ ==== Alba Iulia ==== * [[... universitatea_1_decembrie_1918_din_alba_iulia]] ((http://www.uab.ro/)) ==== Arad ==== * [[ro:autorita... relevante:universitatea_aurel_vlaicu_din_arad]] ((http://www.uav.ro/)) ==== Bacău ==== * [[ro:autorit... nte:universitatea_vasile_alecsandri_din_bacau]] ((http://www.ub.ro/)) * [[ro:autoritati:relevante:univ
grupul_de_lucru_imi_pq_net_romania
84 Accese, Ultima modificare:
ationala_a_notarilor_publici_din_romania]]** | [[http://www.unnpr.ro/#!/pageContact|Str. General Berthe... :Asociaţia Română a Agenţiilor Imobiliare]]** |[[http://www.arai.ro/|Calea Victoriei nr. 155, bl. D1, s... ti:competente:ministerul_transporturilor]]** | [[http://www.mt.ro/nou/articol.php?id=form_ct|B-dul. Din... ati:competente:autoritatea_rutiera_romana]]** |[[http://www.arr.ro/doc_1_contact_pg_0.htm|B-dul. Dinicu
participanti_la_programele_de_formare_profesionala_imi_pq_net_romania
83 Accese, Ultima modificare:
ală pentru Turism - Ministerul Economiei]]** | [[http://turism.gov.ro/contact/|B-dul. Dinicu Golescu nr... de Echivalare și Recunoaștere a Diplomelor]] | [[http://cnred.edu.ro/#adresa-CNRED|Str. Spiru Haret nr.... nala_in_domeniul_protectia_mediului]] (CSFPM) |[[http://www.csfpm.ro/contact.html|Şoseaua Giurgiului nr... t_sectorial_turism_hoteluri_si_restaurante]] | [[http://www.imipqnet.ro/autoritati/comitetul-sectorial-
documentatie @ro:materiale
59 Accese, Ultima modificare:
kb @ro
59 Accese, Ultima modificare:
15_aprilie_2014
45 Accese, Ultima modificare:
rezultatele_proiectului_posdru_93_3.3_s_53132
38 Accese, Ultima modificare:
23_aprilie_2014
32 Accese, Ultima modificare:
denumirile_formarilor_medicale_specializate
31 Accese, Ultima modificare:
professions @en
31 Accese, Ultima modificare:
actele_normative_in_vigoare @imi:strategia:acte_normative
30 Accese, Ultima modificare:
profesiile_reglementate_in_uniunea_europeana
25 Accese, Ultima modificare:
cadru_didactic_invatamant_preuniversitar @ro:profesii:reglementate
19 Accese, Ultima modificare:
regulamentul_imi @legislatie:eur-lex
19 Accese, Ultima modificare:
program_de_studii_pentru_moase
16 Accese, Ultima modificare:
strategia_nationala_imi_pe_termen_lung
15 Accese, Ultima modificare:
syntax @wiki
15 Accese, Ultima modificare:
program_de_studii_pentru_farmacisti
15 Accese, Ultima modificare:
cereri @imi:statistica
14 Accese, Ultima modificare:
contextul_organizarii_reuniunii_grupului_de_lucru
14 Accese, Ultima modificare:
program_de_studii_pentru_asistentii_medicali_generalisti
13 Accese, Ultima modificare:
perioada_de_implementare @imi
12 Accese, Ultima modificare:
aplicatii_epc @imi:instruire
11 Accese, Ultima modificare:
instruirea_utilizatorilor_imi_in_zilele_de_10_si_11_mai_2018 @ro:evenimente
10 Accese, Ultima modificare:
regprof @ro
10 Accese, Ultima modificare:
release_notes @meniu:imi
10 Accese, Ultima modificare:
solvit @imi:statistica
10 Accese, Ultima modificare:
program_de_studii_pentru_medicii_veterinari
10 Accese, Ultima modificare:
regulamentul_cpe @legislatie:eur-lex
10 Accese, Ultima modificare:
registrul_national_al_calificarilor_din_invatamantul_superior
10 Accese, Ultima modificare:
strategia @imi
10 Accese, Ultima modificare:
policy @cookie
9 Accese, Ultima modificare:
universitatea_din_craiova @ro:autoritati:relevante
8 Accese, Ultima modificare:
universitatea_maritima_din_constanta @ro:autoritati:relevante
8 Accese, Ultima modificare:
asistent_medical @ro:profesii:reglementate
8 Accese, Ultima modificare:
medic @ro:profesii:reglementate
8 Accese, Ultima modificare:
recunoasterea_calificarilor_profesionale
8 Accese, Ultima modificare:
dokuwiki @wiki
8 Accese, Ultima modificare:
