Căutare

Rezultatele căutării sunt afișate mai jos.

legea_educatiei_nationale
93 Accese, Ultima modificare:
susţin financiar activităţile de performanţă, de nivel naţional şi internaţional, ale elevilor şi studen... i care, din diferite motive, nu au absolvit acest nivel de învăţământ până la vârsta de 14 ani. (la data... le de învăţământ cu profil apropiat şi de acelaşi nivel. ---- Art. 40 Instituţiile de învăţământ preuniv... colare, se constituie ca unităţi de învăţământ de nivel liceal, independente sau afiliate pe lângă alte u
directiva_privind_recunoasterea_calificarilor_profesionale @legislatie:eur-lex
49 Accese, Ultima modificare:
culație a profesioniștilor, asigurând totodată un nivel adecvat de calificare, diverse asociații și organ... mbre trebuie să poată propune platforme comune la nivel european. Prezenta directivă trebuie să țină seam... platforme comune trebuie să fie reprezentative la nivel național și european. O platformă comună reprezin... sub forma unui stagiu, o probă de aptitudini, un nivel minim prevăzut de practică profesională sau o com
legea_privind_recunoasterea_diplomelor_si_calificarilor_profesionale_pentru_profesiile_reglementate_din_romania
49 Accese, Ultima modificare:
biectiv fundamental promovarea şi menţinerea unui nivel ridicat într-un anumit domeniu profesional; b)est... nt superior ori în cadrul unei alte instituţii de nivel echivalent de pregătire şi, eventual, completat c... sau practică profesională, ale căror structură şi nivel sunt determinate de dispoziţiile legislative din ... ii ori organizaţii profesionale reprezentative la nivel naţional şi european. (3)Alin. (1) şi (2) nu aduc
faq @imi
35 Accese, Ultima modificare:
caractere, contactați administratorul de date la nivel local al autorității pe care o reprezentați. Dacă... numele de utilizator, administratorul de date la nivel local sau coordonatorul responsabil cu validarea ... rmat din 12 caractere, administratorul de date la nivel local sau coordonatorul va trebui să vă reinițial... at accesul, contactați administratorul de date la nivel local din cadrul autorității dumneavoastră. Dacă
metodologia_de_cooperare_intre_autoritatile_nationale_competente_in_vederea_implementarii_sistemului_de_informare_al_pietei_interne_imi_la_nivel_national
12 Accese, Ultima modificare:
istemului de informare al Pieței Interne – IMI la nivel național ==== ---- I. Cadrul instituţional al a... nd buna funcționare și corecta utilizare a IMI la nivel național. I.2. În calitatea sa de coordonator... Sistemului IMI; - promovarea Sistemului IMI la nivel național și a anumitor module specifice, inclusiv... mă dreptului UE şi bunelor practici dezvoltate la nivel naţional; - realizarea de statistici generale
regulamentul_imi @legislatie:eur-lex
11 Accese, Ultima modificare:
cooperării dintre actorii implicați, inclusiv la nivel local, contribuind astfel la o mai bună guvernanț... himbului în cadrul IMI. Prin urmare, IMI oferă un nivel considerabil mai ridicat de protecție și de secur... cvate de protecție a datelor. Pentru a asigura un nivel înalt de securitate, orice astfel de interfață pu... tructurilor existente și ordinii competențelor la nivel național. - În cazul în care și-au îndeplinit o
imi-pq @ro:materiale:intrebari
10 Accese, Ultima modificare:
ă absolvirea de studii recunoscute ca fiind de un nivel echivalent şi care condiţionează accesul la profesia de ... sau exercitarea acesteia? * La ce nivel? * ... deţine titlurile de calificare care perm... i de ... pe teritoriul dumneavoastră? * La ce nivel? * ... deţine titluri de calificare care permit... formărilor profesionale reglementate? * La ce nivel? * ... deţine titlurile de calificare prin care
imi @ro:autoritati
9 Accese, Ultima modificare:
av@madr.ro|+40 21 307 23 00| |7671|Inspectorat la nivel local pentru calitatea semintelor si material sad... ct@datanet.ro|+40 241517564| |7783|Inspectorat la nivel local pentru calitatea semintelor si a materialul... ba.astral.ro|+40 0258833475| |7808|Inspectorat la nivel local pentru calitatea semintelor si a materialul... rangemail.ro|+40 0268476066| |7673|Inspectorat la nivel local pentru calitatea semintelor si a materialul
autoritati_competente @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:ghidul_utilizatorului
6 Accese, Ultima modificare:
ondițiile minime de formare au fost armonizate la nivel european (asistenți medicali generaliști și farma... tructuri posibile: - O autoritate competentă la nivel național primește rolurile de coordonator implici... a corespunzătoare. - O autoritate competentă la nivel național primește rolul de coordonator implicit p... ate profesiile și o altă autoritate competentă la nivel național primește rolul de destinatar implicit pe
