Căutare

Rezultatele căutării sunt afișate mai jos.

directiva_privind_recunoasterea_calificarilor_profesionale @legislatie:eur-lex
51 Accese, Ultima modificare:
ganizarea profesiei, la standardele profesionale, inclusiv deontologice, la control și responsabilitate. În ... nală în cel puțin două treimi din statele membre, inclusiv în toate statele membre care reglementează respec... aplică oricărui resortisant al unui stat membru, inclusiv membrilor profesiilor liberale, care doresc să ex... te și centrele de asistență informează cetățenii, inclusiv solicitanții potențiali, cu privire la funcționar
legea_educatiei_nationale
34 Accese, Ultima modificare:
)principiul promovării educaţiei pentru sănătate, inclusiv prin educaţia fizică şi prin practicarea activită... igură şcolarizarea. Statul susţine şi stimulează, inclusiv financiar, programe de studiu pentru învăţământul... i în unităţile de învăţământ special sau de masă, inclusiv cei şcolarizaţi în alt judeţ decât cel de domicil... u cei care frecventează învăţământul profesional, inclusiv pentru perioada stagiilor de pregătire practică.
regulamentul_imi @legislatie:eur-lex
28 Accese, Ultima modificare:
ate membre, să gestioneze schimbul de informații, inclusiv de date cu caracter personal, pe baza unor proced... ru întărirea cooperării dintre actorii implicați, inclusiv la nivel local, contribuind astfel la o mai bună ... nstrument utilizat pentru schimbul de informații, inclusiv de date cu caracter personal, care altfel ar avea loc prin intermediul altor mijloace, inclusiv poșta, faxul sau poșta electronică – pe baza unei
legea_privind_recunoasterea_diplomelor_si_calificarilor_profesionale_pentru_profesiile_reglementate_din_romania
19 Accese, Ultima modificare:
estă o formare prevăzută la art. 8, 14, 15 şi 16, inclusiv în ceea ce priveşte nivelul în cauză, orice titlu... l pentru ceilalţi membri ai profesiei respective, inclusiv dreptul de a primi o remuneraţie corespunzătoare ... mplică utilizarea profesională a acestor produse, inclusiv activităţile intermediarilor; 8.activităţile pers... mplică utilizarea profesională a acestor produse, inclusiv activităţile intermediarilor; 8.activităţile pers
on-line @imi:calificari_profesionale:registre
9 Accese, Ultima modificare:
care au încheiat contracte cu angajatori străini, inclusiv transportul - Списък на посредниците, регистрирал... dit intern şi al auditorilor interni certificaţi (inclusiv auditori interni din sectorul public) - Регистъръ... mul de schimb al datelor privind accizele (SEED), inclusiv informaţii cu privire la antrepozitari, antrepozi... rnetverzeichnis | | ::: | | Lista arhitecţilor – inclusiv arhitecţi de interior şi peisagişti (Turingia) -
registre_on-line
9 Accese, Ultima modificare:
care au încheiat contracte cu angajatori străini, inclusiv transportul - Списък на посредниците, регистрирал... dit intern şi al auditorilor interni certificaţi (inclusiv auditori interni din sectorul public) - Регистъръ... mul de schimb al datelor privind accizele (SEED), inclusiv informaţii cu privire la antrepozitari, antrepozi... rnetverzeichnis | | ::: | | Lista arhitecţilor – inclusiv arhitecţi de interior şi peisagişti (Turingia) -
regulamentul_cpe @legislatie:eur-lex
9 Accese, Ultima modificare:
stabilească lista documentelor și informațiilor, inclusiv documentele care ar trebui eliberate în mod direc... i membru de origine și ale statului membru gazdă, inclusiv autoritățile competente care au sarcina de alocar... meniul de aplicare și natura prelucrării datelor, inclusiv informații privind drepturile solicitanților în c... relucrării cererii sale online de obținere a CPE, inclusiv privind plățile care urmează să fie efectuate. (
faq @imi
6 Accese, Ultima modificare:
primește automat toate drepturile de utilizator, inclusiv pe cele de administrare a datelor la nivel local ... automat toate tipurile de drepturi de utilizator, inclusiv de administrator de date la nivel local. În momen... or conține datele de contact ale coordonatorului, inclusiv adresa de e-mail, ceea ce vă va permite să cereți... le ofer? ((Detaliile complete ale răspunsurilor (inclusiv datele personale ale subiectului cererii) pot fi
metodologia_de_cooperare_intre_autoritatile_nationale_competente_in_vederea_implementarii_sistemului_de_informare_al_pietei_interne_imi_la_nivel_national
5 Accese, Ultima modificare:
ia Europeană și celelalte state membre UE şi SEE, inclusiv pentru furnizarea de informaţii privind aspectele... zatorii desemnați din cadrul coordonatorilor IMI, inclusiv prin realizarea efectivă a sesiunilor de instruir... pentru utilizatorii IMI în utilizarea sistemului, inclusiv de asistență tehnică, în baza solicitărilor trans... la nivel național și a anumitor module specifice, inclusiv prin elaborarea de materiale de instruire, inform