conectare @imi:instruire
7 Accese, Ultima modificare:
navigare @imi:instruire
7 Accese, Ultima modificare:
sesiune @imi:instruire
7 Accese, Ultima modificare:
medic_dentist @ro:profesii:reglementate:medic_specialist
7 Accese, Ultima modificare:
traduceri @imi:instruire
7 Accese, Ultima modificare:
parola @imi:instruire
7 Accese, Ultima modificare:
centrul_de_scafandri @ro:autoritati:competente
7 Accese, Ultima modificare:
farmacist @ro:profesii:reglementate
7 Accese, Ultima modificare:
deciziile @imi:strategia
7 Accese, Ultima modificare:
rapoarte @imi:instruire
7 Accese, Ultima modificare:
titluri_de_calificare_ca_asistent_medical_generalist
6 Accese, Ultima modificare:
statistica @meniu:imi
6 Accese, Ultima modificare:
universitatea_eftimie_murgu_din_resita @ro:autoritati:relevante
6 Accese, Ultima modificare:
proiect @ro
6 Accese, Ultima modificare:
pcue @ro
5 Accese, Ultima modificare:
universitatea_tibiscus_din_timisoara @ro:autoritati:relevante
5 Accese, Ultima modificare:
faq @imi
5 Accese, Ultima modificare:
titluri_de_calificare_ca_moasa
5 Accese, Ultima modificare:
rezultatele @imi:strategia
5 Accese, Ultima modificare:
ministerul_sanatatii @ro:autoritati:competente
5 Accese, Ultima modificare:
regprof_-_tip_de_reglementare_in_functie_de_profesie
5 Accese, Ultima modificare:
academia_navala_mircea_cel_batran_din_constanta @ro:autoritati:relevante
4 Accese, Ultima modificare:
crid @ro
4 Accese, Ultima modificare:
specificatii @meniu:cnred:web
4 Accese, Ultima modificare:
surse_de_date @imi:strategia
4 Accese, Ultima modificare:
regprof @en:professions
4 Accese, Ultima modificare:
legislatie
4 Accese, Ultima modificare:
academia_de_studii_economice_din_bucuresti @ro:autoritati:relevante
4 Accese, Ultima modificare:
ministerul_justitiei @ro:autoritati:competente
4 Accese, Ultima modificare:
universitatea_mihail_kogalniceanu_din_iasi @ro:autoritati:relevante
4 Accese, Ultima modificare:
titluri_de_calificare_ca_medic_veterinar
3 Accese, Ultima modificare:
universitatea_de_vest_din_timisoara @ro:autoritati:relevante
3 Accese, Ultima modificare:
universitatea_transilvania_din_brasov @ro:autoritati:relevante
3 Accese, Ultima modificare:
titluri_de_calificare_in_medicina_generala
3 Accese, Ultima modificare:
titluri_de_calificare_de_baza_ca_medic_dentist
3 Accese, Ultima modificare:
cardul_profesional_european @imi:calificari_profesionale
3 Accese, Ultima modificare:
universitatea_george_bacovia_din_bacau @ro:autoritati:relevante
3 Accese, Ultima modificare:
eu-go @ro:multimedia
3 Accese, Ultima modificare:
universitatea_politehnica_din_bucuresti @ro:autoritati:relevante
3 Accese, Ultima modificare:
universitatea_tehnica_din_cluj-napoca @ro:autoritati:relevante
3 Accese, Ultima modificare:
titluri_de_calificare_ca_medic_specialist
3 Accese, Ultima modificare:
academia_de_muzica_gheorghe_dima_din_cluj-napoca @ro:autoritati:relevante
3 Accese, Ultima modificare:
universitatea_nicolae_titulescu_din_bucuresti @ro:autoritati:relevante
3 Accese, Ultima modificare:
arhitect @ro:profesii:reglementate
3 Accese, Ultima modificare:
universitatea_dunarea_de_jos_din_galati @ro:autoritati:relevante
3 Accese, Ultima modificare:
titluri_de_calificare_ca_farmacist
3 Accese, Ultima modificare:
indicatori @imi:strategia
3 Accese, Ultima modificare:
registrul_national_al_furnizorilor_de_formare_profesionala_a_adultilor
3 Accese, Ultima modificare:
universitatea_aurel_vlaicu_din_arad @ro:autoritati:relevante
3 Accese, Ultima modificare:
titluri_de_calificare_de_baza_in_medicina
3 Accese, Ultima modificare:
universitatea_vasile_alecsandri_din_bacau @ro:autoritati:relevante
