start

Căutare

Rezultatele căutării sunt afișate mai jos.

directiva_privind_recunoasterea_calificarilor_profesionale @legislatie:eur-lex
68 Accese, Ultima modificare:
ia ca respectivele condiții să fie justificate în mod obiectiv și proporționale. (4) Pentru a facilita... ca pe unii dintre cetățenii săi să se sustragă în mod abuziv de la aplicarea dreptului național în mate... elul diplomei necesare în statul membru gazdă. În mod contrar, în cazul în care accesul la o profesie r... alificărilor profesionale, nu pot fi realizate în mod suficient de statele membre și, prin urmare, pot
legea_educatiei_nationale
38 Accese, Ultima modificare:
turile prevăzute la alin. (4) sunt recunoscute în mod egal minorilor care solicită sau au dobândit o fo... ia şcolară se încheie fără disciplina Religie. În mod similar se procedează şi pentru elevul căruia, di... ia şcolară se încheie fără disciplina Religie. În mod similar se procedează şi pentru elevul căruia, di... ntul obligatoriu este învăţământ cu frecvenţă. În mod excepţional, pentru persoanele care au depăşit cu
regulamentul_cpe @legislatie:eur-lex
26 Accese, Ultima modificare:
inclusiv documentele care ar trebui eliberate în mod direct de autoritățile competente ale statului me... atul membru în care solicitantul este stabilit în mod legal în scopul desfășurării activităților vizate... ducerii cererii, solicitantul nu este stabilit în mod legal, acesta indică statul membru în care a obți... depunerii cererii, solicitantul este stabilit în mod legal întrun stat membru, IMI transferă cererea d
legea_privind_recunoasterea_diplomelor_si_calificarilor_profesionale_pentru_profesiile_reglementate_din_romania
20 Accese, Ultima modificare:
e S.E.E., care doreşte să exercite în România, în mod independent sau ca salariat, o profesie reglement... Elveţiene care doreşte să exercite în România, în mod independent sau ca salariat, o profesie reglement... zintă orice autoritate sau instanţă autorizată în mod special de un stat membru să elibereze ori să pri... zintă orice autoritate sau instanţă autorizată în mod special de un stat membru să elibereze ori să pri
regulamentul_imi @legislatie:eur-lex
16 Accese, Ultima modificare:
rii în aplicare efective a unui act al Uniunii în mod eficient din punct de vedere al costurilor, facil... te de respectiva autoritate competentă în același mod în care tratează documentele similare provenind d... r trebui să fie bine echilibrate, ținând seama în mod corespunzător de necesitatea ca IMI să funcționeze în mod adecvat, precum și de dreptul persoanelor vizate
autoritati_competente @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:ghidul_utilizatorului
8 Accese, Ultima modificare:
e destinație și să-și exercite acolo profesia, în mod permanent) - prestarea de servicii cu titlu tem... cea de stabilire). Procedura poate funcționa în mod diferit, în funcție de natura profesiei și de fin... ara în care persoana interesată este stabilită în mod legal sau, în absența stabilirii, una din țările ... rităților implicate. Acest tab este actualizat în mod automat de sistem. NOTĂ: Atunci când cererea are
traduceri_si_copii_legalizate @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:ghidul_utilizatorului
8 Accese, Ultima modificare:
cepție în temeiul articolului 17 alineatul (1) în mod sistematic; ca regulă generală, ar trebui să se b... în cazul în care există „îndoieli justificate în mod temeinic” în ceea ce privește documentele enumera... rea a ceea ce constituie „îndoieli justificate în mod temeinic” ar trebui să fie bine întemeiată și efe... cazul excepțional al „îndoielilor justificate în mod temeinic”, autoritățile trebuie să explice în mod
faq @imi
8 Accese, Ultima modificare:
ordinator (DIMIC) pentru Directiva „Servicii”. În mod similar, Camera Naţională de Comerţ şi Industrie ... zatorii şi-au uitat codul de securitate, singurul mod de a-i ajuta este să le resetaţi parola. Utilizat... a informală trebuie să redea rolul autorităţii în mod clar şi fără echivoc. De exemplu, autoritatea irl... mnă că aveţi drepturi de gestionare a cererii. În mod similar, dacă opţiunea „Creare alertă” este dispo
indicatori @imi:strategia
6 Accese, Ultima modificare:
=== Tabloul de bord al pieței unice evaluează în mod cuprinzător și compară performanța autorităților ... aluare și indicatorii trebuie să fie selectați în mod corespunzător. ===== Numărul de indicatori =====... fie limitat la minimul necesar pentru a capta în mod adecvat dimensiunile cheie ale performanței state... dicatorul "Eforturile depuse" să fie colectate în mod diferit? * Cum? * Care ar fi alternativel
strategia @imi
5 Accese, Ultima modificare:
ea unor direcţii de acţiune care să gestioneze în mod eficient modalitatea de relaţionare la nivelul părţilor şi persoanelor implicate în mod direct sau indirect în implementarea şi monitoriz... lul de a statuta la nivel general, pentru MEN, în mod special – dar şi pentru alte entităţi implicate î... .strategia:rezultatele|Rezultatele]] exprimate în mod cuantificabil descriu schimbările care au interve
cerinte_privind_documentele_si_taxele @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:notificari
4 Accese, Ultima modificare:
zi a experienței profesionale, care identifică în mod clar activitatea profesională exercitată de către... 6/CE, cu condiția ca documentele să identifice în mod clar activitățile profesionale în cauză; ( f ) î... dă a experienței profesionale, care identifică în mod clar activitățile profesionale respective; ( g )... din prezentul regulament, atestarea stabilirii în mod legal în statul membru de origine menționată la a
policy @cookie
4 Accese, Ultima modificare:
nalizei de trafic a site-ului duc la creșterea în mod constant a gradului de utilizare a site-ului. Ave... e-uri plasate de terți) – care pot fi folosite în mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator... anti-spyware sunt conștiente de acest fapt și în mod constant marchează cookie-urile pentru a fi șters... le. Pentru că prin intermediul lor se transmit în mod constant în ambele sensuri informații între brows
protocol_de_colaborare_pentru_realizarea_unui_cadru_oficial_de_colaborare_inter-institutionala
4 Accese, Ultima modificare:
ii nr. 200/2004, trebuie să îşi îndeplinească, în mod corespunzător, obligaţia de cooperare administrat... către organizaţiile/ asociaţiile din UE/ SEE, în mod etapizat, prin cuprinderea unui număr cât mai mar... acestuia. 3.2. Părţile trebuie să se consulte în mod regulat şi să se informeze asupra tuturor problem... n care este posibil, persoane care vor asigura în mod continuu reprezentarea organizaţiei pe toată dura
program_de_studii_pentru_moase
2 Accese, Ultima modificare:
că (partea A a programului de formare) se face în mod echilibrat şi coordonat cu instruirea clinică (pa... evăzute în această anexă să poată fi dobândite în mod corespunzător.]] __| | |__ [[http://idrept.ro/D
metodologia_de_cooperare_intre_autoritatile_nationale_competente_in_vederea_implementarii_sistemului_de_informare_al_pietei_interne_imi_la_nivel_national
2 Accese, Ultima modificare:
ioară validării înregistrării şi se realizează în mod obligatoriu, de către de către autoritatea admini... e sau incomplete și ștergerea celor prelucrate în mod ilegal, în conformitate cu legislația națională.
program_de_studii_pentru_medicii_veterinari
2 Accese, Ultima modificare:
program_de_studii_pentru_asistentii_medicali_generalisti
2 Accese, Ultima modificare:
principii @imi:strategia
2 Accese, Ultima modificare:
imipqnet @proiect
2 Accese, Ultima modificare:
specificatii @meniu:cnred:web
2 Accese, Ultima modificare:
pcue @ro
2 Accese, Ultima modificare:
europass @ro:multimedia
2 Accese, Ultima modificare:
surse_de_date @imi:strategia
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_valahia_din_targoviste @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_bioterra_din_bucuresti @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
contextul_organizarii_reuniunii_grupului_de_lucru
1 Accese, Ultima modificare:
cerere_de_informatii_calificari_profesionale
1 Accese, Ultima modificare:
europass @proiect
1 Accese, Ultima modificare:
imi-pq @ro:materiale:intrebari
1 Accese, Ultima modificare:
ecvet @proiect
1 Accese, Ultima modificare:
eu-go @ro:multimedia
1 Accese, Ultima modificare:
imi @ro:multimedia
1 Accese, Ultima modificare:
anuarul_registrelor
1 Accese, Ultima modificare:
strategia_nationala_imi_pe_termen_lung
1 Accese, Ultima modificare:
  • start.txt
  • Ultima modificare: 2018/11/17 10:34
  • (editare externă)