program_de_studii_pentru_moase
5 Accese, Ultima modificare:
ie | - Pregătire pentru naştere şi maternitate, inclusiv aspectele psihologice | | - Pediatrie, în speci... or la nou-născuţi | - Pregătire pentru naştere (inclusiv cunoaşterea şi folosirea echipamentului tehnic de... te=2015-11-17|- Consultarea femeilor însărcinate, inclusiv cel puţin 100 de examinări prenatale.]] __| | |_... layDate=2015-11-17|- Supravegherea şi îngrijirea, inclusiv examinarea, a cel puţin 100 de parturiente sănăto
calificari_profesionale
4 Accese, Ultima modificare:
ul municipal pentru ordinea şi siguranţa publică (inclusiv serviciul pentru economie şi comerţ), Treptow-Köp... responsabil pentru profesia de asistent medical, inclusiv recunoașterea calificărilor profesionale Minister... - Serviciul responsabil pentru profesia de medic, inclusiv recunoașterea calificărilor profesionale Minister... licențe universităților private, școlilor private inclusiv din învățământul superior, meditații private și ș
autoritati_competente @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:ghidul_utilizatorului
4 Accese, Ultima modificare:
1 lună | 1 lună | 1 lună | 1 lună | 3 săptămâni (inclusiv decizia privind recunoașterea) | 3 săptămâni (inclusiv decizia privind recunoașterea) | | **Recunoaștere ta... tră, unde va trebui să introduceți o Justificare, inclusiv informații privind dreptul de recurs. - Faceți ... tră, unde va trebui să introduceți o Justificare, inclusiv informații privind căile de recurs. - Faceți cl
registre_off-line
4 Accese, Ultima modificare:
kie | | ::: | | Registrul serviciilor turistice (inclusiv vânătoare, vânătoare în străinătate şi vânătoare ... kie | | ::: | | Registrul serviciilor turistice (inclusiv vânătoare, vânătoare în străinătate şi vânătoare ... kie | | ::: | | Registrul serviciilor turistice (inclusiv vânătoare, vânătoare în străinătate şi vânătoare ... kie | | ::: | | Registrul serviciilor turistice (inclusiv vânătoare, vânătoare în străinătate şi vânătoare
imi-pq @ro:materiale:intrebari
4 Accese, Ultima modificare:
ncţiuni disciplinare pe teritoriul dumneavoastră, inclusiv cu efect temporar, care ar putea avea consecinţe ... vreunei sancţiuni disciplinare într-o altă ţară, inclusiv cu efect temporar, care ar putea avea consecinţe ... nei sancţiuni penale pe teritoriul dumneavoastră, inclusiv cu efect temporar, care ar putea avea consecinţe ... iectul vreunei sancţiuni penale într-o altă ţară, inclusiv cu efect temporar, care ar putea avea consecinţe
program_de_studii_pentru_medicii_veterinari
4 Accese, Ultima modificare:
ice: ^ (c) Producţie animală: ^ | - Anatomie (inclusiv histologie şi embriologie) | - Obstetrică | -... ucţie animală | | - Fiziologie | - Patologie (inclusiv anatomie patologică) | - Nutriţie animală | | ... - Genetică | - Medicină clinică şi chirurgie (inclusiv anestezie) | - Economie rurală | | - Farmacol... rinare şi medicină legală | - lucrări practice (inclusiv lucrări practice în locurile de sacrificare şi de
off-line @imi:calificari_profesionale:registre
4 Accese, Ultima modificare:
program_de_studii_pentru_medicii_dentisti
2 Accese, Ultima modificare:
cerere_de_informatii_calificari_profesionale
2 Accese, Ultima modificare:
notificare_servicii
2 Accese, Ultima modificare:
surse_de_date @imi:strategia
2 Accese, Ultima modificare:
notificare_calificari_profesionale_-_profesii_medicale
2 Accese, Ultima modificare:
drepturile_pacientilor
2 Accese, Ultima modificare:
anexe_legea_nr._200_2004
2 Accese, Ultima modificare:
contextul_organizarii_reuniunii_grupului_de_lucru
2 Accese, Ultima modificare:
alerta_servicii
2 Accese, Ultima modificare:
epale @proiect
2 Accese, Ultima modificare:
universitatea_titu_maiorescu_din_bucuresti @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
notificare_calificari_profesionale_-_arhitecti
1 Accese, Ultima modificare:
regprof_-_deciziile_de_recunoastere
1 Accese, Ultima modificare:
cpe @ro:materiale:prezentari
1 Accese, Ultima modificare:
program_de_studii_pentru_farmacisti
1 Accese, Ultima modificare:
aq-fpc @proiect
1 Accese, Ultima modificare:
regulament_de_organizare_si_functionare_grupul_de_lucru_imi_pq_net
1 Accese, Ultima modificare:
europass @proiect
1 Accese, Ultima modificare:
specificatii @meniu:cnred:web
1 Accese, Ultima modificare:
descrierea_situatiei_actuale @imi:strategia
1 Accese, Ultima modificare:
cerere_de_informatii_drepturile_pacientilor
1 Accese, Ultima modificare:
chestionar_pentru_strategia_imi
1 Accese, Ultima modificare:
academia_de_muzica_gheorghe_dima_din_cluj-napoca @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
strategia_nationala_imi_pe_termen_lung
1 Accese, Ultima modificare:
  • start.txt
  • Ultima modificare: 2020/08/01 12:07
  • (editare externă)