2 Accese, Ultima modificare:
universitatea_1_decembrie_1918_din_alba_iulia @ro:autoritati:relevante
2 Accese, Ultima modificare:
medic_veterinar @ro:profesii:reglementate
2 Accese, Ultima modificare:
universitatea_crestina_partium_din_oradea @ro:autoritati:relevante
2 Accese, Ultima modificare:
pirotehnist_pentru_focuri_de_artificii @ro:profesii:reglementate
2 Accese, Ultima modificare:
ordinul_arhitectilor_din_romania @ro:autoritati:competente
2 Accese, Ultima modificare:
psiholog @ro:profesii:reglementate
2 Accese, Ultima modificare:
profesor_preparator_nevazator @ro:profesii:reglementate
2 Accese, Ultima modificare:
evaluator_autorizat @ro:profesii:reglementate
2 Accese, Ultima modificare:
navigator_aerian @ro:profesii:reglementate
2 Accese, Ultima modificare:
autoritati @meniu
2 Accese, Ultima modificare:
universitatea_de_medicina_si_farmacie_din_craiova @ro:autoritati:relevante
2 Accese, Ultima modificare:
pilot_balon_liber @ro:profesii:reglementate
2 Accese, Ultima modificare:
ecvet @proiect
2 Accese, Ultima modificare:
universitatea_stefan_cel_mare_din_suceava @ro:autoritati:relevante
2 Accese, Ultima modificare:
universitatea_babes-bolyai_din_cluj-napoca @ro:autoritati:relevante
2 Accese, Ultima modificare:
universitatea_constantin_brancusi_din_targu_jiu @ro:autoritati:relevante
2 Accese, Ultima modificare:
universitatea_ecologica_din_bucuresti @ro:autoritati:relevante
2 Accese, Ultima modificare:
universitatea_din_oradea @ro:autoritati:relevante
2 Accese, Ultima modificare:
universitatea_spiru_haret_din_bucuresti @ro:autoritati:relevante
2 Accese, Ultima modificare:
universitatea_ovidius_din_constanta @ro:autoritati:relevante
2 Accese, Ultima modificare:
asistent_veterinar @ro:profesii:reglementate
2 Accese, Ultima modificare:
interpret_si_traducator_autorizat @ro:profesii:reglementate
2 Accese, Ultima modificare:
practician_in_insolventa @ro:profesii:reglementate
2 Accese, Ultima modificare:
diriginte_de_santier @ro:profesii:reglementate
2 Accese, Ultima modificare:
asistent_medical_generalist @ro:profesii:reglementate
2 Accese, Ultima modificare:
profesor_de_psihodiagnoza_si_kinetoterapeut @ro:profesii:reglementate
2 Accese, Ultima modificare:
inginer_geodez @ro:profesii:reglementate
2 Accese, Ultima modificare:
scafandru_salvator @ro:profesii:reglementate
2 Accese, Ultima modificare:
scafandru_greu @ro:profesii:reglementate
2 Accese, Ultima modificare:
consultant_fiscal @ro:profesii:reglementate
2 Accese, Ultima modificare:
contabil_autorizat @ro:profesii:reglementate
2 Accese, Ultima modificare:
operator_radio_navigant
2 Accese, Ultima modificare:
sef_de_scufundare @ro:profesii:reglementate
2 Accese, Ultima modificare:
profesor_de_legislatie_rutiera @ro:profesii:reglementate
2 Accese, Ultima modificare:
pilot_avion @ro:profesii:reglementate
2 Accese, Ultima modificare:
pilot_elicopter @ro:profesii:reglementate
2 Accese, Ultima modificare:
statistica_imi_pq_pentru_perioada_2008-prezent
2 Accese, Ultima modificare:
expert_contabil @ro:profesii:reglementate
2 Accese, Ultima modificare:
auditor_financiar @ro:profesii:reglementate
2 Accese, Ultima modificare:
moasa @ro:profesii:reglementate
2 Accese, Ultima modificare:
partile_implicate @imi:strategia
2 Accese, Ultima modificare:
detectiv_particular @ro:profesii:reglementate
2 Accese, Ultima modificare:
mecanic_navigant @ro:profesii:reglementate
2 Accese, Ultima modificare:
avocat @ro:profesii:reglementate
2 Accese, Ultima modificare:
restaurator @ro:profesii:reglementate
2 Accese, Ultima modificare:
consilier_de_probatiune @ro:profesii:reglementate
2 Accese, Ultima modificare:
ghid_de_turism @ro:profesii:reglementate
