Căutare

Rezultatele căutării sunt afișate mai jos.

directiva_privind_recunoasterea_calificarilor_profesionale @legislatie:eur-lex
220 Accese, Ultima modificare:
litera (c) din tratat, eliminarea, între statele membre, a obstacolelor din calea liberei circulații a pe... tivele Comunității. Pentru resortisanții statelor membre, acest lucru include, în special, dreptul de a ex... l, a unor servicii transfrontaliere. (7) Statele membre gazdă pot prevedea, după caz și în conformitate c... munitar de cooperare administrativă între statele membre. (8) Prestatorul de servicii trebuie să facă obi
regulamentul_imi @legislatie:eur-lex
54 Accese, Ultima modificare:
alurilor în cadrul pieței interne impune statelor membre să coopereze mai eficient și să facă schimb de in... et, dezvoltată de Comisie în cooperare cu statele membre, cu scopul de a sprijini statele membre în ceea ce privește punerea în aplicare a cerințelor privind schi... petente să își identifice omologii din alte state membre, să gestioneze schimbul de informații, inclusiv d
regulamentul_cpe @legislatie:eur-lex
32 Accese, Ultima modificare:
articipat părțile interesate relevante și statele membre, cu privire la oportunitatea introducerii CPE pen... ală, modul de reglementare al acestora în statele membre, precum și interesul exprimat de părțile interesa... re a securității prelucrării datelor. - Statele membre ar trebui să desemneze autoritățile care au sarci... i la autoritățile care trebuie informate. Statele membre ar trebui să acorde acces la mecanismul de alertă
state_membre @meniu:imi
31 Accese, Ultima modificare:
[{{imi:at.png?nolink&290x0|[[imi:state_membre:at|Austria]]}}] [{{imi:be.png?nolink&290x0|[[imi:state_membre:be|Belgia]]}}] [{{imi:bg.png?nolink&290x0|[[imi:state_membre:bg|Bulgaria]]}}] [{{imi:cy.png?nolink&290x0|[[imi:state_membre:cy|Cipru]]}}] [{{imi:hr.png?nolink&290x0|[[imi:st
state_membre @imi
31 Accese, Ultima modificare:
| [{{imi:at.png?nolink&290x0|[[imi:state_membre:at|Austria]]}}] | [{{imi:be.png?nolink&290x0|[[imi:state_membre:be|Belgia]]}}] | | [{{imi:bg.png?nolink&290x0|[[imi:state_membre:bg|Bulgaria]]}}] | [{{imi:cy.png?nolink&290x0|[[imi:state_membre:cy|Cipru]]}}] | | [{{imi:hr.png?nolink&290x0|[[im
legea_privind_recunoasterea_diplomelor_si_calificarilor_profesionale_pentru_profesiile_reglementate_din_romania
20 Accese, Ultima modificare:
aţional va comunica Comisiei Europene şi statelor membre lista profesiilor reglementate şi autorităţile co... l naţional comunică Comisiei Europene şi statelor membre lista profesiilor reglementate şi autorităţile co... berat de autorităţile unui alt stat decât statele membre, dacă titularul său posedă o experienţă de 3 ani ... între cerinţele de formare ale diferitelor state membre pentru o anumită profesie. Aceste diferenţe semni
cnred_web @meniu
12 Accese, Ultima modificare:
anele care au obținut această calitate în statele membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic Euro... anele care au obținut această calitate în statele membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic Euro... e piaţa forţei de muncă pentru cetăţenii statelor membre UE şi SEE şi Confederaţia Elveţiană şi membrii de... e piaţa forţei de muncă pentru cetăţenii statelor membre UE şi SEE şi Confederaţia Elveţiană şi membrii de
legea_educatiei_nationale
10 Accese, Ultima modificare:
epturi se asigură şi cetăţenilor celorlalte state membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţ... igură: a)mobilitatea personalului între unităţile membre ale consorţiului; b)utilizarea în comun a resurse... ă a cadrelor didactice; j)alege cadrele didactice membre ale consiliului de administraţie; k)îndeplineşte ... rogram de studii universitare, cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţ
indicatori @imi:strategia
10 Accese, Ultima modificare:
l_market/scoreboard/)) arată performanța statelor membre pentru instrumentele de guvernanță privind piața ... comparativă și compararea performanțelor statelor membre. Statele membre sunt apoi clasificate în trei grupe de performanță în funcție de performanța lor medie mă... rmanța autorităților competente din toate statele membre. Indicatorii au fost dezvoltați ca un instrument
pcue @ro
8 Accese, Ultima modificare:
ele juridice cu calificare obtinuta in alte state membre ale Uniunii Europene | | ::: | ::: | 2. Procedura... anele fizice cu calificare obtinuta in alte state membre ale Uniunii Europene | |2| [[ro:autoritati:compet... care societăţile contabilitate române pot deveni membre ale C.E.C.C.A.R. | | ::: | ::: | 2.Recunoaşterea ... ietăţile de expertiză contabilă române pot deveni membre ale C.E.C.C.A.R. | | ::: | ::: | 5. Înscrierea în
cerinte_privind_documentele_si_taxele @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:notificari
7 Accese, Ultima modificare:
u stabilire, autoritățile competente ale statelor membre pot solicita numai următoarele documente ((Artico... iberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor ac... iberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor ac... de servicii, autoritățile competente ale statelor membre pot solicita numai documentele enumerate în anexa
