Căutare

Rezultatele căutării sunt afișate mai jos.

legea_educatiei_nationale
39 Accese, Ultima modificare:
lui major, respectiv a părinţilor sau a tutorelui legal instituit pentru elevul minor, elevul poate să nu... lui major, respectiv a părintelui sau a tutorelui legal instituit pentru elevul minor. Schimbarea acestei... lui major, respectiv a părintelui sau a tutorelui legal instituit pentru elevul minor. În cazul în care e... în cauză sau de către părinţii copilului/tutorele legal instituit şi de către psihologul şcolar. Decizia
directiva_privind_recunoasterea_calificarilor_profesionale @legislatie:eur-lex
24 Accese, Ultima modificare:
ste preluat de la adresa http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A02005L0036-20160524 ... le obținute, experiența profesională), domiciliul legal, sancțiunile impuse în cadrul profesiei sale, pre... origine verifică dacă solicitantul este stabilit legal în statul membru de origine și dacă toate documen... atare dintre activitatea profesională exercitată legal în statul membru de origine și profesia reglement
regulamentul_cpe @legislatie:eur-lex
22 Accese, Ultima modificare:
ste preluat de la adresa http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.159.01.002... icărilor profesionale ([[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=OJ:L:2005:255:TOC|JO L 255, ... („Regulamentul IMI”) - [[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=OJ:L:2012:316:TOC|JO L 316, ... lație a acestor date - [[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=OJ:L:1995:281:TOC|JO L 281,
regulamentul_imi @legislatie:eur-lex
19 Accese, Ultima modificare:
ste preluat de la adresa http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R1024&from=RO... ic și Social European ([[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=OJ:C:2012:043:TOC|JO C 43, 1... ulație a acestor date ([[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=OJ:L:1995:281:TOC|JO L 281, ... ulație a acestor date ([[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=OJ:L:2001:008:TOC|JO L 8, 12
actele_normative_in_vigoare @imi:strategia:acte_normative
18 Accese, Ultima modificare:
ministrativă ==== * [[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:32012R1024|Regulamentul... profesionale ==== * [[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1411115914544&uri=CELEX:32005... * modificată prin [[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1411112461692&uri=CELEX:32013... evanță pentru SEE * [[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.159.01.002
competent_authorities @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:user_guide
10 Accese, Ultima modificare:
* a detailed description of the workflow; * the legal deadlines authorities have to meet to complete th... on. The actors involved in the procedure and the legal deadlines that have to be met will vary depending... takes the decision: refusal or approval ==== 2.3 Legal and technical deadlines ==== The legal deadlines that a user in a competent authority must meet for spe
autoritati_competente @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:ghidul_utilizatorului
10 Accese, Ultima modificare:
esionistului, și anume țara în care este stabilit legal în momentul în care formulează cererea. Dacă prof... în care persoana interesată este stabilită în mod legal sau, în absența stabilirii, una din țările în car... dacă acesta a declarat incorect că este stabilit legal în țara dvs. sau că a obținut calificările în țara dvs., dar este stabilit legal în altă țară din UE. În acest caz, autoritatea d
imi-pq @ro:materiale:intrebari
10 Accese, Ultima modificare:
ndite ===== * Diploma de ... are acelaşi efect legal pe teritoriul dumneavoastră ca şi diplomele pe ca... te ===== * ... s-a consacrat în mod efectiv şi legal activităţilor de ... timp de cel puţin 3 ani în u... sectorului farmaceutic ===== * ... a exercitat legal, pe teritoriul dumneavoastră, una sau mai multe a... re la exercitarea profesiei ===== 5.1 Domiciliul legal pe teritoriul UE 5.2 Dreptul de a exercita o pro
profesiile_reglementate_in_uniunea_europeana
6 Accese, Ultima modificare:
ate:avocat]] | 002 | | [[en:professions:regprof:legal_advisor|Legal advisor]] | 12 (+4)| [[ro:profesii:reglementate:consilier_juridic]] | 026 | | [[en:prof... Deleted from RegProf: | [[en:professions:regprof:legal_administrator|Legal administrator]] | 0| ===== M ===== ^ Generic name of profession ^ Number of regu
cnred_web @meniu
6 Accese, Ultima modificare:
ry-eu]]| | 349|[[ https://cnred.edu.ro/cnred/#EU-legal-basis-for-regulation-of-professions|EU-legal-basis-for-regulation-of-professions]]| | 350|[[ https://cn... r]]| | 1127|[[ https://cnred.edu.ro/cnred/#cadru-legal-general|cadru-legal-general]]| | 1128|[[ https://cnred.edu.ro/cnred/#cadru-legal-specific-pentru-recuno
legea_privind_recunoasterea_diplomelor_si_calificarilor_profesionale_pentru_profesiile_reglementate_din_romania
4 Accese, Ultima modificare:
în cazul în care prestatorul este stabilit în mod legal într-un stat membru în scopul exercitării acelei ... în cazul în care prestatorul este stabilit în mod legal într-un stat membru în scopul exercitării acelei ... tare care să certifice că titularul este stabilit legal într-un stat membru în scopul exercitării activit... i într-un stat membru, că au exercitat efectiv şi legal o profesie reglementată în România în decursul un
actualizarea_bazei_de_date_europene_cu_profesiile_reglementate_in_statele_membre_ue @ro:materiale:prezentari
4 Accese, Ultima modificare:
tegorii: [[:Profession]], [[:Identification]], [[:Legal Information]]. Pentru mai multe categorii se deru... enerale pentru profesia selectată}} Categorii: [[:Legal Information]], [[:Activities covered]], [[:Reserv... u mai multe categorii se derulează pagina. ===== Legal Information ===== https://webgate.ec.europa.eu/re... sie}} Se poate modifica textul de la categoria [[:Legal Information]] (campurile marcate cu * sunt obliga
recognition_of_professional_qualifications @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:user_guide
4 Accese, Ultima modificare:
market and on the way this market behaves, not on legal rules. However, while your profession may not be... g, even temporarily Example of documents proving legal establishment: * If the profession is regulated... this principle in the following cases: - for the legal professions, - for the professions for which the... ice (CSS). This service is a team of independent legal experts who provide free and personalised advice
business_services @sectoare:regprof
3 Accese, Ultima modificare:
tant]] | | [[:public_finance_accountant]] | ==== Legal activities ==== | [[:advocate]] | | [[:appeal_cou... arrister_solicitor]] | | [[en:professions:regprof:legal_administrator]] | | [[:legal_advisor]] | | [[en:professions:regprof:maritime_mediator]] | | [[:notary_pu
cerere_de_informatii_calificari_profesionale
3 Accese, Ultima modificare:
i şi stagiari din domeniul juridic |Institute of Legal Executives (ILEX) |Regatul Unit |null |Kempsto... ome Country Origin Registration Authority for the Legal Profession |Malta |null |Valletta |mark.said@... 49 (0)345 1304 800 | |8076 |Regional Office for Legal Services, Messinia (Messenia) - Peloponnese (Pelo
diplome_falsificate @imi:calificari_profesionale:alerte
3 Accese, Ultima modificare:
version_7.0 @imi:release_notes
3 Accese, Ultima modificare:
impactul_general @imi:strategia
3 Accese, Ultima modificare:
alerte @imi:calificari_profesionale
2 Accese, Ultima modificare:
alerta_servicii
2 Accese, Ultima modificare:
universitatea_de_arta_si_design_din_cluj-napoca @ro:autoritati:relevante
2 Accese, Ultima modificare:
regprof @en:professions
2 Accese, Ultima modificare:
regprof @ro:materiale:prezentari
2 Accese, Ultima modificare:
registru_transport_de_fonduri
1 Accese, Ultima modificare:
recunoasterea_calificarilor_profesionale
1 Accese, Ultima modificare:
consilier_juridic @ro:profesii:reglementate
1 Accese, Ultima modificare:
strategia @imi
1 Accese, Ultima modificare:
utilizarea @meniu:imi
1 Accese, Ultima modificare:
utilizarea @imi
1 Accese, Ultima modificare:
profesii_reglementate_in_romania_inregistrate_in_regprof_test
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_constantin_brancusi_din_targu_jiu @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
chestionar-2017 @ro:evenimente
1 Accese, Ultima modificare:
modul_de_lucru @imi
1 Accese, Ultima modificare:
cpe @ro:materiale:prezentari
1 Accese, Ultima modificare:
cereri_de_informatii_privind_achizitiile_publice
1 Accese, Ultima modificare:
anuarul_registrelor
1 Accese, Ultima modificare:
permise_de_conducere_pentru_mecanicii_de_locomotiva @imi:domenii
1 Accese, Ultima modificare:
cazuri_solvit
1 Accese, Ultima modificare:
faq @imi
1 Accese, Ultima modificare:
notificare_servicii
1 Accese, Ultima modificare:
calificari_profesionale
1 Accese, Ultima modificare:
notificare_permis_de_mecanic_de_locomotiva
1 Accese, Ultima modificare:
cereri_permis_de_mecanic_de_locomotiva
1 Accese, Ultima modificare:
profesii @ro:regprof
1 Accese, Ultima modificare:
  • start.txt
  • Ultima modificare: 2020/08/01 12:07
  • (editare externă)