2 Accese, Ultima modificare:
arhivist @ro:profesii:reglementate
2 Accese, Ultima modificare:
directii_de_sanatate_publica_judetene @imi:instruire
2 Accese, Ultima modificare:
agent_de_paza_control_acces_ordine_si_interventie @ro:profesii:reglementate
2 Accese, Ultima modificare:
consilier_juridic @ro:profesii:reglementate
2 Accese, Ultima modificare:
universitatea_danubius_din_galati @ro:autoritati:relevante
2 Accese, Ultima modificare:
mecanic_de_locomotiva @ro:profesii:reglementate
2 Accese, Ultima modificare:
urbanist @ro:profesii:reglementate
2 Accese, Ultima modificare:
tehnician_dentar @ro:profesii:reglementate
2 Accese, Ultima modificare:
asistent_social @ro:profesii:reglementate
2 Accese, Ultima modificare:
profesor-educator @ro:profesii:reglementate
2 Accese, Ultima modificare:
instructor_de_conducere_auto @ro:profesii:reglementate
2 Accese, Ultima modificare:
traducator_interpret_autorizat @ro:profesii:reglementate
2 Accese, Ultima modificare:
operator_barocamera @ro:profesii:reglementate
2 Accese, Ultima modificare:
ofiter_topograf @ro:profesii:reglementate
2 Accese, Ultima modificare:
subinginer_topograf_minier @ro:profesii:reglementate
2 Accese, Ultima modificare:
imi @ro:multimedia
2 Accese, Ultima modificare:
scafandru @ro:profesii:reglementate
2 Accese, Ultima modificare:
epc @ro:multimedia
2 Accese, Ultima modificare:
universitatea_politehnica_din_timisoara @ro:autoritati:relevante
2 Accese, Ultima modificare:
profesor_pentru_invatamantul_secundar @ro:profesii:reglementate
2 Accese, Ultima modificare:
inginer_topograf @ro:profesii:reglementate
2 Accese, Ultima modificare:
universitatea_din_bucuresti @ro:autoritati:relevante
2 Accese, Ultima modificare:
universitatea_tehnica_gh._asachi_din_iasi @ro:autoritati:relevante
2 Accese, Ultima modificare:
subinginer_topograf @ro:profesii:reglementate
2 Accese, Ultima modificare:
profesor_documentarist @ro:profesii:reglementate
2 Accese, Ultima modificare:
inginer_topograf_minier @ro:profesii:reglementate
2 Accese, Ultima modificare:
subinginer_cartograf @ro:profesii:reglementate
2 Accese, Ultima modificare:
imipqnet @proiect
2 Accese, Ultima modificare:
ofiter_cartograf @ro:profesii:reglementate
2 Accese, Ultima modificare:
profesor-psihopedagog @ro:profesii:reglementate
2 Accese, Ultima modificare:
profesor_psiholog_scolar @ro:profesii:reglementate
2 Accese, Ultima modificare:
expert_tehnic_judiciar @ro:profesii:reglementate
2 Accese, Ultima modificare:
profesor_kinetoterapeut @ro:profesii:reglementate
2 Accese, Ultima modificare:
profesor-logoped_logoped @ro:profesii:reglementate
2 Accese, Ultima modificare:
profesor-antrenor_antrenor @ro:profesii:reglementate
2 Accese, Ultima modificare:
profesor_de_sprijin_itinerant @ro:profesii:reglementate
2 Accese, Ultima modificare:
profesor_universitar @ro:profesii:reglementate
2 Accese, Ultima modificare:
smf @ro:multimedia
2 Accese, Ultima modificare:
geograf_cu_specializarea_cartografie @ro:profesii:reglementate
2 Accese, Ultima modificare:
europarl @ro:multimedia
2 Accese, Ultima modificare:
cons @meniu:multimedia
2 Accese, Ultima modificare:
academia_fortelor_aeriene_henri_coanda_din_brasov @ro:autoritati:relevante
2 Accese, Ultima modificare:
profesor_pentru_invatamant_primar @ro:profesii:reglementate
2 Accese, Ultima modificare:
subinginer_cadastru @ro:profesii:reglementate
2 Accese, Ultima modificare:
inginer_cartograf @ro:profesii:reglementate
2 Accese, Ultima modificare:
biochimist_in_sistemul_sanitar @ro:profesii:reglementate
2 Accese, Ultima modificare:
chestionar-2017 @ro:evenimente
2 Accese, Ultima modificare:
biolog_in_sistemul_sanitar @ro:profesii:reglementate