autoritati_competente @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:ghidul_utilizatorului
7 Accese, Ultima modificare:
esionale atât autoritățile competente din statele membre de origine, cât și cele din țările gazdă. Statul ... ritățile care procesează cererile EPC din statele membre de origine. ===== 3.1 Etapa 1 - Accesarea sistem... mentul de punere în aplicare privind EPC, statele membre le pot oferi profesioniștilor posibilitatea de a ... de organizare a administrației publice în statele membre, nu putem exclude posibilitatea ca o astfel de co
descrierea_situatiei_actuale @imi:strategia
6 Accese, Ultima modificare:
mbile oficiale * Bine stabilit în toate statele membre ale Spațiului Economic European ===== Regulament... cost tehnic de punere în aplicare pentru statele membre * Implementare descentralizată * Adaptabil la... * Servicii de sprijin bine stabilite în statele membre și de către Comisia Europeană * Instrument unic... alieră între autoritățile competente ale statelor membre, precum și între autoritățile competente ale stat
regprof @ro
5 Accese, Ultima modificare:
mpetente, astfel cum au fost furnizate de statele membre ale UE, de țările SEE și de Elveția. Fiecare țară... te_europene_cu_profesiile_reglementate_in_statele_membre_ue|Actualizarea bazei de date europene cu profesiile reglementate în statele membre UE]] (prezentare, prima parte) * [[https://webg... te_europene_cu_profesiile_reglementate_in_statele_membre_ue|Consultarea bazei de date europene cu profesii
cerintele_nationale_privind_certificarea @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:notificari
4 Accese, Ultima modificare:
tionarea copiilor certificate ==== (1) Statele membre precizează în IMI tipurile de copii certificate c... ru și comunică aceste informații celorlalte state membre prin intermediul IMI. (2) Autoritățile competente ale statelor membre acceptă copiile certificate eliberate într-un alt... nformații, prin intermediul IMI, celorlalte state membre. (3) Prin derogare de la alineatul (1), autori
prezentari @ro:materiale
4 Accese, Ultima modificare:
recun_superior_ue_munca @proceduri:cnred
3 Accese, Ultima modificare:
strategia_nationala_imi_pe_termen_lung
3 Accese, Ultima modificare:
faq @imi
3 Accese, Ultima modificare:
cereri @imi:calificari_profesionale
3 Accese, Ultima modificare:
kb @ro
3 Accese, Ultima modificare:
aq-fpc @proiect
3 Accese, Ultima modificare:
notificari @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european
3 Accese, Ultima modificare:
actele_normative_in_vigoare @imi:strategia:acte_normative
3 Accese, Ultima modificare:
imipqnet @proiect
3 Accese, Ultima modificare:
regprof @ro:materiale:prezentari
2 Accese, Ultima modificare:
documentatie @ro:materiale
2 Accese, Ultima modificare:
cardul_profesional_european @imi:calificari_profesionale
2 Accese, Ultima modificare:
deciziile @imi:strategia
2 Accese, Ultima modificare:
principii @imi:strategia
2 Accese, Ultima modificare:
eu-go @ro:multimedia
2 Accese, Ultima modificare:
seturi_de_activitati @imi:strategia
2 Accese, Ultima modificare:
statistica_imi_pq_pentru_perioada_2008-prezent
2 Accese, Ultima modificare:
recun_preuniv_ue_munca @proceduri:cnred
2 Accese, Ultima modificare:
imi
2 Accese, Ultima modificare:
domenii_legislative @imi:domenii
2 Accese, Ultima modificare:
esco @proiect
2 Accese, Ultima modificare:
contextul_organizarii_reuniunii_grupului_de_lucru
1 Accese, Ultima modificare:
regulament_de_organizare_si_functionare_grupul_de_lucru_imi_pq_net
1 Accese, Ultima modificare:
recun_preuniv_ue_studii @proceduri:cnred
1 Accese, Ultima modificare:
recun_superior_munca @proceduri:cnred
1 Accese, Ultima modificare:
registre_off-line
1 Accese, Ultima modificare:
no @imi:state_membre
1 Accese, Ultima modificare:
rezultatele_proiectului_posdru_93_3.3_s_53132
1 Accese, Ultima modificare:
medic_dentist @ro:profesii:reglementate:medic_specialist
1 Accese, Ultima modificare:
registre_on-line
1 Accese, Ultima modificare:
cons @meniu:multimedia
1 Accese, Ultima modificare:
permise_de_conducere_pentru_mecanicii_de_locomotiva @imi:domenii
1 Accese, Ultima modificare:
recunoasterea_calificarilor_profesionale
1 Accese, Ultima modificare:
servicii @imi:domenii
1 Accese, Ultima modificare:
obiective_specifice @imi:strategia
1 Accese, Ultima modificare:
registre @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european
1 Accese, Ultima modificare:
proiect @ro
1 Accese, Ultima modificare:
on-line @imi:calificari_profesionale:registre
1 Accese, Ultima modificare:
europass @proiect
1 Accese, Ultima modificare:
alerte @imi:calificari_profesionale
1 Accese, Ultima modificare:
recun_superior_ue_studii @proceduri:cnred
1 Accese, Ultima modificare:
registre @imi:calificari_profesionale
1 Accese, Ultima modificare:
off-line @imi:calificari_profesionale:registre
1 Accese, Ultima modificare:
notificari @imi:calificari_profesionale
1 Accese, Ultima modificare:
ecvet @proiect
1 Accese, Ultima modificare:
  • start.txt
  • Ultima modificare: 2020/08/01 12:07
  • (editare externă)