esco @proiect
5 Accese, Ultima modificare:
le în căutare de muncă)la toate nivelurile, de la nivel local sau sectorial la nivel naţional şi european, în vederea sprijinirii creării unor noi locuri de mun... echivalarea simplă a competențelor pentru fiecare nivel de calificare și exprimă cerințele pentru fiecare... este singură clasificare multilingvă existentă la nivel European care face legătura între abilităţi/compe
protocol_de_colaborare_pentru_realizarea_unui_cadru_oficial_de_colaborare_inter-institutionala
5 Accese, Ultima modificare:
entare în domeniul calificărilor profesionale, la nivel central şi local, să fie identificate şi înregist... l îl reprezintă crearea unui sistem funcţional la nivel naţional (Sistemul IMI PQ NET), în cadrul căruia ... operaţionalizarea soluţiilor de implementare, la nivel instituţional şi naţional, menite a susţine îndep... strative, precum şi la o mai bună implementare la nivel naţional a Directivei Calificărilor Profesionale,
strategia @imi
5 Accese, Ultima modificare:
pectivă. Strategia IMI are rolul de a statuta la nivel general, pentru MEN, în mod special – dar şi pent... urente|problemele curente]] sunt menţionate la un nivel mai general decât în alte documente de politici p... istemului de informare al pieţei interne - IMI la nivel naţional]] (2013) * [[:metodologia_de_coopera... _sistemului_de_informare_al_pietei_interne_imi_la_nivel_national|Metodologia de cooperare între autorităţ
universitatea_alexandru_ioan_cuza_din_iasi @ro:autoritati:relevante
4 Accese, Ultima modificare:
versitatea se bucură de un important prestigiu la nivel naţional şi internaţional, având colaborări cu 28... domenii la alegere. Cercetarea se desfăşoară la nivel de top, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” deţin... se concretizează în 269 de programe de studii, la nivel de licenţă și master. Acestora li se adaugă 13 Şc... enţă. Studiile universitare de licenţă asigură un nivel de calificare adecvat exercitării unei profesii î
strategia_nationala_imi_pe_termen_lung
3 Accese, Ultima modificare:
entare în domeniul calificărilor profesionale, la nivel central şi local, să fie identificate şi înregist... ideea unui proiect, după aprobarea Strategiei la nivel de minister - proiect POCU sau POCA strategic pen... istemului de informare al Pieței Interne – IMI la nivel național]] - [[Regulament de Organizare şi Funcţ
seturi_de_activitati @imi:strategia
3 Accese, Ultima modificare:
tate Membre (SM) ===== Gestionarea sistemului la nivel naţional ===== - Diseminarea informaţiilor despre IMI la nivel naţional - Identificarea Autorităților Competen... care o anumită problemă nu poate fi rezolvată la nivel local - Organizarea sesiunilor de instruire pen
chestionar_pentru_strategia_imi
3 Accese, Ultima modificare:
deciziile @imi:strategia
3 Accese, Ultima modificare:
policy @cookie
2 Accese, Ultima modificare:
universitatea_tibiscus_din_timisoara @ro:autoritati:relevante
2 Accese, Ultima modificare:
europass @proiect
2 Accese, Ultima modificare:
descrierea_situatiei_actuale @imi:strategia
2 Accese, Ultima modificare:
universitatea_de_vest_din_timisoara @ro:autoritati:relevante
2 Accese, Ultima modificare:
surse_de_date @imi:strategia
2 Accese, Ultima modificare:
principii @imi:strategia
1 Accese, Ultima modificare:
inspectoratul_scolar_judetean_maramures @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
om_4945_2012
1 Accese, Ultima modificare:
lista_standarde_ocupationale
1 Accese, Ultima modificare:
specificatii @meniu:cnred:web
1 Accese, Ultima modificare:
obiectivele @imi:strategia
1 Accese, Ultima modificare:
cardul_profesional_european @imi:calificari_profesionale
1 Accese, Ultima modificare:
hg_582_2014_master
1 Accese, Ultima modificare:
smf @ro:multimedia
1 Accese, Ultima modificare:
imipqnet @proiect
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_din_craiova @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_lucian_blaga_din_sibiu @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
actele_normative_in_vigoare @imi:strategia:acte_normative
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_maritima_din_constanta @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
calificari_profesionale
1 Accese, Ultima modificare:
hg_581_2013_master
1 Accese, Ultima modificare:
ecvet @proiect
1 Accese, Ultima modificare:
  • start.txt
  • Ultima modificare: 2020/08/01 12:07
  • (editare externă)