2 Accese, Ultima modificare:
universitatea_lucian_blaga_din_sibiu @ro:autoritati:relevante
2 Accese, Ultima modificare:
controlor_trafic_aerian_dirijare @ro:profesii:reglementate
2 Accese, Ultima modificare:
europass @proiect
2 Accese, Ultima modificare:
inspector_itp @ro:profesii:reglementate
2 Accese, Ultima modificare:
chimist_in_sistemul_sanitar @ro:profesii:reglementate
2 Accese, Ultima modificare:
inginer_cadastru @ro:profesii:reglementate
2 Accese, Ultima modificare:
regprof @ro:materiale:prezentari
2 Accese, Ultima modificare:
universitatea_de_arta_si_design_din_cluj-napoca @ro:autoritati:relevante
2 Accese, Ultima modificare:
tehnician_de_scufundare @ro:profesii:reglementate
2 Accese, Ultima modificare:
scafandru_lucrator_subacvatic @ro:profesii:reglementate
2 Accese, Ultima modificare:
subinginer_geodez @ro:profesii:reglementate
2 Accese, Ultima modificare:
universitatea_din_petrosani @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
consilier_in_proprietate_industriala_autorizat @ro:profesii:reglementate
1 Accese, Ultima modificare:
academia_nationala_de_informatii_mihai_viteazul @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_agora_din_municipiul_oradea @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
medicina_interna @ro:profesii:reglementate:medic_specialist
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_andrei_saguna_din_constanta @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_de_arte_george_enescu_din_iasi @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
arhivele_nationale_ale_romaniei @ro:autoritati:competente
1 Accese, Ultima modificare:
consilier_in_proprietate_industriala @ro:profesii:reglementate
1 Accese, Ultima modificare:
registrul_urbanistilor_din_romania @ro:autoritati:competente
1 Accese, Ultima modificare:
monitor_de_schi @ro:profesii:reglementate
1 Accese, Ultima modificare:
uniunea_nationala_a_barourilor_din_romania @ro:autoritati:competente
1 Accese, Ultima modificare:
ordinul_tehnicienilor_dentari_din_romania @ro:autoritati:competente
1 Accese, Ultima modificare:
consiliul_de_mediere @ro:autoritati:competente
1 Accese, Ultima modificare:
colegiul_farmacistilor_din_romania @ro:autoritati:competente
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_de_nord_din_baia_mare @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
seturi_de_activitati @imi:strategia
1 Accese, Ultima modificare:
prioritatile @imi:strategia
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_financiar-bancara_din_bucuresti @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
profesor_pentru_invatamant_prescolar @ro:profesii:reglementate
1 Accese, Ultima modificare:
colegiul_psihologilor_din_romania @ro:autoritati:competente
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_bioterra_din_bucuresti @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_dimitrie_cantemir_din_targu_mures @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_mihai_eminescu_din_timisoara @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
neurochirurgie @ro:profesii:reglementate:medic_specialist
1 Accese, Ultima modificare:
neurologie @ro:profesii:reglementate:medic_specialist
1 Accese, Ultima modificare:
nefrologie @ro:profesii:reglementate:medic_specialist
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_de_arte_din_targu_mures @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
hematologie @ro:profesii:reglementate:medic_specialist
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_emanuel_din_oradea @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_constantin_brancoveanu_din_pitesti @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_george_baritiu_din_brasov @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
obstetrica-ginecologie @ro:profesii:reglementate:medic_specialist
1 Accese, Ultima modificare:
oftalmologie @ro:profesii:reglementate:medic_specialist
1 Accese, Ultima modificare:
radioterapie @ro:profesii:reglementate:medic_specialist
1 Accese, Ultima modificare:
reumatologie @ro:profesii:reglementate:medic_specialist
1 Accese, Ultima modificare:
urologie @ro:profesii:reglementate:medic_specialist
1 Accese, Ultima modificare:
sanatate_publica_si_management @ro:profesii:reglementate:medic_specialist
1 Accese, Ultima modificare:
pneumologie @ro:profesii:reglementate:medic_specialist
1 Accese, Ultima modificare:
ortopedie_si_traumatologie @ro:profesii:reglementate:medic_specialist
1 Accese, Ultima modificare:
otorinolaringologie @ro:profesii:reglementate:medic_specialist
1 Accese, Ultima modificare:
pediatrie @ro:profesii:reglementate:medic_specialist
1 Accese, Ultima modificare:
chirurgie_dento-alveolara @ro:profesii:reglementate:medic_specialist
1 Accese, Ultima modificare:
endocrinologie @ro:profesii:reglementate:medic_specialist
1 Accese, Ultima modificare:
institutul_teologic_baptist_din_bucuresti @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
cardiologie @ro:profesii:reglementate:medic_specialist
1 Accese, Ultima modificare:
chirurgie_generala @ro:profesii:reglementate:medic_specialist
1 Accese, Ultima modificare:
chirurgie_pediatrica @ro:profesii:reglementate:medic_specialist
1 Accese, Ultima modificare:
salvator_montan @ro:profesii:reglementate
1 Accese, Ultima modificare:
chirurgie_toracica @ro:profesii:reglementate:medic_specialist
1 Accese, Ultima modificare:
boli_infectioase @ro:profesii:reglementate:medic_specialist
1 Accese, Ultima modificare:
institutul_teologic_penticostal_din_bucuresti @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_de_vest_vasile_goldis_din_arad @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
alergologie_si_imunologie_clinica @ro:profesii:reglementate:medic_specialist
1 Accese, Ultima modificare:
anatomie_patologica @ro:profesii:reglementate:medic_specialist
1 Accese, Ultima modificare:
chirurgie_vasculara @ro:profesii:reglementate:medic_specialist
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_apollonia_din_iasi @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_nationala_de_muzica_din_bucuresti @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
genetica_medicala @ro:profesii:reglementate:medic_specialist
1 Accese, Ultima modificare:
geriatrie_si_gerontologie @ro:profesii:reglementate:medic_specialist
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_athenaeum_din_bucuresti @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_hyperion_din_bucuresti @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
gastroenterologie @ro:profesii:reglementate:medic_specialist
1 Accese, Ultima modificare:
tehnician_veterinar @ro:profesii:reglementate
1 Accese, Ultima modificare:
dermatovenerologie @ro:profesii:reglementate:medic_specialist
1 Accese, Ultima modificare:
agenti_de_asigurare @ro:profesii:nereglementate
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_valahia_din_targoviste @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
farmacologie_clinica @ro:profesii:reglementate:medic_specialist
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_din_pitesti @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
registre @imi:calificari_profesionale
1 Accese, Ultima modificare:
agentii_judetene_pentru_ocuparea_fortei_de_munca @imi:instruire
1 Accese, Ultima modificare:
manualul_de_utilizare_imi
1 Accese, Ultima modificare:
interpret_limbaj_mimico-gestual
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_nationala_de_arte_din_bucuresti @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
notificari @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_titu_maiorescu_din_bucuresti @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
cpe @ro:materiale:prezentari
1 Accese, Ultima modificare:
centre_regionale_de_formare_profesionala_a_adultilor @imi:instruire
1 Accese, Ultima modificare:
electrician_autorizat
1 Accese, Ultima modificare:
cardul_profesional_european @imi:statistica
1 Accese, Ultima modificare:
alerte @imi:statistica
1 Accese, Ultima modificare:
module @meniu:imi
1 Accese, Ultima modificare:
notificari @imi:statistica
1 Accese, Ultima modificare:
li @imi:state_membre
1 Accese, Ultima modificare:
no @imi:state_membre
1 Accese, Ultima modificare:
repertoriu @imi:statistica
1 Accese, Ultima modificare:
utilizare @meniu:imi
1 Accese, Ultima modificare:
medicina_muncii @ro:profesii:reglementate:medic_specialist
1 Accese, Ultima modificare:
colegiul_medicilor_din_romania @ro:autoritati:competente
1 Accese, Ultima modificare:
clasificarea_ocupatiilor_din_romania
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_petre_andrei_din_iasi @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
brutar_cofetar_patiser
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_alexandru_ioan_cuza_din_iasi @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
brokeri_in_asigurari
1 Accese, Ultima modificare:
obiective_specifice @imi:strategia
1 Accese, Ultima modificare:
asistent_maternal @ro:profesii:reglementate
1 Accese, Ultima modificare:
institutul_teologic_protestant_din_cluj-napoca @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
anestezie_si_terapie_intensiva @ro:profesii:reglementate:medic_specialist
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_sapientia @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
oncologie_medicala @ro:profesii:reglementate:medic_specialist
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_bogdan_voda_din_cluj-napoca @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
medicina_nucleara @ro:profesii:reglementate:medic_specialist
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_romano-germana_din_sibiu @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
inspectorate_scolare_judetene @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_romano-americana_din_bucuresti @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
radiologie_-_imagistica_medicala @ro:profesii:reglementate:medic_specialist
1 Accese, Ultima modificare:
comitete_sectoriale @imi:instruire
1 Accese, Ultima modificare:
medicina_de_urgenta @ro:profesii:reglementate:medic_specialist
1 Accese, Ultima modificare:
adev_conf_ue_munca @proceduri:cnred
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_petru_maior_din_targu_mures @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
aq-fpc @proiect
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_petrol-gaze_din_ploiesti @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_europeana_dragan_din_lugoj @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_tehnica_de_constructii_din_bucuresti @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
camera_auditorilor_financiari_din_romania @ro:autoritati:competente
1 Accese, Ultima modificare:
camera_consultantilor_fiscali @ro:autoritati:competente
1 Accese, Ultima modificare:
inspectoratul_de_stat_in_constructii @ro:autoritati:competente
1 Accese, Ultima modificare:
is @imi:state_membre
1 Accese, Ultima modificare:
clasificarea_activitatilor_din_economia_nationala
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_artifex_din_bucuresti @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
educator-puericultor @ro:profesii:reglementate
1 Accese, Ultima modificare:
profesor_pentru_invatamantul_primar @ro:profesii:reglementate
1 Accese, Ultima modificare:
medicina_de_familie @ro:profesii:reglementate:medic_specialist
1 Accese, Ultima modificare:
principii @imi:strategia
1 Accese, Ultima modificare:
calificari_profesionale @imi
1 Accese, Ultima modificare:
modul_de_lucru @imi
1 Accese, Ultima modificare:
lista_profesiilor_si_ocupatiilor_reglementate_sub_aspectul_formarii
1 Accese, Ultima modificare:
colegiul_medicilor_dentisti_din_romania @ro:autoritati:competente
1 Accese, Ultima modificare:
program_de_studii_pentru_medicii_dentisti
1 Accese, Ultima modificare:
responsabil_tehnic_cu_executia_in_domeniul_instalatiilor_electrice
1 Accese, Ultima modificare:
scoala_nationala_de_studii_politice_si_administrative
1 Accese, Ultima modificare:
profesor_de_educatie_speciala @ro:profesii:reglementate
1 Accese, Ultima modificare:
oficiul_national_al_registrului_comertului
1 Accese, Ultima modificare:
registrul_auto_roman @ro:autoritati:competente
1 Accese, Ultima modificare:
welcome @wiki
1 Accese, Ultima modificare:
sudor
1 Accese, Ultima modificare:
titluri_de_calificare_ca_medic_dentar_specialist
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_avram_iancu_din_cluj-napoca @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
psihiatrie @ro:profesii:reglementate:medic_specialist
1 Accese, Ultima modificare:
psihiatrie_pediatrica @ro:profesii:reglementate:medic_specialist
1 Accese, Ultima modificare:
marinar @ro:profesii:reglementate
1 Accese, Ultima modificare:
medicina_de_laborator @ro:profesii:reglementate:medic_specialist
1 Accese, Ultima modificare:
verificator_de_proiecte_in_domeniul_instalatiilor_electrice
1 Accese, Ultima modificare:
autoritatea_feroviara_romana @ro:autoritati:competente
1 Accese, Ultima modificare:
solvit @imi
1 Accese, Ultima modificare:
drepturile_pacientilor @imi:domenii
1 Accese, Ultima modificare:
comertul_electronic @imi
1 Accese, Ultima modificare:
transportul_transfrontalier_de_numerar_in_euro @imi
1 Accese, Ultima modificare:
detasarea_lucratorilor @imi
1 Accese, Ultima modificare:
servicii @imi:domenii
1 Accese, Ultima modificare:
permise_de_conducere_pentru_mecanicii_de_locomotiva @imi:domenii
1 Accese, Ultima modificare:
achizitii_publice @imi:domenii
1 Accese, Ultima modificare:
cy @imi:state_membre
1 Accese, Ultima modificare:
hr @imi:state_membre
1 Accese, Ultima modificare:
dk @imi:state_membre
1 Accese, Ultima modificare:
bg @imi:state_membre
1 Accese, Ultima modificare:
be @imi:state_membre
1 Accese, Ultima modificare:
restituirea_bunurilor_culturale @imi:domenii
1 Accese, Ultima modificare:
documente_publice @imi:domenii
1 Accese, Ultima modificare:
at @imi:state_membre
1 Accese, Ultima modificare:
alerte @imi:calificari_profesionale
1 Accese, Ultima modificare:
solvit @ro:multimedia
1 Accese, Ultima modificare:
agentii_judetene_pentru_plati_si_inspectie_sociala @imi:instruire
1 Accese, Ultima modificare:
academia_tehnica_militara_din_bucuresti @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
regprof @ro:multimedia
1 Accese, Ultima modificare:
colegiul_national_al_asistentilor_sociali @ro:autoritati:competente
1 Accese, Ultima modificare:
profesii_reglementate_in_romania_inregistrate_in_regprof
1 Accese, Ultima modificare:
  • start.txt
  • Ultima modificare: 2020/08/01 12:07
  • (editare externă)